விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/குழந்தைகள் கலைக்களஞ்சியம்/அ

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 1 - 1
2 அக்காடமி 1 - 1
3 அக்கார்டியன் 1 - 1
4 அக்கி 1 - 2
5 அக்கில்லஸ் 1 - 2
6 அக்கினிப் பாறைகள் 6 - 87
7 அக்குன்காக்குவா 1 - 49
8 அக்டோபர் புரட்சி 1 - 2
9 அக்பர் 1 - 3; 10 - 19
10 அக்யூமுலேட்டர் 1 - 3
11 அக்ரோப்பலிஸ் 6 - 75
12 அகத்தியக்கீரை 3 - 89
13 அகத்தியம் 2 - 19; 5 - 21
14 அகத்தியமாலை 5 - 34
15 அகநானூறு 1 - 4
16 அகப்பொருள் விளக்கம் 4 - 38
17 அகமத் நகர் 1 - 4
18 அகமதாபாத் 4 - 9
19 அகமென்னான் 1 - 4; 2 - 21
20 அகர்த்தலா 5 - 45
21 அகராதி 8 - 62
22 அகல்யாபாய் 3 - 23
23 அகவிதழ் 7 - 91
24 அகஸ்ட்டஸ் 3 - 59
25 அகஸ்ட்டஸ் சீசர் 1 - 5
26 அகாடிர் 6 - 11
27 அ கேட் 1 - 6
28 அங்கவடி 3 - 53
29 அங்காரர் 1 - 6
30 அங்கோலா 1 - 54
31 அச்சடித்தல் 1 - 6
32 லித்தோமுறை-மாற்றுஅச்சடிப்பு – ஔிச்செதுக்கு முறை [1]
33 அச்சஸன் 3 - 60
34 அச்சு எந்திரம் 1 - 7; 7 - 12
35 அசாவ் கடல் 3 - 29
36 அசுகுணி 2 - 74
37 அசுவமேதா 1 - 8
38 அசெட்டிலீன் 1 - 8
39 அசெட்டேட் 1 - 9
40 அசெட்டோ பாக்டர் 1 - 9
41 அசெட்டோன் 1 - 9
42 அசோக சக்கரம் 4 - 17
43 அசோகர் 1 - 9; 7 - 61
44 அசோர்ஸ் 1 - 10
45 அஞ்சல் நிலையம் 1 - 10
46 அட்சரேகை 5 - 2; 5 - 63
47 அட்டகாமா பாலைவனம் 8 - 2
48 அட்டார்னி ஜெனரல் 1 - 11
49 அட்டிலா 1 - 11
50 அட்டை 1 - 12
51 அட்ரியாடிக் கடல் 1 - 12
52 அட்ரினல் சுரப்பி 1 - 12
53 அட்லாண்டிக் சமுத்திரம் 1 - 13
54 அட்லாண்டிக் வால்ரஸ் 9 - 35
55 அடிச் அபாபா 1 - 14
56 அடிந்நாச்சதை 1 - 14
57 அடிப்படை உரிமைகள் 1 - 15; 10 - 8
58 அடிப்படை நிறங்கள் 6 - 12
59 அடிலேய்டு 1 - 15
60 அடினாய்டு 1 - 14
61 அடுக்கு வாயுமண்டலம் 9 - 32
62 அடைகாக்கும் பெட்டி 1 - 15
63 அடையாறு 4 - 85
64 அடையாறு ஆலமரம் 1 - 67
65 அண்டங்காக்கை 3 - 46
66 அண்டாச் சூளை 4 - 70
67 அண்ணம் 9 - 31
68 அணா 5 - 96
69 அணிகள் 1 - 16
70 அணில் 1 - 17
71 அணு 1 - 17
72 அணு அமைப்பு 2 - 58
73 அணு உலை 1 - 18
74 அணுகுண்டு 1 - 19; 2 - 49; 10 - 40
75 அணு சக்தி 1 - 19
76 அணைகரை 9 - 79
77 அணைகள் 1 - 19
78 அக்தர் 8 - 93; 10 - 5
79 அத்திப்பழம் 6 - 60
80 அத்துவைதம் 4 - 31; 05 - 19
81 அதர்வண வேதம் 4 - 38; 09 - 88
82 அதியமான் நெடுமாறன் அஞ்சி 2 - 96
83 அந்தமான் தீவுகள் 1 - 20
84 அந்துப்பூச்சி 7 - 29
85 அப்சல் கான் 4 - 62
86 அப்பர் 5 - 47
87 அப்பலேச்சியன் மலைகள் 1 - 21
88 அப்பாலோ 1 - 2; 4 - 36; 8 - 82; 9 - 51
89 அப்பிரகம் 1 - 21
90 அப்பினைன் மலை 1 - 78; 2 - 80
91 அபராசிதவர்மன் 6 - 56
92 அபிதம்மாவதாரம் 3 - 71
93 அபிதான கோசம் 3 - 37
94 அபிதான சிந்தாமணி 3 - 37
95 அபிநயம் 6 - 49
96 அபினி 5 - 81
97 அம்பர் இராட்டை 3 - 17
98 அம்பலக்காடு 9 - 68
99 அம்பலம் 5 - 84
100 அம்பலவாணன் 5 - 84
101 அம்பாலிகை 9 - 52
102 அம்மீட்டர் 1 - 21
103 அம்மை 1 - 22; 6 - 37; 10 - 12
104 அம்மை குத்தல் 1 - 22
105 அம்மோனியம் ஹைடிராக்சைடு 1 - 24
106 அமர்நாத் 1 - 92; 10 - 5
107 அமராவதி (நகர்) 5 - 59
108 அமராவதி ஆறு 3 - 71
109 அமருகன் 4 - 38
110 அமாவாசை 4 - 36
111 அமிண்டிவிஸ் தீவு 1 - 87
112 அமிர்தசரஸ் 1 - 23; 1 - 92
113 அமிர்தமகால் மாடு 3 - 64
114 அமிலங்களும் காரங்களும் 1 - 23
115 அமீபா 1 - 24; 2 - 41; 7 - 17
116 அமெரிக்க இந்தியர்கள் 1 - 24
117 அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 1 - 25; 4 - 18
118 அமெரிக்கஸ் வெஸ்ப்பூசியஸ் 1 - 26
119 அமெரிக்கா 1 - 26; 2 - 48; 2 - 49; 2 - 79; 10 - 7; 10 - 42
120 அமைச்சரவை ஆட்சி 1 - 29
121 அய்யம்பேட்டை 3 - 22
122 அயர்லாந்து 1 - 27; 4 - 18; 6 - 95
123 அயல்மகரந்தச் சேர்க்கை 7 - 64
124 அயனாஸ்பியர் 1 - 27
125 அயனி பரிமாற்ற பிசின் 3 - 9
126 அயோடின் 1 - 27
127 அயோடோபாரம் 1 - 28
128 அயோனின் தீவுகள் 2 - 80
129 அர்த்தசாஸ்திரம் 1 - 28
130 அர்த்தநாரீசுவரர் 4 - 62
131 அர்த்வர்க் 1 - 28
132 அரக்கு 1 - 29
133 அரங்கநாதர் 5 - 48
134 அரசாங்கம் 1 - 29
135 அரசியல் நிருணய சபை 1 - 84
136 அரசியலமைப்பு 10 - 8
137 அரணை 6 - 56
138 அரம் 3 - 22
139 அரரட் 6 - 38
140 அரவிந்தர் 1 - 30; 7 - 15
141 அரவிந்தாச்சிரம் 1 - 30
142 அராபிய ஒட்டகம் 2 - 86
143 அரிக்கமேடு 1 - 30; 7 - 15
144 அரிக்கேன் விளக்கு 9 - 65
145 அரிகேசரி 6 - 71
146 அரிசிலாறு 3 - 71
147 அரிதில் கடத்திகள் 8 - 23; 9 - 75
148 அரிமானம் 1 - 31
149 அரிஸ்டாட்டில் 1 - 31; 3 - 37; 5 - 18; 7 - 6
150 அருகன் கோயில் 2 - 23
151 அருச்சுனன் 7 - 65
152 அருச்சுனன் தவம் 8 - 8
153 அருட்பெருஞ்சோதி 2 - 13
154 அருண்மொழித்தேவர் 4 - 86
155 அருணகிரிநாதர் 1 - 95
156 அருணாசலக் கவிராயர் 5 - 21; 8 - 34
157 அருணாசல துதி 8 - 79
158 அருணாசலப் பிரதேசம் 10 - 19
159 அருந்ததி நட்சத்திரம் 5 - 82
160 அருவி 6 - 20
161 அருவையாறு 2 - 20
162 அருள்மொழி 2 - 10
163 அரேபியன் இரவுகள் 1 - 31
164 அரேபியா 1 - 32
165 அரோ மாட்டிக் 3 - 28
166 அரைக்கீரை 3 - 89
167 அரைத்தண்டு உயிரினங்கள் 8 - 37
168 அல்க்கேன்கள் 6 - 79
169 அல்சேஷியன் 6 - 1
170 அல்பாக்கா 7 - 51; 8 - 95
171 அல்லாகு 2 - 28
172 அல்லி 6 - 16; 7 - 92
173 அல்லி (அகவிதழ்) 7 - 91
174 அல்ஹிலால் 1 - 42
175 அலகநந்தா ஆறு 6 - 45
176 அலகாபாத் 1 - 92; 2 - 38; 3 - 2
177 அலாரம் கடிகாரம் 3 - 8
178 அலாஸ்க்கா 1 - 25
179 அலிகார் 2 - 38
180 அலிகார் முஸ்லிம் பல்கலைக்கழகம் 10 - 8
181 அலிஃபாடிக் 3 - 28
182 அலுமினியம் 1 - 32
183 அலுமினா 6 - 23
184 அலெக்சாண்டர் கிரஹாம் பெல் 7 - 41
185 அலெக்சாண்டர் டூமாஸ் 6 - 95
186 அலெக்சாண்டர் பிளெமிங் 7 - 42
187 அலெக்சாந்தர், மகா 1 - 33
188 அலெக்சாந்தர் கஸ்டாவ் ஐபல் 2 - 79
189 அலெக்சாந்திரியா கலங்கரை விளக்கம் 2 - 46; 2 - 47
190 அலெர்ஜி 1 - 34
191 அலைகள் 1 - 34
192 அலோகம் 2 - 51
193 அவிசெனா 8 - 71
194 அவிநயக் கூத்து 5 - 91
195 அவிரொளித் தோற்றம் 5 - 58
196 அவுரிச் செடி 4 - 48
197 அவுரி நீலம் 4 - 48
198 அவெஸ்தா 4 - 50
199 அழகர் கோயில் 7 - 75
200 அழகர் மாலை 8 - 42
201 அழகுக் கலைகள் 1 - 35
202 அழுத்தக் குக்கர் 4 - 39
203 அறக்கட்டளைகள் 3 - 34
204 அறநூல் 5 - 45
205 அறநெறிச்சாரம் 4 - 38
206 அறவண அடிகள் 7 - 72
207 அறுபத்துமூவர் 6 - 2; 7 - 78
208 அறுவைச் சிகிச்சை 8 - 76
209 அண்டார்க்டிகா 1 - 35; 10 - 21
210 அன்னம் 1 - 36
211 அன்னா கரீனீனா 5 - 2
212 அன்னாசி 1 - 37
213 அன்னிபெசன்ட் அம்மையார் 4 - 49; 8 - 88
214 அனபாய சோழன் 4 - 86
215 அனல்நிலக்கரி 6 - 9
216 அனல்மின்சாரம் 8 - 23
217 அனிச்சைச் செயல் 5 - 87; 8 - 49
218 அனிராய்டு பாரமானி 6 - 80
219 அனுமான் 1 - 37
220 அனுமான் குரங்கு 4 - 2
221 அனுமான தீர்த்தர் 7 - 74
222 அனுராதபுரம் 2 - 20
223 அஜ்மீர் 8 - 89
224 அஜந்தா 1 - 38; 1 - 92; 7 - 66
225 அஜந்தா ஓவியம் 2 - 95
226 அஜாக்ஸ் 1 - 2
227 அஜினா 9 - 49
228 அஸ்கா 3 - 31; 4 - 40
229 அஸ்வான் அணை 1 - 20

மேற்கோள்கள்[தொகு]