விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/கலைக்களஞ்சியம்/ஷ

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 ஷ்ட்டார்க், யோஹானஸ் 9 - 639
2 ஷ்ட்டெட்டீன் 9 - 639
3 ஷ்ப்ரே 9 - 639
4 ஷ்மிட் 10 - 441
5 ஷராவதி நிர்மின் திட்டம் 10 - 549
6 ஷரியத் 1 - 177
7 ஷா நவாஸ், மேஜர் ஜெனரல் 1 - 574
8 ஷா ஆலம் 2 - 308;9 - 640
9 ஷா, ஜார்ஜ் பெர்னார்டு 1 - 319;9 - 640
10 ஷாங்கை 9 - 641
11 ஷாதனாவ் 9 - 641
12 ஷாநாமா 9 - 641
13 ஷாப்ட்ஸ்பரி பிரபு, ஆந்தனி ஆஷ்லி கூப்பர் 9 - 641
14 ஷாம்ப்பேன் 9 - 641
15 ஷாம்பான் அணை 1 - 74;9 - 642
16 ஷாமா 9 - 642
17 ஷாயிஸ்ட்டகான் 3 - 75;9 - 642
18 ஷார்லட் பிரான்டி 1 - 318
19 ஷார்லமேன் 7 - 530;9 - 642
20 ஷால்மனீசர் 10 - 451
21 ஷாலான் 9 - 642
22 ஷான் மாகாணம் 9 - 643
23 ஷான்சீ 9 - 643
24 ஷான்டங் 9 - 643
25 ஷான்டங் தீபகற்பம் 9 - 643
26 ஷாஜகான் 1 - 302,564,635; 2 - 735,752; 3 - 338; 5 - 588,681; 9 - 643
27 ஷாஜகான்புரி 9 - 644
28 ஷாஜி 5 - 421;9 - 644
29 ஷாஜி போன்சலே 4 - 718
30 ஷாஸ்டா அணை 1 - 74
31 ஷிக்கோக்கூ 9 - 645
32 ஷிசுவொக்கா 9 - 645
33 ஷிமோகா 9 - 645
34 ஷிராக்காவா 4 - 180
35 ஷிராடிங்கர் 4 - 77
36 ஷில்லர், யோஹான் 9 - 645
37 ஷில்லாங் 9 - 645
38 ஷிலியட் ஆடு 3 - 587
39 ஷின்டோ கோட்பாடுகள் 9 - 646
40 ஷின்டோ மதம் 9 - 646
41 ஷின்டோ வழிபாடு 9 - 646
42 ஷீ 9 - 646
43 ஷீ ஆறு 4 - 73,86;
44 ஷீது, ஆண்ட்ரே 9 - 646
45 ஷீபா 9 - 646
46 ஷீரே 6 - 445
47 ஷீலே, கார்ல் வில்ஹெல்ம் 9 - 646
48 ஷீன்க்கியெவிச், ஹென்ரைக் 9 - 647
49 ஷீஜியாங் 9 - 646
50 ஷு ல்கி 10 - 450
51 ஷு வைட்சர், டாக்டர் ஆல்பர்ட் 10 - 550
52 ஷு ன் 5 - 39
53 ஷு ஜா உத தௌலா 1 - 208
54 ஷு ஜா உத் தௌலா 1 - 236
55 ஷு ஜா உத தௌலா 9 - 647
56 ஷு ஜா 9 - 647
57 ஷூமான் 2 - 648
58 ஷூமான் திட்டம் 10 - 151;9 - 648
59 ஷூல்ட்ஸெ டேலிட்ஸ் 4 - 165
60 ஷெட்லாந்து தீவுகள் 9 - 649
61 ஷெபீல்டு 9 - 649
62 ஷெர்கான் லோடி 1 - 721
63 ஷெர்ஷா சூர் 1 - 6;2 - 118; 9 - 649,721;
64 ஷெராஜ் 1 - 441
65 ஷெரிடன், ரிச்சர்டு பிரின்ஸ்லி 1 - 317;9 - 650
66 ஷெரிப் 1 - 13
67 ஷெரீரா 2 - 538
68 ஷெல்டன் 10 - 220
69 ஷெல்லி, பெர்ஸி பிஷி 1 - 323,325; 9 - 650
70 ஷெல்லிங் 3 - 257
71 ஷெலெப்டெ 5 - 99
72 ஷெவ்சான்கா 8 - 613
73 ஷெவ்ரல் 9 - 652
74 ஷென்சீ 9 - 652
75 ஷேக் 10 - 214
76 ஷேக் பரீதுத்தீன் 10 - 12
77 ஷேக் முகம்மது இப்ராகிம் ஜௌவுக் 2 - 308;9 - 653
78 ஷேக் இமாம் பக்ஷ் 2 - 307
79 ஷேக்ஸ்பியர், வில்லியம் 1 - 312,316,324; 9 - 653
80 ஷேர் அலி கான் 10 - 454
81 ஷோட்டோக்கு 9 - 567
82 ஷோப்பன்ஹார் 10 - 335
83 ஷோப்பன்ஹார், ஆர்தர் 2 - 399;9 - 657
84 ஷோர், சர் ஜான் 9 - 658
85 ஷோலாப்பூர் 9 - 658
86 ஷோன்பெல்டு 1 - 13
87 ஷௌஷிங் 9 - 658

மேற்கோள்கள்[தொகு]