விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/கலைக்களஞ்சியம்/வ

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 9 - 72
2 வ.ரா. 9 - 151
3 வ.வெ.சு. ஐயர் 9 - 164
4 வக்கா 9 - 74
5 வக்காலத்து 10 - 471
6 வக்காளத்துக் கீனோ 4 - 293
7 வக்பு 9 - 74
8 வங்கமொழி 9 - 80
9 வங்காரவச்சி 10 - 471
10 வங்காள நிலவரித் தீர்மானம் 9 - 77
11 வங்காள விரிகுடா 9 - 80
12 வங்காள இரட்டையாட்சி 9 - 76
13 வங்காளம் 9 - 77
14 வங்காளி 9 - 80
15 வச்சணந்தி மாலை 9 - 84
16 வச்சத் தொள்ளாயிரம் 9 - 84
17 வச்சநாவி 9 - 84
18 வச்சநாவிக் குடும்பம் 9 - 84
19 வச்சிரக் கோட்டம் 9 - 86
20 வச்சிரநந்தி 4 - 363
21 வச்சிரநாடு 9 - 86
22 வச்சிரம் 9 - 86
23 வசதி உரிமை 9 - 86
24 வசந்த சம இரவு 10 - 20
25 வசந்த மாலை 9 - 87
26 வசம்பு 9 - 87
27 வசலை 9 - 135
28 வசவ புராணம் 9 - 88
29 வசவண்ணர் 9 - 88
30 வசளை 9 - 135
31 வசிட்டர் 9 - 88
32 வசுக்கள் 9 - 89
33 வசுகுப்தர் 3 - 425
34 வசுமித்திரர் 4 - 148
35 வஞ்சி நாடு 9 - 89
36 வஞ்சி விருத்தம் 9 - 90
37 வஞ்சித்தாழிசை 9 - 89
38 வஞ்சித்துறை 9 - 89
39 வஞ்சிப்பா 9 - 89
40 வஞ்சிமாநகர் 9 - 89
41 வஞ்சிமாலை 9 - 90
42 வட்ட வடிவ கணிதமும் கோள வடிவ கணிதமும் 9 - 115
43 வட்டகாமணி அபயன் 1 - 282
44 வட்டப் பவளத்திட்டு 9 - 90
45 வட்டம் 9 - 90
46 வட்டி 9 - 91
47 வட்டுப்பருப்பு 9 - 92
48 வட்டெழுத்து 9 - 92
49 வட சர்க்கார் 9 - 98
50 வட டுவினா 8 - 667
51 வட திருமுல்லைவாயில் 6 - 27
52 வட நெடுந்தத்தனார் 9 - 99
53 வட போர்னியோ 10 - 472
54 வட மதுரை 9 - 99
55 வட மொழி 9 - 99
56 வட மோதங்கிழார் 9 - 99
57 வட ரொடீஷியா 9 - 99
58 வட அட்லான்டிக் உடன்படிக்கை 10 - 193
59 வட அமெரிக்க இந்தியர் 1 - 131
60 வட அமெரிக்க இந்தியர் நாகரிகம் 9 - 97
61 வட அமெரிக்கா 9 - 94
62 வட ஆர்க்காடு 1 - 401
63 வட இந்தியச் சாசனங்கள் 4 - 548
64 வடக்கிருத்தல் 9 - 98
65 வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை 10 - 536
66 வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை 9 - 98
67 வடகடல் 9 - 98
68 வடகரோலினா 3 - 287
69 வடகிழக்கு எல்லைப்புறப் பிரதேசம் 9 - 98
70 வடபெண்ணை 7 - 585
71 வடம வண்ணக்கன் தாமோதரனார் 9 - 99
72 வடம வண்ணக்கன் பெருஞ்சாத்தனார் 2 - 61;9 - 99
73 வடமலையப்ப பிள்ளையன் 9 - 99
74 வடமொழி புராணங்கள் 7 - 436
75 வடலூர் 10 - 472
76 வடவேங்கட நாராயண சதகம் 4 - 413
77 வடிகட்டிகள் 9 - 99
78 வடிகட்டுதல் 9 - 99
79 வடிகுழாய் 9 - 101
80 வடிகுழாயழற்சி 9 - 102
81 வடிம்பலம்ப நின்ற பாண்டியன் 9 - 102
82 வடிவ கணிதப் புதிர்கள் 3 - 139
83 வடிவகணிதம் 9 - 102
84 வடிவகணிதம் கட்டுரைகள் 9 - 123
85 வடிவச் சம உறுப்புடைமை 3 - 249
86 வடிவச்சீர் ரணசிகிச்சை 9 - 123
87 வடிவேலு செட்டியார், கோ. 9 - 124
88 வடுகர் 1 - 537
89 வடுகூர் 10 - 472
90 வடுகேசுரர் 10 - 472
91 வண்டு 9 - 125
92 வண்ணக் களஞ்சியப் புலவர் 9 - 126
93 வண்ணக்கன் சொருமருங் குமரனார் 9 - 126
94 வண்ணக்கோல் ஓவியம் 9 - 126
95 வண்ணச்சரபம் தண்டபாணி அடிகள் 5 - 167
96 வண்ணத்திப்பூச்சி 9 - 127
97 வண்ணத்துப்பூச்சி 9 - 127
98 வண்ணப் போட்டோ முறை 10 - 470
99 வண்ணப்புறக் கந்தரத்தனார் 9 - 132
100 வண்ணம் 9 - 132
101 வண்ணமேகங்கள் 9 - 269
102 வண்ணாத்திக் குருவி 9 - 133
103 வத்தித்திறன் 9 - 133
104 வதரி 9 - 133
105 வந்தவாசி 9 - 133
106 வமிசவழி கணித்தல் 9 - 133
107 வயதுக்கேற்ற கல்வி அமைப்பு 3 - 311
108 வயலின் 9 - 134
109 வயலை 9 - 135
110 வயிரவம் 5 - 243
111 வயிற்றுப் பக்கநோய்கள் (கால்நடை) 3 - 562
112 வயிற்றுப்பொருமல் (கால்நடை) 3 - 562
113 வயிறு 9 - 136
114 வர்க்கத் திமிங்கிலம் 5 - 696
115 வர்கெலான் 6 - 413
116 வர்சேல்ஸ் 2 - 458;9 - 137
117 வர்சேல்ஸ் உடன்படிக்கை 9 - 137
118 வர்ட்டெம்பெர்க் 9 - 138
119 வர்ட்ஸ், ஷார்ல் ஆடால்ப் 9 - 138
120 வர்ட்ஸ்வர்த், வில்லியம் 1 - 317,323; 2 - 408; 9 - 138
121 வர்ணங்களும் மெருகு எண்ணெய்களும் 9 - 140
122 வர்தா 9 - 141
123 வர்தாக் கல்வி முறை 9 - 142
124 வர்துன் 9 - 142
125 வர்துன் போர் 9 - 142
126 வர்துன் உடன்படிக்கை 9 - 142
127 வர்மான்ட் 9 - 142
128 வர்ஜில் 9 - 142
129 வர்ஜின் தீவுகள் 9 - 143
130 வர்ஜினியா 9 - 143
131 வர்ஜினியா வுல்ப் 1 - 318
132 வரகு 9 - 143
133 வரகு கோழி 9 - 144
134 வரகுண மங்கை 9 - 144
135 வரகுணதேவர் 9 - 144
136 வரங்கல் (ஓரங்கல்) 9 - 144
137 வரத நஞ்சைய பிள்ளை, அ. 9 - 145
138 வரத பண்டிதர் 9 - 145
139 வரதராஜ ஐயங்கார், மதுரகவி 7 - 81
140 வரதராஜஸ்தவம் 10 - 224
141 வரதுங்கராம பாண்டியர் 2 - 121,186; 9 - 145
142 வரந்தருவார் 9 - 145
143 வரப்புக்கட்டும் எந்திரம் 9 - 412
144 வரம்பில்லாட்சி முறை 10 - 472
145 வரம்புச் செலவு 9 - 145
146 வரம்புப் பயன்பாட்டுக் கொள்கை 9 - 146
147 வரலட்சுமி விரதம் 9 - 147
148 வரலாற்று முன் இந்தியா 3 - 22
149 வரலாற்று முன், வரலாற்றுக் காலத் தொல்பொருளியல் 6 - 226
150 வரலாற்றுக் காவியங்கள் 8 - 19
151 வரலாற்றுத் தொடக்கக்கால இந்தியா 1 - 602;9 - 148
152 வரலாறு (இந்தியா): கி.பி. 1206 1526 1 - 627
153 வரலாறு (இந்தியா): கி.பி. 1526 1858 1 - 632
154 வரலாறு (இந்தியா): கி.பி. 1858 1950 1 - 640
155 வரலாறு 9 - 148
156 வரலாறு, வடஇந்தியா கி.பி. 1206 வரை 1 - 603
157 வரவு செலவுத் திட்டம் 9 - 147
158 வரவுசெலவுத் திட்டக் கட்டுப்பாடு 10 - 473
159 வராகமிகிரர் 3 - 148;9 - 151
160 வரால் 9 - 151
161 வரானெஷ் 9 - 152
162 வரி 10 - 473;9 - 152
163 வரி விதிப்பில் நியாயம் 10 - 474
164 வரிக்குதிரை 9 - 153
165 வரிசைக் கோப்பு 10 - 475
166 வரிப் பிளிமத் ராக் 4 - 340
167 வரிப் பொறுப்பு 10 - 474
168 வரிவிதிப்பு நியதிகள் 10 - 475
169 வருக்கக் கோவை 4 - 337;9 - 154
170 வருக்கப் போர் 9 - 154
171 வருக்கமாலை 9 - 154
172 வருண குலாதித்தன் மடல் 10 - 476
173 வருணகுலாதித்தன் மடல் 1 - 104
174 வருணசிவம் 10 - 261
175 வருணன் 9 - 154
176 வருணனை வடிவ கணிதம் 9 - 120
177 வருணனை வானவியல் 9 - 261
178 வருமான வரி 9 - 155
179 வருமுலையாரித்தி 9 - 156
180 வருவாய் 10 - 476
181 வரை வடிவகணிதம், குழாம், சூலை 9 - 119
182 வரையறுத்த பாட்டியல் 9 - 157
183 வரையாடு 9 - 157
184 வல்கன் ஆக்கல் 9 - 157
185 வல்லபபட்டர் 3 - 243
186 வல்லபபாய் கிராமியப் பல்கலைக்கழகம் 10 - 361
187 வல்லபபாய் பட்டேல் 9 - 157
188 வல்லபபாய் பட்டேல், சர்தார் 10 - 243
189 வல்லபர் 9 - 159
190 வல்லபாசாரியர் 1 - 561;9 - 159
191 வல்லார் கிழான்பண்ணன் 9 - 160
192 வல்லாரை 9 - 160
193 வல்லிபுரநாதபிள்ளை 3 - 127
194 வல்லூறு 9 - 161
195 வல்வில் ஓரி 3 - 374
196 வலம்புரிச் சங்கு 9 - 162
197 வலர், பிரடரிக் 9 - 162
198 வலாடிமிர் கொனலெங்க்கோ 3 - 517
199 வலி 2 - 306;9 - 162
200 வலிமைச் சடங்குகள் 4 - 394
201 வலியுணர்ச்சி நீக்கம் 9 - 163
202 வலிவலம் 10 - 477
203 வலீ 1 - 560
204 வலீரியன் 9 - 163
205 வலுவாக்கிய கான்கிரீட்டு 9 - 164
206 வலெட்டா 9 - 164
207 வலென்ஷியா 9 - 164
208 வலேரி 1 - 329
209 வழக்கம் 9 - 164
210 வழக்கறிஞர் குழு 9 - 165
211 வழிகாட்டும் படிப்பு 7 - 714
212 வழுக்கை 9 - 165
213 வழுதி வளநாடு 9 - 165
214 வள்ளத்தோல் 9 - 166
215 வள்ளல் 9 - 166
216 வள்ளலார் சாத்திரம் 10 - 259
217 வள்ளி (கிழங்கு) 9 - 166
218 வள்ளி (கூத்து) 9 - 166
219 வள்ளிக் குடும்பம் 9 - 167
220 வள்ளிமலை 9 - 496
221 வள்ளியம்மை 9 - 169
222 வள்ளியாறு 10 - 182
223 வளமடல் 9 - 169
224 வளர்ச்சி உளவியல் 2 - 403;9 - 169
225 வளர்ச்சியும் முதிர்ச்சியும் 9 - 169
226 வளர்ச்சியும் முன்னேற்றமும் (வாணிகம்) 9 - 196
227 வளர்ப்பு வாத்து 9 - 206
228 வளர்ப்பு விலங்குகள் 9 - 174
229 வளர்ப்புத் தாவரங்கள் 9 - 171
230 வளரும் வைப்பு 10 - 537
231 வளைகுடா 9 - 175
232 வளைகுடா நீரோட்டம் 9 - 175
233 வளைதல் திருப்புத்திறன் 10 - 477
234 வளையப்புழுக்கள் 9 - 175
235 வளையமில்லாப் பூழுக்கள் 9 - 181
236 வளையாபதி 9 - 181
237 வளைவான பரப்புக்களை அளவிடுதல் 1 - 247
238 வளைவுகள் 9 - 181
239 வறட்சி 10 - 479
240 வன்சிரம் 9 - 184
241 வன்பரணர் 3 - 110;9 - 184
242 வன்றொண்ட தேசிகர் 10 - 280
243 வன்னி 9 - 184
244 வனப்பு 9 - 184
245 வனவிலங்குப் புகலிடங்கள், இந்திய 10 - 479
246 வனஸ்பதி 9 - 185
247 வனில்லா 9 - 185
248 வனேடிய எஃகு 9 - 185
249 வனேடியம் 9 - 185
250 வஜ்ராயண சம்பிரதாயம் 4 - 323
251 வஜ்ராயணம் 10 - 458
252 வாக், ஆல்பர்ட் இ. 10 - 419
253 வாக்கர், ஜான் 9 - 187
254 வாக்காயாமா 9 - 187
255 வாக்கிய தீபம் 9 - 351
256 வாக்குண்டாம் 9 - 187
257 வாக்குரிமை 9 - 187
258 வாக்சீன் சிகிச்சை 9 - 187
259 வாக்படர் 1 - 400
260 வாக்ராம் 9 - 188
261 வாக்னர் யூரெக் 10 - 481
262 வாக்னர், ரிச்சர்டு 10 - 481;1 - 158
263 வாகடம் 1 - 9
264 வாகாடகர் 9 - 188
265 வாகை 9 - 188
266 வாகைமாலை 9 - 189
267 வாங்கனூயி 6 - 453
268 வாசலின் 9 - 189
269 வாசவதத்தை 9 - 189
270 வாசனை (தத்துவம்) 9 - 189
271 வாசனை 9 - 189
272 வாசில் டுரூமெவ் 7 - 16
273 வாசுகி 10 - 482
274 வாசுதேவ கோபாலசாமி இரகுநாத இராசாளியார் 3 - 241
275 வாசுதேவாச்சாரியார் 9 - 189
276 வாட் 9 - 190
277 வாட்சன், சர் வில்லியம் 10 - 482
278 வாட்டர்லூ போர் 9 - 190
279 வாட்டாற்று எழினியாதன் 9 - 191
280 வாட்டிக்கன் நகரம் 9 - 191
281 வாட்டிக்கன் நூல் நிலையம் 9 - 191
282 வாட்டில் 9 - 191
283 வாட்போக்கி 10 - 457
284 வாட்மானி 9 - 192
285 வாட்ஸன், ஜான் பிராடஸ் 9 - 192
286 வாடாப்பிரமந்தர் 9 - 192
287 வாடி 9 - 192
288 வாடிஹால்பா 9 - 192
289 வாண்டல்கள் 9 - 192
290 வாணவேடிக்கை 10 - 482
291 வாணன் 9 - 192
292 வாணிக நற்பெயர் 10 - 486
293 வாணிக மந்தம் 9 - 199
294 வாணிக அறிவிப்புச் சாதனங்கள் 10 - 482
295 வாணிக, கைத்தொழில் சேர்க்கைகள் 9 - 194
296 வாணிக, கைத்தொழில் அமைப்புக்கள் 9 - 192
297 வாணிகக் கொள்கை 10 - 483
298 வாணிகச் சக்கரம் 10 - 419;9 - 196
299 வாணிகச் சட்டம் 10 - 483
300 வாணிகச் சமநிலை 9 - 196
301 வாணிகச் சின்னம் 10 - 484
302 வாணிகஞ்சார் ஊகவாணிகம் 10 - 138
303 வாணிகத் தூதுவர்கள் 10 - 485,329;
304 வாணிகப் பற்றற்ற கூட்டுறவுச் சங்கம் 4 - 166
305 வாணிகம் (இந்தியா) 1 - 713
306 வாணிகம் 9 - 196
307 வாணிகர் கழகங்கள் 10 - 486
308 வாணிகவியல் 9 - 199
309 வாணிகவியல் கட்டுரைகள் 9 - 201
310 வாணியம்பாடி 9 - 201
311 வாத்சயாயனர் 10 - 378
312 வாத்து 9 - 201
313 வாத்ஸ்யாயனர் 4 - 344;9 - 206
314 வாதநாராயணன் 9 - 206
315 வாதாபி 10 - 155,371; 9 - 207
316 வாதாபி கொண்டான் 10 - 365,371;
317 வாதாபி சாளுக்கிய மன்னன் 9 - 513
318 வாதாம் 9 - 207
319 வாதாவி 9 - 207
320 வாதீபசிம்ஹன் 3 - 165
321 வாதுமை 9 - 207
322 வாந்தி 9 - 208
323 வாந்தி மருந்துகள் 9 - 209
324 வாந்திபேதி 9 - 209
325 வாபட் 9 - 209
326 வாமம் 5 - 243
327 வாமன பண்டிதர் 8 - 131
328 வாமன முனிவர் 9 - 209
329 வாமனபட்டபாணர் 3 - 165
330 வாமனர் 9 - 209,351
331 வாய் 9 - 209
332 வாய் நோய்கள் 10 - 486
333 வாய்ப்பூட்டு நோய் 10 - 488;9 - 210
334 வாயில் இளங்கண்ணனார் 9 - 211
335 வாயிலான் தேவனார் 9 - 211
336 வாயிலான் நாயனார் 9 - 211
337 வாயு 1 - 44;9 - 211
338 வாயு சங்கிதை 9 - 212
339 வாயு டர்பைன் 9 - 212
340 வாயு பகவான் 9 - 213
341 வாயு விளங்கம் 9 - 221
342 வாயு அடுப்பு 9 - 212
343 வாயுக்களின் அதிர்வு 2 - 680
344 வாயுக்களின் இயக்கக் கொள்கை 10 - 412
345 வாயுக்களும் ஆவிகளும் 1 - 452
346 வாயுக்களைத் திரவமாக்கல் 10 - 489
347 வாயுத்தேக்கி 9 - 212
348 வாயுப் பகுப்பு 8 - 645
349 வாயுப் பற்றவைப்பு 9 - 213
350 வாயுமண்டமும் அரிமானமும் 9 - 221
351 வாயுமண்டல மின்சாரம் 9 - 219
352 வாயுமண்டல மேற்பகுதி 9 - 214
353 வாயுமண்டலக் கீழ்ப்பகுதி 9 - 214
354 வாயுமண்டலம் 9 - 213
355 வாயுமானி 10 - 489
356 வாயுவெப்ப மானிகள் 9 - 475
357 வாயுவெப்பமானிகள் 10 - 489
358 வார்சா 9 - 222
359 வார்ட்டிஜர்ன் 9 - 725
360 வார்டு, லெஸ்ட்டர் பிராங்க் 10 - 489
361 வார்த்திகம் 10 - 378
362 வார்நாமா 10 - 489
363 வார்ப்பு வேலை 9 - 222
364 வார்பெக், பர்க்கின் 9 - 223
365 வார்ம்ஸ் 9 - 223
366 வார்னா 9 - 223
367 வாரணாசி 9 - 223
368 வாரன் ஹார்டிங் 10 - 286
369 வாரன் ஹேஸ்ட்டிங்ஸ் 1 - 638;3 - 290,316; 5 - 207; 9 - 223
370 வாரன், எச்.சீ. 2 - 390
371 வாரனேஷ் 10 - 489
372 வாராக் கடன் 10 - 490
373 வாரிக் 9 - 223
374 வாரிக் பிரபு 9 - 224
375 வாரிசிலிக் கொள்கை 9 - 224
376 வாரிசு வரி 10 - 144
377 வாரிசு உரிமை 9 - 224
378 வாரிஸ் ஷா 6 - 647
379 வாரிக்ஷயர் 9 - 224
380 வால் குருவி 9 - 229
381 வால் கொண்டலாத்தி 9 - 229
382 வால் தவளைகள் 9 - 230
383 வால் நட்சத்திரம் 9 - 231
384 வால் மிளகு 9 - 232
385 வால் ஆறு 5 - 339
386 வால்க்கெரென் 9 - 229
387 வால்கா ஆறு 2 - 456;3 - 420,517; 4 - 180,507; 8 - 667; 9 - 329
388 வால்காக்கை 9 - 229
389 வால்சால் 9 - 229
390 வால்சாஸ் 8 - 480
391 வால்ட்டர் ராலி, சர் 9 - 682
392 வால்ட்டர் ரிப்பன் 4 - 275
393 வால்ட்டேர் 10 - 240;9 - 229; 7 - 347
394 வால்டிமார் பிரையம் 2 - 653
395 வால்டினார்ஸ், கே. 10 - 465
396 வால்தம்ஸ்ட்டோ 9 - 230
397 வால்ப்பரைசோ 9 - 231
398 வால்ப்போல் 10 - 490
399 வால்ப்போல், சர் ராபரட் 9 - 231
400 வால்மீகி இராமாயணம் 1 - 212;2 - 70; 3 - 217
401 வால்ரஸ் 9 - 232
402 வால்ரா 10 - 414
403 வால்வாக்ஸ் 9 - 232
404 வால்வுகள் 9 - 233
405 வால்ஷயர் 4 - 256
406 வால்ஸ், யோகானஸ் டீடாஞ்க்வான்டர் 9 - 235
407 வாலபி 9 - 233
408 வாலரிக அமிலம் 9 - 234
409 வாலன்புர்கு 5 - 102
410 வாலஸ் கோடு 9 - 235
411 வாலஸ், சர் வில்லியம் 9 - 235
412 வாலஸ், ஆல்பிரடு ரசல் 9 - 234
413 வாலாட்டிக் குருவி 9 - 235
414 வாலாபியர் 10 - 360
415 வாலாஜாப்பேட்டை 9 - 236
416 வாலாஜாபாத் 9 - 236
417 வாலி 9 - 236
418 வாலிங்பர்டு 9 - 236
419 வாலிப்பந்து 9 - 236
420 வாலென்டினா தெரெஷ் கோவா 10 - 507
421 வாலே 9 - 237
422 வாலேக்கியா 9 - 237
423 வாலை வடித்தல் 9 - 237
424 வாலைப் பற்றிய நோய்கள் (கால்நடை) 3 - 563
425 வாவ்சாக் 8 - 613
426 வாவா 6 - 433
427 வாழ் மலைத்தொடர் 9 - 239
428 வாழ்க்கைச் செலவு 10 - 490
429 வாழ்க்கைத் தரம் 10 - 491
430 வாழ்க்கைத் தொழிற்கல்வி 10 - 491
431 வாழ்க்கைப் பயனாளி 10 - 362
432 வாழ்க்கைப் போக்கு 10 - 492
433 வாழை 9 - 239
434 வாழைக் குடும்பம் 9 - 242
435 வாள் 10 - 492
436 வாளவரை 10 - 493
437 வாளை 9 - 244
438 வாளைக்கடியன் 9 - 244
439 வாற் கோதுமை 9 - 245
440 வான் கோ 10 - 493;2 - 747; 4 - 274
441 வான் கோழி 10 - 494
442 வான் டி கிராப் மின்னாக்கி 9 - 246
443 வான் புக் 9 - 247
444 வான் மோல் 2 - 286
445 வான் ஹெல்மான்ட் 10 - 158
446 வான் ஆலின் கதிர்ப்பு வளையங்கள் 10 - 493,501;
447 வான்கிளீஸ்ட்டு, ஈ.ஜீ. 3 - 110
448 வான்கூவர் (நகர்) 9 - 246
449 வான்கூவர் (மீகாமர்) 9 - 245
450 வான்கூவர் தீவு 9 - 246
451 வான்கோலிக்கர் 2 - 470
452 வான்கோழி 4 - 340
453 வான்சிட்டல் 9 - 246
454 வான்ட் ஹாப் 10 - 495;3 - 248,284;
455 வான்மாரும் 2 - 716
456 வான்மீகி முனிவர் 1 - 506;2 - 69; 3 - 506; 9 - 247
457 வான்மீகியார் 9 - 247
458 வான்ஷியென் 9 - 247
459 வான பௌதிகவியல் 9 - 247
460 வான மத்திய ரேகை 10 - 495
461 வான ஔிக்கோட்டம் 9 - 264
462 வானப் போட்டோ முறை 10 - 495
463 வானம் 9 - 250
464 வானம்பாடி 9 - 250
465 வானமண்டல வடதுருவம் 10 - 21
466 வானமாமலை 9 - 251
467 வானவியல் 9 - 251
468 வானவியல் நிறமாலைகள் 9 - 248
469 வானவியல் ஔிப்பிறழ்ச்சி 2 - 695
470 வானவியல் கட்டுரைகள் 9 - 265
471 வானவில் 9 - 266
472 வானவீதி ஔி 9 - 266
473 வானளாவி 9 - 266
474 வானியல் ஔிக்கோட்டம் 9 - 267
475 வானிலின் 9 - 266
476 வானிலை நிலையங்கள் 9 - 271
477 வானிலை அறிவிப்பு 9 - 277
478 வானிலை ஔியியல் 9 - 267
479 வானிலைக் கலக்கங்கள் 10 - 495;9 - 282
480 வானிலையியல் 9 - 270
481 வானொலி 9 - 280
482 வானொலி பரப்பல் 9 - 280
483 வானொலி வாங்கிகள் வேலை செய்யும் விதம் 9 - 288
484 வாஷிங்க்டன் 9 - 289
485 வாஷிங்க்டன், ஜார்ஜு 9 - 290
486 வாஸ்க்கோ ட காமா 9 - 291
487 வாஸ்க்கோட காமா 10 - 435
488 வாஸ்கோட் 10 - 507
489 வாஸ்டாக் 10 - 507
490 வாஸ்துபாலன் 3 - 664
491 விக்கல் 10 - 495
492 விக்கியண்ணன் 1 - 372
493 விக்கிரம சகாப்தம் 10 - 496;4 - 361
494 விக்கிரம சோழன் 10 - 185;2 - 654; 4 - 72
495 விக்கிரம சோழனுலா 4 - 167
496 விக்கிரம மகேந்திரன் 10 - 527
497 விக்கிரம ஊர்வசியம் 3 - 627
498 விக்கிரமசீலம் 9 - 292
499 விக்கிரமாங்க சரிதம் 10 - 179
500 விக்கிரமாங்கர் 10 - 179
501 விக்கிரமாதித்தன் 9 - 292
502 விக்கிரமாதித்தன் கதை 9 - 292
503 விக்டர் ஹியூகோ 7 - 351
504 விக்டர் இம்மானுவல் 9 - 293
505 விக்டோரியா (அரசி) 1 - 155;2 - 490; 9 - 294
506 விக்டோரியா 9 - 293
507 விக்டோரியா சிகரம் 9 - 295
508 விக்டோரியா தீவு 9 - 295
509 விக்டோரியா பல்கலைக்கழகம் 9 - 491
510 விக்டோரியா பெனிடிக்ட்ஸன் 5 - 103
511 விக்டோரியா ஆறு 9 - 295
512 விக்டோரியா, பேரரசி 10 - 537
513 விக்டோரியா, ஆல்பர்ட் பொருட்காட்சிசாலை, பம்பாய் 9 - 294
514 விக்ரம் பல்கலைக்கழகம், உஜ்ஜயினி 10 - 496
515 விக்லிப் 1 - 319
516 விகடம் 10 - 496
517 விகடம் ராமசுவாமி சாஸ்திரிகள் 10 - 497
518 விகர்ணன் 9 - 295
519 விகாரை 9 - 295
520 விகிதப் பிரதிநிதித்துவம் 9 - 298
521 விகிதமுறா எண்கள் 2 - 497
522 விகிதமுறு எண்கள் 2 - 497
523 விகு 10 - 497
524 விச்சிக்கோன் 9 - 298
525 விச்சிட்டா 9 - 298
526 விசயமங்கை 10 - 497
527 விசயரகுநாத சேதுபதி 4 - 490
528 விசயரகுநாத தேவர் 5 - 9
529 விசயவரதேந்திரர் 10 - 21
530 விசயாதித்த மங்கலம் 9 - 548
531 விசயாலய சோழீசுவரம் 10 - 281,342
532 விசாகப் பெருமாளையர் 10 - 259
533 விசாகப்பட்டினம் 9 - 299
534 விசாகப்பெருமாளையர் 2 - 75;3 - 191; 9 - 299
535 விசாகம் 9 - 299
536 விசார சந்திரோதயம் 10 - 212
537 விசாரசருமர் 9 - 299
538 விசிகாத்தியர் 3 - 469
539 விசித்திர சித்தன் 10 - 305,422,424;
540 விசிறி 1 - 245;9 - 299
541 விசிறிக் கிளஞ்சில் 9 - 302
542 விசிறிக் குருவி 9 - 302
543 விசிறிவாழை 9 - 302
544 விசிஷ்டாத்துதைவ நூல்கள் 9 - 306
545 விசிஷ்டாத்துவைதம் 1 - 455,570; 9 - 303
546 விசிஷ்டாத்வைத வேதாந்தம் 10 - 378
547 விசுவக் கதிர்கள் 10 - 513;9 - 307
548 விசுவக் கதிர்ப்போழிவு 9 - 307
549 விசுவநாத சாஸ்திரியார் 9 - 309
550 விசுவநாத நாயக்கர் 1 - 195
551 விசுவபாரதி 9 - 309
552 விசுவாமித்திரர் (நட்சத்திரம்) 9 - 310
553 விசுவாமித்திரர் 1 - 189;9 - 310
554 விசுவேசுவரபட்டர் 10 - 443
555 விசேலியஸ் 10 - 440
556 விசேஷத்தீர்வை 10 - 475
557 விசை 9 - 310
558 விசை மண்டலங்கள் 9 - 311
559 விஞ்ஞான சாகரம் 4 - 45
560 விஞ்ஞான, கைத்தொழில் ஆராய்ச்சி மன்றம் 9 - 311
561 விஞ்ஞானக் கல்வி 10 - 497
562 விஞ்ஞானகீதா 4 - 197
563 விஞ்ஞானம் 9 - 311
564 விஞ்ஞானேசுவரர் 10 - 442,498; 3 - 292
565 விட்சேப சோதனைகள் 1 - 463
566 விட்சேபம் 10 - 307
567 விட்ட குதிரையார் 9 - 312
568 விட்டல்பாய் பட்டேல் 9 - 313
569 விட்டல்பால் பட்டேல் 10 - 243
570 விட்டன்பர்கு 9 - 316
571 விட்டனஜமோட் 10 - 498
572 விட்டில்பூச்சி 9 - 316
573 விட்டுத்தடுக்கி 3 - 81
574 விட்மன், வால்ட் 9 - 317
575 விட்வாட்டர்ஸ்ராண்டு 9 - 318
576 விட்னி, ஈலை 9 - 318
577 விடத்தலை 9 - 318
578 விடத்தேர் 9 - 318
579 விடத்தேரை 9 - 318
580 விடதாரி 9 - 318
581 விடாய் 10 - 498
582 விடு காய்ச்சல் 9 - 319
583 விடுகதை 9 - 318
584 விடோபாசாமி சரித்திரம் 7 - 255
585 விண்ட்வர்டு தீவுகள் 1 - 133;9 - 320
586 விண்வெளி நிலையம் 10 - 507
587 விண்வெளி ஆராய்ச்சி 10 - 499
588 விண்வெளிப் பயணம் 10 - 498
589 வித்தல்தாஸ் தாக்கர்சீ, சர். 10 - 196
590 வித்தியா கண்டர் 10 - 261
591 வித்தியா சக்கரவர்த்தி 3 - 165
592 வித்தியாதரர் 9 - 320
593 வித்தியாபதி 9 - 320
594 வித்தியாரணிய சுவாமிகள் 9 - 320
595 வித்யாபதி தாண்டகம் 10 - 533
596 விதுரன் 9 - 321
597 விதை 9 - 321
598 விதை பரவுதல் 9 - 327
599 விதை முளைத்தல் 9 - 324
600 விதைக் கலப்பை 10 - 512
601 விதைகள் தேர்வு 9 - 325
602 விதைத் தாவரங்கள் 9 - 327
603 விதையடித்தல் (கால்நடை) 3 - 563
604 விந்தம் அடக்கிய வித்தகர் 1 - 9
605 விந்திய மலைகள் 9 - 327
606 விந்தியப் பிரதேசம் 9 - 327
607 விநாயக புராணம் 9 - 327
608 விநாயக விரதம் 9 - 327
609 விநாயகர் 9 - 327
610 விநோத சங்கரவியாஸ் 1 - 562
611 விநோதக் கூத்து 9 - 328
612 விநோதரச மஞ்சரி 1 - 287;9 - 328
613 விப்பில், ஜி.எச். 10 - 453
614 விபத்து உபகாரச் சம்பளம் 2 - 269
615 விபின சந்திர பால் 1 - 332;9 - 328
616 விபின சந்திரபால் 10 - 539
617 விபீடணன் 9 - 329
618 விபுதை 4 - 638
619 விபுலானந்த அடிகள் 1 - 527;9 - 329
620 விம்பிள்டன் 9 - 330
621 விம்மல்கள் 2 - 679;9 - 330
622 விமலர் 1 - 3
623 விமலாதித்தன் 4 - 71
624 விமான நிலையம் 9 - 332
625 விமான மீகாமக்கலை 9 - 348
626 விமான எஞ்சின்கள் 9 - 344
627 விமான எதிர்ப்பு பீரங்கிகள் 9 - 330
628 விமானக்கலை 9 - 347
629 விமானத்துறை 9 - 331
630 விமானந்தாங்கி 9 - 331
631 விமானப் படை 9 - 335
632 விமானப் போக்குவரத்து (இந்தியா) 1 - 720
633 விமானப் போக்குவரத்து 7 - 698;9 - 366
634 விமானப் போர் 9 - 337
635 விமானப்பாட்டை 10 - 426
636 விமானம் 9 - 337
637 வியட்நாம் 9 - 349
638 வியன்னா 9 - 350
639 வியன்னா மாநாடு 9 - 350
640 வியாக்கிரபாத புராணம் 9 - 547
641 வியாக்கிரபாதர் 9 - 350
642 வியாகரணம் 10 - 378;9 - 351,520;
643 வியாசர் 10 - 378;1 - 607; 9 - 352
644 வியாசராய சுவாமி 7 - 435
645 வியாசராய தீர்த்தர் 9 - 352
646 வியாசைக்கோவை 4 - 337
647 வியாட்கா 3 - 726
648 வியாடி 9 - 351
649 வியாழன் 9 - 353
650 வியாஸெம்ஸ்க்கீ 8 - 665
651 விரதங்கள் 9 - 353
652 விரல் ரேகை அடையாளம் 9 - 354
653 விரஜகான காவியம் 9 - 83
654 விராட மன்னன் 10 - 121
655 விராடபருவ ஏற்றப்பாட்டு 10 - 146
656 விராலி 9 - 355
657 விரிகுடா 9 - 356
658 விரிச்சியூர் நன்னாகனார் 9 - 356
659 விரிஞ்சேகர் சதகம் 10 - 267
660 விரியன் 9 - 356
661 விரியூர் நக்கனார் 9 - 356
662 விரிவு நிகண்டு 9 - 356
663 விருச்சிகம் 9 - 356
664 விருத்த விலக்கணம் 9 - 356
665 விருத்தம் 9 - 356
666 விருத்தாசல முதலியார் 3 - 336
667 விருத்தாசலம் (நகரம்) 9 - 356
668 விருத்தாசலம், சொ. 9 - 356
669 விருத்திராசுரன் 9 - 356
670 விருதுநகர் 9 - 356
671 விருந்து 9 - 185
672 விருப்பக் கருத்தியைபு முறை 10 - 513
673 விரைவு மாற்றம் 9 - 356
674 வில் சுருள் 9 - 357
675 வில்சன் 1 - 118;9 - 357
676 வில்சன் அணை 9 - 357
677 வில்சன், சார்லஸ் தாம்சன் ரீஸ் 10 - 513
678 வில்சன், உட்ரோ 10 - 459
679 வில்பர் ரைட் 9 - 339
680 வில்லக விரலினார் 9 - 357
681 வில்லா பிரான்கா உடன்படிக்கை 9 - 357
682 வில்லி 9 - 358
683 வில்லிங்கடன் பிரபு 9 - 358
684 வில்லிபுத்தூரார் 1 - 197;9 - 358
685 வில்லியப்ப பிள்ளை 9 - 360
686 வில்லியம் I (பிரஷ்யா) 10 - 381
687 வில்லியம் I 1 - 43,498; 9 - 360
688 வில்லியம் IV 9 - 361
689 வில்லியம் II (ஜெர்மனி) 10 - 213
690 வில்லியம் II 9 - 361
691 வில்லியம் III 3 - 290;9 - 361
692 வில்லியம் (ஜெர்மனி) 9 - 361
693 வில்லியம் (இங்கிலாந்து) 9 - 360
694 வில்லியம் காபெட் 1 - 317
695 வில்லியம் கிளார்க் 3 - 120
696 வில்லியம் குக்ஸ் 5 - 460
697 வில்லியம் குரூக்ஸ், சர் 10 - 11
698 வில்லியம் டாம்ப்பீர் 10 - 46
699 வில்லியம் டாம்பியர் 1 - 491
700 வில்லியம் பிளேக் 1 - 317
701 வில்லியம் பிளை, கேப்டன் 10 - 202
702 வில்லியம் பூத் 2 - 36
703 வில்லியம் பென் 2 - 322
704 வில்லியம் ஜேம்ஸ் 1 - 12
705 வில்லியம் ஹர்ஷல், சர் 5 - 128
706 வில்லியம் ஹைடு உல்லாஸ்ட்டன், டாக்டர் 2 - 690
707 வில்லியம் எம். கானல் 2 - 372
708 வில்லியம், ஆரஞ்சு இளவரசர் 9 - 362
709 வில்லுப்பாட்டு 9 - 362
710 வில்வம் 9 - 363
711 வில்னா 9 - 363
712 வில்னியஸ் 9 - 363
713 வில்ஷ்ட்டெட்டர், ரிக்கார்ட் 9 - 363
714 வில்ஹெல்ம் மூபெர்யா 5 - 103
715 விலங்களுக்கு க்ஷயரோகம் 9 - 750
716 விலங்கியல் 9 - 363
717 விலங்கியல் கட்டுரைகள் 10 - 513
718 விலங்கு பூகோளம் 9 - 394,372;
719 விலங்கு வழி நோய்கள் 10 - 514
720 விலங்கு இழைகள் 2 - 135
721 விலங்கு இனப்பெருக்கம் 2 - 166
722 விலங்கு உடலியல் 9 - 366
723 விலங்கு உடற்சூடு 10 - 514
724 விலங்கு உளவியல் 2 - 417;9 - 372
725 விலங்குக் காட்சித் தோட்டங்கள் 9 - 372
726 விலங்குகள் (இந்தியா) 1 - 588
727 விலங்குகள் தம் குழவிகளைப் பேணுதல் 9 - 372
728 விலங்குகளில் கருவுறல் 3 - 281
729 விலங்குகளின் கண் 3 - 92
730 விலங்குகளின் காதல் முறை 9 - 377
731 விலங்குகளின் சமூக வாழ்க்கை 9 - 382
732 விலங்குகளின் நடத்தைகள் 9 - 384
733 விலங்குகளின் நிறங்கள் 9 - 386
734 விலங்குகளின் பாகுபாடு 9 - 390
735 விலங்குகளின் வலசை 9 - 390
736 விலங்குகளின் இயக்கம் 9 - 374
737 விலங்குகளின் இளம் பருவ நிலைகள் 9 - 376
738 விலங்குகளுக்கு வாய்ப்பூட்டு நோய் 10 - 488
739 விலங்குத் தலைமுறை மாற்றம் 5 - 533
740 விலங்குத் துன்பத் தடுப்புச் சங்கம் 9 - 394
741 விலங்குப் பாசில்கள் 7 - 117
742 விலங்குலகம் 9 - 400
743 விலாரி 9 - 355
744 விலைக் கட்டுப்பாடு 10 - 515
745 விலைப்படுத்தல் 10 - 515
746 விவகாரத்து 9 - 416
747 விவசாய மூலதனம் 10 - 520
748 விவசாய அமைப்பு முறைகள் 10 - 520
749 விவசாய ஆராய்ச்சி நிலையங்கள் 10 - 520
750 விவசாய உயிர்ப்பொருள் ரசாயனம் 9 - 403
751 விவசாய எந்திரங்கள் 9 - 410
752 விவசாயக் கடன் வசதி 10 - 522
753 விவசாயக் கடன்பாடு 10 - 516
754 விவசாயக் கருவிகள் 9 - 404
755 விவசாயக் கல்லூரியும் ஆராய்ச்சி நிலையமும், கோயம்புத்தூர் 9 - 406
756 விவசாயச் சந்தை 10 - 522
757 விவசாயத் தொழில் விசாரணைக் குழு 10 - 520
758 விவசாயத் தொழிலாளர் 10 - 519
759 விவசாயத்திற்கு அரசாங்க உதவி 10 - 516
760 விவசாயப் பாக்ட்டீரியவியல் 7 - 72
761 விவசாயப் புரட்சி 9 - 406
762 விவசாயப் புள்ளியியல் 10 - 517
763 விவசாயப் புள்ளிவிவர இனங்கள் 10 - 517
764 விவசாயப் பொருளாதாரம் 10 - 518
765 விவசாயம் (இந்தியா) 10 - 78
766 விவசாயம் 9 - 407
767 விவசாயம் கட்டுரைகள் 9 - 413
768 விவசாயமும் ரசாயனமும் 9 - 413
769 விவசாயவானிலை இயல் 9 - 415
770 விவிலிய நூல் 9 - 416
771 விவேக சிந்தாமணி 9 - 416
772 விவேகாநந்தர், சுவாமி 2 - 63;9 - 417
773 விழ்டாரியா நியான்சா 9 - 295
774 விழாக்கள் 9 - 417
775 விழிக்கட்பேதைப் பெருங்கண்ணனார் 9 - 419
776 விழுதி 9 - 419
777 விழுப்புரம் 9 - 419
778 விளக்கு 9 - 419
779 விளதீமிர் கொமரோவ் 10 - 507
780 விளம்பரம் 10 - 523
781 விளம்பி நாகனார் 9 - 420
782 விளா 9 - 420
783 விளாடிவாஸ்ட்டாக் 9 - 421
784 விளிம்பு மாற்ற விளைவுகள் 9 - 269
785 விளிம்பு மாற்றம் 9 - 421
786 விளைபொருள் மாற்றுத் தீர்வகம் 10 - 328
787 விளையாட்டு மருத்துவம் 9 - 424
788 விளையாட்டு முறை 7 - 714
789 விளையாட்டு விபத்துக்கள் 1 - 232
790 விளையாட்டுக்கள் 9 - 421
791 விளையாட்டுப் பொம்மைகள் 9 - 421
792 விளையாட்டும், விளையாட்டு மருத்துவமும் 9 - 423
793 விற்பனை வரி 9 - 426
794 விற்றூற்று மூதெயினனார் 9 - 427
795 விற்றூற்று வண்ணக்கன் தந்தனார் 9 - 427
796 விறகின் வெப்பத்திறனை அறியும் முறைகள் 10 - 524
797 விறகு 10 - 524
798 விறலி 9 - 428
799 விறன்மிண்ட நாயனார் 9 - 428
800 வின்சென்க் ப்ரெனுஷி 1 - 438
801 வின்செஸ்ட்டர் 9 - 428
802 வின்ஸ்லோ 1 - 17;2 - 75
803 வினாவுத்தரம் 4 - 648
804 வினிப்பெக் 9 - 428
805 வினிப்பெக் ஏரி 9 - 428
806 வினிபிரடு ஆஷ்டன் 1 - 318
807 வினீஷியா 9 - 428
808 வினை வெப்பச் சம எண் 10 - 526
809 வினைத்தொழிற் சோகீரனார் 9 - 428
810 வினைதீர்த்தான் 10 - 526
811 வினையடக்கம் 9 - 428
812 விஜய பாஸ்கரன் 10 - 268
813 விஜயநகர மன்னர்கள் 3 - 76
814 விஜயநகரச் சிற்பம் 4 - 734
815 விஜயநகரம் 3 - 21;9 - 429
816 விஜயமங்கலம் 9 - 429
817 விஜயராகவ நாயக்கர் 5 - 420;6 - 136; 9 - 751,429;
818 விஜயராகவாச்சாரி, எஸ்.வீ. 1 - 333
819 விஜயராகவாச்சாரியார், சீ. 9 - 429
820 விஜயவாடா மொகல்ராஜபுரம் 10 - 526
821 விஜயவாடா 9 - 430
822 விஜயன் 2 - 110
823 விஜயாதித்தன் 2 - 62
824 விஷ்ணு 10 - 536;9 - 430
825 விஷ்ணு சித்தர் 9 - 439
826 விஷ்ணு புராணம் 9 - 439
827 விஷ்ணு வர்த்தனர் 9 - 439
828 விஷ்ணுகண்டர் 10 - 161,262
829 விஷ்ணுகிராந்தி 10 - 527
830 விஷ்ணுகுப்தர் 1 - 142
831 விஷ்ணுகோபன் 10 - 365
832 விஷ்ணுவர்த்தனர் (பித்திவேர்) 9 - 439
833 விஷ்ணுவர்த்தனன் 10 - 250,407
834 விஷ்ணுகுண்டி வமிசம் 10 - 526
835 விஷ மூங்கில் 9 - 440
836 விஷ விருட்சம் 9 - 83
837 விஸ்க்கான்சின் 9 - 440
838 விஸ்ச்சுலா ஆறு 3 - 703,524; 7 - 733; 9 - 440
839 விஸ்லர், கிளார்க் 10 - 527
840 விஸ்லர், ஜேம்ஸ் 1 - 190;9 - 440
841 விஸ்லிஸீனஸ் 3 - 248
842 விஸ்வாமித்ரி 7 - 11
843 விஸ்வேஸ்வரய்யா 9 - 441
844 வீக்கங்கள் (கால்நடை) 3 - 555
845 வீக்கோ 9 - 443
846 வீகோ 9 - 443
847 வீசனம் 9 - 443
848 வீசனவால் தாமரைக்கோழி 5 - 573
849 வீசோ 1 - 551
850 வீட்டிலெவூ 9 - 443
851 வீட்டெப்ஸ்க் 9 - 443
852 வீட்டோ 9 - 444
853 வீட்ஸ்ட்டன், சர் சார்லஸ் 9 - 444
854 வீடர்ஷைம் 2 - 486
855 வீடு 9 - 444
856 வீணை 9 - 445
857 வீணை குப்பையர் 9 - 446
858 வீப்புரி 9 - 447
859 வீமநாத பண்டிதர் 9 - 447
860 வீயர் 4 - 397
861 வீயை 9 - 447
862 வீர சைவம் 9 - 447
863 வீர சோழர் 9 - 448
864 வீர சோழியம் 9 - 448
865 வீர நாராயணன் 10 - 186
866 வீரகவிராசர் 9 - 447
867 வீரகேரள வர்மா 10 - 423
868 வீரசோழியம் 10 - 406
869 வீரநாராயண சதுர்வேதி மங்கலம் 10 - 186
870 வீரபத்திரர் 1 - 24
871 வீரபல்லாள தேவர் III 9 - 449
872 வீரபாண்டிய கட்டபொம்மு 2 - 447;3 - 36
873 வீரமாகாளர் 9 - 449
874 வீரமாமுனிவர் 10 - 3;1 - 16; 3 - 43; 9 - 449
875 வீரமார்த்தாண்ட தேவர் 9 - 451
876 வீரராகவ முதலியார், முத்தமிழ்க்கவி 9 - 451
877 வீரராசேந்திர சோழன் 3 - 85,224; 4 - 167; 7 - 427
878 வீரவநல்லூர் 10 - 266
879 வீரவாகு தேவர் 9 - 451
880 வீராசாமிச் செட்டியார் 9 - 451
881 வீரேசலிங்கம், கந்துக்கூரி 9 - 451
882 வீரை வெளியனார் 9 - 452
883 வீரை ஆளவந்தார் 5 - 292
884 வீரைமாநகர் 10 - 266
885 வீலர், ஆர்.ஈ.எம். 10 - 55
886 வீவர் 5 - 204
887 வீழ்பனிப்பாறை 9 - 452
888 வீழி 9 - 419
889 வீன், வில்ஹெல்ம் 9 - 452
890 வீன்சி, லியனார்டோ டா 9 - 452
891 வீனஸ் 10 - 507;1 - 96
892 வீஷீ 9 - 452
893 வுட்வொர்த் 1 - 462
894 வுன்ட் 2 - 230,379,380,390;
895 வூர்ட்ஸ் 10 - 495
896 வெக்கை நோய் 9 - 453
897 வெங்கடகிரி 9 - 453
898 வெங்கடேச ஐயர் 5 - 63
899 வெங்காயக் குடும்பம் 9 - 38
900 வெங்காயம் 9 - 453
901 வெங்காரம் 7 - 729;9 - 454
902 வெங்கு பாகவதர் 10 - 212
903 வெங்கைக்கோவை 4 - 336
904 வெசூவியஸ் 9 - 454
905 வெட்சி 9 - 455
906 வெட்டர்கள் 9 - 455
907 வெட்டி 9 - 455
908 வெட்டிவேர் 9 - 455
909 வெட்டுக்கிளி 9 - 456
910 வெட்டுவான் கோயில் 3 - 372
911 வெட்டை 9 - 456
912 வெட்டைச்சூடு (கால்நடை) 3 - 564
913 வெட்பாலை 9 - 457
914 வெட்பாலை, கசப்பு 9 - 457
915 வெடிகுண்டு 9 - 457
916 வெடிமருந்துகள் 9 - 458
917 வெடிமருந்துச் சதி 9 - 460
918 வெடியாத தனிக்கனிகள் 3 - 408
919 வெடியுப்பு 9 - 460
920 வெண் கொற்றனார் 9 - 462
921 வெண்கடம்பு 9 - 460
922 வெண்கடல் 9 - 461
923 வெண்கரு 6 - 461
924 வெண்கலம் 2 - 350;9 - 461
925 வெண்காட்டு நங்கை 9 - 461
926 வெண்காடர் 9 - 461
927 வெண்குஷ்டம் 9 - 461
928 வெண்சீர் வெண்தளை 10 - 305
929 வெண்டாழிசை 9 - 462
930 வெண்டுறை 9 - 462
931 வெண்டை 9 - 462
932 வெண்டைக்குடும்பம் 9 - 462
933 வெண்ணாந்தை 9 - 462
934 வெண்ணாறு 5 - 417
935 வெண்ணிக்குயத்தியார் 9 - 462
936 வெண்ணீல ஈப்பிடிப்பான் 2 - 188
937 வெண்ணெய் 9 - 462
938 வெண்ணெய் விரை, சாப்பிரா விரை 9 - 462
939 வெண்தேக்கு 9 - 463
940 வெண்பனி 9 - 463
941 வெண்பா 9 - 464
942 வெண்பாப் பாட்டியல் 9 - 464
943 வெண்பாப்புலிக் கவிராயர் 9 - 464
944 வெண்பிறவித் தன்மை 9 - 464
945 வெண்புணர்ச்சிமாலை 9 - 465
946 வெண்புள்ளி விசிறிக் குருவி 2 - 188
947 வெண்பூதனார் 9 - 465
948 வெண்பூதியார் 9 - 465
949 வெண்பேடு 9 - 465
950 வெண்மணி கதம்பன் நம்பூ திரிப்பாடு 9 - 466
951 வெண்மணி பரமேசுவரன் நம்பூதிரிப்பாடு 9 - 466
952 வெண்மணிப் பூதியார் 9 - 466
953 வெதிர்ப்பு 9 - 268
954 வெந்தயம் 9 - 466
955 வெந்நீர்ப் பீச்சு 2 - 457
956 வெப், சிட்னி ஜேம்ஸ் 9 - 467
957 வெப்ப மிதத்தட்பவெப்ப பிரதேசங்கள் 5 - 436
958 வெப்ப ரசாயனவியல் 9 - 484
959 வெப்ப அயானியல் 9 - 467
960 வெப்ப அலகு 9 - 480
961 வெப்ப இயக்கவியல் 9 - 472
962 வெப்ப எஞ்சின்கள் 9 - 473
963 வெப்பக் கதிர்ப்பு மானிகள் 10 - 527;9 - 476
964 வெப்பக் குரக்குவலி 9 - 489
965 வெப்பக்கதிர் வீச்சு முறை 9 - 482
966 வெப்பச் சலனம் 9 - 473,482;
967 வெப்பநிலை 10 - 527;9 - 473
968 வெப்பநிலை வெளிச்சநிலைகளும் தாவர வாழ்க்கையும் 9 - 477
969 வெப்பநிலை அளத்தல் 9 - 272
970 வெப்பநிலைக் கட்டுப்படுத்தி 9 - 477
971 வெப்பநிலைக் குறைவு விகிதம் 10 - 529
972 வெப்பப் பிடிப்பு 9 - 489
973 வெப்பம் 9 - 479
974 வெப்பம் கடத்தல் 9 - 482
975 வெப்பமண்டலப் பருவக்காற்றுத் தட்பவெட்பநிலை 5 - 436
976 வெப்பமானி 9 - 483
977 வெப்பமின் கருவிகள் 9 - 476
978 வெப்லன், தார்ஸ்ட்டைன் 9 - 488
979 வெம்பிளி 9 - 488
980 வெயில் 9 - 488,277
981 வெயில் சோர்வு 9 - 489
982 வெயில் அதிர்ச்சி 9 - 489
983 வெர் 5 - 183
984 வெர்கலான் 9 - 490
985 வெர்ட் ஹைமர், மாக்ஸ் 9 - 490
986 வெர்னர் 9 - 490
987 வெர்னர், ஆல்பிரேட் 9 - 490
988 வெர்னரின் கொள்கை 1 - 71
989 வெர்னியர் 10 - 529
990 வெரோனா 9 - 490
991 வெல்பி கமிஷன் 4 - 271
992 வெல்லம் 3 - 267;9 - 491
993 வெல்லிங்க்டன் 9 - 491
994 வெல்லிங்க்டன் கோமகனார் 9 - 491,594
995 வெல்லெஸ்லி பிரபு 9 - 491
996 வெல்ஸ், கர்னல் 2 - 447
997 வெல்ஸ், ஜீ.பி. 9 - 492
998 வெல்ஸ், எச்.ஜி. 10 - 555
999 வெல்ஸ், எச்.ஜீ. 1 - 318;9 - 491
1000 வெல்ஸ்லி பிரபு 1 - 638;9 - 492
1001 வெல்ஹாவன் 6 - 413;9 - 492
1002 வெலிங்ட்டன் பிரபு 3 - 495
1003 வெள்வேல மரம் 9 - 492
1004 வெள்ளகில் 9 - 493
1005 வெள்ளடை 5 - 727
1006 வெள்ளணுக்காவல் 9 - 493
1007 வெள்ளமும் வெள்ளக் கட்டுப்பாடும் 10 - 530
1008 வெள்ளரா 9 - 493
1009 வெள்ளரி 9 - 493
1010 வெள்ளாடியனார் 9 - 493
1011 வெள்ளாடு 1 - 350;3 - 589
1012 வெள்ளாறு 4 - 167;5 - 198; 6 - 742; 9 - 493
1013 வெள்ளி (சுக்கிரன்) 5 - 52
1014 வெள்ளி 9 - 494
1015 வெள்ளி வேலை 9 - 495
1016 வெள்ளிப்பாடல் 9 - 495
1017 வெள்ளிமலை 9 - 496
1018 வெள்ளியந்தின்னனார் 9 - 496
1019 வெள்ளியம்பலவாணத் தம்பிரான் 9 - 496
1020 வெள்ளியம்பலவாணர் 9 - 495
1021 வெள்ளிவீதியார் 1 - 274;9 - 496
1022 வெள்ளீயம் 9 - 496
1023 வெள்ளுள்ளி 9 - 498
1024 வெள்ளூர்க்கிழார்மகனார் 9 - 466
1025 வெள்ளெருக்கிலையார் 1 - 23;9 - 498
1026 வெள்ளை 9 - 456
1027 வெள்ளை நைல் 9 - 498
1028 வெள்ளை ரஷ்யா 9 - 499
1029 வெள்ளைக் கழிச்சல் 4 - 431
1030 வெள்ளைக் குங்கிலியம் 9 - 498
1031 வெள்ளைக் குருகு 4 - 63
1032 வெள்ளைக் கொக்குகள் 4 - 228
1033 வெள்ளைக்குடி நாகனார் 9 - 498
1034 வெள்ளைச் சீயர் 10 - 363
1035 வெள்ளைப்படல் 9 - 498
1036 வெள்ளைப்பூடு 9 - 498
1037 வெள்ளைப்பூண்டு 9 - 498
1038 வெள்ளைமாளர் 9 - 499
1039 வெள்ளையர் கலகம் 9 - 499
1040 வெள்ளையாறு 9 - 499
1041 வெளிநாடுகளில் இந்தியர் 1 - 601
1042 வெளிநாடுகளில் உலோக வேலைக் கலை 2 - 359
1043 வெளிப்படுதிறன் காட்டிகள் 9 - 282
1044 வெளிமான் 9 - 499
1045 வெளியேரி எஞ்சின்கள் 10 - 531
1046 வெளிவிருத்தம் 9 - 500
1047 வெளுக்கும் தூள் 3 - 545
1048 வெளுத்தல் 9 - 500
1049 வெளுப்பு சஸெக்ஸ் 4 - 339
1050 வெற்றிக் கரந்தை மஞ்சரி 9 - 501
1051 வெற்றிடக் குப்பி 9 - 501
1052 வெற்றிடம் 9 - 501
1053 வெற்றிலை 9 - 502
1054 வெற்றிலை வள்ளிக்கிழங்கு 9 - 504
1055 வெற்றிவேற்கை 9 - 504
1056 வெற்றுவட்டி 10 - 521
1057 வெறிக்கூத்து 9 - 505
1058 வெறிநாய்க்கடி 10 - 514
1059 வெறிநோய் 9 - 504
1060 வெறிபாடிய காமக்கண்ணியார் 9 - 505
1061 வெறிமங்கை பாகக் கவிராயர் 9 - 505
1062 வெறியாட்டு 9 - 505
1063 வெறியாடல் 9 - 505
1064 வெறிவிலக்கு 9 - 506
1065 வென் டே சௌ 10 - 530
1066 வென்ட்வர்த், சார்லஸ் வாட்ஸன் 9 - 506
1067 வென்ட்வர்த், தாமஸ், ஸ்ட்ராபர்டு பிரபு 9 - 506
1068 வென்றி மாலைக் கவிராயர் 9 - 507
1069 வெனிசூலா 9 - 507
1070 வெனிஸ் 9 - 508
1071 வெனீஸெலாஸ் 9 - 509
1072 வெனெல்ட் 9 - 468
1073 வெஸ் நடனம் 10 - 166
1074 வெஸ்ட் மின்ஸ்ட்டர் சட்டம் 10 - 193
1075 வெஸ்ட்டிங்ஹவுஸ், ஜார்ஜ் 9 - 509
1076 வெஸ்ட்பேலியா 9 - 509
1077 வெஸ்ட்பேலியா உடன்படிக்கை 9 - 509
1078 வெஸ்ட்மின்ஸ்ட்டர் சட்டம் 9 - 509
1079 வெஸ்ட்ரசால் 9 - 510
1080 வெஸ்ட்ரான் 9 - 510
1081 வெஸ்ப்பேசியன் 9 - 510
1082 வெஸ்பூச்சி 9 - 510
1083 வெஸ்பூசியஸ் 9 - 510
1084 வேக் தீவு 9 - 511
1085 வேக வளர்ச்சி 9 - 511
1086 வேக வளர்ச்சிமானி 9 - 511
1087 வேகமானி 9 - 511
1088 வேகவதி 9 - 511
1089 வேகா 9 - 511
1090 வேகெனர் 10 - 394,532
1091 வேகெனர் கொள்கை 10 - 532
1092 வேங்கடகவி, கணபவரபு 10 - 533
1093 வேங்கடசாமி நாட்டார், ந.மு. 9 - 512
1094 வேங்கடதாசர் 10 - 7
1095 வேங்கடபதி தேவராயர் 4 - 65
1096 வேங்கடபதி, சேமகூர 9 - 512
1097 வேங்கடம் 9 - 513
1098 வேங்கடமகி 9 - 513
1099 வேங்கடமலை 7 - 468
1100 வேங்கடரமணி, கே.எஸ். 1 - 332
1101 வேங்கடாசல குருசுவாமிகள் 10 - 280
1102 வேங்கடாசலபதி 9 - 513
1103 வேங்கடாசலம் பிள்ளை, கரந்தைக்கவியரசு 6 - 130;9 - 513
1104 வேங்கி நாடு 9 - 513
1105 வேங்கை 9 - 513
1106 வேங்கை நாடு 9 - 513
1107 வேங்கை மண்டலம் 9 - 513
1108 வேங்கை மார்பன் 9 - 513
1109 வேங்டேசுவர எட்டப்ப மகாராஜா 10 - 212
1110 வேசர் ஆறு 9 - 514
1111 வேட்டக்கண்ணனார் 9 - 514
1112 வேட்டைச்சிவிங்கி 9 - 514
1113 வேட்டைப் பறவைகள் 7 - 45
1114 வேட்டையாடல் 10 - 533
1115 வேடங்கரணை 9 - 514
1116 வேடந்தாங்கல் 10 - 480;9 - 514
1117 வேடம் புனைதல் 9 - 514
1118 வேடன் மீன் 10 - 535
1119 வேணாட்டிகள் 9 - 515
1120 வேணாடு 9 - 515
1121 வேத காலம் 3 - 22
1122 வேதகிரி முதலியார் 9 - 515
1123 வேதகிரி முதலியார், களத்தூர் 9 - 515
1124 வேதகிரியார் சூடாமணி 9 - 516
1125 வேதநாயக சாஸ்திரியார் 9 - 516
1126 வேதநாயகம் பிள்ளை, ச. 9 - 516
1127 வேதநாயகம்பிள்ளை, மாயூரம் முனிசீப் 10 - 119
1128 வேதப் பொருள் விளக்கம் 10 - 185
1129 வேதம் 9 - 516
1130 வேதமுன் காலம் 3 - 22
1131 வேதரத்தினம், சர்தார் அ. 9 - 518
1132 வேதனை 9 - 519
1133 வேதாங்க சோதிடம் 3 - 146
1134 வேதாங்கங்கள் 9 - 520
1135 வேதாசலம், சுவாமி 9 - 521
1136 வேதாந்த சித்தாந்த சமரச தீபம் 7 - 217
1137 வேதாந்த தசாவத்தைக் கட்டளை 4 - 45
1138 வேதாந்த தேசிகர் 10 - 536;9 - 521
1139 வேதாந்தத் தெளிவே சைவ சித்தாந்தம் 5 - 237
1140 வேதாந்தப் பள்ளு 1 - 453
1141 வேதாந்தம் 2 - 271;9 - 521
1142 வேதாரணியம் 9 - 523
1143 வேப்பமரம் 9 - 523
1144 வேபர் 10 - 241,535
1145 வேபர் விதி 10 - 535
1146 வேபர், வில்ஹெல்ம் 2 - 379,407,567; 9 - 524
1147 வேம்பத்தூர் சங்கர நாராயணன் 4 - 336
1148 வேம்பற்றூர்க் கண்ணன் கூத்தனார் 9 - 524
1149 வேம்பற்றூர்க் குமரனார் 9 - 524
1150 வேம்பு 9 - 524
1151 வேமன்னர் 9 - 524
1152 வேமனா 10 - 547
1153 வேர் 9 - 525
1154 வேர் முண்டுகள் 9 - 531
1155 வேர் ஒட்டுண்ணிகள் 9 - 531
1156 வேர்க்கடலை 9 - 526
1157 வேர்ப் புல்லுருவிகள் 9 - 531
1158 வேர்ப்பூச்சி 9 - 530
1159 வேரின் பாகங்கள் 9 - 525
1160 வேல்ஸ் 9 - 531
1161 வேல்ஸ் இளவரசர் 9 - 532
1162 வேல்ஸ் இளவரசர் பொருட்காட்சி சாலை, மேற்கிந்தியா 9 - 532
1163 வேல்ஸ் இளவரசர் மலை 2 - 555
1164 வேலமரம் 9 - 532
1165 வேலாயுத முதலியார், தொழுவூர் 2 - 67;9 - 532
1166 வேலாயுதம் பிள்ளை, சாமி 10 - 535
1167 வேலாஸ்க்கேத் 9 - 532
1168 வேலிகள் 10 - 536
1169 வேலிப்பருத்தி 9 - 533
1170 வேலுச்சாமிப் பிள்ளை, வெண்பாப்புலி 9 - 533
1171 வேலூர் 9 - 533
1172 வேலை 9 - 536
1173 வேலை நிறுத்தம் பொது 10 - 536
1174 வேலை நிறுத்தம் 9 - 536
1175 வேலைப்பகிர்வு 9 - 537
1176 வேலைய சுவாமிகள் 9 - 537
1177 வேலையின்மை 9 - 538
1178 வேலையின்மை இன்ஷூரன்சு 2 - 155
1179 வேலையும் கூலியும் 9 - 540
1180 வேலைவீதக் கூலி 9 - 540
1181 வேவல் பிரபு 9 - 542
1182 வேளா 9 - 542
1183 வேளை 9 - 542
1184 வேஹைவே 9 - 542
1185 வைக்காட்டோ 6 - 453
1186 வைக்கிங்குகள் 9 - 543
1187 வைக்கோல் துடைப்பங்களும் சேகரிகளும் 1 - 270
1188 வைக்கோல் அட்டை 1 - 38
1189 வைகுண்ட ஏகாதசி 9 - 543
1190 வைகை 5 - 198;9 - 550
1191 வைசூரி 9 - 543
1192 வைசேடிகர் 1 - 418
1193 வைசேஷிக தரிசனம் 9 - 543
1194 வைசேஷிகம் 10 - 378
1195 வைட்டமின்கள் 9 - 545
1196 வைட்டுத் தீவு 9 - 547
1197 வைடூரியம் 9 - 547
1198 வைணவ சமயாசாரியர்கள் 10 - 536
1199 வைணவ ஆகமங்கள் 1 - 304;9 - 547
1200 வைணவம் 10 - 370,536
1201 வைத்திய அகராதி 10 - 185
1202 வைத்தியத் திரட்டு 10 - 185
1203 வைத்தியநாத நாவலர் 2 - 107,186; 9 - 547
1204 வைத்தியநாத முனிவர் 9 - 547
1205 வைத்தியநாத அய்யர் 2 - 65
1206 வைத்தியலிங்கம் பிள்ளை 9 - 547
1207 வைத்தீசுவரன் கோயில் 9 - 548
1208 வைதும்பர் 9 - 548
1209 வைப்பு 10 - 537
1210 வைமார் 9 - 548
1211 வையர்ஷ்ட்ராஸ், கார்ல் 9 - 549
1212 வையாபுரி 9 - 549
1213 வையாபுரிப் பிள்ளை எஸ். 9 - 549
1214 வையாபுரிப்பிள்ளை, எஸ். 10 - 260,323;
1215 வையாவிக்கோப்பெரும் பேகன் 4 - 45
1216 வையை அறு 5 - 198;9 - 550
1217 வையோமிங் 9 - 551
1218 வையோமிங் பள்ளத்தாக்கு 9 - 551
1219 வைரநாத பிள்ளை 5 - 578
1220 வைரப்பெருமாள் கோயில் 10 - 457
1221 வைரம் 10 - 434,537; 3 - 522
1222 வைரஸ் 9 - 551
1223 வைரஸ் நியுமோனியா 6 - 449
1224 வைராக்கியம், சாந்தி 3 - 106
1225 வைரோ மாலுமி 9 - 625
1226 வைரோ நிலைப்படுத்தி 9 - 625
1227 வைல்டு, ஆஸ்க்கார் 9 - 552
1228 வைலீபோஸ்ட் 9 - 339
1229 வைனர், ஜேக்கப் 10 - 245
1230 வைஜோ 9 - 552
1231 வைஸ்மன், ஆகஸ்டு 9 - 552
1232 வௌவால் 9 - 554
1233 வௌவால் மீன் 9 - 554

மேற்கோள்கள்[தொகு]