விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/கலைக்களஞ்சியம்/ர

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 ரக்பி 8 - 627
2 ரகுநாத நாயக்கர் 4 - 281
3 ரகுநாதன், நா. 1 - 332
4 ரகூஜீ பான்ஸ்லே 10 - 455
5 ரகோபா 8 - 627
6 ரங்கராஜு, ஜே.ஆர். 10 - 456,328;
7 ரங்கவல்லி 4 - 331
8 ரங்காஜம்ம, பசுபுலேட்டி 6 - 137
9 ரங்கூன் மல்லிகை 8 - 628
10 ரங்கோலி 8 - 629
11 ரசக் கலவை 8 - 629
12 ரசம் 8 - 629
13 ரசவாதம் 8 - 629
14 ரசாயன நஞ்சு 2 - 245
15 ரசாயனக் கூடுகை விதிகள் 8 - 629
16 ரசாயனச் சமநிலை 10 - 495;8 - 631
17 ரசாயனச் சலனம் 10 - 456,495;
18 ரசாயனச் சிகிச்சை 8 - 633
19 ரசாயனத்தின் பிரிவுகள் 8 - 640
20 ரசாயனப் பொறியியல் 8 - 634
21 ரசாயனப் போர்முறை 8 - 634
22 ரசாயனம் 8 - 636
23 ரசாயனம் கட்டுரைகள் 8 - 646
24 ரசிக்பிரியா 4 - 197
25 ரசியா 1 - 627
26 ரசீன் 8 - 647
27 ரஞ்சித் சிங் 6 - 647;8 - 647
28 ரஞ்சிரஹானி 1 - 333
29 ரண்டால் கிரீமெர் 10 - 191
30 ரண சிகிச்சை 8 - 648
31 ரண சிகிச்சை நோய்கள் (கால்நடை) 3 - 554
32 ரணபத்திர மடம் 10 - 261
33 ரணஜயன் 10 - 369
34 ரணஜித் சிங் 8 - 651
35 ரத்தக்களம் 1 - 6
36 ரத்தினாவதி கல்யாணம் 9 - 4
37 ரத்னகிரி 10 - 457
38 ரப்பர் 8 - 651
39 ரபனஸ் 9 - 663
40 ரபாட் 8 - 657
41 ரம்சான் 8 - 657
42 ரம்ப எந்திரம் 2 - 524
43 ரமதான் 8 - 657
44 ரமேசசந்திர தத்தர் 1 - 331;8 - 658; 9 - 74
45 ரயான் 8 - 658
46 ரயான் வகைகள் 2 - 136
47 ரவீந்திரநாத டாகுர் 1 - 96,213,331; 8 - 658
48 ரவுண்ட் ஹெட்ஸ் 1 - 159
49 ரவெனா 8 - 661
50 ரன்ட்கன், வில்ஹெல்ம் கான்ராடு 2 - 462,469; 8 - 661; 9 - 501
51 ரன்வார் 10 - 458
52 ரன்ன மகாகவி 8 - 661
53 ரனோ 10 - 454,458;
54 ரஜப் அலி மேக் சரூர் 2 - 309
55 ரஜியா 8 - 662
56 ரஜினிக்காந்தா பர்தலை 1 - 292
57 ரஷ்ய மொழி 8 - 662
58 ரஷ்யா 1 - 6;6 - 364; 8 - 667; 6 - 364
59 ரஷ்யா, சோவியத் 8 - 668
60 ரஷித் உத்தீன் 3 - 516
61 ரஸ்க்கின், ஜான் 1 - 320;8 - 692
62 ரஸ்கான் 8 - 693
63 ரஸ்ஸல், பெர்ட்ரண்டு 1 - 534
64 ரஸம் 8 - 694
65 ரஸவாத சூத்திரம் எட்டு 1 - 9
66 ராக்கி மலைகள் 4 - 262;8 - 694
67 ராக்கிங்காம், சார்லஸ் வாட்ஸன் வென்ட் வொர்த் 8 - 694
68 ராக்பெலர் ஸ்தாபனம் 8 - 694
69 ராக்பெலர், ஜான் டேவிசன் 8 - 694
70 ராக்னர் நர்க்சே 10 - 447
71 ராக்ஹாம்ப்ட்டன் 8 - 695
72 ராகவாங்கர் 8 - 695
73 ராகி 8 - 695
74 ராங்கிட்டைக்கி 6 - 453
75 ராங்சென் 10 - 171
76 ராச்செஸ்ட்டர் 8 - 695
77 ராச்சேடல் வழிகாட்டிகள் 8 - 695
78 ராச்டேல் வழிகாட்டிகள் 10 - 222
79 ராசி 8 - 696
80 ராசி பலன் 8 - 696
81 ராசீன், ழான் 8 - 696
82 ராசெட்டி, கிறிஸ்ட்டினா ஜார்ஜினா 8 - 696
83 ராசெட்டி, டான்டீ கேப்ரீயேல் 8 - 696
84 ராசெட்டி, வில்லியம் மைக்கல் 8 - 696
85 ராட்கிளிப் பிரௌன் 10 - 458,441;
86 ராட்சதர், நட்சத்திர 8 - 696
87 ராட்சல் 10 - 441
88 ராட்டர்டாம் 8 - 696
89 ராட்டிஸ்பான் 8 - 696
90 ராடீஸ்செவ் 8 - 664
91 ராடெட்ஸ்க்கீ, யோசெப்கிராப் 8 - 697
92 ராண்டா 8 - 697
93 ராணா கும்பா 8 - 697
94 ராணா சங்கர் 8 - 697
95 ராணாபிரதாப் சாகர் 10 - 317
96 ராணி ஹபகாதூன் 3 - 427
97 ராணிப்பேட்டை 8 - 697
98 ராணுவ நீதிமன்றம் 8 - 698
99 ராணுவ அதிகாரிகள் 8 - 701
100 ராணுவ அந்தஸ்து 8 - 701
101 ராணுவ ஆட்சி 8 - 697
102 ராணுவ உபகாரச் சம்பளம் 2 - 269
103 ராணுவ உளவியல் 2 - 416;8 - 698
104 ராணுவ ஒற்றர் இலாகா 2 - 708
105 ராணுவக் கல்வி 3 - 318;8 - 698
106 ராணுவச் சட்டம் 8 - 698
107 ராணுவப் பயிற்சி 8 - 698
108 ராணுவப் போலீஸ் 7 - 742
109 ராணுவம் 8 - 699
110 ராதாகிருஷ்ணர் 9 - 82
111 ராதாகிருஷ்ணன், டாக்டர் 1 - 333;3 - 306
112 ராதாநாகிரி அணை (பம்பாய்) 1 - 468
113 ராதாநாத் 10 - 428
114 ராதாநாத ராய் 10 - 458;2 - 675
115 ராந்தம் போர் 8 - 703
116 ராப்லிசியா ஆர்னல்டை 1 - 413
117 ராப்லீசியா 8 - 703
118 ராபர்ட் ட நொபிலி 10 - 293
119 ராபர்ட் செசில் 10 - 459
120 ராபர்ட் டீ நொபிலி 3 - 43
121 ராபர்ட் பர்ட்டன் 1 - 319
122 ராபர்ட் புரூஸ் 9 - 660
123 ராபர்ட் லின்ட் 1 - 319
124 ராபர்ட் லூயி ஸ்டீவன்சன் 1 - 319
125 ராபர்ட் ஹீத், சர் 3 - 286
126 ராபர்ட் ஹென்ரிசன் 1 - 315
127 ராபர்ட் ஒயிட்ஹெட் 5 - 317
128 ராபர்ட் ஒயின் 4 - 100
129 ராபர்ட் ஓவன் 3 - 231
130 ராபர்ட்ஸ் பிரபு 10 - 454
131 ராபலே, பிரான்ஸ்வா 7 - 350;8 - 703
132 ராபா 10 - 45
133 ராபியல், சான்ஸியோ 8 - 703
134 ராபின்ஸ் 10 - 322
135 ராம் கங்கா 8 - 564
136 ராம் காம்ஹேங் 5 - 16
137 ராம் சரஸ்வதி 1 - 291
138 ராம்சே, சர் வில்லியம் 8 - 705
139 ராம்தாஸ் 5 - 3
140 ராம்பா 1 - 329
141 ராம்பிரசாத் சென் 8 - 705
142 ராம்போர்டு பிரபு 9 - 479
143 ராம்மோகன் ராய், ராஜா 1 - 331,561; 4 - 414; 7 - 289; 8 - 705; 9 - 83
144 ராம்யுலஸ் 8 - 706
145 ராம்னி, ஜார்ஜ் 8 - 706
146 ராம்னேசியீ 8 - 706
147 ராமகண்டர் 10 - 261,262;
148 ராமச்சந்திர சுக்ல 8 - 707
149 ராமச்சந்திர பட்நாயக் 2 - 674
150 ராமச்சந்திரிகா 4 - 197
151 ராமசுவாமி ஐயர், டாக்டர் சி.பி. 10 - 459
152 ராமசுவாமி, வ. 8 - 707
153 ராமதேவர் 4 - 76
154 ராமநாத சிவம் 10 - 261
155 ராமப்பிரமம் 5 - 697
156 ராமபட்டாபிஷேகம் 9 - 4
157 ராமல், எர்வீன் 8 - 708
158 ராமஸ்வமேதம் 9 - 4
159 ராமா IV 5 - 17
160 ராமி 2 - 135
161 ராமிசீஸ் 8 - 708
162 ராமிலீஸ் 8 - 708
163 ராமைய்யர், மதுரை 10 - 212
164 ராமோன் ஈ காஹால் 10 - 460,231;
165 ராய், சர் பிரபுல்ல சந்திர 8 - 709
166 ராய்ச்சூர்ப் போர் 8 - 708
167 ராய்ஸ் 2 - 230
168 ராயல் விவசாயக் கமிஷன் 10 - 517
169 ராயல்ட்டி 10 - 460
170 ராலான் ராமான் 8 - 709
171 ராலி பிரபு, ஜான் வில்லியம் ஸ்ட்ரட் 2 - 691;8 - 710
172 ராலி, சர் வால்ட்டர் 8 - 709
173 ராலுவோ 10 - 171
174 ராவல்பிண்டி 8 - 710
175 ராவி ஆறு 6 - 646;7 - 68; 8 - 710
176 ராவி எருமை 3 - 586
177 ரான்கின் சுழற்சி 9 - 473
178 ரான்கே, லியப்போல்டு 8 - 710
179 ரான்சார் 7 - 350;8 - 710
180 ரானடே, மகாதேவ கோவிந்த 4 - 271;8 - 710
181 ரானோஜி சிந்தியா 4 - 75;8 - 711
182 ராஜ்கீர் 8 - 711
183 ராஜ சன்னியாசி 10 - 294
184 ராஜ பிளவை 8 - 716
185 ராஜ வல்லபர் 3 - 290
186 ராஜ ஜகன்னாதன் 3 - 165
187 ராஜக்கிருகம் 8 - 711
188 ராஜகோட்டை 8 - 712
189 ராஜகோபாலன், கு.ப. 8 - 712
190 ராஜசிம்மன் 9 - 83
191 ராஜத்திரவம் 8 - 712
192 ராஜதந்திரம் 8 - 712
193 ராஜநாத திண்டிமா 4 - 626
194 ராஜபுத்திர ஓவியம் 8 - 716
195 ராஜபுத்திரர் 8 - 719
196 ராஜபுதனம் 8 - 720
197 ராஜம் ஐயர், பீ.ஆர். 8 - 720
198 ராஜமகேந்திரபுரம் 8 - 720
199 ராஜராஜ வர்மா, ஏ.ஆர். 8 - 720
200 ராஜஸ்தான் 8 - 721
201 ராஜஸ்தான் கால்வாய் 8 - 722
202 ராஜஸ்தான் பல்கலைக்கழகம் 8 - 722
203 ராஜா சிவப்பிரசாது 8 - 722
204 ராஜா ராம்மோகன் ராய் 8 - 722
205 ராஜாதித்திய சோழன் 1 - 145
206 ராஜாராம் 5 - 587
207 ராஜாஜி 10 - 539;3 - 691
208 ராஜேந்திர பிரசாத், டாக்டர் 10 - 460
209 ராஷ் பிகாரி போஸ் 1 - 574
210 ராஷ்டிர கூடர் 8 - 722
211 ராஷ்டிரபதி 8 - 722
212 ராஷி 2 - 538
213 ராஷெல் உப்பு 8 - 725
214 ராஸ், சர் ரானல்டு 8 - 725
215 ராஸ், சர் ஜான் 8 - 726
216 ராஸ், சர் ஜேம்ஸ் கிளார்க் 8 - 726
217 ராஸ்ட்டாக் 8 - 726
218 ராஸ்ட்டாவ் 8 - 726
219 ராஸ்டாவ் 10 - 418,447;
220 ராஸ்ப்பூட்டின் 8 - 726
221 ராஸ்முஸ் கிறிஸ்தியன் ராஸ்க் 5 - 385
222 ராக்ஷி 4 - 67
223 ரிக்கார்டோ, டேவிட் 10 - 521
224 ரிக்கார்டோ, டேவிடு 8 - 727
225 ரிக்வேத சங்கிதை 4 - 366
226 ரிக்வேதம் 4 - 464,621; 9 - 517
227 ரிங்கல்பர் ஜியஸ் 3 - 347
228 ரிச்சர்ட்ஸ், தியடோர் வில்லியம் 1 - 67
229 ரிச்சர்ட்ஸ், தியடோர் வில்லியம 8 - 727
230 ரிச்சர்ட்ஸ், எலன் எச். 4 - 6
231 ரிச்சர்ட்ஸன், ஓ.டபிள்யூ. 9 - 467
232 ரிச்சர்டு I 8 - 728
233 ரிச்சர்டு பர்டு 9 - 339
234 ரிச்சர்டுசன் 10 - 462
235 ரிச்செட் 2 - 388
236 ரிசர்வுப் பாங்கு, இந்திய 8 - 728
237 ரிசியசிருங்கர் 10 - 129
238 ரிஞ்சென் ஜான்போ 3 - 344
239 ரிப்பன் பிரபு 8 - 731
240 ரிபன்ட்ராப், யோவாக்கிம் பன் 8 - 731
241 ரிபாட் 10 - 335
242 ரிபு கீதை 10 - 130,462; 1 - 81
243 ரிபோபிளேவின் 5 - 545
244 ரியூக்கியூ தீவுகள் 8 - 731
245 ரியென்ட்ஸி 8 - 731
246 ரில்க்க, ரைனர் மரீயா 8 - 731
247 ரிவ்லின், எச்.என். 2 - 374
248 ரிவர்ஸ் 10 - 441,462;
249 ரிஜியோமான்டானஸ் 3 - 143
250 ரிஷப கவி 3 - 391
251 ரிஷபதேவர் 9 - 625
252 ரிஷபம் 8 - 731
253 ரிஷல்யூ 7 - 347,350; 8 - 731
254 ரிஷி பஞ்சமி 10 - 463
255 ரிஷி வனப் பள்ளி 8 - 731
256 ரிஷிகுல பிரம்மசரிய ஆச்ரமம் 10 - 462
257 ரிஷிபஞ்சமி 9 - 353
258 ரிஹண்ட் திட்டம் 10 - 89;8 - 732
259 ரிக்ஷா 8 - 727
260 ரீகா 8 - 733
261 ரீங்காரக் குருவி 8 - 733
262 ரீட், சார்லஸ் 8 - 733
263 ரீடு 9 - 339
264 ரீம்ஸ் 8 - 733
265 ரீமான் 8 - 734
266 ரீயா 8 - 734
267 ரீயான் ஜலசந்தி 10 - 463
268 ரீயோ கிராண்டே 6 - 433;8 - 734
269 ரீயோ கிராண்டே தூ சூல் 8 - 734
270 ரீயோ கிராண்டே தூ நார்ட்ட 8 - 734
271 ரீயோ ட லா பிளாட்டா 6 - 139
272 ரீயோ ட ஜனேரோ 8 - 734
273 ரீயோ டே ஓரோ 8 - 734
274 ரீயோ மூனி 8 - 734
275 ரீவா 8 - 734
276 ரீனியம் 8 - 735
277 ரீஷே 10 - 463
278 ரீஸா ஷா பாலாவீ 8 - 735
279 ருசிய சிருங்க முனிவர் 8 - 736
280 ருசு 8 - 736
281 ருத்திரதாமன் 8 - 737
282 ருத்திரபட்டர் 1 - 213;8 - 738
283 ருத்திராம்பா தேவி 8 - 738
284 ருத்ரடர் 1 - 213
285 ருதீனியம் 8 - 738
286 ருது சம்மாரம் 3 - 626
287 ருபிடியம் 3 - 534;8 - 738
288 ருமேனியா 8 - 738
289 ருயு குயு 1 - 297
290 ருரிக் 8 - 740
291 ருரிக் வமிசம் 8 - 740
292 ருன்ட்ஷ்ட்டெட் 8 - 741
293 ரூசோ, ழான் ழாக் 2 - 60,322,408; 3 - 298; 7 - 347,351; 8 - 741
294 ரூட் 10 - 463
295 ரூட்டேசியீ 8 - 742
296 ரூட்டேபப் 7 - 349
297 ரூடால்ப் 8 - 742
298 ரூடால்ப், ஹாப்ஸ்பர்கு 8 - 743
299 ரூத் பெனிடிக்ட் 10 - 441
300 ரூதர்போர்டு 1 - 68;8 - 743
301 ரூதீனியா 8 - 743
302 ரூப்பர்ட், இளவரசன் 8 - 743
303 ரூபநாராயன் 5 - 571
304 ரூபிக்கான் 8 - 744
305 ரூபியேசியி 8 - 744
306 ரூபென்ஸ், பீட்டர் பால் 8 - 745
307 ரூபே 8 - 745
308 ரூமீலியா 8 - 745
309 ரூமேனியா 8 - 745
310 ரூர் 8 - 745
311 ரூர்க்கி 8 - 745
312 ரூர்க்கி பல்கலைக்கழகம் 8 - 745
313 ரூர்க்கேலா 10 - 91,284; 8 - 745
314 ரூல்சே 4 - 629
315 ரூவான் 8 - 746
316 ரூவான் வாத்து 9 - 206
317 ரூவூமா 5 - 311
318 ரூஸ்வெல்ட் அணை 8 - 746
319 ரூஸ்வெல்ட் ஏரி 1 - 74
320 ரூஸ்வெல்ட், தியடோர் 8 - 746
321 ரூஸ்வெல்ட், பிராங்க்ளின் டெலனோ 1 - 118;8 - 746
322 ரெசின் 8 - 747
323 ரெட்டி சிதம்பரசுவாமிகள் 4 - 45
324 ரெட்பீல்டு 10 - 241,463;
325 ரெடிங் பிரபு 8 - 747
326 ரெம்பிரான்ட் 1 - 190;8 - 748
327 ரெயில் கற்றாழை 3 - 386;8 - 752
328 ரெயில் பெட்டி உற்பத்தித் தொழிற்சாலை, பிரம்பூர் 8 - 753
329 ரெயில் எஞ்சின் 8 - 748
330 ரெயில்வேக்கள் 8 - 754
331 ரென் 8 - 764
332 ரென், சர் கிஸிஸ்ட்டபர் 8 - 764
333 ரெனீவார்க்கோலியர் 10 - 331
334 ரெஷ்ட் 8 - 765
335 ரெஸ்ட்டார் கிளிகள் 3 - 713
336 ரே, பி.சீ. 1 - 332,576;
337 ரேக்கியாவீக் 8 - 765
338 ரேகை சாஸ்திரம் 8 - 765
339 ரேஞ்சர் 10 - 508
340 ரேட்ஜோ டி காலாபிரியா 8 - 766
341 ரேட்ஜோ நேல்லே மீலியா 8 - 766
342 ரேடான் 3 - 181;8 - 766
343 ரேடியம் 3 - 181,662; 8 - 767
344 ரேடியம் சிகிச்சை 6 - 767
345 ரேடியோ 8 - 768
346 ரேடியோ அலைகள் 9 - 284
347 ரேடியோ அலைகள் திருப்பி அனுப்பப்பெறல் 9 - 286
348 ரேடியோ அலைகளின் வியாபனம் 10 - 463;9 - 284
349 ரேடியோக் குழல்கள் 8 - 768;9 - 468
350 ரேடியோலேரியன் அசும்பு 10 - 393
351 ரேடியோலேரியா 8 - 768
352 ரேண்டியர் ஏரி 8 - 768
353 ரேபீசன் 4 - 165
354 ரேமான்ட் 8 - 768
355 ரேயூனியான் தீவு 8 - 768
356 ரேலீ 10 - 463
357 ரேலீச் சிதறல் 10 - 464
358 ரேவதி 7 - 24
359 ரேவெல் 8 - 768
360 ரேனல்ட்ஸ் 10 - 212
361 ரேனல்ட்ஸ், சர் ஜோஷு வா 8 - 768
362 ரேஸ் முனை 8 - 768
363 ரை 8 - 769
364 ரை இல்லச் சதி 8 - 769
365 ரைகல் 8 - 769
366 ரைட், வில்பர் 8 - 769
367 ரைட், ஆர்வில் 8 - 769
368 ரைபைசன், பிரீட்ரிக் வில் ஹெல்ம் 8 - 770
369 ரைன் மார்ன் கால்வாய் 8 - 770
370 ரைன் 2 - 388;4 - 266; 5 - 96,350; 6 - 582; 8 - 770
371 ரைன், பேராசிரியர் 10 - 49
372 ரைன்லாந்து 8 - 770
373 ரைனோடெர்மா 8 - 770
374 ரொசெட்டி 8 - 771
375 ரொட்டி 8 - 771
376 ரொட்டி உப்பு 8 - 771
377 ரொடீஷியா 8 - 772
378 ரோ, சர் தாமஸ் 8 - 772
379 ரோகாலாந்து 10 - 464
380 ரோசன்பெர்க், ஆல்பிரடு 8 - 772
381 ரோசனம் 8 - 772
382 ரோசியர், த. 1 - 308
383 ரோசேசியீ 8 - 772
384 ரோட்டரி, சர்வதேச 8 - 773
385 ரோட்டிபெரா 8 - 774
386 ரோட்ரீகெஸ் லோபோ 7 - 723
387 ரோட்ஸ், செசில் ஜான் 8 - 775
388 ரோடியம் 8 - 775
389 ரோடீன், ஓகூஸ்ட் 8 - 775
390 ரோடு ஐலண்டு சிவப்பு 4 - 339
391 ரோடுத் தீவு 8 - 775
392 ரோப்ஸ்பியர் 8 - 776
393 ரோம் 8 - 776
394 ரோம் பிராமணன் 10 - 293
395 ரோம சாம்ராச்சியம் 8 - 778;4 - 572
396 ரோம பஞ்சாங்கம் 8 - 784
397 ரோம ஆயக்காரர்கள் 8 - 778
398 ரோமர் 1 - 430
399 ரோமன் கத்தோலிக்க மதம் 8 - 784
400 ரோமன் பிரச்சினை 8 - 784
401 ரோமனாவ் வமிசம் 8 - 784
402 ரோமனெஸ்க்கு கட்டடச் சிற்பம் 3 - 31
403 ரோமனெஸ்க்குச் சிற்பம் 4 - 742
404 ரோமாபுரிப் பெரு நெருப்பு 8 - 784
405 ரோமானிய செனெட் 8 - 785
406 ரோமானிய மாஜிஸ்திரேட்டுக்கள் 8 - 785
407 ரோமானிய அரசியற் கருத்துக்கள் 1 - 162;8 - 785
408 ரோமானியக் கட்டடச் சிற்பம் 3 - 31
409 ரோமானியச் சிற்பம் 4 - 742
410 ரோமானியப் பிரபுக்கள் 8 - 785
411 ரோமானியப் பொதமக்கள் 8 - 785
412 ரோமானியர் நகர வாழ்க்கை 8 - 785
413 ரோமானியர் மாகாண முறை 8 - 785
414 ரோமானியர் ராணுவ அமைப்பு 8 - 786
415 ரோமில் அடிமை நிலை 8 - 786
416 ரோலண்டு 9 - 472
417 ரோலந்து 10 - 133
418 ரோலந்து, ரொமெயின் 8 - 786
419 ரோவன் திட்டம் 9 - 541
420 ரோன் ஆறு 5 - 96;6 - 734; 7 - 316; 8 - 786
421 ரோஜர் II 1 - 532
422 ரோஜர் பேக்கன் 2 - 406
423 ரோஜா 8 - 786
424 ரோஜா யுத்தங்கள் 8 - 787
425 ரோஜாக் குடும்பம் 8 - 787
426 ரோஸ்பெரி 8 - 787
427 ரோஸ்மெக்காலே 1 - 318
428 ரோஹில்லாப் போர் 8 - 787
429 ரௌலண்டு ஹில் 5 - 463
430 ரௌலத் சட்டங்கள் 8 - 788;9 - 586
431 ரௌவுல்பியா சர்ப்பென்டினா 8 - 788

மேற்கோள்கள்[தொகு]