விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/கலைக்களஞ்சியம்/ய

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 8 - 568
2 யகோவா 8 - 571
3 யங் ஷவோ 5 - 44
4 யங், தாமஸ் 8 - 571
5 யங்ஸ்ட்டவுன் 8 - 572
6 யசவந்தராவ் 8 - 572
7 யசுர் வேத சங்கிதை 4 - 367
8 யசுர்வேதம் 9 - 518
9 யசோக்தகாரி 6 - 49
10 யசோதபுரம் 10 - 172
11 யசோதர்மன் 8 - 572
12 யசோதர காவியம் 8 - 573
13 யசோதை 8 - 574;3 - 692
14 யசோமதி 1 - 8
15 யட்சகானம் 8 - 574
16 யதீந்திர பிரவன பிரபாவம் 10 - 363
17 யதுநாத் சர்க்கார் 1 - 332
18 யமன் 8 - 574
19 யமுனை 4 - 277;8 - 575
20 யவத் தீவு 8 - 575
21 யவம் 2 - 717
22 யாக் 8 - 576
23 யாக்கோபி 10 - 541
24 யாகூப் கான் 10 - 454
25 யாங்ட்சீ 4 - 86,763; 5 - 113
26 யாங்ட்ஸீகியாங் 8 - 576
27 யாஞ்ஞவல்கியர் 10 - 442;1 - 14,76; 2 - 270; 8 - 576
28 யாட்டெபாரி 10 - 188;8 - 576
29 யாத்திரை 8 - 576
30 யாத்திரைப் பெரியார்கள் 8 - 577
31 யாதவர்கள் 8 - 577
32 யாப்பருங்கலக்காரிகை 1 - 106;8 - 578
33 யாப்பருங்கலம் 1 - 106;8 - 578
34 யாப்பிலக்கணம் 8 - 579
35 யாப்பு 10 - 6
36 யாமுனாசாரியார் 10 - 185;8 - 579
37 யார்க் 8 - 579
38 யார்க் டவுன் 8 - 579
39 யார்க் முனை 8 - 579
40 யார்க் முனைத் தீபகற்பம் 8 - 579
41 யார்க் வமிசம் 8 - 579
42 யார்க்ஷயர் 8 - 580
43 யால்ட்டா 8 - 580
44 யால்ட்டா மாநாடு 8 - 580
45 யாலூ 4 - 256
46 யாவாட்டா 8 - 580
47 யாவூண்டே 10 - 192
48 யாழ் 8 - 580
49 யாழ்ப்பாணம் 8 - 583
50 யான் காலர் 5 - 150
51 யான் வான் ஐக் 6 - 590
52 யான் ஹு ஸ் 1 - 150
53 யானாம் 8 - 585
54 யானை 8 - 585
55 யானை பிடித்தல் 8 - 596
56 யானைக்கால் நோய் 8 - 595
57 யானைத்தந்தக் கிளிஞ்சல் 8 - 596
58 யானையின் பரிணாமம் 8 - 593
59 யாஜ்னிக், டாக்டர் ஒய்.கே. 1 - 332
60 யாஸ் 8 - 599
61 யாஸ்கர் 1 - 212;4 - 463; 9 - 351
62 யாஸ்பால் 1 - 562
63 யிங்க்கோ 8 - 600
64 யுக்கா 8 - 601
65 யுக்கா விட்டில் 8 - 601
66 யுகசைலம் 10 - 178
67 யுகம் 8 - 601
68 யுகாண்டா 10 - 454;8 - 602
69 யுகாதி 8 - 602
70 யுங், சி.ஜே. 1 - 461;2 - 381,399; 3 - 361
71 யுங்னிங் 8 - 602
72 யுங்ஜீ 3 - 727
73 யுத்த தந்திரம் 8 - 603
74 யுத்த விமானம் 8 - 605
75 யுத்தக் கைதிகள் 8 - 603
76 யுத்தக்கப்பல் 8 - 602
77 யுத்தக்கருவிகள் 8 - 603
78 யுத்தம் 8 - 604
79 யுபீயா 8 - 605
80 யுரிப்பிடீஸ் 8 - 605
81 யுரேனஸ் 8 - 605
82 யுரேனியப்பிளவு 1 - 60
83 யுரேனியம் 10 - 316,386,404; 8 - 606
84 யுரேனினைட்டு 10 - 387
85 யுலிசீஸ் 10 - 384;4 - 496; 8 - 607
86 யுவரங்க பதி 8 - 607
87 யுவான் ஷிஹ் கை 8 - 607
88 யுவான்சுவாங் 9 - 716
89 யுனானி 8 - 607
90 யூ 5 - 39
91 யூக்கலிப்ட்டஸ் 8 - 610
92 யூக்கான் ஆறு 8 - 612
93 யூக்ரேன் 8 - 612
94 யூக்ரேனியன் மொழி 8 - 613
95 யூக்லிடு 1 - 533;3 - 141,367; 8 - 613
96 யூகி 8 - 613
97 யூகோஸ்லாவிய மொழி 8 - 614
98 யூகோஸ்லாவியா 8 - 615
99 யூட்டா 8 - 618
100 யூட்டிக்கா 8 - 618
101 யூட்ரிக்குலேரியா 8 - 618
102 யூட்ரெக்ட் 8 - 618
103 யூட்ரெக்ட் உடன்படிக்கை 8 - 618
104 யூத மதம் 8 - 618
105 யூதர்கள் 8 - 620
106 யூதாசு இஸ்காரியத்து 1 - 6
107 யூப்ரட்டீஸ் 8 - 621
108 யூரல் மலை 2 - 635;8 - 622
109 யூரல் ஆறு 2 - 275,635; 8 - 622
110 யூரி ககாரின் 10 - 455,507;
111 யூரியா 8 - 622
112 யூரேஷியா 8 - 622
113 யூனான் 8 - 622
114 யூனுஸ் அம்ரி 6 - 105
115 யூஜின் சாண்டோ 10 - 492
116 யூஷா அசை 10 - 119
117 யூஸ்ட்டேஸ் 3 - 458
118 யெமன் 8 - 623
119 யெர்க்ஸ் 2 - 418
120 யெரவான் 8 - 623
121 யெனான் 8 - 623
122 யெனிசே 8 - 623
123 யோக்கொசூக்கா 8 - 624
124 யோக்கொஹாமா 8 - 624
125 யோக சுவாமிகள் 10 - 454
126 யோகம் 10 - 378;2 - 393
127 யோகம 8 - 624
128 யோகாசனங்கள் 8 - 626
129 யோகான் மரியா பாரீனா 2 - 720
130 யோகான் மார்ட்டின் ஷெல்யர் 2 - 593
131 யோகி ஜீவ்ராம் வியாஸ் 4 - 186
132 யோசேப்பு 2 - 33
133 யோவான் ஸ்நானகன் 2 - 33
134 யோஹான் ஏலெர்ட்டி போட 5 - 128
135 யோஹானஸ் நூட்ஸென் 5 - 386
136 யோஹானஸ் ஜென்ஸென் 5 - 386
137 யௌவனாம்பிகை பிள்ளைத் தமிழ் 7 - 24

மேற்கோள்கள்[தொகு]