விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/கலைக்களஞ்சியம்/ஐ

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 2 - 617
2 ஐ ஐ 2 - 618
3 ஐக்கிய நாட்டு உணவு விவசாய ஸ்தாபனம் 2 - 618
4 ஐக்கிய நாட்டுக் கல்வி விஞ்ஞானம் பணபாட்டு் ஸ்தாபனம் 2 - 618
5 ஐக்கிய நாடுகள் 2 - 618
6 ஐக்கிய மூலதனக் கம்பெனி 2 - 619
7 ஐக்கியவாத சைவம் 5 - 243
8 ஐக்மான் 9 - 545
9 ஐக்மான், கிறிஸ்ட்டியன் 10 - 147
10 ஐகண்டார்ப் 2 - 620
11 ஐங்குறுநூறு 2 - 620;4 - 167
12 ஐசக் பிட்மன் 2 - 689;5 - 85
13 ஐசக் வால்ட்டன் 1 - 316,320;
14 ஐசக் எம். சிங்கர் 9 - 694
15 ஐசன்க் 10 - 2
16 ஐசிஸ் 2 - 620
17 ஐசோக்கிராட்டிஸ் 2 - 620
18 ஐசோடோப்பு 10 - 11,309;
19 ஐசோடோப்புகள் 1 - 59;2 - 620
20 ஐசோயேசீ 2 - 623;10 - 471
21 ஐட்டன் 1 - 322
22 ஐடா மலை 3 - 683
23 ஐடாஹோ 2 - 623
24 ஐண்ட்ஹோவன் 10 - 147
25 ஐதர் அலி 2 - 623;10 - 231,366;
26 ஐதர் அலி ஆத்தஷ் 2 - 623
27 ஐதராபாத் 2 - 624
28 ஐதராபாத் (பாக்கிஸ்தான்) 10 - 147
29 ஐதராபாத் (இந்தியா) 10 - 147
30 ஐதராபாத் நகரம் (பாக்கிஸ்தானம்) 2 - 624
31 ஐதராபாத் நகரம் (இந்தியா) 2 - 624
32 ஐதரேய பிராமணம் 1 - 375
33 ஐந்தாண்டுத் திட்டங்கள், இந்தியா 10 - 147
34 ஐந்தாண்டுத் திடடம் 2 - 624
35 ஐந்தாம் படை 2 - 627
36 ஐந்திணை யெழுபது 2 - 627
37 ஐந்திணை ஐம்பது 2 - 627
38 ஐந்திரம் 2 - 628
39 ஐந்துகாயப் பூ 2 - 628
40 ஐந்தொழில்கள் 5 - 240
41 ஐப்பசி முழுக்கு 2 - 629
42 ஐபல் கோபுரம் 2 - 629
43 ஐபீரியா 2 - 629
44 ஐம்படைத் தாலி 2 - 629
45 ஐம்பால் 2 - 629
46 ஐம்பெருங்காப்பியம் 2 - 630
47 ஐம்பெருங்குழு 2 - 630
48 ஐயக்கொள்கை 2 - 630
49 ஐயடிகள் காடவர்கோன் நாயனார் 2 - 631
50 ஐயம் 2 - 631
51 ஐயர், வ.வே.சு. 10 - 374
52 ஐயர், ஏ.எஸ்.பி 1 - 332
53 ஐயன்பிடாரி 2 - 632
54 ஐயனார் 2 - 632;3 - 540
55 ஐயனாரிதனார் 2 - 632
56 ஐயாதிச் சிறுவெண்தேரையார் 2 - 632
57 ஐயாறு 3 - 614
58 ஐயூர் முடவனார் 2 - 632
59 ஐயூர் மூலங்கிழார் 2 - 206,632
60 ஐயை 2 - 632
61 ஐராவணம் 2 - 632
62 ஐராவதம் 2 - 632
63 ஐராவதி 2 - 632;6 - 737
64 ஐரிஷ் கடல் 10 - 150
65 ஐரிஷ் மொழி 2 - 632
66 ஐரோப்பா 2 - 634
67 ஐரோப்பிய தடயில்லா வாணிகச் சங்கம் 10 - 151
68 ஐரோப்பிய தத்துவ சாஸ்திரம் 2 - 644
69 ஐரோப்பிய நிலக்கரி எஃகு கூட்டமைப்பு 2 - 648
70 ஐரோப்பிய மறுமலர்ச்சி 2 - 649
71 ஐரோப்பிய யுத்தங்கள் 2 - 651
72 ஐரோப்பிய அரசியற் கருத்துகள் 1 - 163
73 ஐரோப்பிய அறநூல் வரலாறு 1 - 256
74 ஐரோப்பிய ஓவியம் 2 - 745
75 ஐரோப்பியக் கவுன்சில் 2 - 640
76 ஐரோப்பியக் குடியேற்றங்கள் 2 - 640
77 ஐரோப்பியத் தடையில்லா வாணிகப் பிரதேசம் 10 - 150
78 ஐரோப்பியப் பொதுச்சந்தை 10 - 151
79 ஐரோப்பியப் பொரளாதார ஒருமைச் சமுதாயம் 10 - 151
80 ஐரோப்பியப் பொருளாதாரக் கூட்டுறவு 2 - 648
81 ஐவ்ஸ் , பிரடரிக் யூஜின் 2 - 651
82 ஐவர் ஆசன் 6 - 413
83 ஐவரி கோஸ்ட்டு 2 - 651
84 ஐவன் 2 - 651
85 ஐவன் குண்டுலிக் 8 - 615
86 ஐவன்பாவ்லாவ் 10 - 2
87 ஐவிரலி 2 - 651
88 ஐவேல் அசதிக்கோவை 4 - 337
89 ஐவேலி 2 - 651
90 ஐவொரி கோஸ்ட்டு 10 - 152
91 ஐன்தோவன், வில்லெம் 10 - 153
92 ஐன்ஸ்ட்டைன் 4 - 593;7 - 431
93 ஐன்ஸ்ட்டைன், ஆல்பர்ட்டு 10 - 153,466,501;
94 ஐனு 2 - 651
95 ஐஸ்லாந்து 2 - 651,457
96 ஐஸ்லாந்து மொழி 2 - 652
97 ஐஹொளே 4 - 625
98 ஐஹொளே (அய்ஹொளி) 10 - 153

மேற்கோள்கள்[தொகு]