விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/மே 30, 2012

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
Brookesia micra on a match head.jpg
  • உலகின் மிகச் சிறிய ஓந்தி மடகாசுக்கர் அரியோந்தி(படம்) என்பதுதான். இதன் நீளம் 29 மில்லிமீட்டர் மட்டுமே.
  • பச்சை அறிக்கை என்பது சட்டம் இயற்றும் முன் விவாதிப்பதற்காகவும், வெள்ளை அறிக்கை என்பது விவாதிக்கப்பட்ட முடிவான கொள்கை சட்டம் ஆவதற்கு முன்னும் வரும் அறிக்கைகளாகும்.
  • பண்பலை என்பது வானொலி தொழில்நுட்பத்தில், சைகைகளை ஊர்தி அலையின் அதிர்வெண்ணில் மாற்றங்களாக ஏற்றி அலைபரப்பப்படும் மின்காந்த அலைகள் ஆகும்.
  • பொருளாதார அல்லது சமூகக் கொள்கைகளில் அரசின் கட்டுப்பாடுகளைத் தளர்த்தல் தாராளமயமாக்கல் எனப்படும்.
  • வடிவமைப்பாளர் குழந்தை என்பது நவீன தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி மரபணு அமைவு செயற்கையாக மாற்றப்பட்டு பிறக்கும் குழந்தை ஆகும்.