விக்கிப்பீடியா:இயல் தலைப்புகளின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

கவனத்துக்கு: உரையாடல் பகுதியை ஒரு முறை பார்த்த பின் பங்களித்தால் நன்று.

அறிவியல் Natural Sciences[தொகு]

இயற்பியல், இயல்பியல், பூதியல் - en:Physics

உயிரியல் - en:Biology


வேதியியல், இரசாயனவியல்(இ.வ) - Chemistry

மருத்துவவியல்-Medical Sciences

அளவியல் - Measurement Science

புவி அறிவியல் - Earth Sciences[தொகு]

நிலவியல், புவிச்சரிதவியல், புவிப்பொதியியல்-Geology

சூழலியல் - Enviornmental Studies

வேளாண்மையியல், விவசாயம்-Agriculture

கணிதம்-Mathematics[தொகு]


பொறியியல் & தொழில்நுட்பம் - Engineering & Technology[தொகு]

சமூகம், சமூக அறிவியல், சமூக விஞ்ஞானம் - Social Sciences[தொகு]

உளவியல்-Psychology

எதிர்காலவியல் - Futurology

பொருளியல்-Economics

தொல்பொருளியல்-Archaeology

மாந்தவியல்-Anthropology
தொன்மவியல் - Mythology
நூலகவியல்-Library Sciences

சட்டவியல்-Law

மொழியியல்-Linguistics

தொடர்பியல்-Communication Sciences
இனக்குழு அறிவியல்


குடியியல்

புவியியல்

சமூக அறிவியல்

குறியியல்
அரசறிவியல் - Political Science
அரசியல் - Politics

  • கூழியல்


மனையியல்-Home Science
சமுதாயவியல்-Sociology
கல்வியல்-Education
நாட்டாரியல்-Folk
ஊடகவியல்-Media Studies
பெண்ணியம் - Feminism
பெண்ணியல் - Women Studies குடித்தொகையியல் - Demography
இனவரைவியல் - Ethnography

மானிடவியல் -Humanities[தொகு]


மொழிகள்

தமிழ் இலக்கணம்-Tamil Grammer

எழுத்தரிகாரம்
சொல்லதிகாரம்

இலக்கியம்

தத்துவம் - Philosophy

சமயம்-Religion

வரலாறு-History


வணிகவியல்-Business[தொகு]

கலைகள்-Arts and Crafts[தொகு]