விக்கிப்பீடியா:ஆண்டு நிறைவுகள்/ஏப்ரல் 7

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

ஏப்பிரல் 7: உலக சுகாதார நாள்

கே. சுப்பிரமணியம் (இ. 1971· ஏ. வி. பி. ஆசைத்தம்பி (இ. 1979· கோ. நா. இராமச்சந்திரன் (இ. 2001)
அண்மைய நாட்கள்: ஏப்பிரல் 6 ஏப்பிரல் 8 ஏப்பிரல் 9