விக்கிப்பீடியா:ஆண்டு நிறைவுகள்/ஏப்ரல் 2

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

ஏப்பிரல் 2: பன்னாட்டுக் குழந்தைகளின் புத்தக நாள், உலக மதியிறுக்க விழிப்புணர்வு நாள்

வ. வே. சு. ஐயர் (பி. 1881· ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் (பி. 1884· மு. தளையசிங்கம் (இ. 1973)
அண்மைய நாட்கள்: ஏப்பிரல் 1 ஏப்பிரல் 3 ஏப்பிரல் 4