வார்ப்புரு பேச்சு:Infobox Language

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

பயன்பாடு[தொகு]

{{மொழிகள்
 |பெயர்=மொழியின் பெயர் #கட்டாயம்
 |சுதேசபெயர்=சுயமொழொழியில் பெயர்
 |உச்சரிப்பு=IPA உச்சரிப்பு
 |நாடுகள்=பேசப்படும் நாடுகள்
 |பிராந்தியம்=புவியியல் பிரதேசம்
 |பேசுபவர்கள்=பேசுபவர்களின் எண்ணிக்கை
 |iso1= மொழியின் ISO 639-1 குறியீடு
 |iso2=மொழியின் ISO 639-2 குறியீடு
 |iso2b=மொழியின் ISO 639-2 குறியீடு
 |iso2t=மொழியின் ISO 639-2 குறியீடு
 |iso3=மொழியின்ISO 639-3 குறியீடு
 |குடும்பநிறம்=குடும்ப பெயர் #கட்டாயம்
 |fam1=மொழிக் குடும்பம்
 |fam2=உப மொழி குடும்பம்
 |...
 |fam15=நுன் மொழி குடும்பம்
 |மொழிக் குடும்பம்=பற்றி ஏதாவது
 |எழுத்து=எழுத்து முறைகள்
 |நிலை=முதல் மொழியாக பேசுபவர்களின் எண்ணிக்கைப் படி நிலை
 |நாடு=அரச மொழியாகவுள்ள நாடுகள்
 |நிறுவனம்=regulatory body or language academy for the language
 |அழிவு=அழிவு நாள்
 |lc1=language code of the first dialect
 |ld1=name of the first language dialect
 |ll1=link to the Wikipedia article on that dialect
 |signers=number of people who sign that language
 |creator=உறுவாக்கியவரின் பெயர்
 |நாள்=உறுவாக்கப்பட்ட நாள்
 |setting=the use or setting for the language
 |posteriori=natural-language sources
 |படிம தலைப்பு=படிமத்தின் தலைப்பு
 |படிமம்=[[image:படிமம்.png|center|200px|Description of the image.]]
 |வரைப்படம்=[[image:வரைப்படம்.png|center|thumb|300px|Description of the image.]]
 |குறிப்பு=இந்திய
 |குறிப்பு=இல்லை
}}

வார்ப்புருவை கட்டுரயில் சேர்க்கும் முறை:அடிப்படையானவை[தொகு]

Colour codes for language families and groups: WikiProject Languages.
ஆபிரிக்க-ஆசிய நைகர்-கொங்கோ நீலோ-சாகர கொய்சான்
இந்தோ-ஐரோப்பிய காக்கேசிய ஆல்ட்டாய யூரலிய திராவிடம் Paleosiberian
ஆஸ்திரோனீசிய அவுஸ்திரோஆசிய சீன-திபெத்திய ஹிமொங்-மியென் அவுஸ்திரேலிய பப்புவன் தாய்-கடை
அமெரிக்க டெனே-யெனிசேய எஸ்கிமோ-அலெயுத்
Creole தனித்த மொழிகள் சைகை மொழிகள் உருவாக்கப்பட்ட


The template should placed at the very top of the wikitext of the article, before any text. The absolute basic syntax is as shown below:

{{மொழிகள் ← this calls the template
|பெயர்=name of language ← the name of the language needs to be given
|குடும்பநிறம்=appropriate language family ← use the coloured chart to the right, and use the name shown there.
}} ← this ends the template call

However, you will probably want to add more than just this. Other parameters are listed below, they can be incorporated anywhere between the first and last lines, and in any order.

இன்னும் சில தகவல்கள்[தொகு]

There are several more parameters that can be defined between the opening and closing lines. These are:

|சுதேசபெயர்=native name of the language ← what the language calls itself
|நாடுகள்=countries in which it is mainly spoken ← you do not have to define both this and region
|பிராந்தியம்=geographic region in which it is mainly spoken ← you do not have to define both this and states; use this parameter for a single statement about geographic distribution
|பேசுபவர்கள்=the number of speakers of the language
|iso1=the ISO 639-1 code for the language
|iso2=the ISO 639-2 code for the language ← see just below for the situation where a language has two ISO 639-2 codes
|iso3=the ISO 639-3 code for the language ← see below for the situation where multiple ISO 639-3 codes apply; if there is no ISO 639-3 code, set |iso3=none to return the text none

If any of these are unknown, simply leave them out: the template will provide a default text. If a language has two ISO 639-2 codes, one will be defined as the bibliographic code, and the other terminological. These can be added in seperate fields using the following parameters:

|iso2b=the ISO 639-2 bibliographic code
|iso2t=the ISO 639-2 terminological code

மொழி வகைப்படுத்தல்[தொகு]

You can use the language template to show the genetic classification of a language at a glance. This classification is displayed as a descending staircase of language families, from the broadest to the most specific. To add the genetic classification use the following:

|fam1=the broadest possible widely accepted language family of which the language is a part ← if this would be exactly the same as you have defined for familycolor, it may be omitted
|fam2=a more specific sub-family
|fam3=a more specific group

You can keep adding parameters in like fashion until you have completed the classification. If you would prefer to enter some other information in this box (for example, disputed), use this parameter instead:

|மொழிக் குடும்பம்=மேலதிக தகவல் ஏதாவது

கட்டாயமற்ற தகவல்கள்[தொகு]

Some parts of the template remain invisible unless they are specifically called. Only use these parameters if they are required.

|fontcolor=colour of font against 'familycolor' ← the font colour is usually black, use this to change it if it is difficult to read
|உச்சரிப்பு=pronunciation of the native name of the language in IPA → remember to enclose the transcription in either /ˈslæˌʃɪz/ or [ˈskwɛə ˈbɹæˌkɪts]
|நிலை=language's ranking in the list of languages by number of native speakers
|நாடு=list of countries in which it is an official language
|நிறுவனம்=regulatory body or language academy for the language
|அழிவு=date of extinction, or information about extinction ← this replaces speakers
|எழுத்து=writing system(s) used to represent the language ← in the form "Latin (English variant)"

Where a language has more than one ISO 639-3 code[தொகு]

Some languages have a number of ISO 639-3 codes, one for each dialect of that language. If you try putting all of these codes in the usual iso3= parameter, it will get quite messy. Instead, use the following parameters:

|lc1=language code of the first dialect
|ld1=name of the first language dialect
|ll1=link to the Wikipedia article on that dialect

For subsequent dialects, use lc2 and so forth. If the name of a language is the same as its Wikipedia article, you do not need to define lln. It will link without it. If you do not want an internal link to that dialect's page, set lln=none: the text of ldn will then be displayed unlinked. If you want bold text, you can set lln to the name of the page the infobox is on.

சைகை மொழிகளுக்கு[தொகு]

This template is appropriate to use for sign languages. The following parameter is used instead of speakers:

|signers=number of people who sign that language

Once this parameter is defined or familycolor=Sign is set, the rest of the template makes sure that any reference to 'speaking' is replaced by ones to 'signing'. Setting this parameter automatically makes the coloured bars of the infobox #eba9ee, the colour defined for sign languages, and provides a default of iso2=sgn if no other text is provided. All the other parameters work in exactly the same way.

உறுவக்கப்பட்ட மொழிகள்[தொகு]

This template is appropriate to use for constructed languages. The following parameters can be used:

|creator=name of language creator
|நாள்=year of first creation
|setting=the use or setting for the language
|posteriori=natural-language sources

Using these parameters, or setting famillycolor=Conlang, automatically sets the coloured bars of the infobox to #eba9ee with white text, and removes the states and region parameters from use (nation is also disabled). If the iso2 parameter is left undefined, it is treated as being iso2=art. For conlangs, the family or famn parameters are used to describe the hierarchy of purpose of the language, whereas posteriori is used to describe the a posteriori sources on which the conlang draws.

படிமங்கள்[தொகு]

You cannot put large images into the language template: they just make it very messy. You can place a small image at the top of the template using the following parameters:

|படிம தலைப்பு=very simple description of image ← this is placed in the left-hand column
|படிமம்=[[படிமம்:படிம பெயர்.png|center|200px|விளக்கம்]] ← usual image mark-up applies.

If you have a slightly larger image, you can place at the bottom of the template, spanning both columns, with the following parameter:

|வரைப்படம்=[[படிமம்:படிம பெயர்.png|center|thumb|300px|விளக்கம்]]

அடிக்குறிப்பு[தொகு]

At the bottom of the infobox is a notice. In most instances, it will be a notice about the en:Unicode fonts used for displaying IPA. For en:sign languages, it changes to a link to the list of sign languages. Other notices can be appended manually, using one of the following parameters:

|குறிப்பு=இந்திய ← இந்திய எழுத்து பற்றிய குறிப்பு
|குறிப்பு=இல்லை ← குறிப்பு பகுதி மறைக்கப்படும்