வார்ப்புரு பேச்சு:உலக நாடுகளில் தமிழர்

From விக்கிப்பீடியா
Jump to navigation Jump to search

கட்டுரை உள்ளடக்கம்[edit]

  • அறிமுகம்
  • வரலாறு
  • அதிகம் வசிக்கும் இடங்கள்
  • மக்கள் வகைப்பாடு (எண்ணிக்கை, மொழி, சமயம்)
  • தமிழ் கல்வி
  • அமைப்புகள்
  • ஊடகம்
  • பொருளாதாரம் (நிலை, எந்த எந்த துறைகளில் கூடிய பங்களிப்பு)
  • அரசியல்
  • பண்பாடு