வார்ப்புரு:Year nav 1st century CE

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
நூற்றாண்டுகள்: கிமு 1-ஆம் நூற்றாண்டு - 1-ஆம் நூற்றாண்டு - 2-ஆம் நூற்றாண்டு
பத்தாண்டுகள்: 50கள்  60கள்  70கள்  - 80கள் -  90கள்  100கள்  110கள்

ஆண்டுகள்: 85  86  87  - 88 -  89  90  91 

Result[தொகு]

Live result for default year "88" at right:

Usage[தொகு]

Takes one parameter, the year-number (year 1-100 only).
The box width shrinks nearly 6% for smaller year-number sizes.

Example for "{{Year nav 1st century CE|73}}" at right:
நூற்றாண்டுகள்: கிமு 1-ஆம் நூற்றாண்டு - 1-ஆம் நூற்றாண்டு - 2-ஆம் நூற்றாண்டு
பத்தாண்டுகள்: 40கள்  50கள்  60கள்  - 70கள் -  80கள்  90கள்  100கள்

ஆண்டுகள்: 70  71  72  - 73 -  74  75  76 
Example "{{Year nav 1st century CE|93}}" at right (& 33, 23, 7):
நூற்றாண்டுகள்: கிமு 1-ஆம் நூற்றாண்டு - 1-ஆம் நூற்றாண்டு - 2-ஆம் நூற்றாண்டு
பத்தாண்டுகள்: 60கள்  70கள்  80கள்  - 90கள் -  100கள்  110கள்  120கள்

ஆண்டுகள்: 90  91  92  - 93 -  94  95  96 
நூற்றாண்டுகள்: கிமு 1-ஆம் நூற்றாண்டு - 1-ஆம் நூற்றாண்டு - 2-ஆம் நூற்றாண்டு
பத்தாண்டுகள்: 0கள்  10கள்  20கள்  - 30கள் -  40கள்  50கள்  60கள்

ஆண்டுகள்: 30  31  32  - 33 -  34  35  36
நூற்றாண்டுகள்: கிமு 1-ஆம் நூற்றாண்டு - 1-ஆம் நூற்றாண்டு - 2-ஆம் நூற்றாண்டு
பத்தாண்டுகள்: கிமு 0கள்  0கள்  10கள்  - 20கள் -  30கள்  40கள்  50கள்

ஆண்டுகள்: 20     21  22  - 23 -  24  25  26
நூற்றாண்டுகள்: கிமு 1-ஆம் நூற்றாண்டு - 1-ஆம் நூற்றாண்டு - 2-ஆம் நூற்றாண்டு
பத்தாண்டுகள்: கிமு 20கள்  கிமு 10கள்  கிமு 0கள்  - 0கள் -  10கள்  20கள்  30கள்

ஆண்டுகள்: 4     5    6    - 7 -  8  9  10
Example for "{{Year nav 1st century CE|16}}" at right:
நூற்றாண்டுகள்: கிமு 1-ஆம் நூற்றாண்டு - 1-ஆம் நூற்றாண்டு - 2-ஆம் நூற்றாண்டு
பத்தாண்டுகள்: கிமு 10கள்  கிமு 0கள்  0கள்  - 10கள் -  20கள்  30கள்  40கள்

ஆண்டுகள்: 13     14    15  - 16 -  17  18  19
Example for "{{Year nav 1st century CE|3}}" at right:
நூற்றாண்டுகள்: கிமு 1-ஆம் நூற்றாண்டு - 1-ஆம் நூற்றாண்டு - 2-ஆம் நூற்றாண்டு
பத்தாண்டுகள்: கிமு 20கள்  கிமு 10கள்  கிமு 0கள்  - 0கள் -  10கள்  20கள்  30கள்

ஆண்டுகள்: கிமு 1     1    2    - 3 -   4   5   6
Example for "{{Year nav 1st century CE|100}}" [maximum] at right:
நூற்றாண்டுகள்: கிமு 1-ஆம் நூற்றாண்டு - 1-ஆம் நூற்றாண்டு - 2-ஆம் நூற்றாண்டு
பத்தாண்டுகள்: 70கள்  80கள்  90கள்  - 100கள் -  110கள்  120கள்  130கள்

ஆண்டுகள்: 97  98  99  - 100 -  101  102  103 
Example for "{{Year nav 1st century CE|1}}" [minimum] at right:
நூற்றாண்டுகள்: கிமு 1-ஆம் நூற்றாண்டு - 1-ஆம் நூற்றாண்டு - 2-ஆம் நூற்றாண்டு
பத்தாண்டுகள்: கிமு 20கள்  கிமு 10கள்  கிமு 0கள்  - 0கள் -  10கள்  20கள்  30கள்

ஆண்டுகள்: கிமு 3     கிமு 2    கிமு 1  - 1 -   2   3   4
Example for "{{Year nav 1st century CE|0}}" [invalid] at right:
நூற்றாண்டுகள்: கிமு 1-ஆம் நூற்றாண்டு - 1-ஆம் நூற்றாண்டு - 2-ஆம் நூற்றாண்டு
பத்தாண்டுகள்: கிமு 20கள்  கிமு 10கள்  கிமு 0கள்  - 0கள் -  10கள்  20கள்  30கள்

ஆண்டுகள்: கிமு 4     கிமு 3    கிமு 2  - 0 -   1   2   3
Use other tables to handle years outside 1-100.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Year_nav_1st_century_CE&oldid=1507072" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது