வார்ப்புரு:Weather box/colpastel

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

This template makes cool temperature background colors. It is an alternative to Template:Weather box/colt, which uses the standard colors.

Temperature in Celsius
-30 -29 -28 -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21
-20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Temperature in Fahrenheit
-30 -28 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
70 72 74 76 78 80 82 84 86 88
90 92 94 96 98 100 102 104 106 108
110 112 114 116 118 120 122 124 126 128
130 132 134 136 138 140 142 144 146 148


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Weather_box/colpastel&oldid=1472262" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது