வார்ப்புரு:Taxonomy/Tracheophytes/Plantae

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

This high-risk template has been protected from editing to prevent vandalism. (protection log).
தயவுசெய்து விரும்பும் மாற்றங்களை பேச்சுப்பக்கத்தில் விவாதிக்கவும் அல்லது பாதுகாப்பு விலக்க வேண்டவும். நீங்கள் {{editprotected}} பேச்சுப் பக்கத்தில் நிர்வாகியொருவரை இத்தொகுத்தலை செய்ய வேண்டவும் செய்யலாம்.

Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.

Ancestral taxa
திணை: [[மெய்க்கருவுயிரி]]  [Taxonomy; edit]
உயிரிக்கிளை: [[வியர்ப்புயிரி]]  [Taxonomy; edit]
(வகைப்படுத்தா): முற்கால கனிகத்தாவரம்  [Taxonomy; edit]
திணை: [[தாவரம்]]  [Taxonomy; edit]
உயிரிக்கிளை: [[நில, நன்னீர் தாவரம்]]  [Taxonomy; edit]
உயிரிக்கிளை: [[நிலத்தாவரங்கள்]] /Plantae  [Taxonomy; edit]
உயிரிக்கிளை: [[கிளைவித்தகத் தாவரம்]] /Plantae  [Taxonomy; edit]
உயிரிக்கிளை: [[கலன்றாவரம்]] /Plantae  [Taxonomy; edit]

Wikipedia does not yet have an article about [[கலன்றாவரம்]]. The page that you are currently viewing contains information about [[கலன்றாவரம்]]'s taxonomy. Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.

Parent: Polysporangiophytes/Plantae [Taxonomy; edit]
Rank: clade (displays as உயிரிக்கிளை)
Link: [[கலன்றாவரம்]]
Extinct: no
Always displayed: yes
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references: Kenrick, Paul & Crane, Peter R. (1997), The Origin and Early Diversification of Land Plants: A Cladistic Study, Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press, ISBN 978-1-56098-730-7
Same as taxon: Tracheophyta [Taxonomy; edit]