வார்ப்புரு:Taxonomy/Polysporangiophytes/Plantae

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.

Ancestral taxa
திணை: [[மெய்க்கருவுயிரி]]  [Taxonomy; edit]
உயிரிக்கிளை: [[வியர்ப்புயிரி]]  [Taxonomy; edit]
(வகைப்படுத்தா): முற்கால கனிகத்தாவரம்  [Taxonomy; edit]
திணை: [[தாவரம்]]  [Taxonomy; edit]
உயிரிக்கிளை: [[நில, நன்னீர் தாவரம்]]  [Taxonomy; edit]
உயிரிக்கிளை: [[நிலத்தாவரங்கள்]] /Plantae  [Taxonomy; edit]
உயிரிக்கிளை: [[கிளைவித்தகத் தாவரம்]] /Plantae  [Taxonomy; edit]

Wikipedia does not yet have an article about [[கிளைவித்தகத் தாவரம்]]. The page that you are currently viewing contains information about [[கிளைவித்தகத் தாவரம்]]'s taxonomy. Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.

Parent: Embryophytes/Plantae [Taxonomy; edit]
Rank: clade (displays as உயிரிக்கிளை)
Link: [[கிளைவித்தகத் தாவரம்]]
Extinct: no
Always displayed: no
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references:
Same as taxon: Polysporangiophytes [Taxonomy; edit]