வார்ப்புரு:Taxobox/species

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usage[தொகு]

This template is designed for use by {{Taxobox/core}}.

{{Taxobox/species|status system parameter|conservation status parameter}}

Returns the conservation code coloured circles and adds categories.

Examples
  • {{Taxobox/species |IUCN2.3 |EX }}
  • {{Taxobox/species |TNC |T5 }}

IUCN2.3[தொகு]

Value Image and text Category added
EX
பகுப்பு:பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தின் செம்பட்டியல் - அற்றுவிட்ட இனம்
EW
பகுப்பு:பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தின் செம்பட்டியல் - இயலிடத்தில் அற்றுவிட்ட இனம்
CR
பகுப்பு:பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தின் செம்பட்டியல் - மிக அருகிய இனம்
EN
பகுப்பு:பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தின் செம்பட்டியல் - அருகிய இனம்
VU
பகுப்பு:பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தின் செம்பட்டியல் - அழிவாய்ப்பு இனம்
LR
alt =
Lower risk (IUCN 2.3)
Category:Invalid conservation status
CD
LR/CD
பகுப்பு:பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தின் செம்பட்டியல் - காப்பு சார்ந்த இனம்
NT
LR/NT
பகுப்பு:பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தின் செம்பட்டியல் - அச்சுறு நிலையை அண்மித்த இனம்
LC
LR/LC
பகுப்பு:பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தின் செம்பட்டியல் - தீவாய்ப்புக் கவலை குறைந்த இனம்
DD
Category:IUCN Red List data deficient species
NE
Not evaluated (IUCN 2.3)
none
NR
அறியப்படவில்லை (IUCN 2.3)
none
PE
பகுப்பு:பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தின் செம்பட்டியல் - மிக அருகிய இனம்
PEW

மிக அருகிய இனம், possibly extinct in the wild (IUCN 2.3)
பகுப்பு:பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தின் செம்பட்டியல் - மிக அருகிய இனம்
other
Invalid status (IUCN 2.3)
Category:Invalid conservation status

IUCN3.1[தொகு]

Value Image and text Category added
EX
பகுப்பு:பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தின் செம்பட்டியல் - அற்றுவிட்ட இனம்
EW
பகுப்பு:பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தின் செம்பட்டியல் - இயலிடத்தில் அற்றுவிட்ட இனம்
CR
பகுப்பு:பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தின் செம்பட்டியல் - மிக அருகிய இனம்
EN
பகுப்பு:பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தின் செம்பட்டியல் - அருகிய இனம்
VU
பகுப்பு:பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தின் செம்பட்டியல் - அழிவாய்ப்பு இனம்
NT
பகுப்பு:பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தின் செம்பட்டியல் - அச்சுறு நிலையை அண்மித்த இனம்
LC
பகுப்பு:பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தின் செம்பட்டியல் - தீவாய்ப்புக் கவலை குறைந்த இனம்
DD
Category:IUCN Red List data deficient species
NE
Not evaluated (IUCN 3.1)
none
NR
அறியப்படவில்லை (IUCN 3.1)
none
PE
பகுப்பு:பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தின் செம்பட்டியல் - மிக அருகிய இனம்
PEW

மிக அருகிய இனம், possibly extinct in the wild (IUCN 3.1)
பகுப்பு:பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தின் செம்பட்டியல் - மிக அருகிய இனம்
other
Invalid status (IUCN 3.1)
Category:Invalid conservation status

EPBC[தொகு]

Value Image and text Category added
EX
Category:EPBC Act extinct biota
EW
Category:EPBC Act extinct in the wild biota
CR
Category:EPBC Act critically endangered biota
EN
Category:EPBC Act endangered biota
VU
Category:EPBC Act vulnerable biota
CD
Category:EPBC Act conservation dependent biota
DL

Delisted (EPBC Act)
none
other
Invalid status (EPBC Act)
Category:Invalid conservation status

TNC[தொகு]

Value Image and text Category added
GX
Category:NatureServe presumed extinct species
GH
Category:NatureServe possibly extinct species
G1

Critically Imperiled (NatureServe)
Category:NatureServe critically imperiled species
G2

Imperiled (NatureServe)
Category:NatureServe imperiled species
G3

Vulnerable (NatureServe)
Category:NatureServe vulnerable species
G4

Apparently Secure (NatureServe)
Category:NatureServe apparently secure species
G5

Secure (NatureServe)
Category:NatureServe secure species
GU

Unrankable (NatureServe)
none
TX
Category:NatureServe presumed extinct species
TH
Category:NatureServe possibly extinct species
T1

Critically Imperiled (NatureServe)
Category:NatureServe critically imperiled species
T2

Imperiled (NatureServe)
Category:NatureServe imperiled species
T3

Vulnerable (NatureServe)
Category:NatureServe vulnerable species
T4

Apparently Secure (NatureServe)
Category:NatureServe apparently secure species
T5

Secure (NatureServe)
Category:NatureServe secure species
TU

Unrankable (NatureServe)
none
other
Invalid status (NatureServe)
Category:Invalid conservation status

ESA[தொகு]

Value Image and text Category added
EX
none
E
LE
none
T
LT
none
DL

Delisted (ESA)
none
other
Invalid status (ESA)
Category:Invalid conservation status

COSEWIC[தொகு]

Value Image and text Category added
X
none
XT

Extirpated (Canada) (COSEWIC)
none
E
none
T
none
SC

Special Concern (COSEWIC)
none
NAR
none
other
Invalid status (COSEWIC)
Category:Invalid conservation status

Tracking categories[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Taxobox/species&oldid=2461699" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது