உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

வார்ப்புரு:Starbox short

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
{{{name}}}
நோக்கல் தரவுகள்
ஊழி J2000.0 (ICRS)      Equinox J2000.0 (ICRS)
பேரடை
வல எழுச்சிக் கோணம்
நடுவரை விலக்கம்

Directory

[தொகு]

Unlike the other Starbox templates, this template is stand-alone. It should be used as follows:

{{Starbox short
| name = <!--Star name-->
| constell = <!--Constellation name-->
| ra = <!--Right ascension-->
| dec = <!--Declination-->
| appmag_v = <!--Apparent magnitude (Johnson-Cousins V system)-->
| absmag_v = <!--Absolute magnitude (Johnson-Cousins V system)-->
| dist_ly = <!--Distance (in light-years, with error)-->
| dist_pc = <!--Distance (in parsecs, with error)--->
| class = <!--Stellar class-->
| names = <!--Other catalog designations-->
| Simbad = <!--Search string for link to SIMBAD-->
| ARICNS = <!--Search string for link to ARICNS-->
| NSTED = <!--Search string for link to NStED-->
| EPE = <!--Search string for link to Extrasolar Planets Encyclopaedia-->
}}

This uses the default epoch of J2000.0 and equinox of J2000.0 (ICRS.) This can be overridden by using the following syntax:

{{Starbox short
| name = <!--Star name-->
| epoch = <!--Epoch of observation-->
| equinox = <!--Equinox of coordinates (defaults to epoch)-->
| constell = <!--Constellation name-->
| ra = <!--Right ascension-->
| dec = <!--Declination-->
| appmag_v = <!--Apparent magnitude (Johnson-Cousins V system)-->
| absmag_v = <!--Absolute magnitude (Johnson-Cousins V system)-->
| dist_ly = <!--Distance (in light-years, with error)-->
| dist_pc = <!--Distance (in parsecs, with error)--->
| class = <!--Stellar class-->
| names = <!--Other catalog designations-->
| Simbad = <!--Search string for link to SIMBAD-->
| ARICNS = <!--Search string for link to ARICNS-->
| NSTED = <!--Search string for link to NStED-->
| EPE = <!--Search string for link to Extrasolar Planets Encyclopaedia-->
}}

The line absmag_v can be omitted if the absolute magnitude is not known; the absolute magnitude will then be omitted from the infobox. Similarly, the lines dist_ly and dist_pc can be omitted if the distance is not known, class can be omitted if the spectral type is not known, appmag_v can be omitted if the apparent magnitude is not known, names can be omitted if there are no other designations or it is not desired to list other designations, and Simbad, ARICNS, NSTED, and EPE can be omitted if links to SIMBAD, ARICNS, NStED, and Extrasolar Planets Encyclopaedia are not desired. If the line equinox is omitted, the equinox will be taken to be the same as the epoch.

There is an IAU standard for the format of catalog designations.

Examples

[தொகு]


60 Cancri
நோக்கல் தரவுகள்
ஊழி J2000.0      Equinox J2000.0 (ICRS)
பேரடை Cancer
வல எழுச்சிக் கோணம் 08h 55m 55.6s
நடுவரை விலக்கம் +11° 37′ 34″
தோற்ற ஒளிப் பொலிவு (V)+5.44
தனி ஒளித்தரம் (V)-0.82
Distance582±113 ஒஆ
(179±35 பாசெ)
Spectral typeK5III
வேறு பெயர்கள்
HD 76351, HR 3550
தரவுதள உசாத்துணைகள்
SIMBADdata
{{Starbox short 
| name = 60 Cancri
| epoch = [[J2000.0]]
| equinox = [[J2000.0]] ([[International Celestial Reference System|ICRS]])
| constell = [[Cancer (constellation)|Cancer]]
| ra = {{RA|08|55|55.6}}
| dec = {{DEC|+11|37|34}}
| appmag_v = +5.44
| absmag_v = -0.82
| dist_ly = 582±113
| dist_pc = 179±35
| class = K5III
| names = [[Henry Draper Catalogue|HD]]&nbsp;76351, [[Harvard Revised catalogue|HR]]&nbsp;3550
| Simbad = HD+76351
}}

See also

[தொகு]


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Starbox_short&oldid=1388608" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது