வார்ப்புரு:Pressure Units

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
அழுத்த அலகுகள்
பாசுக்கல் பார் தொழிநுட்ப வளிமண்டலம் நியம வளிமண்டலம் டார் இறா/சதுர அங்.
(Pa) (bar) (at) (atm) (Torr) (psi)
1 Pa ≡ 1 N/m2 10−5 1.0197×10−5 9.8692×10−6 7.5006×10−3 1.450377×10−4
1 bar 105 ≡ 100 kPa

≡ 106 தைன்/செமீ2

1.0197 0.98692 750.06 14.50377
1 at 0.980665×105 0.980665 ≡ 1 kp/செமீ2 0.9678411 735.5592 14.22334
1 atm 1.01325×105 1.01325 1.0332 1 760 14.69595
1 Torr 133.3224 1.333224×10−3 1.359551×10−3 1.315789×10−3 1/760 atm

≈ 1 மிமீHg

1.933678×10−2
1 psi 6.8948×103 6.8948×10−2 7.03069×10−2 6.8046×10−2 51.71493 ≡ 1 lbF /in2
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Pressure_Units&oldid=1865639" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது