வார்ப்புரு:Medals table/doc

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

A template for generating a medals table for a sporting event where the totals and ranks are automatically calculated.

Template basics[தொகு]

{{Medals table
 | caption    = 
 | host      = <!-- Text to display after host color box -->
 | show_limit   = <!-- Will limit to displaying only the first N rows if this param is provided -->
 | remaining_text = <!-- Text to display for the remaining N rows (default is 'Remaining') -->
 | flag_template = <!-- Optional, will default to use Template:Flagteam -->
 | event     = <!-- required IF flag_template requires a secondary param -->
 | team      = <!-- Optional, will default to Nation -->
 | source     = <!-- External link or reference -->

 ... <!-- For a list of valid IOC values, see [[List of IOC country codes]] -->

 | gold_IOC  =
 | silver_IOC = 
 | bronze_IOC =
 | host_IOC  = <!-- leave blank UNLESS this is the host nation -->
 | name_IOC  = <!-- Optional override of default which is {{flag_template|IOC}}
 | note_IOC  = <!-- Option note that is added after the nation name -->
}}

  *   {{{host}}}

{{{caption}}}
நிலை{{{team}}}தங்கம்வெள்ளிவெண்கலம்மொத்தம்
1 ஐக்கிய அமெரிக்கா (USA){{{note_USA}}}000{{{gold_USA}}} + {{{silver_USA}}} + {{{bronze_USA}}}
மொத்தம் (1 {{{team}}}s)############

Parameters[தொகு]

Some of the optional parameters

Parameter Explanation
caption The caption or title given to the table
host The host entity. If set to a 3 letter code matching one of the rows, the host name will be automatically formatted. Otherwise this param will override the host text.
flag_template Which of the many flag templates to use. If left blank, {{flagcountry}} will be used.
event For flag templates which require a 2nd parameter (such as {{flagIOCteam}}) this param will be that 2nd param.
team An optional override for the header to column 2. The default is "Nation".
hide_rank When set the rank column will be hidden.
hide_totals When set the totals row will be hidden.

For a list of valid IOC values, see List of IOC country codes

Blank with all IOC codes[தொகு]

The below template contains a condensed version of the template with ALL IOC country codes included. Obviously not all are needed. You are free to pick and choose those that you need for your implementation of the template.

Template
{{Medals table
 | caption    = 
 | host      = <!-- Text to display after host color box -->
 | show_limit   = <!-- Will limit to displaying only the first N rows if this param is provided -->
 | remaining_text = <!-- Text to display for the remaining N rows (default is 'Remaining') -->
 | flag_template = <!-- Optional, will default to use Template:Flagteam -->
 | event     = <!-- required IF flag_template requires a secondary param -->
 | team      = <!-- Optional, will default to Nation -->
 | source     = <!-- External link or reference -->

 | gold_AFG = | silver_AFG = | bronze_AFG = 
 | gold_ALB = | silver_ALB = | bronze_ALB = 
 | gold_ALG = | silver_ALG = | bronze_ALG = 
 | gold_AND = | silver_AND = | bronze_AND = 
 | gold_ANG = | silver_ANG = | bronze_ANG = 
 | gold_ANT = | silver_ANT = | bronze_ANT = 
 | gold_ARG = | silver_ARG = | bronze_ARG = 
 | gold_ARM = | silver_ARM = | bronze_ARM = 
 | gold_ARU = | silver_ARU = | bronze_ARU = 
 | gold_ASA = | silver_ASA = | bronze_ASA = 
 | gold_AUS = | silver_AUS = | bronze_AUS = 
 | gold_AUT = | silver_AUT = | bronze_AUT = 
 | gold_AZE = | silver_AZE = | bronze_AZE = 
 | gold_BAH = | silver_BAH = | bronze_BAH = 
 | gold_BAN = | silver_BAN = | bronze_BAN = 
 | gold_BAR = | silver_BAR = | bronze_BAR = 
 | gold_BDI = | silver_BDI = | bronze_BDI = 
 | gold_BEL = | silver_BEL = | bronze_BEL = 
 | gold_BEN = | silver_BEN = | bronze_BEN = 
 | gold_BER = | silver_BER = | bronze_BER = 
 | gold_BHU = | silver_BHU = | bronze_BHU = 
 | gold_BIH = | silver_BIH = | bronze_BIH = 
 | gold_BIZ = | silver_BIZ = | bronze_BIZ = 
 | gold_BLR = | silver_BLR = | bronze_BLR = 
 | gold_BOL = | silver_BOL = | bronze_BOL = 
 | gold_BOT = | silver_BOT = | bronze_BOT = 
 | gold_BRA = | silver_BRA = | bronze_BRA = 
 | gold_BRN = | silver_BRN = | bronze_BRN = 
 | gold_BRU = | silver_BRU = | bronze_BRU = 
 | gold_BUL = | silver_BUL = | bronze_BUL = 
 | gold_BUR = | silver_BUR = | bronze_BUR = 
 | gold_CAF = | silver_CAF = | bronze_CAF = 
 | gold_CAM = | silver_CAM = | bronze_CAM = 
 | gold_CAN = | silver_CAN = | bronze_CAN = 
 | gold_CAY = | silver_CAY = | bronze_CAY = 
 | gold_CGO = | silver_CGO = | bronze_CGO = 
 | gold_CHA = | silver_CHA = | bronze_CHA = 
 | gold_CHI = | silver_CHI = | bronze_CHI = 
 | gold_CHN = | silver_CHN = | bronze_CHN = 
 | gold_CIV = | silver_CIV = | bronze_CIV = 
 | gold_CMR = | silver_CMR = | bronze_CMR = 
 | gold_COD = | silver_COD = | bronze_COD = 
 | gold_COK = | silver_COK = | bronze_COK = 
 | gold_COL = | silver_COL = | bronze_COL = 
 | gold_COM = | silver_COM = | bronze_COM = 
 | gold_CPV = | silver_CPV = | bronze_CPV = 
 | gold_CRC = | silver_CRC = | bronze_CRC = 
 | gold_CRO = | silver_CRO = | bronze_CRO = 
 | gold_CUB = | silver_CUB = | bronze_CUB = 
 | gold_CYP = | silver_CYP = | bronze_CYP = 
 | gold_CZE = | silver_CZE = | bronze_CZE = 
 | gold_DEN = | silver_DEN = | bronze_DEN = 
 | gold_DJI = | silver_DJI = | bronze_DJI = 
 | gold_DMA = | silver_DMA = | bronze_DMA = 
 | gold_DOM = | silver_DOM = | bronze_DOM = 
 | gold_ECU = | silver_ECU = | bronze_ECU = 
 | gold_EGY = | silver_EGY = | bronze_EGY = 
 | gold_ERI = | silver_ERI = | bronze_ERI = 
 | gold_ESA = | silver_ESA = | bronze_ESA = 
 | gold_ESP = | silver_ESP = | bronze_ESP = 
 | gold_EST = | silver_EST = | bronze_EST = 
 | gold_ETH = | silver_ETH = | bronze_ETH = 
 | gold_FIJ = | silver_FIJ = | bronze_FIJ = 
 | gold_FIN = | silver_FIN = | bronze_FIN = 
 | gold_FRA = | silver_FRA = | bronze_FRA = 
 | gold_FSM = | silver_FSM = | bronze_FSM = 
 | gold_GAB = | silver_GAB = | bronze_GAB = 
 | gold_GAM = | silver_GAM = | bronze_GAM = 
 | gold_GBR = | silver_GBR = | bronze_GBR = 
 | gold_GBS = | silver_GBS = | bronze_GBS = 
 | gold_GEO = | silver_GEO = | bronze_GEO = 
 | gold_GEQ = | silver_GEQ = | bronze_GEQ = 
 | gold_GER = | silver_GER = | bronze_GER = 
 | gold_GHA = | silver_GHA = | bronze_GHA = 
 | gold_GRE = | silver_GRE = | bronze_GRE = 
 | gold_GRN = | silver_GRN = | bronze_GRN = 
 | gold_GUA = | silver_GUA = | bronze_GUA = 
 | gold_GUI = | silver_GUI = | bronze_GUI = 
 | gold_GUM = | silver_GUM = | bronze_GUM = 
 | gold_GUY = | silver_GUY = | bronze_GUY = 
 | gold_HAI = | silver_HAI = | bronze_HAI = 
 | gold_HKG = | silver_HKG = | bronze_HKG = 
 | gold_HON = | silver_HON = | bronze_HON = 
 | gold_HUN = | silver_HUN = | bronze_HUN = 
 | gold_INA = | silver_INA = | bronze_INA = 
 | gold_IND = | silver_IND = | bronze_IND = 
 | gold_IRI = | silver_IRI = | bronze_IRI = 
 | gold_IRL = | silver_IRL = | bronze_IRL = 
 | gold_IRQ = | silver_IRQ = | bronze_IRQ = 
 | gold_ISL = | silver_ISL = | bronze_ISL = 
 | gold_ISR = | silver_ISR = | bronze_ISR = 
 | gold_ISV = | silver_ISV = | bronze_ISV = 
 | gold_ITA = | silver_ITA = | bronze_ITA = 
 | gold_IVB = | silver_IVB = | bronze_IVB = 
 | gold_JAM = | silver_JAM = | bronze_JAM = 
 | gold_JOR = | silver_JOR = | bronze_JOR = 
 | gold_JPN = | silver_JPN = | bronze_JPN = 
 | gold_KAZ = | silver_KAZ = | bronze_KAZ = 
 | gold_KEN = | silver_KEN = | bronze_KEN = 
 | gold_KGZ = | silver_KGZ = | bronze_KGZ = 
 | gold_KIR = | silver_KIR = | bronze_KIR = 
 | gold_KOR = | silver_KOR = | bronze_KOR = 
 | gold_KOS = | silver_KOS = | bronze_KOS = 
 | gold_KSA = | silver_KSA = | bronze_KSA = 
 | gold_KUW = | silver_KUW = | bronze_KUW = 
 | gold_LAO = | silver_LAO = | bronze_LAO = 
 | gold_LAT = | silver_LAT = | bronze_LAT = 
 | gold_LBA = | silver_LBA = | bronze_LBA = 
 | gold_LBN = | silver_LBN = | bronze_LBN = 
 | gold_LBR = | silver_LBR = | bronze_LBR = 
 | gold_LCA = | silver_LCA = | bronze_LCA = 
 | gold_LES = | silver_LES = | bronze_LES = 
 | gold_LIE = | silver_LIE = | bronze_LIE = 
 | gold_LTU = | silver_LTU = | bronze_LTU = 
 | gold_LUX = | silver_LUX = | bronze_LUX = 
 | gold_MAD = | silver_MAD = | bronze_MAD = 
 | gold_MAR = | silver_MAR = | bronze_MAR = 
 | gold_MAS = | silver_MAS = | bronze_MAS = 
 | gold_MAW = | silver_MAW = | bronze_MAW = 
 | gold_MDA = | silver_MDA = | bronze_MDA = 
 | gold_MDV = | silver_MDV = | bronze_MDV = 
 | gold_MEX = | silver_MEX = | bronze_MEX = 
 | gold_MGL = | silver_MGL = | bronze_MGL = 
 | gold_MHL = | silver_MHL = | bronze_MHL = 
 | gold_MKD = | silver_MKD = | bronze_MKD = 
 | gold_MLI = | silver_MLI = | bronze_MLI = 
 | gold_MLT = | silver_MLT = | bronze_MLT = 
 | gold_MNE = | silver_MNE = | bronze_MNE = 
 | gold_MON = | silver_MON = | bronze_MON = 
 | gold_MOZ = | silver_MOZ = | bronze_MOZ = 
 | gold_MRI = | silver_MRI = | bronze_MRI = 
 | gold_MTN = | silver_MTN = | bronze_MTN = 
 | gold_MYA = | silver_MYA = | bronze_MYA = 
 | gold_NAM = | silver_NAM = | bronze_NAM = 
 | gold_NCA = | silver_NCA = | bronze_NCA = 
 | gold_NED = | silver_NED = | bronze_NED = 
 | gold_NEP = | silver_NEP = | bronze_NEP = 
 | gold_NGR = | silver_NGR = | bronze_NGR = 
 | gold_NIG = | silver_NIG = | bronze_NIG = 
 | gold_NOR = | silver_NOR = | bronze_NOR = 
 | gold_NRU = | silver_NRU = | bronze_NRU = 
 | gold_NZL = | silver_NZL = | bronze_NZL = 
 | gold_OMA = | silver_OMA = | bronze_OMA = 
 | gold_PAK = | silver_PAK = | bronze_PAK = 
 | gold_PAN = | silver_PAN = | bronze_PAN = 
 | gold_PAR = | silver_PAR = | bronze_PAR = 
 | gold_PER = | silver_PER = | bronze_PER = 
 | gold_PHI = | silver_PHI = | bronze_PHI = 
 | gold_PLE = | silver_PLE = | bronze_PLE = 
 | gold_PLW = | silver_PLW = | bronze_PLW = 
 | gold_PNG = | silver_PNG = | bronze_PNG = 
 | gold_POL = | silver_POL = | bronze_POL = 
 | gold_POR = | silver_POR = | bronze_POR = 
 | gold_PRK = | silver_PRK = | bronze_PRK = 
 | gold_PUR = | silver_PUR = | bronze_PUR = 
 | gold_QAT = | silver_QAT = | bronze_QAT = 
 | gold_ROU = | silver_ROU = | bronze_ROU = 
 | gold_RSA = | silver_RSA = | bronze_RSA = 
 | gold_RUS = | silver_RUS = | bronze_RUS = 
 | gold_RWA = | silver_RWA = | bronze_RWA = 
 | gold_SAM = | silver_SAM = | bronze_SAM = 
 | gold_SEN = | silver_SEN = | bronze_SEN = 
 | gold_SEY = | silver_SEY = | bronze_SEY = 
 | gold_SGP = | silver_SGP = | bronze_SGP = 
 | gold_SKN = | silver_SKN = | bronze_SKN = 
 | gold_SLE = | silver_SLE = | bronze_SLE = 
 | gold_SLO = | silver_SLO = | bronze_SLO = 
 | gold_SMR = | silver_SMR = | bronze_SMR = 
 | gold_SOL = | silver_SOL = | bronze_SOL = 
 | gold_SOM = | silver_SOM = | bronze_SOM = 
 | gold_SRB = | silver_SRB = | bronze_SRB = 
 | gold_SRI = | silver_SRI = | bronze_SRI = 
 | gold_SSD = | silver_SSD = | bronze_SSD = 
 | gold_STP = | silver_STP = | bronze_STP = 
 | gold_SUD = | silver_SUD = | bronze_SUD = 
 | gold_SUI = | silver_SUI = | bronze_SUI = 
 | gold_SUR = | silver_SUR = | bronze_SUR = 
 | gold_SVK = | silver_SVK = | bronze_SVK = 
 | gold_SWE = | silver_SWE = | bronze_SWE = 
 | gold_SWZ = | silver_SWZ = | bronze_SWZ = 
 | gold_SYR = | silver_SYR = | bronze_SYR = 
 | gold_TAN = | silver_TAN = | bronze_TAN = 
 | gold_TGA = | silver_TGA = | bronze_TGA = 
 | gold_THA = | silver_THA = | bronze_THA = 
 | gold_TJK = | silver_TJK = | bronze_TJK = 
 | gold_TKM = | silver_TKM = | bronze_TKM = 
 | gold_TLS = | silver_TLS = | bronze_TLS = 
 | gold_TOG = | silver_TOG = | bronze_TOG = 
 | gold_TPE = | silver_TPE = | bronze_TPE = 
 | gold_TTO = | silver_TTO = | bronze_TTO = 
 | gold_TUN = | silver_TUN = | bronze_TUN = 
 | gold_TUR = | silver_TUR = | bronze_TUR = 
 | gold_TUV = | silver_TUV = | bronze_TUV = 
 | gold_UAE = | silver_UAE = | bronze_UAE = 
 | gold_UGA = | silver_UGA = | bronze_UGA = 
 | gold_UKR = | silver_UKR = | bronze_UKR = 
 | gold_URU = | silver_URU = | bronze_URU = 
 | gold_USA = | silver_USA = | bronze_USA = 
 | gold_UZB = | silver_UZB = | bronze_UZB = 
 | gold_VAN = | silver_VAN = | bronze_VAN = 
 | gold_VEN = | silver_VEN = | bronze_VEN = 
 | gold_VIE = | silver_VIE = | bronze_VIE = 
 | gold_VIN = | silver_VIN = | bronze_VIN = 
 | gold_YEM = | silver_YEM = | bronze_YEM = 
 | gold_ZAM = | silver_ZAM = | bronze_ZAM = 
 | gold_ZIM = | silver_ZIM = | bronze_ZIM = 
}}

Event & Flag Template[தொகு]

If {{{event}}} and {{{flag_template}}} are given values, then the nation value will be rendered as {{<flag_template>|<IOC>|<event>}}.

So for example, with the following params:

{{Medals table
 | event  = 2018 Winter 
 | flag_template = FlagIOCteam
 | nation1 = USA
 | nation2 = CAN
}}

The nations will be rendered as  அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் (USA) &  கனடா (CAN)

Example[தொகு]

{{Medals table
 | caption    = 
 | host      = 
 | show_limit   = 
 | remaining_text = 
 | flag_template = 
 | event     = 
 | source     = <ref>[http://wuni15.sportresult.com/HIDE/en/MedalTally?sport=00&medalKind=DefaultSports Medal Tally]</ref>
 | gold_FRA = 7 | silver_FRA = 4 | bronze_FRA = 4
 | gold_GBR = 5 | silver_GBR = 5 | bronze_GBR = 5
 | gold_USA = 5 | silver_USA = 3 | bronze_USA = 2
 | gold_AUS = 3 | silver_AUS = 5 | bronze_AUS = 7
 | gold_RSA = 3 | silver_RSA = 4 | bronze_RSA = 3
 | gold_GER = 1 | silver_GER = 3 | bronze_GER = 3
}}
நிலைநாடுதங்கம்வெள்ளிவெண்கலம்மொத்தம்
1 பிரான்சு (FRA)74415
2 ஐக்கிய இராச்சியம் (GBR)55515
3 ஐக்கிய அமெரிக்கா (USA)53210
4 ஆத்திரேலியா (AUS)35715
5 தென்னாப்பிரிக்கா (RSA)34310
6 செருமனி (GER)1337
மொத்தம் (6 நாடுs)24242472
Source: [1]

Example2[தொகு]

{{Medals table
 | caption    = 2015 Winter Universiade medal table
 | host      = SVK
 | source     = <ref>[http://wuni15.sportresult.com/HIDE/en/MedalTally?sport=00&medalKind=DefaultSports Medal Tally]</ref>
 | flag_template = flagIOC2
 | event     = 2015 Winter Universiade
 | team      = 
 | gold_RUS = 9 | silver_RUS = 9 | bronze_RUS = 9
 | gold_KOR = 5 | silver_KOR = 5 | bronze_KOR = 5
 | gold_ITA = 4 | silver_ITA = 4 | bronze_ITA = 4 
 | gold_1  = 1 | silver_1  = 1 | bronze_1  = 0 | name_1 = Independent Athletes | skip_1 = yes | note_1 = <ref>this is a note</ref>
 | gold_SVK = 0 | silver_SVK = 0 | bronze_SVK = 1 | host_SVK = yes
}}

  *   நடத்தும் நாடு (சிலோவாக்கியா)

2015 Winter Universiade medal table
நிலைநாடுதங்கம்வெள்ளிவெண்கலம்மொத்தம்
1 உருசியா99927
2 தென் கொரியா55515
3 இத்தாலி44412
Independent Athletes[3]1102
4 சிலோவாக்கியா*0011
மொத்தம் (4 நாடுs)19191957
Source: [2]

References[தொகு]

 1. Medal Tally
 2. Medal Tally
 3. this is a note
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Medals_table/doc&oldid=3205574" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது