வார்ப்புரு:Infobox military installation

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usage

Military structure infobox[தொகு]

Maginot Line
Eastern France
Maginot line 1.jpg
The entrance to Ouvrage Schoenenbourg along the Maginot Line in Alsace.
வகை Defensive line
இடத் தகவல்
கட்டுப்படுத்துவது France
இட வரலாறு
கட்டிய காலம் 1930–35
பயன்பாட்டுக்
காலம்
1935–69
கட்டிடப்
பொருள்
Concrete, steel
சண்டைகள்/போர்கள் Battle of France

A military structure infobox may be used to summarize information about a military structure or facility, such as a fortification or military base.

The infobox should be added using the {{Infobox Military Structure}} template, as shown below:

{{Infobox Military Structure
|name=
|partof=
|location=
|coordinates=
|image=
|caption=
|image2=
|caption2=
|type=
|code=
|built=
|builder=
|materials=
|height=
|used=
|demolished=
|condition=
|ownership=
|open_to_public=
|controlledby=
|garrison=
|current_commander=
|commanders=
|occupants=
|battles=
|events=
}}
 • name – the name of the structure or facility.
 • partofoptional – the larger structure or complex the given structure is part of, if any. For proper grammar, it may be necessary to insert "the" before the name used here.
 • location – the geographical location of the structure.
 • coordinatesoptional – the location of the structure, given as a coordinate pair by using {{coord}} with display=inline,title.
 • imageoptional – an image of the structure. The image must be given in the form [[Image:Example.jpg|300px]]; in particular, the thumb attribute must not be selected.
 • captionoptional – the text to be placed below the image.
 • image2optional – a second image of the structure. The image must be given in the form [[Image:Example.jpg|300px]]; in particular, the thumb attribute must not be selected.
 • caption2optional – the text to be placed below the second image.
 • typeoptional – the general type of structure ("Castle", "Fortress", "Bunker", "Military base", "Wall", "Defensive line", etc.).
 • codeoptional – the location or facility code, such as the ILC or ILK code.
 • built – the date when the structure was built (usually given in years).
 • builderoptional – the person or group responsible for building the structure.
 • materialsoptional – the materials used to construct the structure.
 • heightoptional – where relevant (e.g. for towers), the height of the structure.
 • used – the period during which the structure was in active military use, usually given in years.
 • demolishedoptional – the date when the structure was demolished, if applicable.
 • conditionoptional – the current condition of the structure.
 • ownershipoptional – the current owner of the structure, if relevant.
 • open_to_publicoptional – whether the structure is currently open to the general public, if relevant; indicated by "yes" or "no".
 • controlledbyoptional – the country or other power controlling the structure. Multiple powers may be indicated together with the corresponding dates.
 • garrisonoptional – the military forces garrisoning the structure. Specific units may be indicated if known; general numbers should be given otherwise.
 • current_commanderoptional – for structures currently in military use, the current commanding officer.
 • commandersoptional – any notable individuals that commanded the forces using this structure; the choice of which commanders qualify as notable is left to the editors of a particular article.
 • occupantsoptional – any notable occupants of the structure other than its commanders; as above, the choice of which occupants qualify as notable is left to the editors of a particular article.
 • battlesoptional – any notable battles (usually sieges) that took place in or are closely associated with the structure; as above, the choice of which battles qualify as notable is left to the article editors.
 • eventsoptional – any notable non-battle events that took place in or are closely associated with the structure. As above, the choice of which events are notable is left to the article editors.