உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

வார்ப்புரு:Coord/doc

ஆள்கூறுகள்: 52°28′N 1°55′W / 52.467°N 1.917°W / 52.467; -1.917[1]
கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

வார்ப்புரு:Transwiki guide candidate

Quick guide[தொகு]

Quick how to
To add 57°18′22″N 4°27′32″W / 57.30611°N 4.45889°W / 57.30611; -4.45889 to the top of an article, use {{Coord}}, thus:
{{Coord|57|18|22|N|4|27|32|W|display=title}}

These coordinates are in degrees, minutes, and seconds of arc.

"title" means that the coordinates will be displayed next to the article's title at the top of the page and before any other text or images.

To add 44°06′43″N 87°54′47″W / 44.112°N 87.913°W / 44.112; -87.913 to the top of an article, use either
{{Coord|44.112|N|87.913|W|display=title}}

(which does not require minutes or seconds but does require the user to specify north/ south and east/west) or

{{Coord|44.112|-87.913|display=title}}

(in which the north and east are presumed by positive values while the south and west are negative ones) These coordinates are in decimal degrees.

 • Degrees, minutes and seconds, when used, must each be separated by a pipe ("|").
 • Map datum must be WGS84 (except for off-earth bodies).
 • Avoid excessive precision (0.0001° is <11 m, 1″ is <31 m).
 • Maintain consistency of decimal places or minutes/ seconds between latitude and longitude.
 • Latitude (N/S) must appear before longitude (E/W).
Optional coordinate parameters follow the longitude and are separated by an underscore ("_"):

Other optional parameters are separated by a pipe ("|"):

 • display
  |display=inline (the default) to display in the body of the article only,
  |display=title to display at the top of the article only, or
  |display=inline,title to display in both places.
 • name
  name=X to label the place on maps (default is PAGENAME)

Thus: {{Coord|44.117|-87.913|dim:30_region:US-WI_type:event

|display=inline,title|name=accident site}}

Use |display=title (or |display=inline,title) once per article, for the subject of the article, where appropriate.

Purpose[தொகு]

{{Coord}} provides a standard notation for encoding locations by their நிலநேர்க்கோடு and நிலநிரைக்கோடு coordinates. It is primarily for specifying the WGS84 geographic coordinates of locations on புவி, at the same time emitting a machine-readable Geo microformat. However, it can also encode locations on natural satellites, dwarf planets, and planets other than Earth.

 • To specify celestial coordinates, use {{Sky}} instead.
 • Tag articles which lack coordinates (but need them) with {{Coord missing}}.
 • If the subject's location is truly unknown or disputed, note this with {{coord unknown}}.

See also Wikipedia:WikiProject Geographical coordinates.

Features[தொகு]

Latitude and longitude may be specified (with appropriate precision) either in decimal notation or as degrees/minutes/seconds. By default, coordinates appear in the format used to specify them. However, the format= parameter can be used to force display in a particular format.

The template displays the formatted coordinates with a மீயிணைப்பு to GeoHack. GeoHack displays information customized to the location, including links to external mapping services.

For terrestrial locations, a blue globe () appears to the left of the hyperlink. Clicking on the globe activates the WikiMiniAtlas (requires யாவாக்கிறிட்டு).

By default, coordinates appear "in line" with the adjacent text. However, the display= parameter can be used to move the coordinates up near the page title—or display them in both places at once.

The template outputs coordinates in three formats:

 • Degree/minutes/seconds ("DMS", precision is degrees, or degrees/minutes, or degrees/minutes/seconds, based on input precision).
 • Decimal degrees (varying the number of decimal places based on input precision)
 • A machine readable Geo microformat.

Logged-in users can customize how coordinates appear in their browsers.

You can get coordinates from Wikidata by transcluding this template without any numbered arguments.

Caveats[தொகு]

The template must not be modified without prior discussion.

Tools which read Wikipedia database dumps (such as கூகிள் எர்த்) often ignore inline coordinates. To ensure that coordinates are seen by these tools, one set should be displayed beside the title. See How do I get my Wikipedia article to show up in the Google Earth Geographic Web layer?. However, if multiple title coordinates appear on a single page, they will overlap, making them illegible.

Superseded templates[தொகு]

This single template supersedes {{coor d}}, (and others in that family which have since been redirected to it), plus the Geolinks and Mapit templates. Most parameters can be used as before – see Usage.

Examples:

{{coord|10.2|N|-20.3|E|type:city}}Replaces {{coor d|10.2|N|-20.3|E|city}}
{{coord|44.4|-111.1|type:city_region:US|display=inline,title}}Replaces {{Geolinks-US-cityscale|44.4|-111.1}}
{{coord|51.01234|-1.56789|type:landmark_region:GB|display=inline,title}}Replaces {{Geolinks-UK-buildingscale|51.01234|-1.56789}}
{{coord|-35.5|150.1|type:landmark_region:AU|display=inline,title}}Replaces {{Mapit-AUS-suburbscale|lat=-35.5|long=150.1}}
{{coord|12|34|12|N|45|33|45|W|display=title}}Replaces {{CoorHeader|12|34|12|N|45|33|45|W}}

Usage[தொகு]

{{coord|latitude|longitude|coordinate parameters|template parameters}}
{{coord|dd|N/S|dd|E/W|coordinate parameters|template parameters}}
{{coord|dd|mm|N/S|dd|mm|E/W|coordinate parameters|template parameters}}
{{coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|coordinate parameters|template parameters}}

The hemisphere identifiers (N/S) and (E/W), if used, must be adjacent to the enclosing pipe "|" characters, and cannot be preceded or succeeded by spaces.

There are two kinds of parameters, all optional:

 • Coordinate parameters are parameters that {{Coord}} passes to the map server. These have the format parameter:value and are separated from each other by the underscore character ( _ ). The supported coordinate parameters are dim:, globe:, region:, scale:, source:, and type:. See coordinate parameters for details and examples.
 • Template parameters are parameters used by the {{Coord}} template. These have format parameter=value and are separated from each other by the pipe character ( | ). The supported template parameters are display=, format=, name=, and notes=.
 • display= can be one of the following:
 • display=inline – Display the coordinate inline (default)
 • display=title – Display the coordinate at the top of the article, beside the article's title (replaces {{coor title dms}} family)
  • shortcut: display=t
 • display=inline,title – Display the coordinate both inline and beside the article's title (replaces {{coor at dms}} family)
  • shortcut: display=it
 • display=title,inline has the same effect as display=inline,title
Note: the title attribute indicates that the coordinates apply to the entire article, and not just one of (perhaps many) places mentioned in it — so it should only be omitted in the latter case.
 • format= can be used to force dec or dms coordinate display.
 • format=dec reformats the coordinates to decimal degrees format.
 • format=dms reformats the coordinates to degrees | minutes | seconds format.
 • name= can be used to annotate inline coordinates for display in map services such as the WikiMiniAtlas. If omitted, the article's title (PAGENAME) is assumed.
Note: a name= parameter causes {{Coord}} to emit an hCard microformat using that name, even if used within an existing hCard. Do not use when the name is that of a person (e.g for a gravesite), as the generated hCard would be invalid. Also, do not use square brackets in names.
 • notes= specifies text to be displayed immediately following the coordinates. This is primarily intended for adding footnotes to coordinates displayed beside the title.

Displaying all coordinate links on one map[தொகு]

The template {{GeoGroup}} can be used in an article with coordinates. This template creates links to Google Maps and Bing which display all the coordinates on a single map, and links to other services which allow the coordinates to be used or downloaded in a variety of formats.

Examples[தொகு]

{{coord|43.651234|-79.383333}} 43°39′04″N 79°23′00″W / 43.651234°N 79.383333°W / 43.651234; -79.383333 Toronto – Fully decimal – western hemisphere implied by negation
{{coord|43.65|-79.38}} 43°39′N 79°23′W / 43.65°N 79.38°W / 43.65; -79.38 Toronto – low precision decimal
{{coord|43.6500|-79.3800}} 43°39′00″N 79°22′48″W / 43.6500°N 79.3800°W / 43.6500; -79.3800 Toronto – medium precision decimal with trailing zeroes
{{coord|43.651234|N|79.383333|W}} 43°39′04″N 79°23′00″W / 43.651234°N 79.383333°W / 43.651234; -79.383333 Toronto – high precision decimal with explicit hemisphere notation
{{coord|43|29|N|79|23|W}} 43°29′N 79°23′W / 43.483°N 79.383°W / 43.483; -79.383 Toronto – degrees & minutes
{{coord|43|29|4|N|79|23|0|W}} 43°29′4″N 79°23′0″W / 43.48444°N 79.38333°W / 43.48444; -79.38333 Toronto – degrees, minutes & seconds
{{coord|43|29|4.5|N|79|23|0.5|W}} 43°29′4.5″N 79°23′0.5″W / 43.484583°N 79.383472°W / 43.484583; -79.383472 Toronto – degrees, minutes, seconds & fractions of seconds
{{coord|55.752222|N|37.615556|E}} 55°45′08″N 37°36′56″E / 55.752222°N 37.615556°E / 55.752222; 37.615556 Moscow – N & E
{{coord|55.752222|N|37.615556|E|format=dms}} 55°45′08″N 37°36′56″E / 55.752222°N 37.615556°E / 55.752222; 37.615556 Convert to dms format
{{coord|39.098095|-94.587307|format=dms}} 39°05′53″N 94°35′14″W / 39.098095°N 94.587307°W / 39.098095; -94.587307 Decimal conversion without N/S/E/W
{{coord|55.752222|N|37.615556|E|format=dec|name=Moscow}} 55°45′08″N 37°36′56″E / 55.752222°N 37.615556°E / 55.752222; 37.615556 (Moscow) Convert to decimal and label on some maps
{{coord|33|55|S|18|25|E}} 33°55′S 18°25′E / 33.917°S 18.417°E / -33.917; 18.417 Cape Town – S & E
{{coord|35|00|N|105|00|E}} 35°00′N 105°00′E / 35.000°N 105.000°E / 35.000; 105.000 People's Republic of China
{{coord|22|54|30|S|43|14|37|W}} 22°54′30″S 43°14′37″W / 22.90833°S 43.24361°W / -22.90833; -43.24361 Rio – S & W
{{coord|22|S|43|W}} 22°S 43°W / 22°S 43°W / -22; -43 A degree confluence.
{{coord|52|28|N|1|55|W|region:GB_type:city|notes=<ref>{{cite web|url=http://www.fallingrain.com/world/UK/0/Birmingham.html|title=Birmingham}}</ref>|display=inline,title}} 52°28′N 1°55′W / 52.467°N 1.917°W / 52.467; -1.917[1] Birmingham – with display, notes, and parameter settings; note that these coordinates are also displayed at the top of this page.

References[தொகு]

 1. "Birmingham".

Coordinate parameters[தொகு]

The first unnamed parameter following the longitude is an optional string of coordinate parameters, separated by underscores. These parameters help GeoHack select suitable map resources, and they will become more important when Wikimaps becomes fully functional.

type:T[தொகு]

விக்கிப்பீடியா:WikiProject Geographical coordinates/type:

scale:N[தொகு]

விக்கிப்பீடியா:WikiProject Geographical coordinates/scale:

dim:D[தொகு]

வார்ப்புரு:Coord-doc-dim

region:R[தொகு]

விக்கிப்பீடியா:WikiProject Geographical coordinates/region:

globe:G[தொகு]

விக்கிப்பீடியா:WikiProject Geographical coordinates/globe:

source:S[தொகு]

விக்கிப்பீடியா:WikiProject Geographical coordinates/source:

Per-user display customization[தொகு]

வார்ப்புரு:UF-coord-classes

Incorrect uses and maintenance category[தொகு]

The template has some input checks built in. Most errors display a bold, red message inline and categorize the article in the hidden maintenance category '. There are currently 47' pages in that category. See the category description for further instructions.

A more thorough daily report of coordinates needing repair is at tools:~dispenser/view/File viewer#log:coord-enwiki.log.

See also: WT:GEO#To do

Internals[தொகு]

See Template:Coord/doc/internals and Category:Coord template.

Subtemplates[தொகு]

வார்ப்புரு:Coord/sub doc

Coordinates in PDF[தொகு]

For generating PDF, printed books, and Open Office export format, two templates are substituted for the regular templates:

Samples are available at:

Class names[தொகு]

The class names geo, latitude and longitude are used to generate the microformat and MUST NOT be changed.

Template Data[தொகு]

This template uses overloading which does not work well with the VisualEditor/TemplateData. Consider using "Edit source" instead of the visual editor until this defect is corrected. To facilitate visual editing in the mean time, consider using {{coordDec}} for signed decimal degrees, {{coordDMS}} when degrees minutes and seconds are specified, and {{coordDM}} when just degrees and minutes are given.

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for Coord

Encodes the latitude and longitude coordinates of a location, provides a link to map of the location. This template does not work well with the Visual Editor, consider using {{coordDec}} for signed decimal degrees, {{coordDMS}} when degrees minutes and seconds are specified {{coordDM}} when only degrees and minutes are specified. To use this template you will need to use positional parameter following one of these schemes: {{coord | D | M | S | NS | D | M | S | EW | geo | opts}}, {{coord | D | M | NS | D | M | EW | geo | opts}}, {{coord | D| NS | D| EW | geo | opts}} {{coord | sD | sD | geo | opts}} where D is degrees, M is minutes, S seconds, sD signed decimal degrees, NS is N or S, EW is E or W, opts are named parameter and geo are the coordinate parameters described on the main doc page.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
11

Either degrees latitude or a signed decimal degrees latitude

Numberrequired
22

Either: minutes latitude, signed decimal degrees longitude or 'N' or 'S'.

Stringrequired
33

Either: second latitude, degrees longitude, 'N' or 'S' or GeoHack parameters

Stringoptional
44

Either: degrees longitude, 'N', 'S', 'E' or 'W' or GeoHack parameters

Stringoptional
55

Either: degrees longitude, minutes longitude or GeoHack parameters

Stringoptional
66

Either: minutes longitude, 'E' or 'W' or GeoHack parameters

Stringoptional
77

Either second longitude, or GeoHack parameters

Stringoptional
88

'E' or 'W'.

Stringoptional
99

GeoHack parameters. Example: dim:30_region:US-WI_type:event

Stringoptional
Displaydisplay

Where it is displayed. Can be one of: 'inline' in the body of the article, 'title' at the top of the article or 'inline,title' both

Default
inline
Stringoptional
Namename

a label to place on maps (default is PAGENAME)

Stringoptional
Notesnotes

text displayed immediately following the coordinates

Stringoptional
Formatformat

How the coordinates are displayed, either 'dec' or 'dms'

Stringoptional
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Coord/doc&oldid=2175201" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது