வார்ப்புரு:Cite web

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
(வார்ப்புரு:Cite url இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)
தாவிச் செல்லவும்: வழிசெலுத்தல், தேடல்


Documentation icon Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

This template is used to cite online sources in Wikipedia articles. {{Cite news}} can also be used when citing a news source; for general information about citations in Wikipedia articles, see Wikipedia:Cite sources. A general discussion of the use of templates for adding citations to Wikipedia articles is available at Wikipedia:Citation templates.

Usage[தொகு]

Common forms with authors in any format[தொகு]

Citations within a page should use consistent formats. However, there is no consensus about which format is best. The following examples are for citations where one or more authors are listed in a single |author=authors parameter, using any format. Also shown below are two separate date formats that are commonly used in Wikipedia:

Day Month Year

{{cite web |url= |title= |author= |date= |work= |publisher= |accessdate=வார்ப்புரு:Currentdaymonth வார்ப்புரு:Currentisoyear}}

Month Day, Year

{{cite web |url= |title= |author= |date= |work= |publisher= |accessdate=வார்ப்புரு:Currentmonthday, வார்ப்புரு:Currentisoyear}}

Common forms with last1, first1; last2, first2[தொகு]

The examples hereafter will suffice for up to two authors each with first and last names; for more, just create more parameters in a similar style:

Day Month Year

{{cite web |url= |title= |last1= |first1= |last2= |first2= |date= |work= |publisher= |accessdate=6 பெப்ரவரி 2016}}

Month Day, Year

{{cite web |url= |title= |last1= |first1= |last2= |first2= |date= |work= |publisher= |accessdate=பெப்ரவரி 6, 2016}}

All parameters[தொகு]

When copying all parameters in either the vertical or horizontal layouts, delete those which are not needed. None of the parameters should be capitalised, or the template will not work as intended. For example, use "url", "title", etc.—not "URL", "Title", etc.

All parameters, horizontal layout

{{cite web |url= |title= |last= |first= |author= |authorlink= |last2= |first2= |author2= |authorlink2= |date= |month= |year= |work= |publisher= |location= |page= |pages= |at= |language= |trans_title= |type= |format= |arxiv= |asin= |bibcode= |doi= |doibroken= |isbn= |issn= |jfm= |jstor= |lccn= |mr= |oclc= |ol= |osti= |pmc = |pmid= |rfc= |ssrn= |zbl= |id= |archiveurl= |archivedate= |deadurl= |accessdate= |quote= |ref= |separator= |postscript=}}

All parameters, vertical layout

All parameters
Using last name, first name
All parameters
Using author
Common parameters
Using last name, first name
Common parameters
Using author
{{cite web
 | url     = 
 | title    = 
 | last1    = 
 | first1    = 
 | authorlink1 = 
 | last2    = 
 | first2    = 
 | authorlink2 = 
 | date     = 
 | month    = 
 | year     = 
 | work     = 
 | publisher  = 
 | location   = 
 | page     = 
 | pages    = 
 | at      = 
 | language   = 
 | trans_title = 
 | type     = 
 | format    = 
 | arxiv    = 
 | asin     = 
 | bibcode   = 
 | doi     = 
 | doibroken  = 
 | isbn     = 
 | issn     = 
 | jfm     = 
 | jstor    = 
 | lccn     = 
 | mr      = 
 | oclc     = 
 | ol      = 
 | osti     = 
 | pmc     = 
 | pmid     = 
 | rfc     = 
 | ssrn     = 
 | zbl     = 
 | id      = 
 | archiveurl  = 
 | archivedate = 
 | deadurl   = 
 | accessdate  = 
 | quote    = 
 | ref     = 
 | separator  = 
 | postscript  = 
}}
{{cite web
 | url     = 
 | title    = 
 | author1   = 
 | authorlink1 = 
 | author2   = 
 | authorlink2 = 
 | date     = 
 | month    = 
 | year     = 
 | work     = 
 | publisher  = 
 | location   = 
 | page     = 
 | pages    = 
 | at      = 
 | language   = 
 | trans_title = 
 | type     = 
 | format    = 
 | arxiv    = 
 | asin     = 
 | bibcode   = 
 | doi     = 
 | doibroken  = 
 | isbn     = 
 | issn     = 
 | jfm     = 
 | jstor    = 
 | lccn     = 
 | mr      = 
 | oclc     = 
 | ol      = 
 | osti     = 
 | pmc     = 
 | pmid     = 
 | rfc     = 
 | ssrn     = 
 | zbl     = 
 | id      = 
 | archiveurl  = 
 | archivedate = 
 | deadurl   = 
 | accessdate  = 
 | quote    = 
 | ref     = 
 | separator  = 
 | postscript  = 
}}
{{cite web
 | url    = 
 | title   = 
 | last    = 
 | first   = 
 | date    = 
 | work    = 
 | publisher = 
 | accessdate = 
}}
{{cite web
 | url    = 
 | title   = 
 | author   = 
 | date    = 
 | work    = 
 | publisher = 
 | accessdate = 
}}

Examples[தொகு]

{{cite web |url = http://www.example.org/ |title = My Favorite Things, Part II |author = Doe, John |publisher = Open Publishing |date = 30 April 2005 |work = Encyclopedia of Things |accessdate= 6 July 2005 }}
 • Doe, John (30 April 2005). "My Favorite Things, Part II". Encyclopedia of Things. Open Publishing. பார்த்த நாள் 6 July 2005.
{{cite web |url = http://www.example.org/ |title = My Favorite Things, Part II |author = Doe, John |date = 30 April 2005 |work = Encyclopedia of Things |accessdate = 6 July 2005 }}
{{cite web |url=http://www.example.org/ |title=My Favorite Things, Part II |author=Doe, John |date=30 April 2005 |accessdate=6 July 2005 }}
{{cite web |url=http://www.example.org/ |title=My Favorite Things, Part II |author=Doe, John |accessdate=6 July 2005 }}
{{cite web |url=http://www.example.org/ |title=My Favorite Things, Part II |accessdate=6 July 2005 }}
{{cite web |url=http://www.nfl.com/rulebook/digestofrules |title=Digest of Rules |publisher=National Football League |accessdate=6 July 2005 }}
 • "Digest of Rules". National Football League. பார்த்த நாள் 6 July 2005.

Using format

{{cite web |url=http://www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf |title=List of psychotropic substances under international control |publisher=International Narcotics Control Board |format=PDF |accessdate=6 July 2005 }}

Foreign language and translated title

{{cite web |url=http://www.example.org/ |title=Honi soit qui mal y pense |author=Joliet, François |date=30 April 2005 |accessdate=6 July 2005 |language=French |trans_title=Shame on those who think evil }}

Using authorlink

{{cite web |url=http://www.example.org/ |title=My Favorite Things, Part II |author=Doe, John |authorlink=John Doe |publisher=Open Publishing |date=30 April 2005 |work=Encyclopedia of Things |accessdate=6 July 2005 }}

Multiple authors

{{cite web |url=http://www.example.org/ |title=Our Favorite Things |first=John |last=Doe |last2=Smith |first2=Peter |last3=Smythe |first3=Jim |publisher=Open Publishing |date=30 April 2005 |work=Encyclopedia of Things |accessdate=16 May 2006 }}
 • Doe, John (30 April 2005). "Our Favorite Things". Encyclopedia of Things. Open Publishing. பார்த்த நாள் 16 May 2006.
{{cite web |url=http://www.example.org/ |title=Our Favorite Things |author=John Doe; Peter Smith; Jim Smythe |publisher=Open Publishing |date=30 April 2005 |work=Encyclopedia of Things |accessdate=16 May 2006 }}
 • John Doe; Peter Smith; Jim Smythe (30 April 2005). "Our Favorite Things". Encyclopedia of Things. Open Publishing. பார்த்த நாள் 16 May 2006.

No author

{{cite web |url=http://www.example.org/ |title=Index of Sharp Things |publisher=Open Publishing |date=30 April 2005 |work=Encyclopedia of Things |accessdate=16 May 2006 }}
 • "Index of Sharp Things". Encyclopedia of Things. Open Publishing (30 April 2005). பார்த்த நாள் 16 May 2006.

No author, no publisher This abbreviated format should only be used when the editor cannot determine the publisher and author.

{{cite web |url=http://www.example.org/ |title=Index of Sharp Things |date=30 April 2005 |work=Encyclopedia of Things |accessdate=6 July 2005}}
 • "Index of Sharp Things". Encyclopedia of Things (30 April 2005). பார்த்த நாள் 6 July 2005.
{{cite web |url=http://www.example.org/ |title=Index of Sharp Things |date=30 April 2005 |accessdate=6 July 2005}}
{{cite web |url=http://www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf |title=List of psychotropic substances under international control |date=30 April 2005 |format=PDF |accessdate=6 July 2005 |language=Greek }}

Using "archiveurl" and "archivedate" (and optionally "deadurl") for webpages that have been archived

{{cite web |url=http://www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf |title=List of psychotropic substances under international control |date=30 April 2005 |format=PDF |accessdate=6 July 2005 |archiveurl=http://www.archive.org/2005-09-11/www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf |archivedate=11 September 2005 }}
{{cite web |url=http://joanjettbadrep.com/cgi-bin/fullStory.cgi?archive=currnews&story=20060405-01shore.htm |title=Interview with Maggie Downs |date=31 March 2006 |publisher=The Desert Sun |archiveurl=http://72.14.207.104/search?q=cache:JAxf4v-pQmgJ:joanjettbadrep.com/cgi-bin/fullStory.cgi%3Farchive%3Dcurrnews%26story%3D20060405-01shore.htm |archivedate=26 April 2006 |deadurl=no }}
{{Cite web |url=http://www.wunderground.com/global/stations/03772.html |title=London, United Kingdom Forecast : Weather Underground (weather and elevation at Heathrow Airport) |publisher=The Weather Underground, Inc. |accessdate=6 June 2008 |ref=harv | archiveurl=http://www.webcitation.org/5yo0HaAk7 |archivedate=19 May 2011| deadurl=no }}

Using quote

{{cite web |url=http://www.webexhibits.org/daylightsaving/c.html |title=Daylight saving time: rationale and original idea |work=WebExhibits |year=2008 |accessdate=27 September 2009 |quote=... Lord Balfour came forward with a unique concern: 'Supposing some unfortunate lady was confined with twins ...' }}
 • "Daylight saving time: rationale and original idea". WebExhibits (2008). பார்த்த நாள் 27 September 2009. "... Lord Balfour came forward with a unique concern: 'Supposing some unfortunate lady was confined with twins ...'"

Parameters[தொகு]

Syntax[தொகு]

வார்ப்புரு:Csdoc

வார்ப்புரு:Csdoc

வார்ப்புரு:Csdoc

Deprecated[தொகு]

வார்ப்புரு:Csdoc

Description[தொகு]

Authors[தொகு]

வார்ப்புரு:Csdoc

Title[தொகு]

வார்ப்புரு:Csdoc வார்ப்புரு:Csdoc வார்ப்புரு:Csdoc

Date[தொகு]

வார்ப்புரு:Csdoc

Publisher[தொகு]

வார்ப்புரு:Csdoc

Series[தொகு]

வார்ப்புரு:Csdoc

In-source locations[தொகு]

வார்ப்புரு:Csdoc

URL[தொகு]

வார்ப்புரு:Csdoc

Anchor[தொகு]

வார்ப்புரு:Csdoc

Identifiers[தொகு]

வார்ப்புரு:Csdoc வார்ப்புரு:Csdoc

Quote[தொகு]

வார்ப்புரு:Csdoc

Editors[தொகு]

வார்ப்புரு:Csdoc

Laysummary[தொகு]

வார்ப்புரு:Csdoc

Display options[தொகு]

வார்ப்புரு:Csdoc

வார்ப்புரு:Citation Style 1

This template produces COinS metadata; see COinS in Wikipedia for background information.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Cite_web&oldid=2003143" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது