வார்ப்புரு:தகவல்-சட்டம் செயற்படுமுறைமை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
{{{பெயர்}}}

{{{தலைப்பு}}}
நிறுவனம்/
ஆக்குநர்:
{{{ஆக்குநர்}}}
செயற்படுமுறைமை குடும்பம்: {{{குடும்பம்}}}
ஆதாரமூல மாதிரியம்: {{{ஆதாரமூல_மாதிரியம்}}}
மிகப்பிந்திய நிலையான வெளியீடு: {{{மிகப்பிந்திய_வெளியீட்டு_நிலையேற்றம்}}} / {{{மிகப்பிந்திய_வெளியீட்டு_திகதி}}}
உருமைய வகை: {{{உருமைய_வகை}}}
கொடாநிலை பயனர் இடைமுகம்: {{{பயனர்_இடைமுகம்}}}X11 with GNOME? ksh?
உரிமம்: {{{உரிமம்}}}
பணிநிலை: {{{பணிநிலை}}} நடப்பு அல்லது பயன்பாடழிந்ததா?
இணையதளம்: {{{இணையதளம்}}}
{{தகவல்-சட்டம் செயற்படுமுறைமை|
 பெயர் =
|அடையாளவுரு = 
|திரைநகல் = 
|தலைப்பு = 
|ஆக்குகையாளர் = 
|குடும்பம் = 
|ஆதாரமூல_மாதிரியம் = 
|மிகப்பிந்திய_வெளியீட்டு_நிலையேற்றம் = 
|மிகப்பிந்திய_வெளியீட்டு_திகதி = 
|உருமைய_வகை = 
|பயனர்_இடைமுகம் = 
|உரிமம் = 
|பணிநிலை = 
|இணையதளம் = 
}}