வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் ஸ்காண்டியம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
ஸ்காண்டியம்
21Sc


Sc

Y
கால்சியம்ஸ்காண்டியம்டைட்டேனியம்
தோற்றம்
வெள்ளிபோல் வெண்மை
பொதுப் பண்புகள்
பெயர், குறியீடு, எண் ஸ்காண்டியம், Sc, 21
உச்சரிப்பு /ˈskændiəm/ SKAN-dee-əm
தனிம வகை தாண்டல் உலோகங்கள்
நெடுங்குழு, கிடை வரிசை, குழு 34, d
நியம அணு நிறை
(அணுத்திணிவு)
44.955912(6)
இலத்திரன் அமைப்பு [Ar] 3d1 4s2
2, 8, 9, 2
Electron shells of scandium (2, 8, 9, 2)
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை திண்மம்
அடர்த்தி (அ.வெ.நிக்கு அருகில்) 2.985 g·cm−3
திரவத்தின் அடர்த்தி உ.நி.யில் 2.80 g·cm−3
உருகுநிலை 1814 K, 1541 °C, 2806 °F
கொதிநிலை 3109 K, 2836 °C, 5136 °F
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல் 14.1 கி.யூல்·மோல்−1
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் 332.7 கி.யூல்·மோல்−1
வெப்பக் கொண்மை 25.52 யூல்.மோல்−1·K−1
ஆவி அழுத்தம்
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 1645 1804 (2006) (2266) (2613) (3101)
அணுப் பண்புகள்
ஒக்சியேற்ற நிலைகள் 3, 2[1], 1[2]
(ஈரியல்பு ஒக்சைட்டு)
மின்னெதிர்த்தன்மை 1.36 (பாலிங் அளவையில்)
மின்மமாக்கும் ஆற்றல்
(மேலும்)
1வது: 633.1 kJ·mol−1
2வது: 1235.0 kJ·mol−1
3வது: 2388.6 kJ·mol−1
அணு ஆரம் 162 பிமீ
பங்கீட்டு ஆரை 170±7 pm
வான்டர் வாலின் ஆரை 211 பிமீ
பிற பண்புகள்
படிக அமைப்பு hexagonal
ஸ்காண்டியம் has a hexagonal crystal structure
காந்த சீரமைவு paramagnetic
மின்கடத்துதிறன் (அ.வெ.) (α, பல்படிக)
கணிப்பு. 562 nΩ·m
வெப்ப கடத்துத் திறன் 15.8 W·m−1·K−1
வெப்ப விரிவு (அ.வெ.) (α, பல்படிக)
10.2 µm/(m·K)
யங் தகைமை 74.4 GPa
நழுவு தகைமை 29.1 GPa
பரும தகைமை 56.6 GPa
பாய்சான் விகிதம் 0.279
பிரிநெல் கெட்டிமை 750 MPa
CAS எண் 7440-20-2
மிக உறுதியான ஓரிடத்தான்கள் (சமதானிகள்)
முதன்மைக் கட்டுரை: ஸ்காண்டியம் இன் ஓரிடத்தான்
iso NA அரைவாழ்வு DM DE (MeV) DP
44mSc செயற்கை 58.61 h IT 0.2709 44Sc
γ 1.0, 1.1, 1.1 44Sc
ε - 44Ca
45Sc 100% Sc ஆனது 24 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
46Sc செயற்கை 83.79 d β 0.3569 46Ti
γ 0.889, 1.120 -
47Sc செயற்கை 3.3492 d β 0.44, 0.60 47Ti
γ 0.159 -
48Sc செயற்கை 43.67 h β 0.661 48Ti
γ 0.9, 1.3, 1.0 -
·சா

மேற்கோள்கள்

  1. McGuire, Joseph C.; Kempter, Charles P. (1960). "Preparation and Properties of Scandium Dihydride". Journal of Chemical Physics 33: 1584–1585. doi:10.1063/1.1731452. Bibcode: 1960JChPh..33.1584M. 
  2. Smith, R. E. (1973). "Diatomic Hydride and Deuteride Spectra of the Second Row Transition Metals". Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences 332 (1588): 113–127. doi:10.1098/rspa.1973.0015. Bibcode: 1973RSPSA.332..113S.