வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் ரேடியம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
ரேடியம்
88Ra
Ba

Ra

Ubn
பிரான்சீயம்ரேடியம்அக்டினியம்
தோற்றம்
வெள்ளி உலோக நிறம்
பொதுப் பண்புகள்
பெயர், குறியீடு, எண் ரேடியம், Ra, 88
உச்சரிப்பு /ˈrdiəm/
RAY-dee-əm
தனிம வகை காரக்கனிம மாழைகள்
நெடுங்குழு, கிடை வரிசை, குழு 27, s
நியம அணு நிறை
(அணுத்திணிவு)
(226)
இலத்திரன் அமைப்பு [Rn] 7s2
2, 8, 18, 32, 18, 8, 2
Electron shells of Radium (2, 8, 18, 32, 18, 8, 2)
வரலாறு
கண்டுபிடிப்பு பியேர் கியூரி மற்றும் மேரி கியூரி (1898)
முதற்தடவையாகத்
தனிமைப்படுத்தியவர்
மேரி கியூரி (1902)
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை solid
அடர்த்தி (அ.வெ.நிக்கு அருகில்) 5.5 g·cm−3
உருகுநிலை 973 K, 700 °C, 1292 °F
கொதிநிலை 2010 K, 1737 °C, 3158.6 °F
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல் 8.5 கி.யூல்·மோல்−1
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் 113 கி.யூல்·மோல்−1
ஆவி அழுத்தம்
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 819 906 1037 1209 1446 1799
அணுப் பண்புகள்
ஒக்சியேற்ற நிலைகள் 2 (கார ஆக்சைடு)
மின்னெதிர்த்தன்மை 0.9 (பாலிங் அளவையில்)
மின்மமாக்கும் ஆற்றல் 1வது: 509.3 kJ·mol−1
2வது: 979.0 kJ·mol−1
பங்கீட்டு ஆரை 221±2 pm
வான்டர் வாலின் ஆரை 283 பிமீ
பிற பண்புகள்
படிக அமைப்பு body-centered cubic
ரேடியம் has a body-centered cubic crystal structure
காந்த சீரமைவு nonmagnetic
மின்கடத்துதிறன் (20 °C) 1 µΩ·m
வெப்ப கடத்துத் திறன் 18.6 W·m−1·K−1
CAS எண் 7440-14-4
மிக உறுதியான ஓரிடத்தான்கள் (சமதானிகள்)
முதன்மைக் கட்டுரை: ரேடியம் இன் ஓரிடத்தான்
iso NA அரைவாழ்வு DM DE (MeV) DP
223Ra trace 11.43 d α 5.99 219Rn
224Ra trace 3.6319 d α 5.789 220Rn
226Ra trace 1601 y α 4.871 222Rn
228Ra trace 5.75 y β 0.046 228Ac
·சா

மேற்கோள்கள்