வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் கல்சியம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
கல்சியம்
20Ca
Mg

Ca

Sr
பொட்டாசியம்கல்சியம்இசுக்காண்டியம்
தோற்றம்
மங்கலான சாம்பல், வெள்ளி


கல்சியத்தின் நிறமாலைக்கோடுகள்
பொதுப் பண்புகள்
பெயர், குறியீடு, எண் கல்சியம், Ca, 20
உச்சரிப்பு /ˈkælsiəm/ KAL-see-əm
தனிம வகை காரமண் உலோகம்
நெடுங்குழு, கிடை வரிசை, குழு 24, s
நியம அணு நிறை
(அணுத்திணிவு)
40.078(4)
இலத்திரன் அமைப்பு [Ar] 4s2
2, 8, 8, 2
Electron shells of calcium (2, 8, 8, 2)
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை திண்மம்
அடர்த்தி (அ.வெ.நிக்கு அருகில்) 1.55 g·cm−3
திரவத்தின் அடர்த்தி உ.நி.யில் 1.378 g·cm−3
உருகுநிலை 1115 K, 842 °C, 1548 °F
கொதிநிலை 1757 K, 1484 °C, 2703 °F
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல் 8.54 கி.யூல்·மோல்−1
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் 154.7 கி.யூல்·மோல்−1
வெப்பக் கொண்மை 25.929 யூல்.மோல்−1·K−1
ஆவி அழுத்தம்
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 864 956 1071 1227 1443 1755
அணுப் பண்புகள்
ஒக்சியேற்ற நிலைகள் +2, +1[1]
(வலிமையான கார ஒக்சைட்டு)
மின்னெதிர்த்தன்மை 1.00 (பாலிங் அளவையில்)
மின்மமாக்கும் ஆற்றல்
(மேலும்)
1வது: 589.8 kJ·mol−1
2வது: 1145.4 kJ·mol−1
3வது: 4912.4 kJ·mol−1
அணு ஆரம் 197 பிமீ
பங்கீட்டு ஆரை 176±10 pm
வான்டர் வாலின் ஆரை 231 பிமீ
பிற பண்புகள்
படிக அமைப்பு face-centered cubic
கல்சியம் has a face-centered cubic crystal structure
காந்த சீரமைவு diamagnetic
மின்கடத்துதிறன் (20 °C) 33.6 nΩ·m
வெப்ப கடத்துத் திறன் 201 W·m−1·K−1
வெப்ப விரிவு (25 °C) 22.3 µm·m−1·K−1
ஒலியின் வேகம் (மெல்லிய கம்பி) (20 °C) 3810 மீ.செ−1
யங் தகைமை 20 GPa
நழுவு தகைமை 7.4 GPa
பரும தகைமை 17 GPa
பாய்சான் விகிதம் 0.31
மோவின் கெட்டிமை
(Mohs hardness)
1.75
பிரிநெல் கெட்டிமை 167 MPa
CAS எண் 7440-70-2
மிக உறுதியான ஓரிடத்தான்கள் (சமதானிகள்)
முதன்மைக் கட்டுரை: கல்சியம் இன் ஓரிடத்தான்
iso NA அரைவாழ்வு DM DE (MeV) DP
40Ca 96.941% Ca ஆனது 20 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
41Ca trace 1.03×105 y ε - 41K
42Ca 0.647% Ca ஆனது 22 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
43Ca 0.135% Ca ஆனது 23 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
44Ca 2.086% Ca ஆனது 24 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
45Ca செயற்கை 162.7 d β 0.258 45Sc
46Ca 0.004% >2.8×1015 y ββ ? 46Ti
47Ca செயற்கை 4.536 d β 0.694, 1.99 47Sc
γ 1.297 -
48Ca 0.187% >4×1019 y ββ ? 48Ti
·சா

மேற்கோள்கள்

  1. Krieck, Sven; Görls, Helmar; Westerhausen, Matthias (2010). "Mechanistic Elucidation of the Formation of the Inverse Ca(I) Sandwich Complex [(thf)3Ca(μ-C6H3-1,3,5-Ph3)Ca(thf)3] and Stability of Aryl-Substituted Phenylcalcium Complexes". Journal of the American Chemical Society 132 (35): 100818110534020. doi:10.1021/ja105534w. பப்மெட்:20718434.