வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் ஈலியம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
ஈலியம்
2He
-

He

Ne
ஐதரசன்ஈலியம்லித்தியம்
தோற்றம்
நிறமற்ற வளிமம், உயர் மின்னழுத்தப்புலத்தில் வைக்கும் போது சிவப்பு-செம்மஞ்சள் ஒளிர்வை வெளியிடுகிறது


ஈலியத்தின் நிறமாலைக்கோடுகள்
பொதுப் பண்புகள்
பெயர், குறியீடு, எண் ஈலியம், He, 2
உச்சரிப்பு /ˈhliəm/ HEE-lee-əm
தனிம வகை நிறைம வளிமம்
நெடுங்குழு, கிடை வரிசை, குழு 181, s
நியம அணு நிறை
(அணுத்திணிவு)
4.002602(2)
இலத்திரன் அமைப்பு 1s2
2
Electron shells of helium (2)
வரலாறு
கண்டுபிடிப்பு P. Janssen & N. Lockyer (1868)
முதற்தடவையாகத்
தனிமைப்படுத்தியவர்
W. Ramsay, P. Cleve & A. Langlet (1895)
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை வளிமம்
அடர்த்தி (0 °C, 101.325 kPa)
0.1786 g/L
திரவத்தின் அடர்த்தி உ.நி.யில் 0.145 g·cm−3
திரவத்தின் அடர்த்தி கொ.நி.யில் 0.125 g·cm−3
உருகுநிலை (at 2.5 MPa) 0.95 K, −272.20 °C, −457.96 °F
கொதிநிலை 4.22 K, −268.93 °C, −452.07 °F
மாறுநிலை 5.19 K, 0.227 MPa
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல் 0.0138 கி.யூல்·மோல்−1
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் 0.0829 கி.யூல்·மோல்−1
வெப்பக் கொண்மை 5R/2 = 20.786 யூல்.மோல்−1·K−1
ஆவி அழுத்தம் (ITS-90 ஆல் வரையறுக்கப்பட்டது)
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K)     1.23 1.67 2.48 4.21
அணுப் பண்புகள்
ஒக்சியேற்ற நிலைகள் 0
மின்னெதிர்த்தன்மை no data (பாலிங் அளவையில்)
மின்மமாக்கும் ஆற்றல் 1வது: 2372.3 kJ·mol−1
2வது: 5250.5 kJ·mol−1
பங்கீட்டு ஆரை 28 pm
வான்டர் வாலின் ஆரை 140 பிமீ
பிற பண்புகள்
படிக அமைப்பு hexagonal close-packed
ஈலியம் has a hexagonal close-packed crystal structure
காந்த சீரமைவு diamagnetic[1]
வெப்ப கடத்துத் திறன் 0.1513 W·m−1·K−1
ஒலியின் வேகம் 972 மீ.செ−1]]
CAS எண் 7440-59-7
மிக உறுதியான ஓரிடத்தான்கள் (சமதானிகள்)
முதன்மைக் கட்டுரை: ஈலியம் இன் ஓரிடத்தான்
iso NA அரைவாழ்வு DM DE (MeV) DP
3He 0.000137%* He ஆனது 1 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
4He 99.999863%* He ஆனது 2 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
*Atmospheric value, abundance may differ elsewhere.
·சா

மேற்கோள்கள்

  1. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.