சொல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
(வார்த்தை இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)
தாவிச் செல்லவும்: வழிசெலுத்தல், தேடல்

சொல் என்பது ஏதொன்றையும் சுருக்கமாய்க் குறிக்கும் அடிப்படை மொழிக் கூறு. சொல் என்றாலே தமிழில் சிறியது என்றும் பொருள் படுவது. உலகில் உள்ள மிகப்பெரும்பாலான மொழிகளில் சொற்களைக் கோர்த்து ஒரு சொற்றொடர் வழி ஒரு கருத்தோ செய்தியோ தெரிவிக்கப் படுகின்றது. சொல் என்பது ஒரெழுத்தாலோ, பலவெழுத்துக்களாலோ ஆக்கப்பட்டு ஒரு பொருளைத் தரும் மொழிக்கூறு. சொல்லைக் கிளவி, பதம் என்றும் கூறுவது உண்டு.

 • சொல்லைத் தொல்காப்பியம் ஓரெழுத்தொருமொழி, ஈரெழுத்தொருமொழி, இரண்டு இறந்து இசைக்கும் பொதுமொழி எனப் பாகுபடுத்திப் பார்த்தது. [1]
 • சுமார் 1600 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் மொழியை ஆராய்ந்த நன்னூல் ஈழெழுத்தொருமொழி என்னும் பகுப்பைக் கைவிட்டுவிட்டு 'தனியெழுத்துப் பதம்', 'தொடரெழுத்துப் பதம்' என இரண்டாகப் பாகுபடுத்திக் கொண்டுள்ளது.[2]
 • மேலும் நன்னுல் சொல்லை ஒருமொழி, தொடர்மொழி, பொதுமொழி எனப் பெயரிட்டுக்கொண்டு வேறு மூன்று வகையில் கண்டது. [3]

தொல்காப்பியத்தில் விளக்கம்[தொகு]

சொல்
நிறைசொல்
பெயர்ச்சொல் வினைச்சொல்
குறைசொல்
இடைச்சொல் உரிச்சொல்
வழங்குநிலை
இயற்சொல் திரிசொல்
திசைச்சொல் வடசொல்
மொழிநிலை
ஓரெழுத்தொருமொழி ஈரெழுத்தொருமொழி
இரண்டு இறந்து இசைக்கும் தொடர்மொழி [4]

சுமார் 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தோன்றியதாகக் கருதப்படும் தொல்காபியத்தில், சொல்லுக்கு விளக்கம் தரும் பல நூற்பாக்கள் சொல்லதிகாரம் என்னும் பகுதியில் உள்ளன. அவ்வதிகாரத்தில் முதல் நூற்பாவில் [5] எல்லாச் சொல்லும் பொருள் குறித்தனவே என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது சிறப்பு வாய்ந்ததாகும்.
சொல் எனப் படுப பெயரே வினையே என்று
ஆயிரண் டென்ப அறிந்திசி னோரே [6] என்று சொற்கள் அடிப்படையில் பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல் என்று இரண்டே வகை என்றும் பிற சொல் வகைகள் (உரிச்சொல், இடைச்சொல் முதலியன) இவை இரண்டிலிருந்து மருவி வருவனவே என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

தமிழில் ஓர் எழுத்தும் பொருள் தர வல்லது. காட்டாக கை, தை, மை, வா, போ. இவ்வகைச்சொற்களுக்கு ஓரெழுத்தொருமொழி என்று பெயர்.

வாய்ப்பியம் தரும் விளக்கம்[தொகு]

வாய்ப்பியம் என்னும் இலக்கணநூல் பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், இடைச்சொல், உரிச்சொல் ஆகியவற்றைத் தெளிவாக விளக்குகிறது. [7] [8] எடுத்துக்காட்டுகள் சாய்ந்த எழுத்துக்களில் தரப்பட்டுள்ளன.

 • பொருள் விளங்கச் சொல்வது பெயர்ச்சொல்
எப்பொரு ளேனும் ஒருபொருள் விளங்கச்
செப்பி நிற்பது பெயர்ச்சொல் ஆகும்.
மரம், கண், பெண் – பெயர்ச்சொல்
 • தொழிலின் காலம் காட்டும் சொல் வினைச்சொல்
வழுவில் மூவகைக் காலமொடு சிவணித்
தொழிற்பட வருவது தொழிற்சொல் ஆகும்
படித்தான், படிக்கிறான், படிப்பான் – வினைச்சொல்
 • அணிகலன் செய்யப் பொன்னுக்கு இடையே இருந்து உதவும் இடைக்கருவிகள் போலப் பெயர்ச்சொல்லுக்கும் வினைச்சொல்லுக்கும் இடைநிற்பது இடைச்சொல்
சுடுபொன் மருங்கில் பற்றாசு ஏய்ப்ப
இடைநின்று இசைப்பது இடைச்சொல் ஆகும்
மரத்தை = மரம் அத்து ஐ, படித்தனள் = படி த் அன் அள் இடைச்சொல்
 • மருவி நிற்கும் சொல்லோடு மருவாத சொல்லை உரிமையோடு சேர்த்துச் சொல்வது உரிச்சொல்.
மருவிய சொல்லோடு மருவாச் சொற்கொணர்ந்து
உரிமையோடு இயைத்தல் உரிச்சொல் ஆகும்.
சாலப் பெரிது – உரிச்சொல்

பகாப்பதம்[தொகு]

பகுக்கப்படாத இயல்பையுடைய சொற்கள் பகாப்பதம் ஆகும். அதாவது சேரடியா ஒரு சடப்பொருளையோ அல்லது கருத்துப்பொருளையோ குறித்து நிற்கும் சொற்கள் பகாப்பதம் ஆகும். காட்டாக நாய், மரம், வா.


தமிழ் இலக்கணம் (நூல்) தரப்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகள்:

 • நிலம், நீர், மரம் - பொயர்ப்பகாப்பதம்
 • நட, வா, உண் - வினைப்பகாப்பதம்
 • மற்று, ஏ, ஒ - இடைப்பகாப்பதம்
 • உறு, தவ, நனி - உரிப்பகாப்பதம்

பகுபதம்[தொகு]

பகுக்கப்படும் இயல்புடைய சொற்கள் பகுபதம் ஆகும். பகுபதங்களை பெயர்ப்பகுபதம், வினைப்பகுபதம் என இரண்டாக பகுக்கலாம். வினைப்பகுபதம் தெரிநிலை வினைப்பகுபதம், குறிப்பு வினைப்பகுபதம் என்று இருவகைப்படும்.

அடிக்குறிப்பு[தொகு]

 1. ஓர் எழுத்து ஒருமொழி, ஈர் எழுத்து ஒருமொழி,
  இரண்டு இறந்து இசைக்கும் தொடர்மொழி உளப்பட,
  மூன்றே, மொழி நிலை-தோன்றிய நெறியே. (தொல்காப்பியம் 1-45)

 2. எழுத்தே தனித்தும் தொடர்ந்தும் பொருள்தரின்
  பதமாம் அது பகாப்பதம் பகுபதம் என
  இரு பால் ஆகி இயலும் என் (நன்னூல் 128)

 3. ஒருமொழி தொடர்மொழி பொதுமொழி என்றா
  இருதிணை ஐம்பால் பொருளையும் தன்னையும்
  மூவகை இடத்தும் வழக்கொடு செய்யுளின்
  வெளிப்படை குறிப்பின் விரிப்பது சொல்லே (நன்னூல் 259)

  ஒருமொழி ஒரு பொருளனவாம் தொடர்மொழி
  பல பொருளன பொது இருமையும் ஏற்பன (நன்னூல் 260)

 4. ஓர் எழுத்து ஒருமொழி, ஈர் எழுத்து ஒருமொழி,
  இரண்டு இறந்து இசைக்கும் தொடர்மொழி உளப்பட,
  மூன்றே, மொழி நிலை-தோன்றிய நெறியே. (தொல்காப்பியம் 1-45)
 5. தொல்காப்பியம். சொல்லதிகாரம் நூற்பா 155
 6. தொல்காப்பியம் 2-158
 7. யாப்பருங்கலம் என்னும் இலக்கண நூலில் ஒழிபியல் நூற்பா 96-ல் வரும் ‘சொல்’ என்பதற்கு விளக்கம் கூறும்போது இந்த நூற்பாக்கள் எடுத்துக்காட்டுகளாகத் தரப்பட்டுள்ளன.
 8. யாப்பருங்கல விருத்தி சென்னை அரசு கீழ்த்திசை எழுத்துக்கள் வரிசை எண் 66 நூல் பக்கம் 441
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சொல்&oldid=2290413" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது