வாயுமானி (காற்றுத் தூய்மமானி)

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

வாயுமானி (காற்றுத் தூய்மமானி)[தொகு]

Eudiometer
Closed end of a eudiometer
பயன்பாடுGas volume measurement
குறிப்பிடத்தக்க ஆய்வுகள்
Composition of water
கண்டுபிடித்தவர்Marsilio Landriani
தொடர்புடைய கருவிகள்


வாயுமானி (காற்றுத் தூய்மமானி)(eudiometer)[தொகு]

வாயுமானி (காற்றுத் தூய்மமானி என்றும் அழைக்கப்படும்)(eudiometer) என்பது இயற்பியல் அல்லது வேதியியல் மாற்றத்தின்[1] பின் வாயு கலவையின் கொள்ளளவில் ஏற்படும் மாற்றத்தை அளவிடும் ஒரு ஆய்வகச் சாதனம் ஆகும்.


மேலும் காண்க[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

மேலும் படிக்க[தொகு]

  • Magellan, J. H. De. Description of a Glass Apparatus for Making Mineral Waters- Like those of Pyrmot, Spa, Seltzer, Etc., In a Few Minutes, and With a Very Little Expense: Together With the Description Of Some New Eudiometers. Inman Press, 2007.
  • Marcet, William. "A New Form of Eudiometer." Proceedings of the Royal Society of London 44(1888): 383-387.
  • Osman, W. A. "Alessandro Volta and the inflammable air eudiometer." Annals of Science Vol 14, Number 4(1958): 215-242 (28).
  • Weekes, W. H. A Memoir On the Universal Portable Eudiometer: An Apparatus Designed With a View To Operative Convenience and Accuracy Of Result In the Researches Of Philosophical Chemistry. T. E. Stow, 1828.

வார்ப்புரு:Laboratory equipment