உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

வளைவு மூலக்கூற்று வடிவவியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
(வளைந்த மூலக்கூறு வடிவியல் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)
வளைவு மூலக்கூற்று வடிவவியல்
எடுத்துக்காட்டுகள்H2O, SO2
புள்ளிசார் படிகக்குலம்C2v
அணைவு எண்2
பிணைப்புக்கோணம்(கள்)90°<θ<120°
μ (முனைவு)>0
ஒட்சிசன் இருபுளோரைடு, வளைந்த ஒருங்கிணைப்பு வடிவவியலுடன் கூடிய மூலக்கூறின் எடுத்துக்காட்டு.

வேதியியலில், இரண்டு அருகருகே உள்ள பிணைப்புகளின் நேர்கோட்டமையா அமைப்பைக் கொண்ட மூலக்கூறுகள் வளைவு மூலக்கூற்று வடிவவியலைக் (bent molecular geometry) கொண்டுள்ளன, இவை கோண அல்லது V-வடிவ வடிவியலாகவும் அறியப்படுகின்றன. ஒட்சிசன் போன்ற சில அணுக்கள், இலத்திரன் உள்ளமைவின் காரணமாக, அவற்றின் இரண்டு (அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட) சகப்பிணைப்புகளை நேர்கோடல்லாத திசைகளில் எப்போதும் அமைக்கும். நீர் (H2O) ஒரு வளைவு மூலக்கூறுக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு, அதே போல் அதன் தாதீனிகள் போன்ற ஒப்புமைகளும் ஆகும். இரண்டு ஐதரசன் அணுக்களுக்கு இடையே உள்ள பிணைப்புக் கோணம் தோராயமாக 104.45° ஆகும்.[1] முக்கிய குழு கூறுகளை மட்டுமே கொண்ட ஏனைய முக்கோண மூலக்கூறுகள் மற்றும் அயனிகளுக்கு பொதுவாக நேரிலா வடிவவியல் பொதுவாக முதன்மை தொகுதித் தனிமங்களைக் கொண்ட மூவணு மூலக்கூறுகளிலும் அயனிகளிலும் அவதானிக்கப்படுகின்றது. நைதரசனீரொட்சைடு (NO2), கந்தக இருகுளோரைடு (SCl2), மெத்திலீன் (CH2) ஆகியவை இவற்றின் முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும்.

இந்த வடிவவியல் கிட்டத்தட்ட எப்போதும் வலுவளவு ஓட்டு இலத்திரன் சோடிகளின் தள்ளுகைக் கோட்பாட்டுடன் ஒத்துப்போகிறது, இது பொதுவாக தனித்த இணைகளின் இருப்புடன் அணுக்களின் நேர்கோட்டமைவு-அல்லாத தன்மையை விளக்குகிறது. வளைக்கும் வகைகளில் பல உள்ளன, இதில் மிகவும் பொதுவானது AX2E2 ஆகும், இதில் இரண்டு சகப்பிணைப்புகள் மற்றும் மத்திய அணுவின் (A) இரண்டு தனித்த இணைகள் ஒரு முழுமையான 8-இலத்திரன் அடுக்குகளை உருவாக்குகின்றன. இவை 104° முதல் 109.5° வரையிலான மையக் கோணங்களைக் கொண்டுள்ளன, இங்கு பிந்தையது நான்கு sp3 கலப்பின சுற்றுப்பாதைகளின் நான்முக முக்கோணக சமச்சீர்மையைக் கணிக்கும் எளிமையான கோட்பாட்டுடன் ஒத்துப்போகிறது. மிகவும் பொதுவான உண்மையான கோணங்கள் 105°, 107° மற்றும் 109° ஆகும்: புற அணுக்களின் (X) வெவ்வேறு பண்புகளால் இவை மாறுபடும்.

மற்ற நிகழ்வுகளும் வெவ்வேறு அளவுகளில் ஒழுக்குக் கலப்பை அனுபவிக்கின்றன. SnCl2 போன்ற AX2E1 மூலக்கூறுகள் ஒரே ஒரு தனித்த இணையையும், மற்றும் மையக் கோணம் கிட்டத்தட்ட 120° (ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தின் மையம் மற்றும் இரண்டு செங்குத்துகள்) மட்டுமே கொண்டிருக்கும். இவை மூன்று sp2 ஒழுக்குகளைக் கொண்டுள்ளன. தாண்டல் உலோகங்களின் sd-கலப்பு செய்யப்பட்ட தனித்த இணைகளைக் கொண்டிராத AX2 சேர்மங்கள் உள்ளன: இவை 90° மையக் கோணத்தைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் இவை வளைந்தவையாகவும் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

இவற்றையும் பார்க்க[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. Miessler, G. L.; Tarr, D. A. (2004). Inorganic Chemistry (3rd ed.). Pearson/Prentice Hall. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-13-035471-6.

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]