வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/1

மெய்யியல்

ஃபிலாசஃபி (Philosophy), (1896) வாசிங்டன், டி. சி.யிலுள்ள காங்கிரசு நூலகத்தின் தாமஸ் ஜெபர்சன் வளாகத்தின் இரண்டாவது மாடி வடக்கு நடைபாதையில் அமைந்துள்ள, ராபர்ட் லூயிஸ் ரீட் படைத்த சுவர் ஓவியம். இதன் கீழ் "ஆன்மீக மெய்யியல் எவ்வளவு வனப்புடையது" என்று பொருள்படும்படியான "HOW CHARMING IS DIVINE PHILOSOPHY." என்ற வாசகம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது.

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/2

மெய்யியல்

யேல் பல்கலைக்கழகத்தின் லின்ஸ்லி-சிட்டென்டென் மண்டபத்தில் இருக்கும், லூயி கம்ஃபர்ட் டிஃபானி மற்றும் டிஃபானி கலைக்கூடம் படைத்த சாலரக் கண்ணாடி படிவமான கல்வி (1890)-இன் நடுப்பகுதி. இது (அர்பணிப்பு, உழைப்பு, உண்மை, ஆய்வு மற்றும் உள்ளுணர்வு ஆகியவை உருவகப்படுத்தும்) அறிவியலும் (தூய்மை, நம்பிக்கை, பற்று, பக்தி மற்றும் உள்ளத்தூண்டல் ஆகியவை உருவகப்படுத்தும்) சமயமும், "ஒளி·அன்பு·வாழ்வு" என்பவற்றின் நடுநாயகமான மாந்தவுருவகத்தின் தலைமையில். நல்லிணக்கமாய் திகழ்வதாகச் சித்தரிக்கும்.

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/3

Philosophyi

பிளேட்டோ (இடம்) மற்றும் அரிசுட்டாட்டில் (வலம்), ராபியேல் படைத்த சுவரோவியமான ஏதென்ஸ் கல்விக்கூடத்தின் ஒரு பகுதி. கையில் நிகோமாக்கிய நன்னெறியின் பிரதியொன்றை வைத்துக்கொண்டு, புலனறிவால் கூர்நோக்குவதன் மூலம் அறிவை அடைவயும் தன் நம்பிக்கையை காட்டும் விதமாக நிலத்தை நோக்கி சைகை செய்யும் அரிசுட்டாட்டில்; அப்போது விண்ணுலகைச் சுட்டி உள்ளுணர்வுப் படிவங்கள் மீதான தம் நம்பிக்கையைக் காட்டும் பிளேட்டோ.

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/4 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/4 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/5 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/5 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/6

Philosophyi

பெர்ன்கார்டு கிறிஸ்டாஃப் ஃபிரான்கே வரைந்த காட்ஃபிரைடு வில்ஹெல்ம் லெய்பின்ஸின் ஓவியம், ப்ரான்சுவேக், ஹெர்சாக் ஆன்டன் உல்ரிக் அருங்காட்சியகம், 1700.

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/7 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/7 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/8 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/8 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/9 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/9 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/10 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/10 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/11 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/11 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/12 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/12 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/13 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/13 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/14 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/14 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/15 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/15 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/16 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/16 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/17 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/17 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/18 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/18 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/19 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/19 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/20 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/20 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/21 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/21 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/22 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/22 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/23 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/23 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/24 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/24 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/25 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/25 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/26 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/26 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/27 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/27 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/28 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/28 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/29 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/29 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/30 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/30 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/31 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/31 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/32 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/32 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/33 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/33 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/34 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/34 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/35 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/35 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/36 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/36 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/37 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/37 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/38 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/38 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/39 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/39 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/40 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/40 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/41 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/41 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/42 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/42 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/43 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/43 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/44 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/44 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/45 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/45 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/46 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/46 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/47 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/47 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/48 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/48 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/49 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/49 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/50 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/50 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/51 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/51 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/52 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/52 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/53 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/53 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/54 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/54 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/55 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/55 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/56 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/56 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/57 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/57 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/58 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/58 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/59 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/59 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/60 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/60 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/61 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/61 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/62 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/62 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/63 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/63 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/64 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/64 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/65 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/65 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/66 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/66 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/67 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/67 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/68 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/68 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/69 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/69 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/70 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/70 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/71 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/71 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/72 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/72 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/73 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/73 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/74 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/74 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer

வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-header வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/75 வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP/75 வலைவாசல்:மெய்யியல்/box-footer


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வலைவாசல்:மெய்யியல்/FP&oldid=2019941" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது