வலைவாசல்:தமிழ்/சிறப்புப் படங்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

இது விக்கிப்பீடியாவிலுள்ள சிறப்புப் படங்களைக் கண்டறிந்து தகுந்த விளக்கமளித்து விக்கிப்பீடியா தமிழ் வலைவாசலில் காட்சிபடுத்தும் திட்டமாகும்.

இப்பகுதியிலுள்ளவை விக்கிப்பீடியாவின் தமிழ் வலைவாசலின் ஒரு பிரிவான சிறப்புப் படம் என்ற பகுதியில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டவை.

தாங்களும் தமிழ் வலைவாசலில் காட்சிப்படுத்துவதற்கான சிறப்பு படத்தினை பரிந்துரைக்கலாம். (காப்பகமானது காட்சிப்படுத்தப்பட்டதன் அடிப்படையில் அடுக்கப்பட்டுள்ளது.)

வடிவ உள்ளீடு[தொகு]

{{வலைவாசல்:தமிழ்/சிறப்பு படம் வடிவமைப்பு
|image= 
|size=350
|colsize=350
|credit=படம்: [[:commons:User:|]]
|caption=
}}

காப்பகம்[தொகு]

1[தொகு]

வலைவாசல்:தமிழ்/சிறப்புப் படம்/1

[[Image:|350px|{{{texttitle}}}]]


படம்: User:
தொகுப்பு


2[தொகு]

வலைவாசல்:தமிழ்/சிறப்புப் படம்/2 வலைவாசல்:தமிழ்/சிறப்புப் படம்/2

3[தொகு]

வலைவாசல்:தமிழ்/சிறப்புப் படம்/3 வலைவாசல்:தமிழ்/சிறப்புப் படம்/3

4[தொகு]

வலைவாசல்:தமிழ்/சிறப்புப் படம்/4 வலைவாசல்:தமிழ்/சிறப்புப் படம்/4

5[தொகு]

வலைவாசல்:தமிழ்/சிறப்புப் படம்/5 வலைவாசல்:தமிழ்/சிறப்புப் படம்/5

6[தொகு]

வலைவாசல்:தமிழ்/சிறப்புப் படம்/6 வலைவாசல்:தமிழ்/சிறப்புப் படம்/6

7[தொகு]

வலைவாசல்:தமிழ்/சிறப்புப் படம்/7 வலைவாசல்:தமிழ்/சிறப்புப் படம்/7

8[தொகு]

வலைவாசல்:தமிழ்/சிறப்புப் படம்/8 வலைவாசல்:தமிழ்/சிறப்புப் படம்/8

9[தொகு]

வலைவாசல்:தமிழ்/சிறப்புப் படம்/9 வலைவாசல்:தமிழ்/சிறப்புப் படம்/9

10[தொகு]

வலைவாசல்:தமிழ்/சிறப்புப் படம்/10 வலைவாசல்:தமிழ்/சிறப்புப் படம்/10

பரிந்துரைகள்[தொகு]