வலைவாசல்:கட்டுரைப்போட்டி/மாதிரிக் கட்டுரைகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் உள்ள சிறப்பான சில கட்டுரைகள் இங்கு மாதிரிக் கட்டுரைகளாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இக்கட்டுரைகளில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் மொழி நடை, கட்டமைப்பு, உள்ளடக்கம், மேற்கோள் சுட்டும் விதம் ஆகியவற்றைப் பின்பற்றித் தாங்களும் சிறப்பான கட்டுரைகளை உருவாக்கிப் போட்டிக்கு அனுப்பிட வேண்டுகிறோம்.


பொறியியல்[தொகு]

மருத்துவம்[தொகு]

சட்டம்[தொகு]

வேளாண்மை[தொகு]

விளையாட்டுக்கள்[தொகு]


====

கணக்கு[தொகு]

இயற்பியல்[தொகு]

வேதியியல்[தொகு]

உயிரியல்[தொகு]

சூழலியல்[தொகு]

அறிவியலாளர்கள்[தொகு]