வர்மங்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

வர்மம் என்றால் உயிர் நிலைகளின் ஓட்டம் என்று பொருள். இதை சித்த மருத்துவத்திற்கும், வர்மக்கலைக்கும் பயன்படுத்தலாம். அகத்தியர் உடம்பிலுள்ள வர்மங்களை பற்றி கூறி இருக்கிறார்.

தலைப்பகுதி வர்மங்கள் (37)[தொகு]

 1. திலர்த வர்மம்
 2. கண்ணாடி கால வர்மம்
 3. மூர்த்தி கால வர்மம்
 4. அந்தம் வர்மம்
 5. தும்மிக் கால வர்மம்
 6. பின் சுவாதி வர்மம்
 7. கும்பிடு கால வர்மம்
 8. நட்சத்திர வர்மம்
 9. பால வர்மம்
 10. மேல் கரடி வர்மம்
 11. முன் சுவாதி வர்மம்
 12. நெம வர்மம்
 13. மந்திர கால வர்மம்
 14. பின் வட்டிக் கால வர்மம்
 15. காம்பூதி கால வர்மம்
 16. உள்நாக்கு கால வர்மம்
 17. ஓட்டு வர்மம்
 18. சென்னி வர்மம்
 19. பொய்கைக் கால வர்மம்
 20. அலவாடி வர்மம்
 21. மூக்கடைக்கி கால வர்மம்
 22. கும்பேரிக் கால வர்மம்
 23. நாசிக் கால வர்மம்
 24. வெட்டு வர்மம்
 25. அண்ணாங்கு கால வர்மம்
 26. உறக்க கால வர்மம்
 27. கொக்கி வர்மம்
 28. சங்குதிரி கால வர்மம்
 29. செவிக்குத்தி கால வர்மம்
 30. கொம்பு வர்மம்
 31. சுமைக்கால வர்மம்
 32. தலைப்பாகை வர்மம்
 33. பூட்டெல்லு வர்மம்
 34. மூர்த்தி அடக்க வர்மம்
 35. பிடரி கால வர்மம்
 36. பொச்சை வர்மம்
 37. சரிதி வர்மம்

நெஞ்சுப் பகுதி வர்மங்கள் (13)[தொகு]

 1. தள்ளல் நடுக்குழி வர்மம்
 2. திவளைக் கால வர்மம்
 3. கைபுஜ மூன்றாவது வரி வர்மம்
 4. சுழி ஆடி வர்மம்
 5. அடப்பக்கால வர்மம்
 6. முண்டெல்லு வர்மம்
 7. பெரிய அஸ்தி சுருக்கி வர்மம்
 8. சிறிய அஸ்தி சுருக்கி வர்மம்
 9. ஆனந்த வாசு கால வர்மம்
 10. கதிர் வர்மம்
 11. கதிர் காம வர்மம்
 12. கூம்பு வர்மம்
 13. ஹனுமார் வர்மம்

உடலின் முன் பகுதி வர்மங்கள் (15)[தொகு]

 1. உதிர்க் கால வர்மம்
 2. பள்ளை வர்மம்
 3. மூத்திர கால வர்மம்
 4. குத்து வர்மம்
 5. நேர் வர்மம்
 6. உறுமி கால வர்மம்
 7. ஆமென்ற வர்மம்
 8. தண்டு வர்மம்
 9. லிங்க வர்மம்
 10. ஆண்ட கால வர்மம்
 11. தாலிக வர்மம்
 12. கல்லடைக் கால வர்மம்
 13. காக்கடை கால வர்மம்
 14. புஜ வர்மம்
 15. விதனு மான் வர்மம்

முதுகுப் பகுதி வர்மங்கள் (18)[தொகு]

 1. மேல் சுருக்கி வர்மம்
 2. கைக்குழி காந்தாரி வர்மம்
 3. மேல்க்கைப் பூட்டு வர்மம்
 4. கைச் சிப்பு எலும்பு வர்மம்
 5. பூணூல் கால வர்மம்
 6. வெல்லுறுமி தல்லறுமி வர்மம்
 7. கச்சை வர்மம்
 8. கூச்ச பிரம்ம வர்மம்
 9. சங்கு திரி கால வர்மம்
 10. வலம்புரி இடம்புரி வர்மம்
 11. மேல் சுருக்கு வர்மம்
 12. மேலாக கால வர்மம்
 13. கீழாக கால வர்மம்
 14. தட்டேல்லு வர்மம்
 15. மேலஅண்ட வர்மம்
 16. நாயிருப்பு வர்மம்
 17. கீழ் அண்ட வர்மம்
 18. குத்திக் கால வர்மம்

கைப்பகுதி வர்மங்கள் (17)[தொகு]

 1. வலம்புரி இடம்புரி வர்மம்
 2. தல்லை அடக்க வர்மம்
 3. துதிக்கை வர்மம்
 4. தட்சணக் கால வர்மம்
 5. சுழுக்கு வர்மம்
 6. மூட்டு வர்மம்
 7. மொளியின் வர்மம்
 8. கைக்குசத்திட வர்மம்
 9. உள்ளங்கை வெள்ளை வர்மம்
 10. தொங்கு சதை வர்மம்
 11. மணி பந்த வர்மம்
 12. திண்டோதரி வர்மம்
 13. நடுக்கவளி வர்மம்
 14. சுண்டு விரல் கவளி வர்மம்
 15. மேல் மணிக்கட்டு வர்மம்
 16. விஷ மணி பந்த வர்மம்
 17. கவளி வர்மம்

கால் பகுதி வர்மங்கள் (32)[தொகு]

 1. வலம்புரி வர்மம்
 2. முதிர கால வர்மம்
 3. பத்தக்களை வர்மம்
 4. ஆமைக்கால வர்மம்
 5. பக்க வர்மம்
 6. குழச்சி முடிச்சி வர்மம்
 7. சிறுவிரல் கவளி வர்மம்
 8. சிரட்டை வர்மம்
 9. கால் மூட்டு வர்மம்
 10. காலக் கண்ணு வர்மம்
 11. நாய்த் தலை வர்மம்
 12. குதிரை முக வர்மம்
 13. கும்பேறி வர்மம்
 14. கண்ணு வர்மம்
 15. கோணச்சன்னி வர்மம்
 16. கால வர்மம்
 17. தட வர்மம்
 18. கண் புகழ் வர்மம்
 19. அனகால வர்மம்
 20. பூமிக் கால வர்மம்
 21. இடுப்பு வர்மம்
 22. கிழிமேக வர்மம்
 23. இழிப் பிழை வர்மம்
 24. அணி வர்மம்
 25. கோச்சு வர்மம்
 26. முடக்கு வர்மம்
 27. குளிர்ச்சை வர்மம்
 28. குசத்திட வர்மம்
 29. உப்புக் குத்தி வர்மம்
 30. பாதச் சக்கர வர்மம்
 31. கீழ் சுழி வர்மம்
 32. பதக்கல வர்மம்
 33. முண்டக வர்மம்

இவையே உடலின் முக்கிய வர்மப் புள்ளிகள் என்று குறிப்பிடுகிறார் அகத்தியர்.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வர்மங்கள்&oldid=2187535" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது