வடிவவியல் கணித அறிஞர்கள் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
கி.மு. 100 (பி. ஆக்சி. 29) ஆம் ஆண்டு கண்டெடுக்கப்பட்ட பழமையான எஞ்சிய துண்டுகளில்  ஒன்றான ஆக்சிரைன்க்சில் காணப்படுகிற  யூக்ளிட் கூற்றுகள்.   வரைபடப் புத்தகம் II-ல் அறுதியுரை 5 உடன் காணப்படுகிறது.[1]

ஒரு வடிவவியல் கணித அறிஞர்  என்பவர் கணிதத்தில் வடிவியல் பகுதியில் ஆய்வு செய்த  அறிஞர் ஆவார். சில முக்கியமான வடிவவியல் கணித அறிஞர்கள் மற்றும் அவர்களுடைய  முக்கிய பங்களிப்புகள், காலவரிசைப்படி பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன:

கிமு 1000 - கிமு 1[தொகு]

கிபி 1 - கிபி 1300[தொகு]

கிபி 1301– கிபி 1800[தொகு]

Francesco Melzi - Portrait of Leonardo - WGA14795.jpg

லியொனார்டோ டா வின்சி

Johannes Kepler 1610.jpg

யோகான்னசு கெப்லர்

Gérard Desargues.jpeg

கிரார்ட் டேர்கர்குஸ்

Frans Hals - Portret van René Descartes.jpg

ரெனே டேக்கார்ட்

Blaise pascal.jpg

பிலைசு பாஸ்கல்

GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg

ஐசாக் நியூட்டன்

Leonhard Euler 2.jpg

லியோனார்டு ஆய்லர்

Carl Friedrich Gauss.jpg

கார்ல் பிரீடிரிக் காஸ்

August Ferdinand Möbius.jpg

ஆகஸ்ட் பெர்டினாண்ட் மோபியஸ்

Lobachevsky.jpg
நிக்கோலா லொபக்சேவ்
John Playfair by Sir Henry Raeburn.jpg

ஜான் பிளேஃபைர்

JakobSteiner.jpg

ஜேகப் ஸ்டெய்னர்

 • பியோரோ டேல்லா பிரான்செஸ்கா (1415–1492)
 • லியொனார்டோ டா வின்சி (1452–1519) - யூக்ளீட் வடிவியல்
 • ஜியஸ்தாதேவா(கி.பி 1500–கி.பி 1610) - யூக்ளீட் வடிவியல், வட்ட நாற்கரம்
 • மரின் கெட்டால்டிக் (கி.பி 1568– கி.பி 1626)
 • யோகான்னசு கெப்லர் (கி.பி 1571– கி.பி 1630) - (வடிவியல் கருத்துக்களை வானவியியல் சாஸ்த்திரத்தில் பயன்படுத்தப்படுத்துதல் )
 • கிரார்ட் டேர்கர்குஸ் ( கி.பி 1591– கி.பி 1661) - செயல்திறன் வடிவவியல்; தேர்கஸ் தேற்றம்
 • ரெனே டேக்கார்ட் (கி.பி 1596– கி.பி 1650)) - பகுமுறை வடிவவியலின் முறையை கண்டுபிடித்தார், ,
 • பிலைசு பாஸ்கல் (கி.பி 1623–கி.பி 1662) - செயல்திறன் வடிவவியல்
 • ஜியோர்டனோ வைட்டல் (கி.பி 1633–கி.பி 1711)
 • பிலிப் டி லா ஹெய்ர் (கி.பி 1640– கி.பி 1718) - செயல்திறன் வடிவவியல்
 • ஐசாக் நியூட்டன் (கி.பி 1642–கி.பி 1727) -முப்படி இயற்கணித வளைவு
 • ஜியோவானி சேவா ( கி.பி 1647– கி.பி 1734) - யூக்ளீட் வடிவியல்
 • ஜியோவானி ஜெரோலமோ சாச்செரி ( கி.பி 1667– கி.பி 1733) - யூக்ளிடியன் அல்லாத வடிவவியல்
 • லியோனார்டு ஆய்லர் ( கி.பி 1707– கி.பி 1783)
 • டோபியாஸ் மேயர் ( கி.பி 1723– கி.பி 1762)
 • ஜொஹான் ஹெயின்ரிச் லாம்பர்ட் (கி.பி 1728– கி.பி 1777) - யூக்ளிடியன் அல்லாத வடிவவியல்
 • காஸ்பார்ட் மோங்கோ(கி.பி 1746– கி.பி 1818) -விளக்க வரைபடம்
 • ஜான் பிளேஃபைர் (கி.பி 1748–கி.பி 1819) - யூக்ளீட் வடிவியல்
 • லேசரே நிக்கோலா மார்குரைட் கார்னோட் (கி.பி 1753– கி.பி 1823) செயல்திட்ட வடிவவியல்
 • ஜோசப் டயஸ் ஜெர்கோன் (கி.பி 1771– கி.பி 1859 ) செயல்திட்ட வடிவவியல்; ஜெர்கோன் புள்ளி
 • கார்ல் பிரீடிரிக் காஸ் (கி.பி 1777–கி.பி 1855) - தியோர்மா எகிரியியம்
 • லூயிஸ் பாயின்சாட் (கி.பி 1777– கி.பி 1859)
 • சிமியன் டெனிஸ் பூசோன் (கி.பி 1781–கி.பி 1840)
 • ஜீன்-விக்டர் பொன்செல்லெட் (கி.பி 1788– கி.பி 1867) - செயல்திட்ட வடிவவியல்
 • ஆகஸ்ட் பெர்டினாண்ட் மோபியஸ் (கி.பி 1790–கி.பி 1868) - யூக்ளீட் வடிவியல்
 • நிகோலாய் இவானோவிச் லோபச்செஸ்ஸ்கி ( கி.பி 1792– கி.பி 1856) - அதிபரவளைய வடிவியல், யூக்ளிடியன் அல்லாத வடிவவியல்
 • ஜெர்னல் டேன்டிலின் ( கி.பி 1794–கி.பி 1847) - கான்டிக் பிரிவில் டேன்டேலின் கோளங்களின்கூம்பு வெட்டு
 • ஜேகப் ஸ்டெய்னர் ( கி.பி 1796– கி.பி 1863) - செயற்கை வடிவியல் முறைமை, செயல்திறமிக்க வடிவவியல், யூக்ளீட் வடிவியல்

கிபி 1801 - கிபி 1900[தொகு]

Julius Plücker.jpg

ஜூலியஸ் ப்ளூக்கர்

Arthur Cayley.jpg

ஆர்தர் கெய்லி

Georg Friedrich Bernhard Riemann.jpeg

பேர்னாட் ரீமன்

Dedekind.jpeg

ரிச்சர்டு டீடிகைண்டு

Noether 2514.JPG

மேக்ஸ் நோட்ஹெர்

Felix Klein.jpeg
பெலிக்ஸ் க்ளீன்
Henri Poincaré-2.jpg

ஹென்றி பாய்காரே

Jewgraf Stepanowitsch Fjodorow.jpg

எவ்ராக்ஃப் ஃபெடோரோவ்


அலிசியா பூலே ஸ்டாட்

Einstein 1921 by F Schmutzer - restoration.jpg

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன்

BuckminsterFuller1.jpg

பக்மினிசிட்டர் ஃபுல்லர்

Maurits Cornelis Escher.jpg

மாரிஸ் கோர்னெலிஸ் எச்சர்

 • கார்ல் வில்ஹெல்ம் ஃபாயர்பாக் (1800–1834) - யூக்ளீட் வடிவியல்
 • ஜூலியஸ் ப்ளூக்கர் (1801–1868)
 • ஜானோஸ் பொலியாய் (1802–1860) - அதிபரவளைய வடிவியல், ஒரு யூக்ளிடியன் அல்லாத வடிவியல்
 • கிரிஸ்டியன் ஹெயின்ரிச் வான் நாகல் (1803–1882) - யூக்ளீட் வடிவியல்
 • ஜொஹான் பெனடிக்ட் லிஸ்டிங் (1808–1882) - இடவியல்
 • லுட்விக் ஓட்டோ ஹெஸ்ஸ (1811-1874) - இயற்கணித மாற்றமிலிகள் மற்றும் வடிவவியலும்
 • பியேர் ஓஸியோ பொன்னெட் (1819–1892) - வகை நுண்கணித வடிவவியல்
 • ஆர்தர் கெய்லி (1821–1895)
 • டெல்ஃபினோ கோடாஸ்ஸி (1824–1873) - வகை நுண்கணித வடிவவியல்
 • பேர்னாட் ரீமன் (1826–1866) - நீள்வட்ட வடிவவியல் (ஒரு யூக்ளிடியன் வடிவவியல்) மற்றும் ரீமேனிய வடிவவியல்
 • ஜூலியஸ் வில்ஹெல்ம் ரிச்சர்ட் டீடீகிண்ட் (1831–1916)
 • லுட்விக் பர்மெஸ்டர் (1840–1927) - இணைப்புகளின் கோட்பாடு
 • எட்மண்ட் ஹெஸ் (1843–1903)
 • ஆல்பர்ட் விக்டர் பேக்லண்ட் (1845–1922)
 • மேக்ஸ் நோட்ஹெர் (1844–1921) - இயற்கணித வடிவியல்
 • ஹென்றி ப்ராட்கார்ட் (1845–1922) - பிரகார்டு புள்ளி
 • வில்லியம் கிங்ஸ்டன் கிளிஃபோர்ட்(1845–1879) - இயற்கணித வடிவியல்
 • பீட்டர் ஹெண்டிரிக் ஷுகே (1846–1923)
 • பெலிக்ஸ் க்ளீன் (1849–1925)
 • சோஃபியா கோவலெவ்சுகாயா (1850–1891)
 • எவ்ராக்ஃப் ஃபெடோரோவ் (1853–1919)
 • ஹென்றி பாய்காரே(1854–1912)
 • லூய்கி பியானி (1856–1928) - வகை நுண்கணித வடிவவியல்
 • அலிசியா பூலே ஸ்டாட் (1860–1940)
 • ஹெர்மான் மின்கோவ்ஸ்கி (1864–1909) - யூக்ளிடியன் அல்லாத வடிவவியல்
 • ஹென்றி ஃப்ரெட்ரிக் பேக்கர் (1866–1956) - இயற்கணித வடிவியல்
 • எலி கார்டன் (1869–1951)
 • டிமிட்ரி எகோகோவ்(1869–1931) - வகை நுண்கணித வடிவவியல்
 • வெனையாமின் காகன் (1869–1953)
 • ரவுல் பேரிகட் (1870–1944) - விளக்க வடிவியல்
 • எர்ன்ஸ்ட் ஸ்டீனிட்ஸ் (1871–1928) - ஸ்டீனிட்ஸின் தேற்றம்
 • மார்செல் கிராஸ்மன் (1878–1936)
 • ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் (1879–1955) - யூக்ளிடியன் அல்லாத வடிவவியல்
 • ஓஸ்வால்ட் வேபலன் (1880–1960) - செயல்திறன் வடிவவியல், வகை நுண்கணித வடிவவியல்
 • எம்மி நோட்ஹெர் (1882–1935) - இயற்கணித இடவியல்
 • ஹாரி கிளிண்டன் கோசார்ட் (1884–1954)
 • ஆர்தர் ரொசெண்டல்(1887–1959)
 • பக்மினிசிட்டர் ஃபுல்லர் (1895–1983)
 • ஹெல்முட் ஹேசெஸ் (1898–1979) - இயற்கணித வடிவியல்
 • மாரிஸ் கோர்னெலிஸ் எச்சர் (1898–1972) - கலைஞரும் பரவலாக வடிவியல் கருத்துக்களைப் பயன்படுத்தியவரும் ஆவார்.

1901–தற்பொழுது வரை[தொகு]

Ernst Witt.jpeg

எர்ன்ஸ்ட் விட்

Benoit Mandelbrot mg 1804-d.jpg

பெனாய்ட் மாண்டல் பிரவுட்

Branko Grünbaum.jpg

ப்ரான்கோ க்ருன்பாம்

Michael Francis Atiyah.jpg

மைக்கேல் அதியா

John H Conway 2005 (cropped).jpg

சே. ஹச். கான்வே

William Thurston.jpg

வில்லியம் தர்ஸ்டன்

Gromov Mikhail Leonidovich.jpg

மைக்கேல் க்ரோமோவ்

George-hart-puzzle2.jpg

ஜோர்ஜ் டபிள்யூ. ஹார்ட்

Shing-Tung Yau at Harvard.jpg

ஷிங்-துங் யூ

Perelman, Grigori (1966).jpg

கிரிகோரி பெரல்மான்

 • வில்லியம் வள்ளன்ஸ் டக்ளஸ் ஹாட்ஜ் (1903–1975)
 • பேட்ரிக் டூ வால் (1903–1987)
 • பெனியம்னோ செக்ரே (1903–1977) - கலவை வடிவவியல்
 • சாமுவேல் எல். க்ரீட்ஸர் (1905–1988) - அமெரிக்கா கணித ஒலிம்பியாட் நிறுவனத்தை நிறுவியவர்
 • ஜே. சி. பி. மில்லர் (1906–1981)
 • ஆண்ட்ரே வெயில் (1906–1998) - இயற்கணித வடிவியல்
 • எச்.எஸ்.எம். காக்ஸெட்டர் (1907–2003) - பாலிப்டோஸின் கோட்பாடு, யூக்ளிடியன் வடிவவியலில், செயல்திட்ட வடிவவியல்
 • சே.எ. டாட் (1908–1994)
 • டேனியல் பேடே (1910–1998)
 • ஷிங்-ஷேன் செர்ன் (1911–2004) - வகைநுண்கணித வடிவியல்
 • எர்ன்ஸ்ட் விட் (1911–1991)
 • ரபேல் ஆர்டி (1912–2006)
 • அலெக்ஸாண்டர் டேனிலோவிச் அலெக்ஸாண்ட்ரோவ் (1912–1999)
 • லாஸ்லோ ஃபெஜஸ் டோம்(1915–2005)
 • எட்வின் எவரெஸ்டி மோயிஸ் (1918–1998)
 • அலெக்ஸி போகோரேலோவ் (1919–2002) - வகைநுண்கணித வடிவியல்
 • மேக்னஸ் வென்னெங்கர்(1919–2017) - பன்முகி மாதிரிகள்
 • ஜீன் லூயிஸ் கோஸ்ஸல் (1921–)
 • இசாக் யாக்லோம் (1921–1988)
 • பெனாய்ட் மாண்டல் பிரவுட் (1924–2010) - பகுவல் வடிவியல்
 • கட்ஸ்மி நமிசு (1924–2008) -கேண்முறை வகைநுண்கணித வடிவியல்
 • மைக்கேல் எஸ். லாங்குட்-ஹிக்கின்ஸ்(1925–2016)
 • ஜான் லீச் (கணிதம்) (1926–1992)
 • அலெக்ஸாண்டர் க்ரோதண்டிங் (1928–2014) - இயற்கணித வடிவியல்
 • ப்ரான்கோ க்ருன்பாம் (1929–) - தனிமனித வடிவவியல்
 • மைக்கேல் அதியா (1929–)
 • லெவ் செமினோவிச் பாண்டிரிகை (1908-1988)
 • ஜெஃப்ரி கொலின் ஷெஃபார்ட் (கி.பி. 1930–)
 • நார்மன் டபிள்யூ. ஜான்சன் (1930–)
 • ஜான் மில்னர்(1931–)
 • உரோசர் பென்ரோசு (1931–)
 • யூரி மெயின் (1937–) - இயற்கணித வடிவியல் மற்றும் டைபோன்டின் வடிவியல்
 • விளாதிமிர் ஆர்னோல்டு (1937–2010) - இயற்கணித வடிவியல்
 • விளாடிமிர் அர்னால்ட் (1937–)
 • சே. ஹச். கான்வே( 1937–) - கோளம் பொதித்தல், பொழுதுபோக்கு வடிவியல்
 • ராபின் ஹார்ட்ஷோர்ன் (1938–) - வடிவியல், இயற்கணித வடிவியல்
 • பிலிப் க்ரிஃபித்ஸ் (1938–) - இயற்கணித வடிவியல், வகைநுண்கணித வடிவியல்
 • என்ரிகோ பாம்பியர் (1940–) - இயற்கணித வடிவியல்
 • ராபர்ட் வில்லியம்ஸ் (வடிவியல் கணித அறிஞர்) (1942–)
 • பீட்டர் மௌமுல்லன் (1942–)
 • ரிச்சர்ட் எஸ். ஹாமில்டன் (1943–) - வகைநுண்கணித வடிவியல், ரிக்கி ஓட்டம், பாயின்கேர் கூற்று
 • மைக்கேல் க்ரோமோவ்(1943–)
 • ரோஜர் பர்ரோஸ் (1945–) - கல்வியில் நெருங்கிய கோட்பாட்டைப் பயன்படுத்தினார்
 • ரூடி ரக்கர் (1946–)
 • வில்லியம் தர்ஸ்டன் (1946–2012)
 • ஷிங்-துங் யூ (1949–)
 • மைக்கேல் ஃப்ரீட்மேன் (1951–)
 • எகோன் ஷுல்ட் (1955–) - பாலிப்டோஸ்
 • ஜோர்ஜ் டபிள்யூ. ஹார்ட் (1955–) - சிற்பி
 • கரோலி பெட்செக்(1955–) - தனிமனித வடிவியல், கோள அடுக்குதல், யூக்ளீட் வடிவியல், யூக்ளீட் அல்லாத வடிவியல்
 • சைமன் டொனால்டுசன் (1957–)
 • கிரிகோரி பெரல்மான் (1966–) -பாயின்கேர் கற்பனை
 • மரிமம் மிர்சாஹானி (1977–2017)

கலைவடிவில் வடிவவியல் கணித அறிஞர்கள்[தொகு]

God the Geometer.jpg

கடவுள் உலகின் வடிவமைப்பாள்ராக, 1220–1230, பைபிள் அறநெறியில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது.

Kepler-solar-system-2.png

விண்மீன் இடைவெளியின் கெப்லர் பிளாட்டோனிக் திட மாதிரி சூரியக் குடும்பம், மிஸ்டீரியம் காஸ்மோக்ரோகத்தில் இருந்து (1596) எடுக்கப்பட்டது

Europe a Prophecy copy K plate 01.jpg

தெய்வீக ஒழுங்குக்கான சின்னமாக திசைகாட்டியுடன், 1794 ஆம் ஆண்டின் வில்லியம் பிளேக்கின் பண்டைய காலம் (The Ancient of Days).

Newton-WilliamBlake.jpg

வில்லியம் பிளேக்கின் எழுதிய நியூட்டன் (1795); இதில் நியூட்டனை தெய்வீக வடிவவியலாளராகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.[2]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. Bill Casselman. "cass/Euclid/papyrus/papyrus.html One of the Oldest Extant Diagrams from Euclid". University of British Columbia. பார்த்த நாள் 2008-09-26.
 2. "Newton, object 1 (Butlin 306) "Newton"". William Blake Archive (September 25, 2013).