உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

உருசியாவின் கூட்டாட்சி அமைப்புகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
(ரஷ்யாவின் கூட்டாட்சி அமைப்புகள் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

ரஷ்யாவின் கூட்டுக்குடியரசு 83 ஆட்சிப்பிரிவுகளைக் கொண்டவை. இந்த 83 ஆட்சிப்பிரிவுகளில் ஒவ்வொரு ஆட்சிப்பிரிவிற்கும் சமமான உரிமைகள் உண்டு. ஒவ்வொரு ஆட்சிப்பிரிவில் இருந்தும் இரண்டு இரண்டு சார்பாளர்கள் வீதம் ரஷ்யக் கூட்டரசு மன்றத்தில் (ரஷ்ய நாடாளுமன்றத்தின் மேலவையில்) பங்கு கொள்வார்கள். ஆனால் இந்த ஆட்சிப்பிரிவின் தன்னாட்சித் தன்மைகளில் வேறுபாடுகள் உண்டு.

ரஷ்ய கூட்டரசின் ஆட்சிப்பிரிவுகளின் வகைகள்

[தொகு]
ரஷ்ய கூட்டரசின் ஆட்சிப்பிரிவுகள்
ரஷ்ய கூட்டரசின் ஆட்சிப்பிரிவுகள்

கூட்டரசின் ஒவ்வொரு ஆட்சிப்பிரிவும் கீழ்க்கண்ட பிரிவு வகைகளின் ஏதேனும் ஒரு வகைப் பிரிவில் அடங்கும்:

21 உட்குடியரசுகள் (республики, ஒருமை. республика; respubliki, ஒருமை. respublika)—ஒவ்வொரு உட்குடியரசும் தன்னாட்சியுடையது. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு அரசியல் சட்டம், நாடாளுமன்றம், உட்குடியரசுத் தலைவர் உண்டு. வெளிநாட்டு உறவுகள் முதலிவற்றிற்கு ரஷ்ய கூட்டரசு பொறுப்பேற்கும். இக்குடியரசுகள் பெரும்பாலும் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட இனங்களின் தாய்நிலங்களாகக் கருதப்படுகின்றன.
46 ஓப்லாஸ்துகள் (மாநிலங்கள்) (области, ஒருமை. область; ஓப்லாஸ்தி, ஒருமை ஓப்லாஸ்து)— இது பொதுவாகவும் பரவலாகவும் காணப்படும் ஆட்சிப்பிரிவு வகை. இவ் ஆட்சிப்பிரிவுக்கு ரஷ்ய கூட்டரசில் இருந்து அமர்த்தப்படும் ஆளுநர் ஒருவரும், இப்பகுதியில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களும் கொண்ட சட்டமன்றம் உண்டு. இந்த ஆட்சிப் பிரிவில் உள்ள மிகப்பெரிய நகரத்தின் பெயரால் பெரும்பாலும் இந்த ஓப்லாஸ்து அழைக்கப்படும்.
கிராய்கள் (ஆட்சிப்பகுதிகள்) (края, ஒருமை. край; கிரயா (kraya), ஒருமை. கிராய் (krai)—இது பெரும்பாலும் ஓப்லாஸ்து போன்றதே. இவை ஒரு காலத்தில் எல்லைப்பகுதிகள் என்று கருதியதால் ஆட்சிப்பகுதிகள் (territories) என்று அழைக்கப்பட்டன.
தன்னாட்சி ஓப்லஸ்து (தன்னாட்சி மாநிலம்) (автономная область; ( யூத தன்னாட்சி ஓப்லாஸ்து)
தன்னாட்சி ஓக்குருகுகள் (okrugs) (தன்னாட்சி மாவட்டங்கள்) (автономные округа, ஒருமை. автономный округ; avtonomnyye okruga, ஒருமை. avtonomny okrug)—ஓப்லாஸ்துகளைவிட அதிக தன்னாட்சி உரிமைகள் கொண்டவை ஆனால் குடியரசுகளை விட குறைவான தன்னாட்சி உரிமைகள் கொண்டவை. பெரும்பாலும் பெரும்பான்மையும் ஓரின மக்கள் கொண்டதாக இருக்கும்.
கூட்டரசின் நேரடி நகரங்கள் (கூட்டரசின் நேரடி ஆட்சியில் இயங்கும் நகரங்கள்) (федеральные города, ஒருமை. федеральный город; ஃவெடரால்ன்யெ 'கொரோடா (federalnyye goroda), ஒருமை. ஃவெடர்லால்னி 'கோரோ'ட் (federalny gorod)—தனி ஆட்சிப்பகுதிகளாக இயங்கும் பெரிய நகரங்கள்.

கூட்டரசின் ஆட்சிப்பிரிவுகளின் பட்டியல்

[தொகு]
குறியீடு பெயர் தலைநகர் அல்லது நிருவாக மையம்
பெரிய நகரம்
கொடி சின்னம் கூட்டாட்சி மாவட்டங்கள் பொருளாதாரப் பகுதிகள் பரப்பளவு (கிமீ²)[1] மக்கள்தொகை[2]
01 அடிகேயா குடியரசு மாய்க்கொப் தெற்கு வாட கவ்காஸ் 7,600 447,109
02 பாஷ்கொர்டொஸ்தான் குடியரசு ஊஃபா வொல்கா உரால்ஸ் 143,600 4,104,336
03 புரியாத் குடியரசு உலான் ஊடே சைபீரியா கிழக்கு சைபீரியா 351,300 981,238
04 அல்த்தாய் குடியரசு கோர்னோ-அல்த்தாயிஸ்க் சைபீரிய மேற்கு சைபீரியா 92,600 202,947
05 தாகெஸ்தான் குடியரசு மக்கச்கலா தெற்கு வடக்கு கவ்க்காஸ் 50,300 2,576,531
06 இங்குசேத்தியக் குடியரசு தலைநகர்:
மகாஸ்
பெரும் நகரம்:
நசரான்
தெற்கு வடக்கு கவ்க்காஸ் 4,000 467,294
07 கபர்தினோ-பல்கரீயா குடியரசு நால்ச்சிக் தெற்கு வடக்கு கவ்க்காஸ் 12,500 901,494
08 கல்மீக்கியா குடியரசு எலீஸ்ட்டா தெற்கு வொல்கா 76,100 292,410
09 கரச்சாய் செர்க்கேசியக் குடியரசு செர்க்கேஸ்க் தெற்கு வடக்கு கவ்க்காஸ் 14,100 439,470
10 கரேலியா குடியரசு பெத்ரசவோத்ஸ்க் வடமேற்கு வடக்கு 172,400 716,281
11 கோமி குடியரசு சிக்தீவ்க்கர் வடமேற்கு வடக்கு 415,900 1,018,674
12 மாரி எல் குடியரசு யோசுக்கார்-ஓலா வொல்கா வொல்கா-வியாத்கா 23,200 727,979
13 மர்தோவியா குடியரசு சரான்ஸ்க் வொல்கா வொல்கா-வியாத்கா 26,200 888,766
14 சாக்கா (யாக்குத்தியா) குடியரசு யாக்குத்ஸ்க் தூரகிழக்கு தூரகிழக்கு 3,103,200 949,280
15 வடக்கு ஒசேத்திய-அலனீயா குடியரசு விளாடிகவ்க்காஸ் தெற்கு வடக்கு கவ்க்காஸ் 8,000 710,275
16 தத்தர்ஸ்தான் குடியரசு கசான் வொல்கா வொல்கா 68,000 3,779,265
17 துவா குடியரசு கிசில் சைபீரியா கிழக்கு சைபீரியா 170,500 305,510
18 உத்மூர்த் குடியரசு இசேவ்ஸ்க் வொல்கா உரால்ஸ் 42,100 1,570,316
19 ஹக்காசியா குடியரசு அபக்கான் சைபீரியா கிழக்கு சைபீரியா 61,900 546,072
20 செச்சினியக் குடியரசு குரொஸ்னி தெற்கு வடக்கு கவ்க்காஸ் 15,300 1,103,686
21 சுவாஷ் குடியரசு செபோக்சாரி வொல்கா வொல்கா-வியாத்கா 18,300 1,313,754
22 அல்த்தாய்-கிராய் பார்னோல் சைபீரியா மேற்கு சபீரியா 169,100 2,607,426
92 சபாய்க்கால்ஸ்கி கிராய் சிட்டா சைபீரியா கிழக்கு சைபீரியா 431,500 1,155,346
91 கம்ச்சாத்கா கிராய் பெத்ரொபாவ்லவ்ஸ்க்-கம்ச்சாத்கி தூரகிழக்கு தூரகிழக்கு 472,300 358,801
23 கிராஸ்னதார் கிராய் கிராஸ்னதார் தெற்கு வடக்கு கவ்க்காஸ் 76,000 5,125,221
24 கிராஸ்னயார்ஸ்க் கிராய் கிராஸ்னயார்ஸ்க் சைபீரியா கிழக்கு சைபீரியா 2,339,700 2,966,042
90 பேர்ம் கிராய் பேர்ம் வொல்கா யூரல்ஸ் 160,600 2,819,421
25 பிரிமோர்ஸ்கி கிராய் விளாடிவஸ்தோக் தூரகிழக்கு தூரகிழக்கு 165,900 2,071,210
26 ஸ்தாவ்ரப்போல் கிராய் ஸ்தாவ்ரப்போல் தெற்கு வடக்கு கவ்க்காஸ் 66,500 2,735,139
27 கபாரொவ்ஸ்க் கிராய் கபாரொவ்ஸ்க் தூரகிழக்கு தூரகிழக்கு 788,600 1,436,570
28 அமூர் ஓப்லஸ்து பிளாகொவெஸ்சென்ஸ்க் தூரகிழக்கு தூரகிழக்கு 363,700 902,844
29 அர்காங்கெல்ஸ்க் ஓப்லஸ்து அர்காங்கெல்ஸ்க் வடமேற்கு வடக்கு 587,400 1,336,539
30 அஸ்திரகான் ஓப்லஸ்து அஸ்திரகான் தெற்கு வொல்கா 44,100 1,005,276
31 பெல்கோரத் ஓப்லஸ்து பெல்கோரத் மத்திய மத்திய கரும் கிழக்கு 27,100 1,511,620
32 பிரயான்ஸ்க் ஓப்லஸ்து பிரயான்ஸ்க் மத்திய மத்திய 34,900 1,378,941
33 விளாடிமிர் ஓப்லஸ்து விளாடிமிர் மத்திய மத்திய 29,000 1,523,990
34 வொல்ககிராத் ஓப்லஸ்து வொல்ககிராத் தெற்கு வொல்கா 113,900 2,699,223
35 வொலக்தா ஓப்லஸ்து நிர்வாக மையம்:
வொலக்தா
பெரிய நகரம்:
செரப்போவெத்ஸ்
வடமேற்கு வடக்கு 145,700 1,269,568
36 வரனியொஷ் ஓப்லஸ்து வரனியொஷ் மத்திய மத்திய கரும்பூமி 52,400 2,378,803
37 இவனோவா ஓப்லஸ்து இவனோவா மத்திய மத்திய 21,800 1,148,329
38 இர்க்கூத்ஸ்க் ஓப்லஸ்து இர்க்கூத்ஸ்க் சைபீரியா கிழக்கு சைபீரியா 767,900 2,581,705
39 கலினின்கிராத் ஓப்லஸ்து கலினின்கிராத் வடமேற்கு கலினின்கிராத் 15,100 955,281
40 காலுகா ஓப்லஸ்து காலுகா மத்திய மத்திய 29,900 1,041,641
42 கெமெரோவா ஓப்லஸ்து நிர்வாக மையம்:
கெமெரோவா
பெரிய நகரம்:
நோவகுஸ்னெத்ஸ்க்
சைபீரியா மேற்கு சைபீரியா 95,500 2,899,142
43 கீரொவ் ஓப்லஸ்து கீரொவ் வொல்கா வொல்கா-வியாத்கா 120,800 1,503,529
44 கொஸ்த்ரோமா ஓப்லஸ்து கொஸ்த்ரோமா மத்திய மத்திய 60,100 736,641
45 கூர்கன் ஓப்லஸ்து கூர்கன் யூரல்ஸ் யூரல்ஸ் 71,000 1,019,532
46 கூர்ஸ்க் ஓப்லஸ்து கூர்ஸ்க் மத்திய மத்திய கரும்பூமி 29,800 1,235,091
47 லெனின்கிராத் ஓப்லஸ்து [3]பெரிய நகரம்:
காத்ச்சினா
வடமேற்கு வடமேற்கு 84,500 1,669,205
48 லிப்பெத்ஸ்க் ஓப்லஸ்து லிப்பெத்ஸ்க் மத்திய மத்திய கரும்பூமி 24,100 1,213,499
49 மகதான் ஓப்லஸ்து மகதான் தூரகிழக்கு தூரகிழக்கு 461,400 182,726
50 மாஸ்கோ ஓப்லஸ்து [4]பெரிய நகரம்:
பலசிக்கா
மத்திய மத்திய 45,900 6,618,538
51 மூர்மன்ஸ்க் ஓப்லஸ்த் மூர்மன்ஸ்க் வடமேற்கு வடக்கு 144,900 892,534
52 கீழ் நொவ்கோரத் ஓப்லஸ்த் கீழ் நோவ்கோரத் வொல்கா வொல்கா-வியாத்கா 76,900 3,524,028
53 நொவ்கோரத் ஓப்லஸ்து விலீக்கி நோவ்கோரத் வடமேற்கு வடமேற்கு 55,300 694,355
54 நொவசிபீர்ஸ்க் ஓப்லஸ்து நொவசிபீர்ஸ்க் சைபீரியா மேர்கு சைபீரியா 178,200 2,692,251
55 ஓம்ஸ்க் ஓப்லஸ்தூ ஓம்ஸ்க் சைபீரியா மேற்கு சைபீரியா 139,700 2,079,220
56 ஒரென்பூர்க் ஓப்லஸ்து ஒரென்பூர்க் வொல்கா உரால்ஸ் 124,000 2,179,551
57 ஓரியோல் ஓப்லஸ்து ஓரியோல் மத்திய மத்திய 24,700 860,262
58 பென்சா ஓப்லஸ்து பென்சா வொல்கா வொல்கா 43,200 1,452,941
60 பிசுக்கோவ் ஓப்லஸ்து பிசுக்கோவ் வடமேற்கு வடமேற்கு 55,300 760,810
61 ரஸ்தோவ் ஓப்லஸ்து ரொஸ்தோவ்-நா-தனு தெற்கு வடக்கு கவ்க்காஸ் 100,800 4,404,013
62 ரியாசான் ஓப்லஸ்து ரியாசான் மத்திய மத்திய 39,600 1,227,910
63 சமாரா ஓப்லஸ்து சமாரா வொல்கா வொல்கா 53,600 3,239,737
64 சரத்தோவ் ஓப்லஸ்து சரத்தோவ் வொல்கா வொல்கா 100,200 2,668,310
65 சக்காலின் ஓப்லஸ்து கிழக்கு சக்காலின்ஸ்க் தூரகிழக்கு தூரகிழக்கு 87,100 546,695
66 சுவெர்த்லோவ்ஸ்க் ஓப்லஸ்த் யெக்கதரின்பூர்க் உரால்ஸ் உரால்ஸ் 194,800 4,486,214
67 சிமலென்ஸ்க் ஓப்லஸ்த் சிமலென்ஸ்க் மத்திய மத்திய 49,800 1,049,574
68 தாம்போவ் ஓப்லஸ்த் தாம்போவ் மத்திய மத்திய கரும்பூமி 34,300 1,178,443
69 திவெர் ஓப்லஸ்த் திவெர் மத்திய மத்திய 84,100 1,471,459
70 தோம்ஸ்க் ஓப்லஸ்து தோமஸ்க் சைபீரியா மேற்கு சைபீரியா 316,900 1,046,039
71 தூலா ஓப்லஸ்து தூலா மத்திய மத்திய 25,700 1,675,758
72 தியூமென் ஓப்லஸ்து தியூமென் உரால்ஸ் மேற்கு சைபீரியா 1,435,200 3,264,841
73 உலியானொவ்ஸ்க் ஓப்லஸ்து உலியானொவ்ஸ் வொல்கா வொல்கா 37,300 1,382,811
74 செல்யாபின்ஸ்க் ஓப்லஸ்து செல்யாபின்ஸ்க் உரால்ஸ் உரால்ஸ் 87,900 3,603,339
76 யாரொஸ்சிவில் ஓப்லஸ்த் யாரொசிலாவில் மத்திய மத்திய 36,400 1,367,398
77 மாஸ்கோ மத்திய மத்திய 1,100 10,382,754
78 சென் பீட்டர்ஸ்பேர்க் வடமேற்கு வடமேற்கு 1,439 4,662,547
79 யூத தன்னாட்சி ஓப்லஸ்து பிரொபித்சான் தூரகிழக்கு தூரகிழக்கு 36,000 190,915
83 நெனெட்ஸ் தன்னாட்சி ஓக்ருக் நர்யான்-மார் வடமேற்கு வடக்கு 176,700 41,546
86 காந்தி-மான்சி த்ன்னாட்சி ஓக்ருக்-யுக்ரா நிர்வாக மையம்:
காந்தி-மான்சிஸ்க்
பெரிய நகரம்:
சுர்குட்
உரால்ஸ் மேற்கு சைபீரியா 523,100 1,432,817
87 சுக்கோட்க்கா தன்னாட்சி ஓக்ருக் அனாதிர் தூரகிழக்கு தூரகிழக்கு 737,700 53,824
89 யமாலோ-நெனெட்ஸ் தன்னாட்சி ஓக்ருக் நிர்வாக மையம்:
சலெக்கார்ட்
பெரிய நகரம்:
நோவி உரென்கோய்
உரால்ஸ் மேற்கு சைபீரியா 750,300 507,006


மேற்கோள்கள்

[தொகு]
  1. Territory, Number of Districts, Inhabited Localities, and Rural Administration by Federal Subjects of the Russian Federation, Federal State Statistics Service
  2. Population of Russia, its federal districts, federal subjects, districts, urban localities, rural localities—administrative centers, and rural localities with population of over 3,000, Federal State Statistics Service
  3. According to Article 13 of the Charter of Leningrad Oblast, the government bodies of the oblast are located in the city of St. Petersburg. However, St. Petersburg is not officially named to be the administrative center of the oblast.
  4. According to Article 24 of the Charter of Moscow Oblast, the government bodies of the oblast are located in the city of Moscow and throughout the territory of Moscow Oblast. However, Moscow is not officially named to be the administrative center of the oblast.