மையவிசை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

மரபார்ந்த விசையிலில் ஒரு பொருளின் மீதான மைய விசை என்பது அப்பொருளையும் விசை செயல்படும் புள்ளியையும் இணைக்கும் என்ற ஆர வெக்டரின் எண்மதிப்பைப் பொருத்து இருக்கும், மேலும் ஆரத் திசையில் (நேர்க்குறியாகவோ எதிர்க்குறியாகவோ) செயல்படும் ஒரு விசையாகும்[1]. அதாவது,

இங்கு என்பது விசை , F என்பது வெக்டர்-மதிப்புடை விசைச்சார்பு , F என்பது ஸ்கேலர்-மதிப்புடை விசைச்சார்பு , r என்பது நிலை வெக்டர், ||r|| என்பது அதன் எண்மதிப்பு, மேலும் = r/||r|| அதன் ஓரலகு வெக்டர். மைய விசை இரு-பரிமாணத்திலோ முப்பரிமாணத்திலோ வரையறுக்கப்படும்.

எடுத்துக்காட்டுகள்[தொகு]

வகைகள்[தொகு]

வட்டவடிவமான ஒருபதையில் சீராக சுழன்று கொண்டிருக்கும் ஒருபொருளின் வேகம் மாறாதிருந்த போதிலும் அப்பொருளின் திசைத் தொடர்ச்சியாக மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது.நியூட்டனின் முதல் விதிப்படி அப்பொருளின் மீது ஒரு விசை செயல்பட்டால் அன்றி இது நிகழாது.அந்தப் பொருளுக்கு வட்டப்பாதையில் இயக்கத்தைக் கொடுக்கிற விசை,மையத்தை நோக்கியே செயல்படுகிறது. இவ்விசை மையவிசை எனப்படும்.

ஒரு பொருளின் மீது மையநோக்கு விசை செயல்படுவதால் அது வட்டப்பாதையில் இயங்குகிறது. ஆனால் நியூட்டனின் மூன்றாவது விதிப்படி ஒவ்வொரு விசைக்கும் ஓர் எதிர் விசை எப்போதுமிருக்கும். எனவே மையம் நாடுவிசைக்கு எதிரானதும் சமமானதுமான ஒரு விசை உள்ளளது.இதையே மையவிலக்கு விசை என்பர்.

இவ்விரு விசைகளும் mv2/r என்பதற்குச் சமமாகும். இங்கு m என்பது பொருளின் நிறையினையும் v என்பது பொருளின் திசைவேகத்தினையும்

r என்பது வட்டப்பாதையின் ஆரத்தினையும் குறிக்கிறது.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. 1.0 1.1 "Motion Under the Action of a Central Force". libretexts. 21 Jan 2022 அன்று பார்க்கப்பட்டது.

.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மையவிசை&oldid=3377064" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது