மூலக்கூறு காலங்காட்டி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

மூலக்கூறுக் கடிகாரம் அல்லது மூலக்கூறுக் காலங்காட்டி (molecular clock ) என்பது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வாழ்க்கை வடிவங்கள் பிரிந்த வரலாற்றுக்கு முந்தைய நேரத்தைக் கண்டறிய உயிரிமூலக்கூறுகளின் பிறழ்வு விகிதத்தைப் பயன்படுத்தும் ஒரு நுட்பத்திற்கான அடையாளச் சொல்லாகும். இத்தகைய கணக்கீடுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் உயிர் மூலக்கூறுத் தரவுகள் பொதுவாக டிஎன்ஏ, ஆர்என்ஏ ஆகியவற்றிற்கான கருக்காடிக்கூறுத் தொடர்ச்சிகள் அல்லது புரதங்களுக்கான அமினோ அமிலத் தொடர்ச்சிகள் ஆகும். பிறழ்வு விகிதத்தை நிர்ணயிப்பதற்கான அளவுகோல்கள் பெரும்பாலும் புதைபடிவ அல்லது தொல்பொருள் தேதிகளாகும். மூலக்கூறுக் கடிகாரம் முதன்முதலில் 1962 இல் பல்வேறு விலங்குகளின் குருதிவளிக்காவிப் புரத மாறுபாடுகளில் சோதிக்கப்பட்டது. இது பொதுவாக மூலக்கூறுப் படிவளர்ச்சியில் சிற்றினத்தோற்றம் அல்லது கதிர்வீச்சின் நேரத்தை மதிப்பிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது சில நேரங்களில் மரபணுக் கடிகாரம் அல்லது பரிணாமக் கடிகாரம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

ஆரம்ப கண்டுபிடிப்பு மற்றும் மரபணு சமிக்ஞை[தொகு]

"மூலக்கூறு கடிகாரம்" என்று அழைக்கப்படும் கருத்து முதன்முதலில் எமில் சூக்கர்கண்டல், லைனசு பாலிங் ஆகியோரால் கூறப்பட்டது. 1962 ஆம் ஆண்டில், வெவ்வேறு பரம்பரைகளுக்கு இடையே குருதிவளிக்காவியில் உள்ள அமினோ அமில வேறுபாடுகளின் எண்ணிக்கை காலப்போக்கில் தோராயமாக நேரியல் ரீதியாக மாறுவதை புதைபடிவ மூலங்களைக் கொண்டு கண்டறிந்தனர்.[1] எந்தவொரு குறிப்பிட்ட புரதத்தின் பரிணாம மாற்றத்தின் வீதமும் காலப்போக்கில் மற்றும் வெவ்வேறு பரம்பரைகளில் (மூலக்கூறு கடிகார கருதுகோள் என அறியப்படுகிறது) தோராயமாக நிலையானது என்பதை உறுதிப்படுத்த இந்த அவதானிப்பை அவர்கள் பொதுமைப்படுத்தினர்.

"இரண்டு உயிரினங்களின் சைட்டோக்ரோம் சி இடையே இடையுடைமை வேறுபாடுகள் பெரும்பாலும் அந்த இனங்களுக்கு உட்பட்டது என இருந்தாலும், அனைத்து பாலூட்டிகளின் சைட்டோக்ரோம் c அனைத்து பறவையின் சைட்டோக்ரோம் c யிலிருந்து சமமாக வேறுபட்டிருக்க வேண்டும்.

இது மீன் அல்லது பாலூட்டிகளைக் காட்டிலும் முந்தைய முதுகெலும்பு பரிணாமத்தின் பிரதான தண்டுகளிலிருந்து மீன் பிடிக்கப்பட்டதால், பாலூட்டிகள் மற்றும் பறவைகள் சைட்டோக்ரோம் சி மீனில் இருந்து சமமாக வேறுபட்டதாக இருக்க வேண்டும். இதேபோல், அனைத்து முதுகெலும்பு சைட்டோக்ரோம் C யும் ஈஸ்ட் புரோட்டினில்  இருந்து வேறுபட்டதாக இருக்க வேண்டும். சைட்டோகிராம் கே மற்றும் ஒரு தவளை, ஆமை, கோழி, முயல் மற்றும் குதிரை ஆகியவற்றிற்கு இடையிலான வித்தியாசம் மிகவும் மாறான 13% முதல் 14% ஆகும். இதேபோல், ஒரு பாக்டீரியா மற்றும் ஈஸ்ட், கோதுமை, அந்துப்பூச்சி, சூரை, புறா மற்றும் குதிரை சைட்டோக்ரோம் இடையே வேறுபாடு 64% முதல் 69% வரை இருக்கும். எமிலி ஸுகர்கான்ட் மற்றும் லினுஸ் பவுலிங் ஆகியோர் 1960ல் இந்தக் கருதுகோளை முனவைத்தனர்.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. Kasha, M., தொகுப்பாசிரியர் (1962). "Molecular disease, evolution, and genic heterogeneity". Horizons in Biochemistry. Academic Press, New York. பக். 189–225. https://archive.org/details/horizonsinbioche0000kash. 

மேலதிக வாசிப்பிற்கு[தொகு]

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]