மூங்கில் கழிவு வெர்மிகாம்ஸ்போஸ்டிங்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

மூங்கில் கழிவு வெர்மிகாம்ஸ்போஸ்டிங்[தொகு]

மூங்கில் காடுகளின் ஒரு ஹெக்டரில் இருந்து சுமார் 11.25 டன் மூங்கில் இலை கழிவுகளை பெறலாம் என்று கண்டறியப்பட்டது. மூங்கில் இலை கழிவு 19.5-26.3% செல்லுலோஸ், 11.30-13.50% ஹீமி செல்லுலோஸ் மற்றும் 8.7-11.60% லிக்னைன் கொண்டது. இதில் 34.6-37.5% கரிம கார்பன் உள்ளது. தயாரிப்பு • 5: 1 என்ற விகிதத்தில் மூங்கில் இலை கழிவுகள் மற்றும் மாட்டு சாணங்களை கலந்து, நுண்ணுயிர் கூட்டுச்சேர்க்கை (2 கிலோ / டன்) சேர்த்து பாக்டீரியா உரம் தயாரிக்கலாம். • மண் வனங்களை உரம் குழிக்குள் (யூட்ரிலா யூகினியா) @ 3 கிலோ / டன் என்ற அளவில் 75 நாட்களுக்கு வைத்திருக்கவும். • இறுதியாக மண்புழு உரம் 75 நாட்களுக்கு பிறகு தயாரிக்கப்பட்டது.

இந்த வெண்ணிரும்புப்பொருளை கொண்டுள்ளது • 1.14% நைட்ரஜன் 0.65% பாஸ்பரஸ் • 0.88% பொட்டாசியம் 16.54% மட்கிய உள்ளடக்கம்மூங்கில் [1]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Vermicompost