முழுத்தர மேலாண்மை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

முழுத்தர மேலாண்மை [1] (TQM ) என்பது அனைத்து நிறுவன செயலாக்கங்களிலும் தரத்தின் விழிப்புணர்வை உட்புகுத்தலை நோக்கமாகக் கொண்ட வணிக மேலாண்மை உத்தியாகும். உற்பத்தி, கல்வி, மருத்துவமனைகள், சேவை மையங்கள், அரசாங்க நிர்வாகம் மற்றும் சேவைத் தொழில்துறை அதே போன்று NASA விண்வெளி மற்றும் அறிவியல் திட்டங்களில் முழுமைத் தர மேலாண்மை பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது.[2].


வரையறை[தொகு]

மொத்த தர மேலாண்மை என்பது தரத்தின் நிறுவனமளாவிய மேலாண்மை ஆகும். மேலாண்மை என்பது திட்டமிடல், ஒருங்கிணைத்தல், இயக்குதல், கட்டுப்படுத்தல் மற்றும் காப்புறுதி ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. மொத்த தரம் என்பது மொத்தம் என்றழைக்கப்படுகின்றது, ஏனெனில் இது இரண்டு தரத்தை உள்ளடக்குகின்றது: பங்குதாரர்களின் தேவையை நிறைவுசெய்ய அளிக்கப்படும் தரம் அல்லது தயாரிப்புகளின் தரம் .[3]

தரநிர்ணயத்திற்கான சர்வதேச அமைப்பு (ISO) வரையறையின் படி:

"TQM என்பது ஒரு நிறுவனத்திற்கான மேலாண்மை அணுகுமுறையாகும், அது தரத்தினை மையமாகக் கொண்டது, அதன் உறுப்பினர்கள் அனைவரின் பங்களிப்பினை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் வாடிக்கையாளரின் மன நிறைவின் மூலமாக அடையும் நீண்டகால வெற்றியை இலக்காகக் கொண்டது, மேலும் நிறுவனத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் சமுதாயத்திற்கும் பயனளிப்பதும் ஆகும்." ISO 8402:1994

ஒவ்வொரு செயலாக்கத்தில் இருந்தும் வேறுபாட்டை குறைப்பதை ஒரு முக்கிய இலக்காகக் கொண்டிருப்பதால், முயற்சியின் சிறந்த இசைவுத்தன்மை அடையப்பெறுகிறது. (ரோய்ஸே, டி., தையர், பி., பாட்கெட் டி., & லோகன் டி., 2006)

ஜப்பானில், TQM நான்கு செயலாக்க வழிமுறைகளை உள்ளடக்கியுள்ளது, அவற்றின் பெயர்கள்:

  1. கைசன் – செயலாக்கங்களை புலப்படும்படி , மறுபடியும் செயல்படுத்தும்படி மற்றும் அளவிடக் கூடியதாக மாற்றுவதற்கான "தொடர்ச்சியான செயலாக்க மேம்பாட்டினை" மையமாகக் கொண்டுள்ளது.
  2. அடாரிமேய் ஹின்ஷிட்சு – "பொருட்கள் அவை செய்யவேண்டியவற்றை செய்யும்" (எடுத்துக்காட்டக, ஒரு பேனா எழுதும்) என்ற சிந்தனை.
  3. கேன்சேய் – தயாரிப்பை பயனர் பயன்படுத்தும் விதத்தை ஆய்வு செய்வது தயாரிப்பை அதன் மட்டத்திலேயே மேம்படுத்த உதவும்.
  4. மிர்யோகுடேகி ஹின்ஷிட்சு – "பொருட்கள் ஒரு எழில் நிறைந்த தரத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்" என்ற சிந்தனை (எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பேனாவானது எழுதுபவர் மனமகிழும் வகையில் எழுத வேண்டும்).[மேற்கோள் தேவை]

நிறுவனம் இந்தத் தரத்தின் தரநிலையை அதன் வணிகத்தின் அனைத்து நோக்கங்களிலும் நிலைநிறுத்துதலை TQM கோருகின்றது. இது, அவையனைத்தும் முதல் முறையிலே சரியாகச் செய்யப்படுவதையும் குறைபாடுகளும் கழிவுகளும் செயல்பாடுகளில் இருந்து நீக்கப்பட்டிருப்பதையும் உறுதிப்படுத்தலைக் கோருகின்றது.[மேற்கோள் தேவை]

மொத்த தர மேலாண்மையானது, 1998 இல் முதலில் வெளியிடப்பட்ட செயல்திறன் சிறப்புக்கான திட்ட அளவைகள் வடிவில் தொடர்ந்து வளர்ந்து வருகிறது. அந்தத் திட்ட அளவையானது பால்ட்ரிஜ் தேசிய தரத் திட்டத்திற்கான(BNQP) அடிப்படையை வழங்குகின்றது, அது தரநிலைகள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்களுக்கான தேசிய நிறுவனத்தால் (NIST) நிர்வகிக்கப்படுகின்றது. நிறுவனங்கள் அந்த திட்ட அளவை எவ்வாறு அவற்றின் செயல்பாடுகள் அவற்றின் கொள்கைகளுடன் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதை மதிப்பிடுகின்றது. முடிவுகளானது அவற்றின் அணுகுமுறைகளின் செயல்திறனைக் கண்டறியவும், இந்த உத்திகளின் ஈடுபாடுகளையும் கண்டறிவதற்கும் ஆராயப்படுகின்றன. செயல்திறன் சிறப்புக்கான திட்ட அளவை என்பது TQM என்று நாம் அழைக்கும் இந்த தத்துவங்களின் பின்பற்றல் மற்றும் நடைமுறைப் பயன்பாடு ஆகியனவே என டாக்டர். ஜூரன் ஒருமுறை குறிப்பிட்டுள்ளார். 'தரம்' என்ற சொல்லனது அடிக்கடி பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

TQM மற்றும் நிச்சயமின்மை அடிப்படையான ஆராய்ச்சி[தொகு]

மொத்த தர மேலாண்மை என்பது அதன் சூழலைச் சாராததாக இருந்ததில்லை. மேலாண்மை கணக்கியல் முறைமைகளின் (MCSகள்) சூழலில், சிம் மற்றும் கில்லோக் (1998) ஆகியோர், ஊக்கத் தொகையானது வாடிக்கையாளர் மற்றும் தரச் செயல்பாடுகளில் TQM நேர்மறை விளைவுகளை மேம்படுத்தியதைக் காட்டுகின்றனர். இட்னர் மற்றும் லார்க்கர் (1995) ஆகியோர் TQM ஐ மையப்படுத்திய தயாரிப்பானது தகுந்த நேரத்தில் சிக்கலைத் தீர்க்ககும் தகவல் மற்றும் வெகுமதி அமைப்புகளுக்கான நெகிழ்வுடைய திருத்தங்கள் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையதாக இருந்ததை விளக்கினர். செண்டால் (2003) அவர்கள் மேலாண்மை கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகள் மற்றும் TQM சம்பந்தப்பட்ட நிச்சயமின்மை அடைப்படையிலான ஆராய்ச்சியிலிருந்து பெற்ற தீர்வுகளை பின்வருமாறு சுருக்கமாகக் குறிப்பிடுகிறார்: “TQM என்பது சரியான நேரத்தில், நெகிழ்தன்மை, மிகவும் மையப்படுத்தப்பட்ட தகவல்; மேம்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் உத்தி இடையே நெருக்கமான தாக்கங்கள்; மேலும் நிதிசார்பற்ற திறன் அளவீடு ஆகியன உள்ளிட்ட MCSகளுடன் பரவலான தொடர்புடையது.”

TQM மற்றும் ஊதியம் ஆகியவற்றின் விவாதமானது டாக்டர். டபள்யூ. எட்வர்ட்ஸ் டேமிங் அவர்களின் பணியைக் கருத்தில் கொள்ளாமல் நிறைவடையாது. டேமிங்கின் 14 அம்சங்கள் 11. எண்ணியல் ஒதுக்கீடுகளை நீக்குதல் 12. தொழிலாளரின் பெருமைக்கான தடைகளை அகற்றுதல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்குகின்றன. வெளி ஊக்கிகளான ஊக்க ஈடுசெய்கை, இலக்குகள் மற்றும் ஒதுக்கீடுகள் ஆகியவை தொழிலாளர்களின் பெருமையுடன் குறுக்கிடுகின்றனவே தவிர TQM இன் அடிப்படைத் தத்துவத்துடன் இசைந்திருக்கவில்லை என விவாதிக்கப்படக் கூடும். அல்ஃபீ கானின் நூலான பனிஷ்டு பை ரிவார்ட்ஸ், இந்த வெளி ஊக்கிகளின் விளைவுகள் மற்றும் அவை உள்ளார்ந்த ஊக்கத்தை எவ்வாறு இடம்பெயர்த்துகின்றது என்பது பற்றி விவாதிக்கின்றது.

சாத்தியமுள்ள வாழ்க்கை சுழற்சி[தொகு]

அப்ரஹாம்சன் (1996) நவீனமான மேலாண்மையானது தர வட்டங்கள், பெல் வளைவு வடிவத்திலான வாழ்க்கைச் சுழற்சியைப் பின்பற்றுகின்றன, அது மேலாண்மை பற்றைக் குறிக்கின்றது என்பதைக் கூறுவது பற்றி விவாதித்தார். அமெரிக்க வணிகங்கள் ஜப்பானிய தரக் கட்டுப்பாட்டு நன்மையைக் கவனித்து 1980களில் இருந்து TQM கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றன, அதன் விளைவாக பால்ட்ரிட்ஜ் தரநிலைகள் மற்றும் சிக்ஸ் சிக்மா போன்றவற்றில் 1990 இலிருந்து மிகவும் தரநிலையாக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

இன்று, மொத்த தர மேலாண்மையானது நவீன வணிகத்தில் பொதுவானதாக உள்ளது, பல கல்லூரிகள் சிக்ஸ் சிக்மா மற்றும் TQM ஆகிய படிப்புகளையும் வழங்குகின்றன.

குறிப்புகள்[தொகு]

  1. முழுமைத்தர மேலாண்மை பெரும்பாலும் பேரெழுத்தில் எழுதப்பட்டாலும், அது உரித்தான பெயர்ச்சொல் இல்லை, அது ஒரு கோட்பாடு ஆகும், அதாவது பொதுப்பெயர், மேலும் எனவே இது வழக்கமான ஆங்கில உச்சரிப்பு விதிகளின் படி சிற்றெழுத்துக்களில் இருக்க வேண்டும். http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/edicollect/29/ போன்று கவனமாக திருத்தப்பட்ட உரைகளிலும் இந்தத் தலைப்பில் மிகவும் முக்கியமான இதழிலும் சிற்றெழுத்து பயன்படுவதைக் காண்க: மொத்த தர மேலாண்மை மற்றும் வணிக சிறப்புத் தன்மை.
  2. http://govinfo.library.unt.edu/npr/library/status/sstories/nasa2.htm
  3. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" இம் மூலத்தில் இருந்து 2006-06-18 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20060618050206/http://www.betsa.ir/Cat/21.aspx. 

மேலும் காண்க[தொகு]

  • தர மேலாண்மை
  • தர மேலாண்மை அமைப்பு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=முழுத்தர_மேலாண்மை&oldid=3735477" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது