மும்மைத்தரவுத்தளம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

மும்மைத்தரவுத்தளம் (Triplestore) என்பது வள விபரிப்புச் சட்டகத்தின் அடிப்படை அலகுகளான மும்மைகளைச் சேமிக்க மீட்ட பயன்படும் சிறப்புத் தரவுத்தளம் ஆகும்.[1] மும்மைத் தரவுகள் எழுவாய்-பயனிலை-செயற்படுபொருள் ஆகத் தொகுக்கப்பட்டு இருக்கும். இவற்றைக் கையாழவென சிறப்பான வடிவமைப்பை மும்மைத்தரவுத்தளம் கொண்டுள்ளது.

மும்மைத்தரவுத்தளம் தொடர்புசால் தரவுத்தளம் போன்றதே. இதில் வினவல் மொழி ஒன்றினைப் பயன்படுத்தி தரவுகளைச் சேர்க்க முடியும், மாற்ற முடியும், வினவ முடியும்.

எடுத்துக்காட்டு வினவல்[தொகு]

பின்வரும் SPARQL வினவல் தரவுத்தளத்தில் dc:creator பண்பையும், <http://example.com:8080/fcrepo/rest/எழுத்தாளர்1[தொடர்பிழந்த இணைப்பு]> மதிப்பையும் கொண்ட எல்லா மும்மைகளையும் தரும்படி வினவுகிறது.

PREFIX ldp: <http://www.w3.org/ns/ldp#>
PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>
prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>

SELECT ?subject ?predicate ?object
WHERE {
 ?subject dc:creator <http://example.com:8080/fcrepo/rest/எழுத்தாளர்1>
}
LIMIT 25

எடுத்துக்காட்டு விடை, RDF/xml வடிவத்தில்.

<?xml version="1.0"?>
<sparql xmlns="http://www.w3.org/2005/sparql-results#">
 <head>
  <variable name="subject"/>
  <variable name="predicate"/>
  <variable name="objectWHERE"/>
 </head>
 <results>
  <result>
   <binding name="subject">
    <uri>http://example.com:8080/fcrepo/rest/நூல்1</uri>
   </binding>
  </result>
  <result>
   <binding name="subject">
    <uri>http://example.com:8080/fcrepo/rest/நூல்2</uri>
   </binding>
  </result>
 </results>
</sparql>

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. TripleStore, Jack Rusher, Semantic Web Advanced Development for Europe (SWAD-Europe), Workshop on Semantic Web Storage and Retrieval - Position Papers
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மும்மைத்தரவுத்தளம்&oldid=3225376" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது