மும்மெத்தில்சல்போனியம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

மும்மெத்தில்சல்போனியம் (Trimethylsulfonium) என்பது (CH3)3S+ என்ற வேதி வாய்ப்பாடு கொண்ட எளிய சல்போனியம் சேர்மமாகும். இது மும்மெத்தில்சல்பானியம் என்றும் ஆக்சிசனேற்ற நிலை(1+) ஆகவுள்ள மும்மெத்தில்கந்தகம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இச்சேர்மத்தின் வேதிவாய்ப்பாட்டை (C3H9S+ ) என்றும் எழுதுகிறார்கள்.

மும்மெத்தில்சல்போனியத்தின் பல உப்புகள் அறியப்படுகின்றன.

உப்பு மூலக்கூற்று வாய்ப்பாடு வேதி வாய்ப்பாடு மூலக்கூற்று எடை பண்புகள்
மும்மெத்தில்சல்போனியம் குளோரைடு (CH3)3SCl C3H9ClS 112.5

100 0 செல்சியசு வெப்பநிலையில் மும்மெத்தில்சல்போனியம் சிதைவடைகிறது. நீர் உறிஞ்சும் திறன் கொண்டதாய் எத்தனாலில் மிக நன்றாகக் கரையக்கூடியதாய் இருக்கிறது.[1]

மும்மெத்தில்சல்போனியம் புரோமைடு (CH3)3SBr C3H9BrS 157 நீரின் மூலம் கிடைகின்ற படிகங்கள் 172 0 செல்சியசு வெப்பநிலையில் சிதைவடைகின்றன. மூடிய குழாயில் 201 0 செல்சியசு வெப்பநிலையில் உருகுகின்றது. நடுநிலை நீர்க்கரைசலில் வினைபுரிகின்றன.[2]
மும்மெத்தில்சல்போனியம் அயோடைடு (CH3)3SI C3H9IS 204 எத்தனாலில் இருந்து பெறப்படும் படிகங்கள் 203 – 207 0 செல்சியசு வெப்பநிலையில் சிதைவடைகின்றன.[2][3]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. Blattler, Monatsh., 1919, Volume 40 page 420.
  2. 2.0 2.1 Steinkopf, Muller (1923). Chemische Berichte 56: 1929. 
  3. Mussgnug, Naturwiss.,year 1941, volume 29 page 256

இவற்றையும் காண்க[தொகு]