உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

முத்தெல்லூரியம் இருகுளோரைடு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
முத்தெல்லூரியம் இருகுளோரைடு
Tritellurium dichloride
இனங்காட்டிகள்
12526-08-8 N
பண்புகள்
Te3Cl2
வாய்ப்பாட்டு எடை 453.71 கி/மோல்
தீங்குகள்
ஈயூ வகைப்பாடு பட்டியலிடப்படவில்லை
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
| colspan=2 |  N

முத்தெல்லூரியம் இருகுளோரைடு (Tritellurium dichloride) என்பது Te3Cl2. என்ற மூலக்கூற்று வாய்ப்பாடு கொண்ட கனிம வேதியியல் சேர்மமாகும். தெலூரியத்தின் நிலைப்புத்தன்மை கொண்ட குளோரைடுகளில் இதுவும் ஒன்றாகும்.

தயாரிப்பும் பண்புகளும்[தொகு]

சாம்பல் நிறத்துடன் இரு திண்மமாக Te3Cl2 காணப்படுகிறது. ஒவ்வொரு மூன்றாவது தெலூரியம் மையமும் இரண்டு குளோரைடு ஈனிகளைக் கொண்டு திரும்பும் அலகுகளால் ஆன தெலூரியம் அணுக்களின் நீண்ட சங்கிலிக் கட்டமைப்பை இச்சேர்மம் பெற்றுள்ளது[1].முத்தெல்லூரியம் இருகுளோரைடானது பட்டை இடைவெளி 1.52 எலக்ட்ரான் வோல்ட் கொண்டுள்ள ஒரு குறை கடத்தியுமாகும் . தனிமநிலை தெலூரியத்தின் பட்டை இடைவெளி 0.34 எல்க்ட்ரான் வோல்ட் என்பதைவிட இது அதிகமாகும். தெலூரியத்துடன் விகிதவியல் அளவின்படி குளோரின் சேர்த்து இச்சேர்மத்தைத் தயாரிக்கலாம்[2]

இதர தெலூரியம் குளோரைடுகள்[தொகு]

மஞ்சள் நிறத்தில் நீர்மமாக இருக்கும் Te2Cl2 சேர்மத்தை இலித்தியம் பாலிதெலூரைடு மற்றும் TeCl4 சேர்த்து வினைப்படுத்துவதன் மூலம் தயாரிக்கலாம். Te2Cl ஒரு சிற்றுறுதி நிலைப்புத் தன்மையுடன் கூடிய திண்ம நிலையில் உள்ள பலபடியாகும். இச்சேர்மத்தில் இருந்து Te3Cl2 மற்றும் TeCl4[3] ஆகியனவற்றைத் தயாரிக்கலாம். விகிதச்சமமாதலின்றி பிரிகை அடைவதாலும் நிலைப்புத்தன்மையற்று இருப்பதாலும் தெலூரியம் இருகுளோரைடை தனித்துப் பிரிக்க இயலுவதில்லை. ஆனால், TeCl4 மற்றும் சூடான தெலூரியம் ஆகியவற்றுடன் உருவாகும் ஆவியில் முக்கிய கூறாக இது காணப்படுகிறது[4].

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. R. Kniep, D. Mootz, A. Rabenau "Zur Kenntnis der Subhalogenide des Tellurs" Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 1976, Volume 422, pages 17–38. எஆசு:10.1002/zaac.19764220103
  2. Liv Fernholt, Arne Haaland , Hans V. Volden, Rüdiger Kniep "The molecular structure of tellurium dichloride, TeCl2, determined by gas electron diffraction" Journal of Molecular Structure 1985, volume 128, pages 29-31.எஆசு:10.1016/0022-2860(85)85037-7
  3. Zhengtao Xu "Recent Developments in Binary Halogen–Chalcogen Compounds, Polyanions and Polycations" in Handbook of Chalcogen Chemistry: New Perspectives in Sulfur, Selenium and Tellurium, Francesco Devillanova, Editor, 2006, RSC. pp. 381-416. Royal Society எஆசு:10.1039/9781847557575-00455
  4. Liv Fernholt, Arne Haaland , Hans V. Volden, Rüdiger Kniep "The molecular structure of tellurium dichloride, TeCl2, determined by gas electron diffraction" Journal of Molecular Structure 1985, volume 128, pages 29-31.எஆசு:10.1016/0022-2860(85)85037-7