முதனிலைத் திராவிட மொழி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

முதனிலைத் திராவிட மொழி (ஆங்கிலம்: Proto-Dravidian) என்பது, திராவிட மொழிகளுக்கான முதனிலை மொழி ஆகும். முதனிலை மொழிகள் என்பன கருதுகோள் அடிப்படையிலான மொழிகள்[சான்று தேவை]. இவை மொழியியலாளர்களாற் செய்யப்படுகின்ற மீளுருவாக்கங்கள். அவற்றுக்கு வரலாற்றுப் பதிவுகள் ஏதும் இருப்பதில்லை. இதனால் முதல் நிலைத் திராவிட மொழியும் ஒரு கருதுகோள் அடிப்படையிலானதும், பயன்பாட்டிலுள்ள திராவிட மொழிகளை ஆய்வு செய்து அவற்றின் அடிப்படையில் மீளுருவாக்கம் செய்யபட்டதுமான ஒரு மொழியாகும்[சான்று தேவை].

பிரிவு[தொகு]

இம்முதனிலைத் திராவிட மொழி, கிமு 500 அளவில் முதனிலை வட திராவிடம், முதனிலை நடுத் திராவிடம், முதனிலைத் தென் திராவிடம் எனப் பிரிந்ததாகச் சிலர்[சான்று தேவை] கூறுகின்றனர். வேறு சில மொழியியலாளர்கள், திராவிட மொழிகளின் துணைக் குடும்பங்களிடையே காணப்படும் வேறுபாடுகளின் அளவைப் பார்க்கும்போது இப் பிரிவு இன்னும் முன்னதாகவே ஏற்பட்டிருக்கலாம் எனக் கருதுகின்றனர்[சான்று தேவை]. எல்லாத் திராவிட மொழிகளையும் உள்ளடக்கி, முதனிலைத் திராவிட மொழி வடிவங்களைக் காட்டும் ஒரே நூல், திராவிடச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலி[சான்று தேவை] ஆகும். இதுவும், அதிக விளக்கங்கள் எதுவும் கொடாமல் தொடர்புள்ள சொற்களின் பட்டியலை மட்டுமே தருகிறது.

சொற்கோவை[தொகு]

சொற்கோவை:[1]

தமிழ் முதனிலைத் திராவிட மொழி ஆங்கிலம்
ஒன்று *on-ṯu; *ōr-/*or-V- ‘one’
இரண்டு *īr/*ir-V ‘two’
மூன்று *muH-/*mū- ‘three’ (adj.)
நான்கு *nāl/*nal-V- ‘four’ (adj.)
ஐந்து *cay-m- ‘five’ (adj.)
ஆறு *caṯ-V ‘six’ (adj.)
ஏழு *eẓ-V ‘seven’ (adj.)
எட்டு *eṇ ‘eight’ (adj.)
ஒன்பது *on-patV ‘ten minus one’
பத்து *paH- ‘ten’ (adj.)
தலை *tal-ay ‘head, hair, top’
கண் *kaṇ ‘eye’
மூக்கு *mū-nk(k)u/-nc- ‘nose, beak’
பல் *pal ‘tooth’
வாய் *wāy ‘mouth (edge, beak, mouth of vessel, aperture, blade of sword)’
கை *kay ‘hand, arm’
கால் *kāl ‘leg, foot’
பால் *pāl ‘milk, breast’
எலும்பு *el-V-mp/-nk ‘bone’
பெண் *peṇ ‘woman’
பெயர் *pin-cc-Vr ‘name’
வானம் *wān-am ‘sky’
நிலா *nel-a-nc/-ncc ‘moon, moonlight’
நீர் *nīr ‘water’
ஆறு *yĀtu ‘river, stream’
கடல் *kaṭ-al ‘sea, ocean’
கல் *kal ‘stone’
நாள் *nāḷ ‘day’
மரம் *mar-am/-an ‘tree’
காய் *kāy ‘fruit, pod’
காடு *kā(-n), kā-ṭu ‘forest’
புல் *pul ‘grass’
நாய் *naH-ay/-att/-kuẓi ‘dog’
புலி *pul-i ‘tiger’
எலி *el-i ‘rat’
பாம்பு *pāmpu ‘snake’
இறைச்சி *iṯ-ay-cci ‘meat’
எண்ணெய் *ney ‘oil, ghee’
மீன் *mīn ‘fish’
பேன் *pēn ‘louse’
வெண்மை *weḷ/*weṇ ‘white’
இனிய *in- ‘sweet’ (adj./n.)
புளித்த *puḷ- ‘sour’
கசப்பு *kac (> kay) ‘bitter; bitterness’
உண் *uHṇ-/*ūṇ- ‘to eat, drink’
தின்னு *tiHn- ‘to eat’
வா *waH-/*waH-r ‘to come’
நடை *naṭ-a ‘to walk’
தூக்கம் *tuñc- ‘to sleep’
எண்ணு *eṇ ‘to count’

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. Krishnamurti, Bhadriraju (ப. கிருட்டிணமூர்த்தி). 2003. The Dravidian Languages. Cambridge University Press, ISBN 0-521-77111-0.