மிகப்பெரிய பேரரசுகளின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

இது உலக வரலாற்றின் மிகப்பெரிய பேரரசுகளின் பட்டியல் ஆகும். உலகின் மொத்த நிலப்பரப்பு 14.8 கோடி சதுர கி.மீ. (5.75 கோடி சதுர மைல்) ஆகும். இப்பட்டியலில் அந்தாட்டிக்கா கண்டம் தவிர்த்து உலகின் நிலப்பரப்பான 13.47 கோடி சதுர கி.மீ. கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

மிகப்பெரிய பேரரசுகள்[தொகு]

பேரரசு அதிகபட்ச நிலப் பரப்பு
மில்லியன் கி. மீ.2 மில்லியன் சதுர மைல் உலகின் நிலப்பரப்பில் % ஆண்டு
பிரித்தானியப் பேரரசு 35.5[1] 13.71 26.35% 1920[1]
மங்கோலியப் பேரரசு 24.0[1][2] 9.27 17.81% 1270[2] அல்லது 1309[1]
ரஷ்யப் பேரரசு 22.8[1][2] 8.80 16.92% 1895[1][2]
சிங் அரசமரபு 14.7[1][2] 5.68 10.91% 1790[1][2]
எசுப்பானியப் பேரரசு 13.7[1] 5.29 10.17% 1810[1]
இரண்டாம் பிரெஞ்சு காலனிப் பேரரசு 11.5[1] 4.44 8.53% 1920[1]
அப்பாசியக் கலீபகம் 11.1[1] 4.29 8.24% 750[1]
உமையா கலீபகம் 11.1[1] 4.29 8.24% 720[1]
யுவான் அரசமரபு 11.0[1] 4.25 8.16% 1310[1]
சியோங்னு 9.0[2][3] 3.47 6.68% பொ. ஊ. மு. 176[2][3]
பிரேசில் பேரரசு 8.337[4] 3.22 6.19% 1889[4]
சப்பானியப் பேரரசு 7.4[5]–8.51 2.86–3.285[6] 5.49%–6.32% 1942[5][6]
ஐபீரிய ஒன்றியம் 7.1[1] 2.74 5.27% 1640[1]
ஆன் அரசமரபு 6.5[3] 2.51 4.82% 100[3]
மிங் அரசமரபு 6.5[1][2] 2.51 4.82% 1450[1][2]
ராசிதீன் கலீபாக்கள் 6.4[1] 2.47 4.75% 655[1]
முதலாம் துருக்கியக் ககானரசு 6.0[2][3] 2.32 4.45% 557[2][3]
தங்க நாடோடிக் கூட்டக் கானரசு 6.0[1][2] 2.32 4.45% 1310[1][2]
ஆன் அரசமரபு 6.0[2][3] 2.32 4.45% கி.மு. 50[2][3]
அகாமனிசியப் பேரரசு 5.5[2][3] 2.12 4.08% பொ. ஊ. மு. 500[2][3]
போர்த்துகல் பேரரசு 5.5[1] 2.12 4.08% 1820[1]
தாங் அரசமரபு 5.4[1][2] 2.08 4.01% 715[1][2]
மக்கெடோனியா (பண்டைய இராச்சியம்) 5.2[2][3] 2.01 3.86% பொ. ஊ. மு. 323[2][3]
உதுமானியப் பேரரசு 5.2[1][2] 2.01 3.86% 1683[1][2]
வடக்கு யுவான் அரசமரபு 5.0[1] 1.93 3.71% 1368[1]
உரோமைப் பேரரசு 5.0[2][3] 1.93 3.71% 117[2][3]
சின் அரசமரபு 4.7[3] 1.81 3.49% 10[3]
திபெத்தியப் பேரரசு 4.6[1][2] 1.78 3.41% 800[1][2]
சியான்பே அரசு 4.5[7] 1.74 3.34% 200[7]
முதலாம் மெக்சிகோ பேரரசு 4.429[8] 1.71 3.29% 1821[8]
தைமூரியப் பேரரசு 4.4[1][2] 1.70 3.27% 1405[1][2]
பாத்திம கலீபகம் 4.1[1][2] 1.58 3.04% 969[1][2]
கிழக்குத் துருக்கியக் ககானரசு 4.0[3] 1.54 2.97% 624[3]
ஹூனப் பேரரசு 4.0[2][3] 1.54 2.97% 441[2][3]
முகலாயப் பேரரசு 4.0[1][2] 1.54 2.97% 1690[1][2]
செல்யூக் பேரரசு 3.9[1][2] 1.51 2.89% 1080[1][2]
செலூக்கியப் பேரரசு 3.9[2][3] 1.51 2.89% பொ. ஊ. மு. 301[2][3]
இத்தாலியப் பேரரசு 3.825[9] 1.48 2.84% 1941[9]
ஈல்கானரசு 3.75[1][2] 1.45 2.78% 1310[1][2]
சுங்கர் கானரசு 3.6[7] 1.39 2.67% 1650[7]
சகதாயி கானரசு 3.5[1][2] 1.35 2.6% 1310[1] அல்லது 1350[1][2]
சாசானியப் பேரரசு 3.5[2][3] 1.35 2.6% 550[2][3]
மேற்குத் துருக்கியக் ககானரசு 3.5[3] 1.35 2.6% 630[3]
மேற்கு சியோங்னு 3.5[3] 1.35 2.6% 20[3]
முதலாம் பிரெஞ்சு காலனிப் பேரரசு 3.4[1] 1.31 2.52% 1670[1]
கசனவித்து பேரரசு 3.4[1][2] 1.31 2.52% 1029[1][2]
மௌரியப் பேரரசு 3.4[3]–5.0[2] 1.31–1.93 2.52%–3.71% பொ. ஊ. மு. 261[3] அலல்து பொ. ஊ. மு. 250[2]
தில்லி சுல்தானகம் 3.2[1][2] 1.24 2.37% 1312[1][2]
செருமானிய காலனிப் பேரரசு 3.147 1.215[10] 2.34% 1911[10]
வடக்கு சாங் அரசமரபு 3.1[1][2] 1.20 2.3% 980[1][2]
உயுகுர் ககானரசு 3.1[1][2] 1.20 2.3% 800[1][2]
யின் அரசமரபு (265-420) 3.1[3] 1.20 2.3% 280[3]
தானிசு பேரரசு 3.0[11] 1.16 2.23% 1700[11]
சுயி அரசமரபு 3.0[3] 1.16 2.23% 589[3]
சபாவித்து பேரரசு 2.9[7] 1.12 2.15% 1630[7]
சாமனிய பேரரசு 2.85[1][2] 1.10 2.12% 928[1][2]
யின் அரசமரபு (265-420) 2.8[3] 1.08 2.08% 347[3]
மீடியாப் பேரரசு 2.8[2][3] 1.08 2.08% பொ. ஊ. மு. 585[2][3]
பார்த்தியப் பேரரசு 2.8[2][3] 1.08 2.08% 0[2][3]
உரூரன் ககானரசு 2.8[2][3] 1.08 2.08% 405[2][3]
பைசாந்தியப் பேரரசு 2.7[2]–2.8[3] 1.04–1.08 2%–2.08% 555[2] அல்லது 450[3]
இந்தோ சிதியப் பேரரசு 2.6[3] 1.00 1.93% 20[3]
லியாவோ அரசமரபு 2.6[1][2] 1.00 1.93% 947[1][2]
கிரேக்க பாக்திரியா பேரரசு 2.5[3] 0.97 1.86% பொ. ஊ. மு. 184[3]
பிந்தைய சாவோ 2.5[3] 0.97 1.86% 329[3]
மராட்டியப் பேரரசு 2.5[2] 0.97 1.86% 1760[2]
பெல்ஜிய காலனிப் பேரரசு 2.366[9]–2.47 0.91–0.95[12] 1.76%–1.83% 1941[9] அல்லது 1939[12]
சின் அரசமரபு (1115–1234) 2.3[1][2] 0.89 1.71% 1126[1][2]
குவாரசமியப் பேரரசு 2.3[2]–3.6[1] 0.89–1.39 1.71%–2.67% 1210[2] அல்லது 1218[1]
சின் அரசமரபு 2.3[3] 0.89 1.71% பொ. ஊ. மு. 220[3]
இடச்சுப் பேரரசு 2.1[7] 0.81 1.56% 1938[7]
முதலாம் பிரஞ்சு பேரரசு 2.1[1] 0.81 1.56% 1813[1]
கீவ ருஸ் 2.1[1][2] 0.81 1.56% 1000[1][2]
எகிப்தின் மம்லுக் சுல்தானகம் 2.1[1][2] 0.81 1.56% 1300[1] அல்லது 1400[2]
சொங் அரசமரபு 2.1[1] 0.81 1.56% 1127[1]
போர்த்துகல் பேரரசு 2.1[1] 0.81 1.56% 1900[1]
அல்மொகத் கலீபகம் 2.0[2]–2.3[1] 0.77–0.89 1.48%–1.71% 1200[2] அல்லது 1150[1]
கவோ வெயி 2.0[3] 0.77 1.48% 263[3]
முந்தைய கின் 2.0[3] 0.77 1.48% 376[3]
முந்தைய சாவோ 2.0[3] 0.77 1.48% 316[3]
கோரி அரசமரபு 2.0[7] 0.77 1.48% 1200[7]
இன்கா பேரரசு 2.0[1][2] 0.77 1.48% 1527[1][2]
குசானப் பேரரசு 2.0[2]–2.5[3] 0.77–0.97 1.48%–1.86% 200[2][3]
இலியு சாங் அரசமரபு 2.0[3] 0.77 1.48% 450[3]
வட வெயி 2.0[3] 0.77 1.48% 450[3]
மேற்கு உரோமைப் பேரரசு 2.0[3] 0.77 1.48% 395[3]
அய்யூப்பிய வம்சம் 1.7[1]–2.0[2] 0.66–0.77 1.26%–1.48% 1200[1] அல்லது 1190[2]
குப்தப் பேரரசு 1.7[3]–3.5[2] 0.66–1.35 1.26%–2.6% 440[3] அல்லது 400[2]
ஹெப்தலைட்டுகள் 1.7[13]–4.0[3] 0.66–1.54 1.26%–2.97% 500[13] அல்லது 470[3]
புயித் அரசமரபு 1.6[1][2] 0.62 1.19% 980[1][2]
கிழக்கு உ 1.5[3] 0.58 1.11% 221[3]
வட கி 1.5[3] 0.58 1.11% 557[3]
வட சியோங்னு 1.5[3] 0.58 1.11% 60[3]
வட சோவு 1.5[3] 0.58 1.11% 577[3]
புது அசிரியப் பேரரசு 1.4[2][14] 0.54 1.04% பொ. ஊ. மு. 670[2][14]
கிழக்கு மௌரியப் பேரரசு 1.3[3] 0.50 0.96% பொ. ஊ. மு. 210[3]
இலியாங் அரசமரபு 1.3[2][3] 0.50 0.96% 502,[3] 549,[3] அல்லது 579[2]
குவாசார் பேரரசு 1.29 0.50[15] 0.96% 1873[15]
அக்சும் பேரரசு 1.25[2] 0.48 0.93% 350[2]
சாங் அரசமரபு 1.25[2][14] 0.48 0.93% பொ. ஊ. மு. 1122[2][14]
பிரான்சியா 1.2[1][2] 0.46 0.89% 814[1][2]
சிறீவிஜயம் 1.2[2] 0.46 0.89% 1200[2]
இந்தோ கிரேக்க நாடு 1.1[3] 0.42 0.82% பொ. ஊ. மு. 150[3]
மாலிப் பேரரசு 1.1[1][2] 0.42 0.82% 1380[1][2]
போலந்து-லித்துவேனியா பொதுநலவாயம் 1.1[1][2] 0.42 0.82% 1480[2] அல்லது 1650[1]
அல்மொராவித் அரசமரபு 1.0[2] 0.39 0.74% 1120[2]
ஹர்ஷவர்தனர் 1.0[1][2] 0.39 0.74% 625[1] அல்லது 648[1][2]
கூர்ஜர-பிரதிகாரப் பேரரசு 1.0[1] 0.39 0.74% 860[1]
புனித உரோமைப் பேரரசு 1.0[1] 0.39 0.74% 1050[1]
கசர் கானரசு 1.0[1]–3.0[2] 0.39–1.16 0.74%–2.23% 900[1] அல்லது 850[2]
கெமர் பேரரசு 1.0[1][2] 0.39 0.74% 1290[1][2]
புது எகிப்து இராச்சியம் 1.0[2][14] 0.39 0.74% 1450 BC[14] அல்லது 1300 BC[2]
தாலமி பேரரசு 1.0[3] 0.39 0.74% 301 BC[3]
காரா கிதை 1.0[1]–1.5[2] 0.39–0.58 0.74%–1.11% 1130[1] அல்லது 1210[2]
சிதியா 1.0[13] 0.39 0.74% பொ. ஊ. மு. 400[13]
சூ ஆன் 1.0[3] 0.39 0.74% 221[3]
தகிரித்து அரசமரபு 1.0[1] 0.39 0.74% 800[1]
மேற்கு சியா 1.0[2] 0.39 0.74% 1100[2]
சுவீடியப் பேரரசு 0.99[16] 0.38 0.73% 1700[16]
நாட்சி ஜெர்மனி 0.824[9] 0.32 0.61% 1941[9]
அக்காடியப் பேரரசு 0.8[14] 0.31 0.59% பொ. ஊ. மு. 2250[14]
அவார் ககானரசு 0.8[3] 0.31 0.59% 600[3]
சூ 0.8[3] 0.31 0.59% பொ. ஊ. மு. 300[3]
ஹூனர்கள் 0.8[3] 0.31 0.59% 287[3]
சோங்கை பேரரசு 0.8[1] 0.31 0.59% 1550[1]
ஐக்சோஸ் 0.65[14] 0.25 0.48% பொ. ஊ. மு. 1650[14]
எகிப்தின் இருபத்தி ஆறாம் வம்சம் 0.65[14] 0.25 0.48% பொ. ஊ. மு. 550[14]
ரோசுவி பேரரசு 0.624[17] 0.24 0.46% 1700[17]
ஆத்திரியா-அங்கேரி 0.62 0.24[18] 0.46% 1905[18]
குர்துபா கலீபகம் 0.6[1] 0.23 0.45% 1000[1]
போர்த்துகல் பேரரசு 0.6[1] 0.23 0.45% 1580[1]
விசிகோத்திய இராச்சியம் 0.6[3] 0.23 0.45% 580[3]
சவு அரசமரபு 0.55[19] 0.21 0.41% பொ. ஊ. மு. 1100[19]
சீக்கியப் பேரரசு 0.52 0.20[20] 0.39% 1839[20]
கோர்தோபா அமீரகம் 0.5[1] 0.19 0.37% 756[1]
கோசல நாடு 0.5[3] 0.19 0.37% பொ. ஊ. மு. 543[3]
லிடியா 0.5[14] 0.19 0.37% பொ. ஊ. மு. 585[14]
மகத நாடு 0.5[3] 0.19 0.37% பொ. ஊ. மு. 510[3]
எகிப்தின் மத்தியகால இராச்சியம் 0.5[14] 0.19 0.37% பொ. ஊ. மு. 1850[14]
புது பாபிலோனியப் பேரரசு 0.5[14] 0.19 0.37% பொ. ஊ. மு. 562[14]
சாதவாகனர் 0.5[3] 0.19 0.37% 150[3]
எகிப்தின் இருபத்தி ஐந்தாம் வம்சம் 0.5[14] 0.19 0.37% பொ. ஊ. மு. 715[14]
மேற்கு சத்ரபதிகள் 0.5[3] 0.19 0.37% 100[3]
இட்டைட்டு பேரரசு 0.45[14] 0.17 0.33% பொ. ஊ. மு. 1250–பொ. ஊ. மு. 1220[14]
சியா அரசமரபு 0.45[14] 0.17 0.33% பொ. ஊ. மு. 1800[14]
பல்கேரியப் பேரரசு 0.4[21][need quotation to verify] 0.15 0.3% 850[21][need quotation to verify]
பிரான்சு இராச்சியம் (நடுக்காலம்) 0.4[1] 0.15 0.3% 1250[1]
மத்திய கால அசிரியப் பேரரசு 0.4[14] 0.15 0.3% பொ. ஊ. மு. 1080[14]
பழைய எகிப்து இராச்சியம் 0.4[14] 0.15 0.3% பொ. ஊ. மு. 2400[14]
சொகோட்டோ கலீபகம் 0.4[22] 0.15 0.3% 1804[22]
இலத்தீன் பேரரசு 0.35[3] 0.14 0.26% 1204[3]
பண்டைய கார்த்தேஜ் 0.3[3] 0.12 0.22% பொ. ஊ. மு. 220[3]
சிந்துவெளி நாகரிகம் 0.3[19] 0.12 0.22% பொ. ஊ. மு. 1800[19]
மித்தானி இராச்சியம் 0.3[14] 0.12 0.22% பொ. ஊ. மு. 1450–பொ. ஊ. மு. 1375[14]
முதல் பாபிலோனியப் பேரரசு 0.25[14] 0.10 0.19% பொ. ஊ. மு. 1690[14]
அசுத்தெக் பேரரசு 0.22[1] 0.08 0.16% 1520[1]
சூலு இராச்சியம் 0.21 0.08[23] 0.16% 1822[23]
ஈலாம் 0.2[14] 0.08 0.15% பொ. ஊ. மு. 1160[14]
பிரைசியா 0.2[14] 0.08 0.15% பொ. ஊ. மு. 750[14]
இசினின் இரண்டாம் அரசமரபு 0.2[14] 0.08 0.15% பொ. ஊ. மு. 1130[14]
அரராத்து இராச்சியம் 0.2[14] 0.08 0.15% பொ. ஊ. மு. 800[14]
கிழக்கு சோவு 0.15[14] 0.06 0.11% பொ. ஊ. மு. 770[14]
இட்டைட்டு பேரரசு 0.15[14] 0.06 0.11% பொ. ஊ. மு. 1450[14]
பழைய அசிரியப் பேரரசு 0.15[14] 0.06 0.11% பொ. ஊ. மு. 1730[14]
இட்டைட்டு பேரரசு 0.15[14] 0.06 0.11% பொ. ஊ. மு. 1530[14]
ஓயோ பேரரசு 0.15[24] 0.06 0.11% 1680[24]
போர்னு பேரரசு 0.13 0.05[25] 0.1% 1892[25]
லார்சா 0.1[14] 0.04 0.07% பொ. ஊ. மு. 1750–பொ. ஊ. மு. 1700[14]
மூன்றாவது ஊர் வம்சம் 0.1[14] 0.04 0.07% பொ. ஊ. மு. 2000[14]
தரசகன் பேரரசு 0.075[26] 0.03 0.06% 1450[26]
லகாசு 0.05[19] 0.02 0.04% பொ. ஊ. மு. 2400[19]
சுமேரியா 0.05[14] 0.02 0.04% பொ. ஊ. மு. 2400[14]

குறிப்பிட்ட காலம் வரை மிகப் பெரிய பேரரசுகள்[தொகு]

பேரரசு பரப்பளவு
(மில்லியன் கி. மீ.2)
ஆண்டு
மேல் மற்றும் கீழ் எகிப்து 0.1[14] பொ. ஊ. மு. 3000[14]
பழைய எகிப்து இராச்சியம் 0.25[14] பொ. ஊ. மு. 2850[14]
0.4[14] பொ. ஊ. மு. 2400[14]
அக்காடியப் பேரரசு 0.65[14] பொ. ஊ. மு. 2300[14]
0.8[14] பொ. ஊ. மு. 2250[14]
புது எகிப்து இராச்சியம் 1.0[14] பொ. ஊ. மு. 1450[14]
சாங் அரசமரபு 1.25[14] பொ. ஊ. மு. 1122[14]
புது அசிரியப் பேரரசு 1.4[14] பொ. ஊ. மு. 670[14]
மீடியாப் பேரரசு[a] 2.8[3] பொ. ஊ. மு. 585[3]
அகாமனிசியப் பேரரசு 3.6[3] பொ. ஊ. மு. 539[3]
5.5[3] பொ. ஊ. மு. 500[3]
சியோங்னு 9.0[3] பொ. ஊ. மு. 176[3]
உமையா கலீபகம் 11.1[1] 720[1]
மங்கோலியப் பேரரசு 13.5[1] 1227[1]
24.0[1] 1309[1]
பிரித்தானியப் பேரரசு 24.5[1] 1880[1]
35.5[1] 1920[1]
 1. More recent reassessment of the historical evidence, both archaeological and textual, has led modern scholars to question previous notions of the extent of the realm of the Medes and even its existence as a unified state.[27] If the Median Empire never surpassed the size of the Neo-Assyrian Empire, the latter remained the largest empire the world had seen until the Achaemenid Empire surpassed it.[14][3]

குறிப்பிட்ட கால கட்டத்தில் மிகப் பெரிய பேரரசுகள்[தொகு]

பேரரசு பரப்பளவு
(மில்லியன் கி. மீ.2)[19]
தோராய காலம்[19]
மேல் எகிப்து 0.1 பொ. ஊ. மு. 3000
பழைய எகிப்து இராச்சியம் 0.25–0.4 பொ. ஊ. மு. 2800 – பொ. ஊ. மு. 2400
அக்காடியப் பேரரசு 0.2–0.6 பொ. ஊ. மு. 2300 – பொ. ஊ. மு. 2200
சிந்துவெளி நாகரிகம் 0.15 பொ. ஊ. மு. 2100
எகிப்தின் மத்தியகால இராச்சியம் 0.2–0.5 பொ. ஊ. மு. 2000 – பொ. ஊ. மு. 1800
சியா அரசமரபு 0.4 பொ. ஊ. மு. 1700
ஐக்சோஸ் 0.65 பொ. ஊ. மு. 1600
புது எகிப்து இராச்சியம் 0.65–1.0 பொ. ஊ. மு. 1500 – பொ. ஊ. மு. 1300
சாங் அரசமரபு 0.9–1.1 பொ. ஊ. மு. 1250 – பொ. ஊ. மு. 1150
புது எகிப்து இராச்சியம் 0.5–0.6 பொ. ஊ. மு. 1100 – பொ. ஊ. மு. 1050
சவு அரசமரபு 0.35–0.45 பொ. ஊ. மு. 1000 – பொ. ஊ. மு. 900
புது அசிரியப் பேரரசு 0.4–1.4 பொ. ஊ. மு. 850 – பொ. ஊ. மு. 650
மீடியாப் பேரரசு[a] 3.0 பொ. ஊ. மு. 600
அகாமனிசியப் பேரரசு 2.5–5.5 பொ. ஊ. மு. 550 – பொ. ஊ. மு. 350
மக்கெடோனியா (பண்டைய இராச்சியம்) 5.2 பொ. ஊ. மு. 323
செலூக்கியப் பேரரசு 4.0 பொ. ஊ. மு. 300
மௌரியப் பேரரசு 3.5 பொ. ஊ. மு. 250
ஆன் அரசமரபு 2.5 பொ. ஊ. மு. 200
சியோங்னு 5.7 பொ. ஊ. மு. 150
ஆன் அரசமரபு 4.2–6.5 பொ. ஊ. மு. 100 – 200 பொ. ஊ.
உரோமைப் பேரரசு 4.4 250350
சாசானியப் பேரரசு 3.5 400
ஊணப் பேரரசு 4.0 450
சாசானியப் பேரரசு 3.5 500
முதல் துருக்கியக் ககானரசு 3.0–5.2 550600
ராசிதீன் கலீபாக்கள் 5.2 650
உமையா கலீபகம் 9.0–11.0 700750
அப்பாசியக் கலீபகம் 8.3–11.0 750800
திபெத் 2.5–4.7 850950
சொங் அரசமரபு 3.0 1000
செல்யூக் பேரரசு 3.0–4.0 10501100
திபெத் 2.5 1150
சின் அரசமரபு (1115–1234) 2.3 1200
மங்கோலியப் பேரரசு 18.0–24.0 12501300
யுவான் அரசமரபு 11.0 1350
தைமூரியப் பேரரசு 4.0 1400
மிங் அரசமரபு 4.7–6.5 14501500
உதுமானியப் பேரரசு 4.3 1550
உருசியாவின் சாராட்சி 6.0–12.0 16001700
உருசியப் பேரரசு 14.0–17.0 17501800
பிரித்தானியப் பேரரசு 23.0–34.0 18501925
சோவியத் ஒன்றியம் 22.5 19501975
 1. More recent reassessment of the historical evidence, both archaeological and textual, has led modern scholars to question previous notions of the extent of the realm of the Medes and even its existence as a unified state.[27] If the largest empire in the year 600 BC was not the Median Empire, it was Late Egypt with an area of 0.55 million km2.

உலக மக்கள் தொகை சதவீத அடிப்படையில்[தொகு]

பேரரசு உலக மக்கள்

தொகையில்

இதன் சதவீதம்[28]

ஆண்டு[28]
சிங் அரசமரபு 37 1800
சொங் அரசமரபு 33 1100
ஆன் அரசமரபு 32 1
மங்கோலியப் பேரரசு 31 1290
உரோமைப் பேரரசு 30 150
யின் அரசமரபு (265-420) 28 280
மிங் அரசமரபு 28 1600
சின் அரசமரபு 24 பொ. ஊ. மு. 220
முகலாயப் பேரரசு 24 1700
தாங் அரசமரபு 23 900
தில்லி சுல்தானகம் 23 1350
பிரித்தானியப் பேரரசு 23 1938
சப்பானியப் பேரரசு 20 1943
மௌரியப் பேரரசு 19 பொ. ஊ. மு. 250
முன்னாள் கின் 19 376
வடக்கு சோவு 16 580
மக்கெடோனியா (பண்டைய இராச்சியம்) 15 பொ. ஊ. மு. 323
ஹர்ஷவர்தனர் 15 647
குப்தப் பேரரசு 13 450
வடக்கு வெயி 13 500
உமையா கலீபகம் 13 750
அகாமனிசியப் பேரரசு 12 பொ. ஊ. மு. 450
முன்னாள் யான் 12 366
சின் அரசமரபு (1115–1234) 12 1200
நாட்சி ஜெர்மனி 12 1943

உசாத்துணை[தொகு]

 1. 1.000 1.001 1.002 1.003 1.004 1.005 1.006 1.007 1.008 1.009 1.010 1.011 1.012 1.013 1.014 1.015 1.016 1.017 1.018 1.019 1.020 1.021 1.022 1.023 1.024 1.025 1.026 1.027 1.028 1.029 1.030 1.031 1.032 1.033 1.034 1.035 1.036 1.037 1.038 1.039 1.040 1.041 1.042 1.043 1.044 1.045 1.046 1.047 1.048 1.049 1.050 1.051 1.052 1.053 1.054 1.055 1.056 1.057 1.058 1.059 1.060 1.061 1.062 1.063 1.064 1.065 1.066 1.067 1.068 1.069 1.070 1.071 1.072 1.073 1.074 1.075 1.076 1.077 1.078 1.079 1.080 1.081 1.082 1.083 1.084 1.085 1.086 1.087 1.088 1.089 1.090 1.091 1.092 1.093 1.094 1.095 1.096 1.097 1.098 1.099 1.100 1.101 1.102 1.103 1.104 1.105 1.106 1.107 1.108 1.109 1.110 1.111 1.112 1.113 1.114 1.115 1.116 1.117 1.118 1.119 1.120 1.121 1.122 1.123 1.124 1.125 1.126 1.127 Rein Taagepera (September 1997). "Expansion and Contraction Patterns of Large Polities: Context for Russia". International Studies Quarterly 41 (3): 492–502. doi:10.1111/0020-8833.00053. https://escholarship.org/content/qt3cn68807/qt3cn68807.pdf. பார்த்த நாள்: 2020-07-07. 
 2. 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038 2.039 2.040 2.041 2.042 2.043 2.044 2.045 2.046 2.047 2.048 2.049 2.050 2.051 2.052 2.053 2.054 2.055 2.056 2.057 2.058 2.059 2.060 2.061 2.062 2.063 2.064 2.065 2.066 2.067 2.068 2.069 2.070 2.071 2.072 2.073 2.074 2.075 2.076 2.077 2.078 2.079 2.080 2.081 2.082 2.083 2.084 2.085 2.086 2.087 2.088 2.089 2.090 2.091 2.092 2.093 2.094 2.095 2.096 2.097 2.098 2.099 2.100 2.101 2.102 2.103 2.104 2.105 2.106 2.107 2.108 2.109 2.110 2.111 2.112 2.113 2.114 2.115 2.116 2.117 2.118 2.119 Peter Turchin; Adams, Jonathan M.; Hall, Thomas D. (December 2006). "East-West Orientation of Historical Empires". Journal of World-Systems Research 12 (2): 222–223. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:1076-156X. http://peterturchin.com/PDF/Turchin_Adams_Hall_2006.pdf. பார்த்த நாள்: 2020-07-07. 
 3. 3.000 3.001 3.002 3.003 3.004 3.005 3.006 3.007 3.008 3.009 3.010 3.011 3.012 3.013 3.014 3.015 3.016 3.017 3.018 3.019 3.020 3.021 3.022 3.023 3.024 3.025 3.026 3.027 3.028 3.029 3.030 3.031 3.032 3.033 3.034 3.035 3.036 3.037 3.038 3.039 3.040 3.041 3.042 3.043 3.044 3.045 3.046 3.047 3.048 3.049 3.050 3.051 3.052 3.053 3.054 3.055 3.056 3.057 3.058 3.059 3.060 3.061 3.062 3.063 3.064 3.065 3.066 3.067 3.068 3.069 3.070 3.071 3.072 3.073 3.074 3.075 3.076 3.077 3.078 3.079 3.080 3.081 3.082 3.083 3.084 3.085 3.086 3.087 3.088 3.089 3.090 3.091 3.092 3.093 3.094 3.095 3.096 3.097 3.098 3.099 3.100 3.101 3.102 3.103 3.104 3.105 3.106 3.107 3.108 3.109 3.110 3.111 3.112 3.113 3.114 3.115 3.116 3.117 Rein Taagepera (1979). "Size and Duration of Empires: Growth-Decline Curves, 600 B.C. to 600 A.D.". Social Science History 3 (3/4): 121–122, 124–129, 132–133. doi:10.2307/1170959. 
 4. 4.0 4.1 "Área Territorial Brasileira" (in pt). Brazilian Institute of Geography and Statistics. http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/historico.shtm. "A primeira estimativa oficial para a extensão superficial do território brasileiro data de 1889. O valor de 8.337.218 km2 foi obtido a partir de medições e cálculos efetuados sobre as folhas básicas da Carta do Império do Brasil, publicada em 1883. [The first official estimate of the surface area of the Brazilian territory dates from 1889. A value of 8,337,218 km2 was obtained from measurements and calculations made on drafts of the Map of the Empire of Brazil, published in 1883.]" 
 5. 5.0 5.1 Conrad, Sebastian (2014). "The Dialectics of Remembrance: Memories of Empire in Cold War Japan". Comparative Studies in Society and History 56 (1): 8. doi:10.1017/S0010417513000601. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:0010-4175. https://core.ac.uk/download/pdf/199424523.pdf. பார்த்த நாள்: 2020-07-07. "In 1942, at the moment of its greatest extension, the empire encompassed territories spanning over 7,400,000 square kilometers.". 
 6. 6.0 6.1 James, David H. (2010-11-01) (in en). The Rise and Fall of the Japanese Empire. Routledge. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:9781136925467. https://books.google.com/books?id=Ceklh3YT_38C&pg=PT331. பார்த்த நாள்: 11 September 2018. "by 1942, this 'Empire' covered about 3,285,000 square miles" 
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 Bang, Peter Fibiger; Bayly, C. A.; Scheidel, Walter (2020-12-02) (in en). The Oxford World History of Empire: Volume One: The Imperial Experience. Oxford University Press. பக். 92–94. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:978-0-19-977311-4. https://books.google.com/books?id=9mkLEAAAQBAJ&pg=PA92. 
 8. 8.0 8.1 Rodríguez, Jaime; Vincent, Kathryn (1997). "The Colonization and Loss of Texas: A Mexican Perspective". Myths, Misdeeds and Misunderstandings: The Roots of Conflict in US-Mexican Relations (First ). Wilmington, DE, USA: Scholarly Resources Inc.. பக். 47. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0-8420-2662-2. https://books.google.com/books?id=X6FIUUjtq0oC&pg=PA47. பார்த்த நாள்: 14 May 2020. "When it was founded in 1821, the Mexican Empire extended over 4,429,000 km2 (not including the 445,683 km2 temporarily added by the short-lived union of the Central American provinces)." 
 9. 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Soldaten-Atlas (Tornisterschrift des Oberkommandos der Wehrmacht, Heft 39). லைப்சிக்: Bibliographisches Institut. 1941. பக். 8, 32. https://archive.org/details/Tornisterschrift-des-Oberkommandos-der-Wehrmacht-Soldaten-Atlas. 
 10. 10.0 10.1   "Germany". பிரித்தானிக்கா கலைக்களஞ்சியம் (11th) 11. (1911). Cambridge University Press. 804–828. “Area English Sq. m. [...] German Empire: 208,780 Area (estimated) sq. m. [...] Total dependencies: 1,006,412” 
 11. 11.0 11.1 Korchmina, Elena; Sharp, Paul (June 2020). "Denmark and Russia: What can we learn from the historical comparison of two great Arctic agricultural empires?". European Historical Economics Society. p. 3. http://www.ehes.org/EHES_187.pdf. "Around 1700, the Danish Empire covered around 3 million square kilometers" 
 12. 12.0 12.1 Townsend, Mary Evelyn; Peake, Cyrus Henderson (1941) (in en). European Colonial Expansion Since 1871. J.B. Lippincott. பக். 19. https://books.google.com/books?id=P4-OAAAAMAAJ&pg=PA19. பார்த்த நாள்: 2020-07-19. 
 13. 13.0 13.1 13.2 13.3 Peter Turchin (2009). "A theory for formation of large empires" (in en). Journal of Global History 4 (2): 202. doi:10.1017/S174002280900312X. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:1740-0228. https://pdfs.semanticscholar.org/4f5d/7c534b86b3833e1e27381113584873e35ec7.pdf. பார்த்த நாள்: 2020-01-31. 
 14. 14.00 14.01 14.02 14.03 14.04 14.05 14.06 14.07 14.08 14.09 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 14.17 14.18 14.19 14.20 14.21 14.22 14.23 14.24 14.25 14.26 14.27 14.28 14.29 14.30 14.31 14.32 14.33 14.34 14.35 14.36 14.37 14.38 14.39 14.40 14.41 14.42 14.43 14.44 14.45 14.46 14.47 14.48 14.49 14.50 14.51 14.52 14.53 14.54 14.55 14.56 14.57 14.58 14.59 14.60 14.61 14.62 14.63 14.64 14.65 14.66 14.67 14.68 14.69 14.70 Rein Taagepera (1978). "Size and Duration of Empires: Growth-Decline Curves, 3000 to 600 B.C.". Social Science Research 7 (2): 182–189. doi:10.1016/0049-089x(78)90010-8. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:0049-089X. https://escholarship.org/content/qt6wf6m5qg/qt6wf6m5qg.pdf. பார்த்த நாள்: 2020-07-07. 
 15. 15.0 15.1 William Hughes (geographer) (1873) (in en). A Class-book of Modern Geography: With Examination Questions. G. Philip & Son. பக். 175. https://books.google.com/books?id=3bovAQAAMAAJ&pg=PA175. பார்த்த நாள்: 2020-08-26. "In size it is about 500,000 square miles" 
 16. 16.0 16.1 Ulf Sundberg (2018). Swedish defensive fortress warfare in the Great Northern War 1702-1710. Åbo: Åbo Akademis förlag. பக். 26. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:978-951-765-897-3. இணையக் கணினி நூலக மையம்:1113941754. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/156474/sundberg_ulf.pdf. "In 1700, the Swedish Empire covered a land area of 990,000 square kilometers and had 2,500,000 inhabitants." 
 17. 17.0 17.1 Cornell, James (1978) (in en). Lost Lands and Forgotten People. Sterling Publishing Company. பக். 24. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:978-0-8069-3926-1. https://books.google.com/books?id=TnmteYTFUmIC. "Zimbabwe continued to grow, reaching the height of its power in 1700, under the rule of the Rozwi people. When the first Europeans arrived on the African coast, they heard tales of a great stone city, the capital of a vast empire. The tales were true, for the Rozwi controlled 240,000 square miles (624,000 sq km)" 
 18. 18.0 18.1   "Austria-Hungary". பிரித்தானிக்கா கலைக்களஞ்சியம் (11th) 03. (1911). Cambridge University Press. 2–39. “It occupies about the sixteenth part of the total area of Europe, with an area (1905) of 239,977 sq. m.” 
 19. 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 Rein Taagepera (1978). "Size and duration of empires: Systematics of size" (in en). Social Science Research 7 (2): 116–117. doi:10.1016/0049-089X(78)90007-8. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:0049-089X. https://escholarship.org/content/qt8vx325vq/qt8vx325vq_noSplash_a2c2db5cdb06a3d4d4e35b2852a74948.pdf. பார்த்த நாள்: 2020-07-07. 
 20. 20.0 20.1 Singh, Amarpal (2010-08-15) (in en). The First Anglo-Sikh War. Amberley Publishing Limited. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:978-1-4456-2038-1. https://books.google.com/books?id=RHWoAwAAQBAJ&pg=PT16. "By 1839, the year of his death, the Sikh kingdom extended from Tibet and Kashmir to Sind and from the Khyber Pass to the Himalayas in the east. It spanned 600 miles from east to west and 350 miles from north to south, comprising an area of just over 200,000 square miles." 
 21. 21.0 21.1 Rashev, Rasho (2008) (in bg). Българската езическа култура VII -IX в./Bulgarian Pagan Culture VII – IX cтр. 38. Класика и стил. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:9789543270392. 
 22. 22.0 22.1 Henk Wesseling (2015-10-23) (in en). The European Colonial Empires: 1815-1919. Routledge. பக். 93. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:978-1-317-89507-7. https://books.google.com/books?id=PdHMCgAAQBAJ&pg=PA93. பார்த்த நாள்: 2020-07-03. "Islam spread quickly in Hausaland, which, after the jihad of 1804, was incorporated into the Sokoto Caliphate, a vast empire of 400,000 square kilometres." 
 23. 23.0 23.1 Max Gluckman (1960). "The Rise of a Zulu Empire". சயன்டிஃபிக் அமெரிக்கன் 202 (4): 162. doi:10.1038/scientificamerican0460-157. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:0036-8733. Bibcode: 1960SciAm.202d.157G. https://www.scientificamerican.com/article/the-rise-of-a-zulu-empire/. பார்த்த நாள்: 2020-07-07. "By 1822 he had made himself master over 80,000 square miles". 
 24. 24.0 24.1 Thornton, John (1998-04-28) (in en). Africa and Africans in the Making of the Atlantic World, 1400-1800. Cambridge University Press. பக். 104. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:978-0-521-62724-5. https://books.google.com/books?id=AVZDHeVEeywC&pg=PA104. "By 1680, the Oyo Empire (in Nigeria) may have exceeded 150,000 square kilometers, though not by much." 
 25. 25.0 25.1 William Hughes (geographer); Williams, J. Francon (1892) (in en). A Class-book of Modern Geography: With Examination Questions, Notes, & Index. G. Philip & son. பக். 281. https://books.google.com/books?id=0J4BAAAAYAAJ&pg=PA281. "It has an area of perhaps 50,000 square miles." 
 26. 26.0 26.1 Blanford, Adam Jared (2014). Rethinking Tarascan Political and Spatial Organization. கொலராடோ பல்கலைக்கழகம் (போல்டர்). p. 6. https://pdfs.semanticscholar.org/59c1/6f2a2864d85d403b223a9735015be38f4f10.pdf. பார்த்த நாள்: 2020-07-03. "By A.D. 1450, the Tarascan Uacúsecha were leaders of an empire that spanned 75,000 square kilometers of west Mexico". 
 27. 27.0 27.1 பிழை காட்டு: செல்லாத <ref> குறிச்சொல்; MediaAndItsDiscontents என்னும் பெயரில் உள்ள ref குறிச்சொல்லுக்கு உரையேதும் வழங்கப்படவில்லை
 28. 28.0 28.1 Walter Scheidel (2020). "The Scale of Empire: Territory, Population, Distribution". in Peter Fibiger Bang (in en). The Oxford World History of Empire: Volume One: The Imperial Experience. Oxford University Press. பக். 103. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:978-0-19-977311-4. https://books.google.com/books?id=9mkLEAAAQBAJ&pg=PA103.