மாசு வெளிப்பாடு தடுப்பு வணிகம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.


ஜெர்மனியின் ஓர் கரி சக்தி ஆலை.மாசு வெளிப்பாடு வர்த்த்கத்தினால் கரி இதர மாற்றுக்களைக் காட்டிலும் குறைந்த போட்டியிடும் திறனுள்ள எரிபொருளாக மாறுகிறது.

மாசு வெளிப்பாடு தடுப்பு வணிகம் (மாசளவு வரையறுக்கப்பட்டு வணிகம் செய்தல் எனவும் அறியப்படுகிறது) என்பதொரு மாசுகளின் வெளிப்பாட்டின் அளவுகளை குறைத்தல்களை அடைய பொருளாதார ஊக்கமளிப்புக்களை அளிப்பதன் மூலம் மாசினை கட்டுப்படுத்தும் நிர்வாக ரீதியிலான அணுகுமுறையாகும்.

ஒரு மைய ஆணையம் (வழக்கமாக ஒரு அரசு சார்ந்த அமைப்பு) வெளிப்படுத்தப்படக்கூடிய மாசளவின் மீது ஒரு வரையறையை அல்லது முகடினை ஏற்படுத்துகிறது. நிறுவனங்கள் அல்லது இதர குழுமங்களுக்கு மாசு வெளிப்பாட்டு உரிமங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன[தெளிவுபடுத்துக]. மேலும் இணையான எண்ணிக்கையுள்ள இசைவுகளை (அல்லது நற்பெயர்கள் ) வைத்திருக்கும் தேவையுள்ளது. அது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுள்ள மாசினை வெளியிடும் உரிமையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. இசைவுகள் மற்றும் நற்பெயர்களின் மொத்த அளவு வரையறையை தாண்ட இயலாது, மொத்த மாசு வெளிப்பாட்டினை அதே மட்டத்தில் வரையறுக்கிறது. தங்களது மாசு வெளியீட்டின் இசைவுகளை அதிகரிக்கத் தேவையுள்ள நிறுவனங்கள் குறைவாக மாசினை வெளியிடுபவர்களிடமிருந்து நற்பெயர்களை வாங்க வேண்டும். இசைவுகளை மாற்றிக்கொள்வது வர்த்தகம் என்று குறிக்கப்படுகிறது. விளைவாக, வாங்குபவர் மாசிற்கு கட்டணமொன்றை கொடுக்கிறார், அதே சமயம் விற்பவர் தேவைக்கு அதிகமாக மாசு வெளிப்பாட்டினை குறைத்ததற்காக வெகுமதி அளிக்கப்படுகிறார். ஆகையால், கருத்தியலில், மிகக் குறைவாக மாசு வெளிப்பாட்டை குறைக்கக்கூடியவர்கள் அவ்வாறு செய்வர், சமூகத்திற்காக மிகக் குறைந்த செலவில் மாசு குறைப்பை சாதிக்கச் செய்கின்றனர்.[1]

பல காற்று மாசுகளில் செயல்படக் கூடிய வணிக திட்டங்கள் உள்ளன. பசுமை இல்ல வாயுக்களுக்கு பெரிய அளவிலுள்ள திட்டம் ஐரோப்பிய ஒன்றிய மாசு வெளிப்பாட்டு வணிக திட்டமாகும்.[2] அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் தேசியளவிலான சந்தையொன்று அமில மழையை குறைக்க உள்ளது. அத்துடன் நைட்ரஜன் ஆக்சைட்ஸ்சினைக் குறைக்கப் பல பிரதேச சந்தைகள் இருக்கின்றன.[3] இதர மாசுபடுத்தும் பொருட்களுக்கான சந்தைகள் சிறிதாகவும் அதிகமாக உள்ளூர்மயமானவையாக இருக்கக் கூடிய குறிப்பிட்ட வழியைச் சார்ந்துள்ளன.

மேலோட்டப் பார்வை[தொகு]

மாசு வெளிப்பாடு வணிகத்தின் செயல்திட்டத்தின் நோக்கமானது ஒட்டுமொத்தமான ஏற்படுத்தப்பட்டதொரு மாசு வெளிப்பாடு இலக்கினை சந்திக்கும் செலவினைக் குறைப்பதாகும்.[4] வரையறை யென்பது மாசு வெளிப்பாடுகளின் மீதான அமலாக்கக்கூடிய ஒன்று. அது வழக்கமாக காலப்போக்கில் குறைக்கப்படலாம் - அந்நடவடிக்கை ஒரு தேசிய மாசு வெளிப்பாடுகளின் குறைப்பு இலக்கினை நோக்கிய குறிக்கோளினைக் கொண்டதாகும்.[4] பிற அமைப்புக்களில், வணிகம் செய்யப்பட்ட அனைத்து நற்பெயர்களின் ஒர் பகுதி விடப்பட வேண்டும். இது ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு வணிகம் நிகழும் போது ஒரு நிகர மாசு வெளிப்பாடினை விளைவிக்கிறது. பல வரையறுக்கப்பட்ட மாசு வெளிப்பாடு வர்த்தக அமைப்புகளில், மாசு ஏற்படுத்தாத நிறுவனங்கள் கூட பங்கேற்கும், ஆகையால், சூழலியல் குழுக்கள் இசைவுகளை அல்லது நற்பெயர்களை வாங்கவும், விட்டுவிடவும் இயலும். இதனால் தேவை விதிக்கு (law of demand) இணங்க மீதமுள்ளவற்றின் விலையை ஏற்றம் காணச் செய்கிறது.[5] பெரும் நிறுவனங்களும் கூட முன்னதாகவே இசைவுகளை இலாப நோக்கமற்ற நிறுவனத்திற்கு நன்கொடையாக அளிக்கலாம். அதன்பிறகு அந்நிறுவனங்கள் வரிக் கழிவுகளுக்கு தகுதியுடையனாகின்றன.

பொருளாதார நிபுணர்கள் "சந்தை-மைய" நுட்பங்களான மாசு வெளிப்பாடு வணிகம் போன்றவற்றை சூழலியல் பிரச்சினைகளை சந்திக்க பயன்படுத்துவதை வற்புறுத்துகின்றனர். அதை சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய வகையிலான "கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாடு" விதிகளுக்கு மாற்றாக வற்புறுத்துகின்றனர்.[6] கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாடு விதிகள் அதீதமாக இறுக்கமானவையாக, புவியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப வேறுபாடுகளின் மீது கூருணர்ச்சியற்றவையாக மற்றும் திறமையற்றவையாக இருப்பதற்காக விமர்சிக்கப்படுகின்றன.[7] இருப்பினும், மாசு வெளிப்பாடு வணிகத்திற்கு திறமையாக மாசு வெளிப்பாட்டினை திறனுடன் குறைக்க வரையறை ஒன்று தேவைப்படுகிறது, அத்துடன் அவ்வரையறை ஓர் அரசு கட்டுப்பாட்டு வழிமுறையாகும். ஒரு வரையறையானது, அரசினாலான அரசியல் நடைமுறைகளுடன் ஏற்படுத்தப்படுத்தபட்டப் பின்னர், தனிப்பட்ட நிறுவனங்கள் எவ்வாறான வழியில் அவர்களின் மாசு வெளிப்பாடுகளைக் குறைப்பர் என்பதை சுதந்திரமாக தேர்ந்தெடுக்கலாம். மாசு வெளிப்பாடுகளை குறைக்கத் தவறுவது என்பது இதற்கு மேலுமான அரசு ஒழுங்குபடுத்தல் வழிமுறைகளின் கீழ் தண்டனைக்குரியது. அதன் மூலம் விதிக்கப்படும் ஒரு அபராதம் உற்பத்திச் செலவை அதிகரிக்கக் கூடும். நிறுவனங்கள் மாசு கட்டுப்பாட்டு ஒழுங்கினை இணங்கி இருக்க குறைந்த செலவிலான வழிமுறைகளைத் தேர்வு செய்யும், அது குறைந்த செலவுடைய தீர்வுகளைப் பயன்படுத்தத்தக்க மாசுக் குறைப்புக்கு வழிவகுக்கும், அதே சமயம் அதிகச் செலவு பிடிக்கும் மாசு வெளிப்பாடுகளை குறைக்கவும் வழிவகுக்கிறது.

வரலாறு[தொகு]

பிந்தைய ஆண்டுகளில் "மாசு வெளிப்பாடு வரையறை மற்றும் வணிகம்" என்றழைக்கப்பட்ட காற்று மாசு தடுப்புத் திறன் அணுகுமுறையின் செயல்திறனானது, முதன் முதலாக 1967 மற்றும் 1970 ஆண்டுகளின் இடைபட்ட காலங்களில் நுண்-பொருளியல் கணிணி உருவாக்கலின் ஆய்வுகளில் நிரூபணமானது. அவை நேஷனல் ஏர் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்காக (National Air Pollution Control Administration) (யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் ஏஜென்சீஸ் ஆஃபிஸ் ஆஃப் ஏர் அண்ட் ரேடியேஷன்னிற்கு முந்தைய நிறுவனம்) (United States Environmental Protection Agency's Office of Air and Radiation) எலிசன் பர்டன் (Ellison Burton) மற்றும் வில்லியம் சஞ்சோர் (William Sanjour) ஆகியோரால் செய்யப்பட்டன. இத்தகைய ஆய்வுகள் பல நகரங்களையும் அவற்றின் மாசு வெளிப்பாடு மூலாதாரங்களையும் பல கட்டுப்பாட்டு செயல் தந்திரங்களின் செலவு மற்றும் திறத்தினை ஒப்பிடவும் கணக்கியல் மாதிரிகளை பயன்படுத்தின.[8][9][10][11][12] ஒவ்வொரு தணிப்பு செயல் தந்திரமும் "குறைந்தச் செலவு தீர்வு"டன் ஒப்பிடப்படுகின்றன. அவை கணிணி உதவியுடன் அதிகரிக்கப்படும் திட்டம் ஒன்றினால் உருவாக்கப்பட்டு குறைந்த செலவுடைய மாசு ஆதார குறைப்புகளின் கூட்டிணைப்பை ஒரு கொடுக்கப்பட்ட தணிப்பு குறிக்கோளினை அடையச் செய்ய அடையாளப்படுத்துகிறது.[13] ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் குறைந்த செலவு தீர்வானது ஆச்சர்யமளிக்கும் விதத்தில் எவ்வொரு மரபுச் சார்ந்த தணிப்பு செயல் தந்திரத்தால் உருவாக்கப்படும் அதே அளவுள்ள மாசு குறைப்பினை விட குறைந்த செலவுடையதாக இருந்தது கண்டறியப்பட்டது.[14] இது கொடுக்கப்பட்ட மாசுத் தணிப்பு மட்டத்திற்கான ஒரு "குறைந்த செலவு தீர்வை" அடையும் ஒரு வழியாக "வரையறை மற்றும் வணிகம்" என்னும் கருத்து மாற வழிவகுத்தது.

மாசு வெளிப்பாடு வர்த்தகமானது அதன் வரலாற்றினூடான உருவாக்கத்தில் நான்கு கட்டங்களாக பிரிக்கப்படலாம்:[15]

 1. கருத்தமைவுக் காலம்: கருத்தியல் ரீதியாக சாதனங்களை இணைப்பது (கோசே,[16] கிராக்கர்,[17] டேல்ஸ்,[18] மாண்ட்கோமெரி[19] முதலியவர்களால்) மற்றும் முன்னதற்கு கட்டுப்படாமல், அமெரிக்க ஒன்றிய சூழலியல் பாதுகாப்பு முகமையில் "தளர்வான ஒழுங்கமைவு"டன் கருத்தியல் செம்மைப்படுத்தல்.
 2. கொள்கையை நிரூபித்தல்: க்ளீன் ஏர் ஆக்ட் 1977 ஆம் ஆண்டில் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டதில் இடம் பெற்ற "செயல்பாட்டு வழிமுறை" அடிப்படையிலான சான்றிதழ்களை வர்த்தகம் செய்வதினை நோக்கிய முதல் மேம்பாடுகள்
 3. உரு மாதிரி: மாசற்ற காற்று சட்டம்-1990 இன் கீழ் தலைப்பு நான்கு அமெரிக்க ஒன்றிய அமில மழை திட்டதின் ஒரு பகுதியாக முதல் முறையாக "வரையறை மற்றும் வணிகம்" துவங்கப்பட்டது. அதிகாரபூர்வமான முறையில் சூழலியல் கொள்கை மீதான பார்வை மாற்றம் ஒன்றை "பிராஜெக்ட் 88" மூலமாக தயாரித்தனர். அது அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் ஒரு வலைத்தொடர்பு ஏற்படுத்தி சூழலியல் மற்றும் தொழில் துறையினரின் நலன்களை ஒன்றிணைக்கும் முயற்சியாகும்.
 4. நிர்வாக அமைப்பு உருவாக்கம்: அமெரிக்க ஒன்றிய மாசற்ற காற்றுக் கொள்கையிலிருந்து கிளைந்து உலக காலநிலை கொள்கைக்குச் சென்று, அங்கிருந்து ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தினை அடைதல். அதனுடன் உருவாகி வரும் உலக கார்பன் சந்தையின் மீதான எதிர்பார்ப்பையும் "கார்பன் தொழில் துறை" உருவாதலையும் உள்ளடக்கியது.

மாசு வெளிப்பாடு வரையறை மற்றும் வணிகத்திற்கு எதிராக அடித்தள மற்றும் நற்பெயர் அணுகுமுறை மூலம் ஈடு செய்தல்[தொகு]

மாசு வெளிப்பாடு வணிகத் திட்டம் "வரையறை மற்றும் வணிகம்" அணுகுமுறை என்றழைக்கப்படலாம். அதில் ஒட்டுமொத்தமாக அனைத்து வளங்களின் மீதும் வரையறையொன்று நிறுவப்படும். அதன் பிறகு இந்த வளங்கள் அவர்களுக்குள்ளாகவே வணிகம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். அது எந்த வளமானது உண்மையில் மொத்த மாசு பளுவை வெளியிடுகிறது என்பதைத் தீர்மானிக்கிறது. முக்கிய வேறுபாட்டுடன் கூடியதொரு மாற்று அணுகுமுறை என்பது அடித்தள மற்றும் நற்பெயர் திட்டமாகும்.[20]

அடித்தள மற்றும் நற்பெயர் திட்டத்தில் ஒட்டுமொத்த வரையறையின் கீழ் வராத மாசுபடுத்துபவர்கள் நற்பெயர்களை வழக்கமாக ஈடு செய்வது என அழைக்கப்படுவனவற்றை உருவாக்க முடியும். அவர்களின் மாசு வெளிப்பாடுகளை அவற்றின் அடித்தள மாசு வெளிப்பாடு மட்டங்களின் கீழே குறைப்பதன் மூலமாக உருவாக்குகின்றன்ர். அத்தகைய நற்பெயர்களை ஒழுங்குமுறைச் சார்ந்த வரையறையுடைய மாசுபடுத்துபவர்களால் வாங்கிக் கொள்ள இயலும்.[21]

சர்வதேச மாசு வெளிப்பாடு வணிகத்தின் பொருளியல்[தொகு]

ஒரு நாட்டிற்கு கட்டளை-கட்டுப்பாட்டு அணுகுமுறைகளான ஒழுங்குமுறை, நேரடி மற்றும் மறைமுக வரிகளை பயன்படுத்தி மாசு வெளிப்பாட்டினை குறைக்க சாத்தியமாகும். அந்த அணுகுமுறையின் செலவு நாடுகளுக்கிடையில் வேறுபடுகிறது ஏனெனில் விளிம்பு மாசு தணிப்பு செலவு வளைகோடு (MAC)- ஒரு கூடுதலான மாசு அலகினை நீக்கும் செலவு- நாடுகளிடையே வேறுபடுகிறது. சீனா ஒரு டன் CO2 வினை நீக்க $2 செலவாகலாம், ஆனால் அதற்கு அநேகமாய் ஸ்வீடன் அல்லது அமெரிக்காவிற்கு மிக அதிகமாய் செலவாகலாம். சர்வதேச மாசு வெளிப்பாடு-வணிக சந்தைகள் வேறுபடும் விளிம்பு மாசு தணிப்பு வளைகோடுகளை சாதகமாய் பயன்படுத்திக் கொள்ள உருவாக்கப்பட்டதாகும்.

உதாரணம்[தொகு]

மாசு வெளிப்பாடு வணிகமானது, வணிகத்தின் மூலமான இலாபங்களைப் பெறுவது என்பது, வாங்குவோர்-விற்போர் இருவருக்கும் நன்மையளிக்கும். அது எளிமையான மாசு வெளிப்பாடு வரையறை திட்டத்தினை விட நன்மையுடையது.

ஜெர்மனி மற்றும் ஸ்வீடன் போன்ற இரு ஐரோப்பிய நாடுகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஒவ்வொருவரும் ஒன்று தாங்களாகவே தேவைப்படும் அனைத்து மாசு வெளிப்பாடுகளை குறைக்கலாம் அல்லது சந்தையில் வாங்கவோ, விற்கவோ விரும்பச் செய்யலாம்.

இரு வேறு நாடுகளுக்கான உதாரண MACகள்

இந்த உதாரணத்தில் நாம் ஜெர்மனி அதன் CO2 வினை ஸ்வீடனை விட மிக மலிவான செலவில் தணிக்கலாம். எ.கா. MACS > MACG இல் ஸ்வீடனின் மாசு விளிம்பு தணிப்பு செலவு வளைகோடு ஜெர்மனியினுடை விட செங்குத்தாக (உயர் சாய்வு) உள்ளது, மேலும் RReq என்பது ஒரு நாட்டினால் குறைக்கப்படத் தேவையுள்ள மொத்த மாசு வெளிப்பாடு எண்ணிக்கையாகும்.

இடது பக்கத்தில் இருப்பது ஜெர்மனிக்கான மாசு விளிம்பு தணிப்பு செலவு வளைகோடு வரைபடமாகும். RReq என்பது ஜெர்மனிக்கான குறைப்பு தேவையுள்ளவையாகும் ஆனால் RReq வில் MACG வளைகோடானது CO2 வின் சந்தை இசைவு விலையை இடைவெட்டுவதில்லை (சந்தை இசைவு விலை = P = λ). ஆகையால், CO2 இசைவுகளின் கொடுக்கப்பட்ட சந்தை விலையில், ஜெர்மனி அதற்கு தேவைப்படுவதை விட அதிகமான மாசு வெளிப்பாடுகளை தணிக்கும் எனில் இலாபமடையும் சாத்தியத்தைக் கொண்டுள்ளது.

வலுது பக்கத்தில் இருப்பது ஸ்வீடனுக்கான மாசு விளிம்பு தணிப்பு செலவு வளைகோடாகும். RReq என்பது ஸ்வீடனுக்குத் தேவையான மாசு குறைப்பு எண்ணிக்கையாகும், ஆனால் MACS வளைகோடானது ஏற்கனவே CO2வின் சந்தை விலை இசைவுகளை RReq வை அடையும் முன்பே இடைவெட்டச் செய்கிறது. ஆகையால், கொடுக்கப்பட்டுள்ள CO2 வின் சந்தை இசைவு விலையில், ஸ்வீடனிடம் அது உள் நாட்டில் தேவைப்படுவதை விட சிறிது மாசு வெளிப்பாடு அளவுகளை தணிக்கும் என்றால் செலவு சேமிப்பினை வேறங்கும் அவற்றை தணிப்பதற்கு மாற்றாக ஏற்படுத்தும் சாத்தியமுள்ளது.

இந்த உதாரணத்தில், ஸ்வீடன் அதன் மாசு வெளிப்பாடுகளை MACS P (at R*), யை இடைவெட்டும் வரை தணிக்கலாம், ஆனால் இது ஸ்வீடனின் மொத்தத் தணிப்பு தேவையில் ஒரு பகுதியை மட்டும் குறைக்கும். அதன் பிறகு அது ஜெர்மனியிடமிருந்து விலை P (பிரதி அலகிற்கு)யில் மாசு வெளிப்பாடு நற்பெயர்களை வாங்கச் செய்யலாம். ஸ்வீடனின் சொந்த மாசு தணிப்பின் உள்ளூர் செலவு, ஜெர்மனியிடமிருந்து அது சந்தையில் வாங்கும் நற்பெயர்களுடன் இணைந்து, ஸ்வீடனுக்கான மொத்த குறைப்புத் தேவைகளுக்கு (RReq) சேர்க்கிறது. ஆகையால் ஸ்வீடன் சந்தையிலிருந்து நற்பெயரை வாங்குவதன் மூலம் ஒரு சேமிப்பினை உருவாக்க இயலும் (Δ d-e-f). இது "வணிகத்திலிருந்தான இலாபங்கள்" எனும் சொற்றொடரை பொருத்துகிறது. அது வேறுவகையில், ஸ்வீடன் அது தானே அதற்குத் தேவையான மாசு வெளிப்பாடு தணிப்பினை வணிகமல்லாமல் செய்வதற்கான கூடுதல் செலவுத் தொகையைக் குறிப்பிடுகிறது.

ஜெர்மனி அதன் கூடுதல் மாசு வெளிப்பாடு தணிப்பின் மீது ஒரு இலாபத்தினைச் செய்கிறது, அது தேவைக்கும் மேலான ஒன்றாகும்: அது தனது (RReq) விற்கு தேவையான அனைத்து மாசு வெளிப்பாடு தணிப்புக்களை செய்வதன் மூலம் ஒழுங்குமுறைகளை சந்தித்தது. அத்துடன் கூட, ஜெர்மனி அதன் உபரியை ஸ்வீடனுக்கு நற்பெயர்களாக விற்றது மற்றும் அது தணித்த ஒவ்வொரு அலகிற்கும் P யை ஈட்டியது, அதே சமயம் P யை விட குறைவாக செலவழிக்கிறது. அதன் மொத்த வருவாய் வரைபடத்தில் (RReq 1 2 R*) பகுதியாகும், அதன் மொத்த தணிப்புச் செலவு (RReq 3 2 R*) பகுதியாகும், ஆகையால் அதன் மாசு வெளிப்பாடு நற்பெயர்களின் நிகர பயன் (Δ 1-2-3) அதாவது வணிகத்தின் மூலமான இலாபங்களை சுட்டும் பகுதியாகும்

இரு R* கள் (இரு வரைபடங்களிலும்) வணிகத்திலிருந்து எழும் திறன்மிக்க ஒதுக்கீடுகளை பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்றன.

 • ஜெர்மனி: P என்ற அலகு விலையில் ஸ்வீடனுக்கு மாசு வெளிப்பாடு நற்பெயர்களை (R* - RReq) விற்றது.
 • P எனும் அலகு விலைக்கு ஜெர்மனியிடமிருந்து ஸ்வீடன் மாசு வெளிப்பாடு நற்பெயர்களைப் பெற்றது.

கட்டளை கட்டுப்பாடு சூழ்நிலையில் ஒரு குறிப்பிட்ட மாசு வெளிப்பாடு எண்ணிக்கையின் குறைப்பிற்கான மொத்தச் செலவு X என்றழைக்கப்படுகிறது எனில், அதன் பின்னர் ஸ்வீடனிலும், ஜெர்மனியிலும் அதே எண்ணிக்கையிலான குறைப்பிற்கு, மாசு வெளிப்பாடு சூழ்நிலையில் மொத்த தணிப்புச் செலவு குறைவாக இருக்கலாம், அதாவது (X — Δ 123 - Δ def).

மேலிருக்கும் எடுத்துக் காட்டு தேசிய அளவில் மட்டும் பொருந்துவதில்லை: அது வேறுபட்ட நாடுகளில் இரு நிறுவனங்களுக்கிடையில் சற்று அதேபோல பொருந்துகிறது அல்லது ஒரே நிறுவனத்திற்குள் இரு துணை நிறுவனங்களுக்கிடையிலும் பொருந்துகிறது.

பொருளாதார கருத்தியலைப் பயன்படுத்துதல்[தொகு]

மாசின் இயல்புத் தன்மையானது கொளகை வகுப்பாளர்கள் மாசினை கட்டுப்படுத்த எத்தகைய பணிச் சட்டத்தினை பயன்படுத்துவது என்று தீர்மானிக்கும் போது முக்கிய பங்கினை ஆற்றுகிறது.

CO2 உலகம் தழுவி செயல்படுகிறது, ஆக அதன் சூழ்நிலை மீதான பாதிப்பு பொதுவாக உலகில் எங்கு வெளியிடப்பட்டாலும் ஒத்தத்தன்மையுடையது. ஆகையால், சூழ்நிலையாளரின் நிலைப்பாட்டிலிருந்து காணும்போது மாசு வெளிப்பாட்டின் தோற்றத்தின் இடம் யதார்த்தத்தில் பொருட்படுத்தப்படுவதில்லை.

கொள்கை பணிச் சட்டமானது பிராந்திய மாசுபடுத்துவான்களிலிருந்து[22] வேறுபட்டு இருக்க வேண்டும் (எ.கா. SO2 மற்றும் NOX மற்றும் பாதரசம் கூட) ஏனெனில் இத்தகைய மாசுபடுத்துவான்களிலிருந்து செயல்படும் பாதிப்பு அனைத்து இடங்களுக்கும் ஒத்தத்தன்மையுடன் இருக்காது. ஒரே அளவிலான பிராந்திய மாசுபடுத்துவான சில இடங்களில் மிக உயர்ந்த பாதிப்பினை செயலாக்கலாம் மற்றும் பிற இடங்களில் குறைவான பாதிப்பினை செயலாக்கலாம், ஆகவே அது எங்கு மாசுபடுத்துவான் வெளியிடப்படுகிறது உண்மையில் விஷயமல்ல. இது வெப்ப இடம் பிரச்சினை என அறியப்படுகிறது.

ஒரு லாக்ரங்கே பணிச்சட்டம் பொதுவாக நோக்கத்தினை அடையச் செய்ய குறைந்தச் செலவைக் கண்டறிய பயன்படுத்தப்பட்டது, இந்த விஷயத்தில் மொத்த மாசு வெளிப்பாடு குறைப்பு ஓராண்டிற்குள் தேவைப்படுகிறது. ஒரு சில விஷயங்களில் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் தேவைப்படும் குறைப்புக்களைத் தீர்மானிக்க லாக்ரங்கே உச்சப்பயன்பாடு பணிச்சட்டத்தை பயன்படுத்துவது சாத்தியம் (அவற்றின் MACயின் அடிப்படையில்) ஆக மாசு குறைப்பின் மொத்தச் செலவு குறைக்கப்படுகிறது. அத்தகைய சூழ்நிலையில், லாக்ரங்கே மடங்கு ஊக்கி ஒரு மாசுபடுத்துவானின் சந்தை இசைவு விலையை (P) பிரதிநிதித்துவம் செய்கிறது, தற்போது ஐரோப்பா[23] மற்றும் அமெரிக்க ஒன்றியத்தில்[24] இருக்கும் மாசுகளின் சந்தை இசைவு விலையைப் போன்றது.

அனைத்து நாடுகளும் அன்றையத் தேதியில் நிலவும் சந்தை இசைவு விலையை சந்திக்கின்றன, ஆக, அவை தங்களின் செலவுகளை குறைக்கும் தனிப்பட்ட முடிவுகளைச் செய்யலாம். அதே சம்யத்தில் ஒழுங்கமைவிற்கான பொருத்தங்களையும் சாதிக்கின்றன. இது பொருளாதாரத்தில் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் திறமையான பொருளியில் முடிவுகளை தேர்வு செய்யும் சம-விளிம்பு கொள்கையின் மற்றொரு வடிவமும் கூட ஆகும்.

விலைகள் எதிர்ப்பு அளவுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு கவாடம்[தொகு]

மாசு வெளிப்பாடு குறைப்புக்களை அடைய நீண்டக் காலமாக விலைக்கு எதிராக அளவுகளை கருவிகளாக பயன்படுத்துவது தொடர்பான நன்மைகளைப பற்றிய விவாதம் ஒன்று நடைபெற்று வருகிறது.[25]

மாசு வெளிப்பாடு அள்வினைக் குறைப்பது மற்றும் வரையறை அனுமதியுடன் கூடிய வணிக அமைப்பு என்பது ஒரு அள்வுக் வழிமுறைக்கருவிகளாகும். ஏனெனில் அது ஒட்டுமொத்த மாசு வெளிப்பாடு மட்டங்களை (அள்வு ) நிர்ணயிக்கிறது மற்றும் விலைகளை மாறுபடச் செய்ய அனுமதிக்கிறது. எதிர்காலத்தின் அளிப்பு மற்றும் தேவை நிலைகள் (சந்தை ஏற்ற இறக்கம்) நிர்ணயிக்கப்பட்ட மாசு நற்பெயர்களுடன் இணைந்து எதிர்கால மாசு நற்பெயர்களின் விலைகளில் ஓர் நிச்சயமற்றத் தன்மையை உருவாக்குகின்றன. அத்துடன் தொழிற்துறையானது இத்தகைய ஏற்ற இறக்கமுடைய சந்தை நிலைமைகளுக்குத் தக்கவாறாக தழுவி நிற்கும் செலவுகளை சுமக்க வேண்டும். அதனால் ஏற்ற் இறக்கங்கலௌடன் கூடிய சந்தை தொழிற்துறையினர்க்கு, கட்டுப்படுத்தும் முகமையைவிட தொல்லையளிப்பதாக உள்ளது. முகமை பொதுவாக திறனுடையதாக உள்ளது. இருப்பினும், ஏற்ற இறக்கங்களுடன் கூடிய சந்தை நிலைமைகளின் கீழ், கட்டுப்படுத்தும் முகமையின் வரையறையை மாற்றும் திறன் "வெற்றியாளர்கலையும் தோல்வியாளர்களையும்" தேர்வு செய்யும் ஆற்றலை உருவாக்குவதாக அமையும், ஆகையால் ஊழலுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அளிக்கும்.

முரணாக, ஓர் மாசு வெளிப்பாடு வரி என்பது விலை வழிமுறைக் கருவியாகும். ஏனெனில் அது விலையை நிர்ணயிக்கிறது, அதே மாசு வெளிப்பாடு மட்டமானது பொருளாதார நடவடிக்கைகளுக்கு ஏற்ப மாற அனுமதிக்கப்படுகிறது. மாசு வெளிப்பாடு வரி என்பதன் ஓர் பெரிய சாதகமற்றத்தனமை சூழ்லியல் வெளிப்பாடு (எ.கா. மாசு வெளிப்பாடுகளின் மீதான ஓர் வரையறை) உறுதிய்ளிக்கப்பட்ட ஒன்றல்ல. ஒரு புறம், ஒரு வரியானது தொழில்துறையிலிருந்து மூலதனத்தை நீக்குகிறது, பயன்தரக்கூடிய பொருளாதார நடவடிக்கையை அடக்குகிறது, ஆனால் மாறாக, மாசு படுத்துபவர் எதிர்கால நிச்சயமின்மைக்கு எதிராக நஷ்ட ஈட்டு காப்பினை செய்யத் தேவையில்லை. காரணம் வரித் தொகை இலாபங்களை ஒட்டியே இருக்கும். ஏற்ற இறக்கமுடைய சந்தையின் சுமையை கட்டுப்படுத்தும் (வரி) முகமையால் தொழிழ்துறையினரால் தங்களவில் ஏற்கப்படுவதை விட ஏற்கப்படும், அது பொதுவாக குறைவான திறனுடையதாகும். ஒரு சாதகம் என்னவென்றால், ஒரு குறிப்பிட்ட சம்சீரான வரி விகிதமும் ஏற்ற இறக்கமுடைய சந்தையும் இருக்கையில் வரி வசூல் முகமை "வெற்றியாளர்களையும் தோல்வியாளர்களையும்" தேர்வு செய்யும் நிலையிலில்லை மேலும் ஊழ்லுக்கான சந்தர்ப்பம் குறைவாக இருக்கும்.

ஊழ்லில்லை எனக் க்ருதியும், கட்டுப்படுத்தும் அமைப்பும் தொழிற்துறையும் சம அளவில் ஏற்ற இறக்கமுடைய சந்தை நிலைகளுக்கு ஏற்றவாறு தக்கவாறு தழுவி நிற்கக் கூடியவை எனக் கருதியும் இருக்கையில், சிறந்த தேர்வானது மாசு வெளிப்பாடு மட்டத்தின் அளவு மாறி வருகையில், பலன்களின் கூருணர்வுத்திறனுடன் ஒப்பிடுகையில் (அதாவது காலநிலை பாதிப்புகள் மாசு குறைப்பினால் தவிர்க்கப்படுதல்) மாசு வெளிப்பாடு செலவு குறைப்பின் கூருணர்வுத்திறத்தைச் சார்ந்துள்ளது.

நிறுவனங்களின் மாசு தடுப்பு விதிமுறை ஒப்புதல் செலவுகளில் உயர் நிச்சயமின்மை நிலவுவதால், சிலர் உச்சபட்ச தேர்வு என்பது விலை வழிமுறைகளாகும் என்றே வாதிடுகின்றனர். இருப்பினும், நிச்சயமின்மையின் சுமை நீக்க இயலாது, மேலும் இவ்விஷயத்தில் அது வரி விதிக்கும் முகமைக்கே நகர்த்தப்படுகிறது.

சில அறிவியலாளர்கள் கார்பன்- டை-ஆக்சைட்டின் வளிமண்டல் சேர்க்கை குவிவதைப்பதனைப் பற்றி எச்சரித்தனர். அதனையும் கடந்து வெப்பமடைதலை ஏற்படுத்த இயலும், அத்துடன் மறுமீட்க இயலாத பாதிப்புக்களை பேரளவில் சாத்தியப்படுத்தவும் செய்யலாம். இதொரு கற்பனைச் செய்யக்கூடிய சிக்கல் என்றால், அளவு வழிமுறைக் கருவி சிறப்பான தேர்வாகும், காரணம் மாசு வெளிப்பாடு அளவானது உயர் விகிதத்தில் நிச்சயத்தன்மையுடன் வரையறை செய்யப்படலாம். இருப்பினும், இது உண்மையாகாது. இச்சிக்கல் இருந்து, ஆனால் பசுமை இல்ல வாயுக்களின் குவியல் அளவுகளோடு இணைக்கப்பட முடியாது அல்லது அறியப்பட்ட மாசு வெளிப்பாடு பாதையாக இருக்காது எனில், உண்மையாகாது.[26]

மூன்றாவது வாய்ப்பான பாதுகாப்பு கவாடம் என்பது விலை மற்றும் அள்வு வழிமுறைக் கருவி ஆகியவற்றின் கலப்பிணைப்பாகும். அமைப்பானது ஒரு மாசு வெளிப்பாடு வரையறை மற்றும் அனுமதி வரையறையுடைய வணிக அமைப்பு. ஆனால் அதிகபட்ச (அல்லது குறைந்தபட்ச) அனுமதி விலை வரையறுக்கப்பட்டது. மாசு படுத்துவோருக்கு வாய்ப்புக்களாக ஒன்று சந்தையில் அனுமதி வரையறைகளைப் பெறுவது அல்லது அரசிடமிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தோற்றுவிக்கப்பட்ட விலையில் வாங்குவது என்பதுள்ளன (அவற்றை காலப்போக்கில் அனுசரித்துக் கொள்ளலாம்). அமைப்பானது சில நேரங்களில் இரு அமைப்புகளிடமிருந்தான அடிப்படை பாதகங்களை கடந்து வர பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. அது அரசுகளுக்கு ஓர் புதிய தகவல் வெளிச்சத்திற்கு வருகையில் அனுசரித்துச் செல்ல நெகிழ்வுத்தன்மையை அளிக்கிறது. தோற்றுவிக்கப்பட்ட விலையை போதுமான அளவு ஏற்படுத்துவது அல்லது அனுமதி வரையறைகளின் எண்ணிக்கையை போதுமான குறைந்தளவில் வைத்திருப்பது மூலம் [27] பாதுகாப்பு கவாடத்தை ஒன்று தூய அளவு அல்லது தூய விலை வழிமுறைகளை நையாண்டிச் செய்ய பயன்படுத்த இயலும்.[27]

அனைத்து மூன்று வழிமுறைகளும் கொள்கை வழிமுறைக் கருவிகளாக பசுமை இல்ல வாயு மாசு வெளிப்பாடுகளை கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுகின்றன: EU-ETS என்பதொரு அளவு அமைப்பு வரையறை மற்றும் வணிக அமைப்பை பயன்படுத்தி டென்மார்க்கின் நேஷனல் அலோகேஷன் பிளான்ஸ்சினால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்குகளை அடைய ஏற்படுத்தப்பட்டதாகும்; டென்மார்க்கிடம் கார்பன் வரியை பயன்படுத்தும் ஒரு விலை அமைப்பு உள்ளது (உலக வங்கி, 2010, ப. 218).[28] அதே சமயம் சீனா CO2 சந்தை விலையை அதன் க்ளீன் டெவெலப்மெண்ட் மெக்கானிசம் திட்டங்களுக்கு நிதியளிக்க பயன்படுத்துகிறது, ஆனால் ஒரு பாதுகாப்பு கவாடமாக ஒரு டன் CO2 ற்கான குறைந்தபட்ச விலையாக விதிக்கிறது.

கார்பன் கசிவு[தொகு]

கார்பன் கசிவு என்பது ஒரு நாட்டின்/துறையின் வெளிப்பாடுகளின் ஒழுங்குமுறையின் விளைவுகளை அதேப் போன்ற ஒழுங்குமுறைகளற்ற இதர நாடுகள்/துறைகள் மீது ஏற்படுத்துவதாகும் (பார்க்கர் முதலியோர் , 2007).[29] நீண்ட கால கார்பன் கசிவு அள்வு பற்றிய கருத்தொற்றுமைகள் ஏதுமில்லை. (கோல்டெம்பெர்க் முதலியோர். , 1996, ப. 31).[30]

க்யோட்டோ புரடக்காலில் (க்யோட்டோ உடன்படிக்கை), இணைப்பு ஒன்று நாடுகள் மாசு வெளிப்பாடுகளின் மீதான வரையறைகளைப் பொருத்தவையாகும். ஆனால் இணைப்பு ஒன்றின் கீழ் வராத நாடுகள் அவ்வாறானவையல்ல. பார்க்கர் முதலியோர் . (2007) கசிவு பற்றிய ஆவணங்களை ஆராய்ந்தனர். கசிவு விகிதம் என்பது உள்நாட்டில் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை ஏற்ற நாடுகளின் வெளியே CO2 வெளிப்பாடுகளின் உயர்வு, உள்நாட்டில் தடுப்பு நடவடிக்கை எடுக்கும் நாடுகளின் மாசு வெளிப்பாடுகளின் குறைப்பினை வகுப்பதால் கிடைப்பதுவே என்று விளக்கப்படுகிறது. அதற்கிணங்க, ஒரு கசிவு விகிதம் 100% ற்கு அதிகமாக இருப்பது என்பதன் பொருள் உள்நாட்டில் மாசு வெளிப்பாட்டை குறைக்கும் நடவடிக்கைகள் பேரளவில் இதர நாடுகளில் மாசு வெளிப்பாடுகளை அதிகரிக்கும் விளைவினை கொண்டிருக்கும், அதாவது உள் நாட்டு தடுப்பு உண்மையில் உலகளவிலான மாசு வெளிப்பாடுகளின் அதிகரிப்பிற்கு வழிவிட்டுள்ளது.

க்யோட்டோ உடன்படிக்கையின் கீழான கழிவு விகிதங்களின் மதிப்பீடுகள் 5 முதல் 20% அளவில் விரிந்திருந்தது. அது விலை போட்டியிடும் தன்மையின் இழப்பின் விளைவாக இருப்பதாகும். ஆனால் இத்தகைய கசிவுகள் மிக நிச்சயமற்றதாக காணப்படுகின்றன.[31] ஆற்றல்-தேவையுள்ள தொழில்களுக்கு இணைப்பு ஒன்றின் நடவடிக்கைகளின் மூலமான தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி பலனளிக்கும் விளைவுகள் கணிசமானவையாக இருப்பதால் சாத்தியமுடையவையாகப் பார்க்கப்படும். இந்த பலனளிக்கும் விளைவு, நம்பகத்தன்மையுடையதாக அளவீடு செய்யப்படுகிறது. அவர்கள் ஆராய்ந்த அனுபவ சாட்சியங்களின் மீது பார்கர் முதலியோர் (2007) அப்போதைய காலத்தின் தடுப்பு நடவடிக்கைகளின் இழப்புகள், எ.கா. EU ETS ஆகியவை கணிசமானவையல்ல என்று முடித்தனர்.

வர்த்தகம்[தொகு]

கார்பன் தடுப்புக் கொள்கையைப் பற்றிய சர்ச்சைகளில் ஒன்று எவ்வாறு "ஆட்டக்களத்தை சம அளவில் வைப்பது" என்பது பற்றி நாடுகளுக்கிடையிலானஅனுசரிப்புக்களோடு எழுகிறது.[32] அமெரிக்க க்ளீன் எனர்ஜி மற்றும் செக்யூரிட்டி ஆக்ட்டின் கூறுகளில் ஒன்று, ஓர் உதாரணத்திற்கு, வரையறை மற்றும் வணிகத் திட்டங்களற்ற நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு கார்பன் கூடுதல் கட்டணங்களைக் கோருவதாகும். வரிகள் மற்றும் வர்த்தகம் மீதான பொது உடன்படிக்கையுடனான பொருத்தங்களின் விஷயங்களிலிருந்து விலகியிருப்பினும் கூட, அத்தகைய நாடுகளுக்கிடையிலான அனுசரிப்புகள் கார்பன் மாசு வெளிப்பாடுகளுக்கு உற்பத்திச் செய்யும் நாடுகளே பொறுப்பேற்க வேண்டும் என கருதுகின்றன.

வளரும் நாடுகளுக்கிடையிலான பொதுவானதொரு பார்வையானது வர்த்தகப் பேச்சுவார்த்தைகளில் காலநிலை மாறுபாடு பற்றிய விவாதங்கள் உயர் வருவாய் கொண்ட நாடுகளின் "பசுமை பாதுகாப்புயியம்" எனும் கொள்கைக்கு வழிவிடும் (உலக வங்கி, 2010, ப 251).[28] கார்பன் விலை ஒரு டன் CO2 விற்கு $50 என்பது நிலைத்திருக்குமானால் இறக்குமதி மீதான வரிகள் வளரும் நாடுகளுக்கு குறிப்பிடத்தகுந்ததாகும். உலக வங்கியானது (2010) நாடுகளுக்கிடையிலான வரிகள் வர்த்தக வழிமுறைகளின் பரவலுக்கு வழிவிடலாம் அங்கு போட்டியிடும் வெளி சமமற்றதாகக் காணப்படுகிறது. காலநிலை மாறுதலுக்கு சிறிதளவே பங்களித்த குறை வருமானமுடைய நாடுகளின் மீது வரிகள் ஒரு சுமையாக இருக்கலாம்.

வர்த்தக அமைப்புகள்[தொகு]

க்யோட்டோ உடன்படிக்கை[தொகு]

க்யோட்டோ உடன்படிக்கை என்பதொரு 1997 ஆம் ஆண்டின் சர்வதேச உடன்படிக்கை 2005 ஆம் ஆண்டில் அமலுக்கு வந்தது. உடன்படிக்கையில் பெரும்பாலான வளர்ந்த நாடுகள் ஆறு முக்கிய பசுமை இல்ல வாயுக்களின் மீது சட்டபூர்வமான பிணைப்புள்ள இலக்குகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்தன.[33] மாசு வெளிப்பாடு ஒதுக்கீடுகள் (பொறுப்பளிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கைகள் என அறியப்பட்டவை) 'இணைப்பு ஒன்று' என ஒவ்வொரு பங்கேற்கும் நாடாலும் ஒட்டுமொத்த மாசு வெளிப்பாடுகளை 1900 ஆம் ஆண்டுகளின் மட்டங்களிலிருந்து 5.2% மாக 2012 ஆம் ஆண்டில் குறைக்கும் நோக்கத்தோடு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது. இணைப்பு ஒன்று நாடுகளின் கீழுள்ள தொழில்மயமானவைகளில் அமெரிக்க ஒன்றியம் மட்டுமே உடன்பாட்டை ஒப்பவில்லை, மேலும் அக்காரணத்தால் அவ் உடன்படிக்கைக்கு கட்டுப்படாது. காலநிலை மாற்றத்திற்கான அரசுகளுக்கிடையிலானக் குழு க்யோட்டோ கடப்பாடுகள் காலத்தில் வணிகத்தின் மூலம் மாசு சட்டங்களுடன் பொருந்துவதன் நிதி விளைவு வர்த்தகம் செய்யும் நாடுகளுக்கு மத்தியில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 0.1-1.1 இடைப்பட்ட விழுக்காடாக வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும் என்றது.[34]

உடன்படிக்கை பல வழிமுறைகளை விளக்குகிறது. அவை ("நெகிழ்வான வழிமுறைகள்") இணைப்பு ஒன்று நாடுகளை அவர்களின் மாசு குறைப்பு பொறுப்புக்களை குறைக்கப்பட்ட பொருளாதார பாதிப்புகளுடன்(வரையறைகள்) சந்திக்க அனுமதிக்க வடிவமைக்கப்பட்டது. (ஐ பி சி சி 2007).[35]

க்யோட்டோ உடன்படிக்கையின் பகுதி 3.3 கீழ், இணைப்பு ஒன்று தரப்பினர் பசுமை இல்ல வாயுக்களின் நீக்கத்தை வனமயமாக்கல், மறுவனமாக்கல்(வன அழிவு) மற்றும் வன அழிப்பு (வளங்கள்) போன்றவற்றிலிருந்து 1990 ஆம் ஆண்டுகளிலிருந்து அவர்களின் மாசு வெளிப்பாடு குறைப்பு பொறுப்புக்களுக்கு பயன்படுத்தி வரலாம்.[36]

இணைப்பு ஒன்று தரப்பினர் சர்வதேச மாசு வெளிப்பாடுகளையும் கூட பயன்படுத்தலாம்(IET). உடன்படிக்கையின் கீழ், ஐந்தாண்டுகளுக்கான 2008 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2012 ஆம் ஆண்டு[37] வரை தங்களது ஒதுக்கீடுகளுக்கு கீழாக மாசினை வெளியிடும் நாடுகள் தங்களது ஒதுக்கீடுகளை கடந்து செல்லும் நாடுகளுக்கு பொறுப்பாக்க எண்ணிக்கையிலான அலகுகளை விற்கச் செய்யலாம்.[38] இணைப்பு ஒன்று நாடுகளுக்கு இதர நாடுகளிலுள்ள பசுமை இல்ல வாயுக்களை குறைக்கும் கார்பன் திட்டங்களை ஆதரிக்கும் சாத்தியம் கூட உள்ளது. இத்தகைய திட்டங்கள் வர்த்தகம் செய்யக்கூடிய கார்பன் நற்பெயர்களை உருவாக்கி இணைப்பு ஒன்று நாடுகளால் அவர்களின் வரையறைகளை சந்திக்கும் போது பயன்படுத்த இயலும். திட்டத்தின் அடிப்படையிலான க்யோட்டோ வழிமுறைகள் க்ளீன் டெவலெப்மண்ட் மெக்கானிசம் (CDM) மற்றும் ஜாயிண்ட் இம்ப்ளீமெண்ட்டேஷன் (JI)ஆகியவையாகும்.

CDM மானது இணைப்பு ஒன்றிலில்லாத நாடுகளில் நடைபெறும் திட்டத்தை தொடர்புபடுத்துகிறது, அதே சமயம் JI இணைப்பு நாடுகளில் நடைபெறும் திட்டங்களை தொடர்புபடுத்துகிறது. CDM திட்டங்கள் வளரும் நாடுகளில் வளங்குன்றா வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்கிறது என கருதப்படுகிறது. மேலும் 'கூடுதலான' மற்றும் 'உண்மையான' மாசு வெளிப்பாட்டு சேமிப்புக்களையும் கூட உருவாக்குகிறது. அதாவது அத்த்கைய திட்டங்களில் சேமிப்புக்களில் நிகழ்வன மட்டும். எனவே, கேள்விக்குட்படுத்தப்படும் CDM திட்டத்திற்கு நன்றி. (கார்பன் டிரஸ்ட், 2009, ப. 14).[39] இத்தகைய மாசு வெளிப்பாடு சேமிப்புக்கள் உண்மையானவையோ அல்லவோ, இருப்பினும் நிரூபிப்பதற்க் கடினமாகும். (உலக் வங்கி, 2010, பக்கங்கள். 265–267).[28]

ஆஸ்திரேலியா[தொகு]

கார்னாட் வரைவு அறிக்கை[தொகு]

2003 ஆம் ஆண்டில் நியூ சௌத் வேல்ஸ் (NSW) மாகாண அரசு தன்னிச்சையாக நியூ சௌத் வேல்ஸ் பசுமை இல்ல வாயு தடுப்பு திட்டத்தை[40] நிறுவியது. அது மின்சார ஜென்ரேட்டர்கள் மற்றும் பெரிய நுகர்வோர்களை NSW பசுமை இல்ல தடுப்பு சான்றிதழ்களை (NGACs)வாங்கச் செய்வதின் தேவையின் மூலம் மாசு வெளிப்பாடுகளை குறைக்க முயன்றது. இது இலவச ஆற்றல்-சேமிப்புடைய கச்சிதமான ப்ளோரெசெண்ட் லைட்பல்புகள் மற்றும் இதர ஆற்றல்-திறனுடைய வழிமுறைகளை வெளி விட்டது, அவை நற்பெயர்களினால் நிதியுதவி செய்யப்பட்டன. இந்த திட்டம் UNSW வின் செண்டர் ஃபார் எனர்ஜி அண்ட் என்விரான்மெண்டல் மார்க்கெட்ஸ் (CEEM) சினால் விமர்சிக்கப்பட்டது. அதன் மாசுக்களை குறைக்கும் திறனற்றத்தன்மை, அதன் வெளிப்படையற்றத்தனமை மற்றும் அதன் கூடுதலான மாசு வெளிப்பாடு குறைப்புக்களை சரிபார்த்தலின்மை ஆகிய காரணமாக விமர்சிக்கப்பட்டது.[41]

2007 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 4 ஆம் திகதி, பிரதமர் ஜான் ஹோவார்ட் ஆஸ்திரேலிய கார்பன் வர்த்தக திட்டம் 2012 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று அறிவித்தார். ஆனால் எதிர்க்கட்சிகள் திட்டத்தை 'மிகக் குறைவானது, மிகத் தாமதமானது' என்றழைத்தன.[42] 2007 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 24 ஆம் திகதியன்று ஹோவார்டின் கூட்டணி ஆட்சி தேர்தலில் தோல்வியுற்றது மேலும் தொழிலாளர் கட்சி வெற்றிக் கொண்டது, அத்துடன் கெவின் ரூட் பிரதமராக பதவியேற்றார். பிரதமர் ரூட் வரையறை மற்றும் வர்த்தக மாசு வெளிப்பாடு வணிக திட்டம் 2010 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று அறிவித்தார்.[43] இருப்பினும் இந்தத் திட்டம் துவக்கத்தில் 2011 ஆண்டின்[44] மத்திவரை ஓராண்டிற்கு தாமதப்படுத்தப்பட்டது, பின்னர் மேலும் 2013 ஆம் ஆண்டு வரையில் தாமதப்படுத்தப்பட்டது.[3]

ஆஸ்திரேலியாவின் காமன்வெல்த், மாகாண மற்றும் பிரதேச அரசுகள் கார்னட் கால்நிலை மாற்ற மறுபார்வையை நியமித்தது, அதொரு பேராசிரியர் ராஸ் கார்னட்டின் ஆய்வாகும். அவ் ஆய்வு மாசு வெளிப்பாடு வணிக திட்ட சாத்தியத்தின் வழிமுறைகளின் மீதானதாகும். அதன் இடைக்கால அறிக்கையானது 2008 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 21 ஆம் திகதியன்று வெளியிடப்பட்டது.[45] அது மாசு வெளிப்பாடு வணிக திட்டமொன்றை பரிந்துரைத்தது. அதில் போக்குவரத்து உள்ளடக்கியிருந்தது ஆனால் விவசாயத்தையல்ல, மேலும் அந்த மாசு வெளிப்பாடுகளின் அனுமதிகள் விற்கப்பட வேண்டும் மற்றும் இலவசமாக கார்பன் மாசுபாட்டாளர்களுக்கு ஒதுக்கப்படக் கூடாது என்று கூறியது. அது ஆற்றல் விலைகள் அதிகரிக்கக்கூடும். அதனால் கீழ் வருமானமுடைய குடும்பங்கள் ஈடுசெய்யப்படத் தேவையுள்ளது எனபதை அங்கீகரித்தது. அது குறை மாசு வெளிப்பாடுகள் தொழில்நுட்பத்திற்கான ஆய்விற்கு அதிக ஆதரவை பரிந்துரைத்தது மேலும் ஓர் புதிய அது போன்ற ஆய்வினை கண்காணிக்க பரிந்துரைத்தது. அது மேலும் கூட கரி சுரங்கப் பகுதிகளுக்கு இடமாற்ற உதவியின் தேவையை அங்கீகரித்தது.[46]

கார்னட்டின் வரைவு அறிக்கைக்கு பதிலளிக்கும் முகமாக ரூட்டின் தொழிலாளர் அரசு ஓர் பசுமை அறிக்கையை[47] ஜூலை 16 ஆம் திகதியன்று வெளியிட்டது. அது உண்மையான வணிக திட்டத்திற்கான நோக்கமுள்ள வடிவத்தை விவரித்தது.

நியூசிலாந்து[தொகு]

நியூசிலாந்து மாசு வெளிப்பாடு வணிக திட்டம் (NZ ETS) என்பதொரு தேசிய வர்த்தகத் திட்டம் முதல் முறையாக 2008 ஆம் ஆண்டில் செப்டம்பர் மாதத்தில் ஐந்தாவது தொழிலாளர் அரசினால் சட்டமாக இயற்றப்பட்டது மற்றும் 2009 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் நியூசிலாந்தின் ஐந்தாவது தேசிய அரசினால் திருத்தப்பட்டது[48][49].

NZ ETS அனைத்து துறைகளின் அனைத்து வாயுக்களின் கடுமையை அடிப்படையாகக் கொண்ட வாயு வெளிப்பாடுகளின் வர்த்தக திட்டமாக இருக்கும்.[48] கடுமையை அடிப்படையாகக் கொண்ட மாசு வெளிப்பாடு திட்டம் என்பதில் ஒதுக்கீடுகள் தற்போதுள்ள நிறுவனங்களின் உற்பத்தி விகிதங்களை வரலாற்று ரீதியிலான மாசு வெளிப்பாடுகளை விட அடிப்படையாகக் கொண்டவையாகும்.

'அனைத்து துறைகளின்' திட்டமாக இருந்தாலும், கழிவு வெளியேற்றம் மற்றும் விவசாய வழிமுறைகளில் இருந்து வெளியேறும் மீத்தேன் மற்றும் நைட்ரஸ் ஆக்சைட் மாசு வெளிப்பாடுகள் முறையே 2013 மற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டுகள் வரை திட்டத்தினுள் நுழைய அட்டவணைப்படுத்தப்படவில்லை. புதைபொருள் ஆற்றல் வளங்களின் மாசு வெளிப்பாடுகளின் பொறுப்புகள் 2010 ஆம் ஆண்டு ஜூலை முதல் தேதியிலிருந்து துவங்கும், அதேப் போல வனவியல் துறைக்கும் 2008 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் தேதியிலிருந்து நீக்கங்களுக்கான மற்றும் மாசு வெளிப்பாடுகளுக்கான பொறுப்புக்கள் உள்ளன.

ஒரு மாற்றங்களுக்கான காலகட்டம் 2010 ஆம் ஆண்டு ஜூலை முதலாம் தேதி முதல் 2012 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 31 ஆம் தேதி வரை செயல்படும்[48]. இக்காலகட்டத்தின் போது நியூசிலாந்து மாசு வெளிப்பாடு அலகுகளின் விலை (NZUs) NZ$25 ஆக வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும். ஆனாலும், ஒரு அலகானது இரு டன் அளவு கார்பன்-டை-ஆக்சைடுகளின் இணைக்கு சமமாக மட்டுமே துறக்கப்பட வேண்டும். இது மாசு வெளிப்பாடுகளை ஒரு டன்னிற்கு NZ$12.50 என்ற திறமையான செலவுக் குறைப்பினைச் செய்யும்.

க்ளைமேட் சேஞ்ச் ரெஸ்பான்ஸ் ஆக்ட் 2002 (சட்டம்) ஆம் ஆண்டு சட்டத்தின் பிரிவு 3 ஆனது அச்சட்டத்தின் நோக்கமான வழக்கமான வணிக அளவுகளிலிருந்து மாசு வெளிப்பாடுகளைக் குறைப்பதினை விவரிக்கிறது. மேலும் நியூசிலாந்தின் சர்வதேச பொறுப்புக்களை யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஃப்ரேம் வொர்க் கன்வெஷன் ஆன் க்ளைமேடிக் சேஞ்ச் (United Nations Frame Work Convention on Climate Change (UNFCCC)) மற்றும் க்யோட்டோ உடன்படிக்கைகளின்[48] கீழ் நிறைவேற்றத் தேவையுள்ளது. சில பங்கேற்பாளர்களால் முழுமையான மாசு குறைப்புக்களை விட வழக்கமான வணிக அளவு மட்டங்களுடனான மாசு குறைப்புக்கள் ஒப்பிடப்பட்டு விமர்சிக்கப்படுகின்றன [50]. வழக்கமான வணிக அளவுகளை சட்டத்திற்கு எதிராக அளவீடுகளாக மாசு குறைப்புக்களுக்கு இலக்கு நிர்ணயிப்பது மாசு வெளிப்பாடுகளை காலப்போக்கில் வளர்ச்சியடைய அனுமதிக்கிறது.

ஐரோப்பிய ஒன்றியம்[தொகு]

ஐரோப்பிய ஒன்றிய மாசு வெளிப்பாடு வணிகத் திட்டம் (or EU ETS) உலகிலேயே பெரிய பன்னாட்டு பசுமை இல்ல வாயு வெளிப்பாடுகள் வர்த்தக திட்டமாகும். அது க்யோட்டோ உடன்படிக்கையில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள வரையறையை சந்திக்க ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் மையக் கொள்கை வழிமுறைக் கருவிகளில் ஒன்றாகும். (ஜோன்ஸ் முதலியோர் , 2007 ப.64).[51]

ஐக்கிய இராச்சியம் மற்றும் டென்மார்க்கிலும் தன்னார்வ முன்னோட்டங்களுக்குப் பிறகு, கட்டம் I 2005 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் செயல்பாட்டினைத் துவங்கியது அதில் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் அனைத்து 15 (தற்போது 27 நாடுகளில் 25 நாடுகள்) உறுப்பு நாடுகளும் பங்கேற்கின்றன.[52] திட்டமானது பெரிய தொழிற்சாலைகளிலிருந்து 20 மெகாவாட்டிற்கும் அதிகமான நிகர வெப்ப அளிப்புடன் கூடியவற்றிலிருந்து வெளியிடப்படும் கார்பன்-டை-ஆக்சைட்டின் எண்ணிக்கையை வரையறுக்கிறது, அவை மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் மற்றும் கடுமையான கார்பன் வெளியேற்ற தொழிற்சாலைகள்[53] போன்றவையாகும். மேலும் பெரும்பாலும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் கார்பன்-டை-ஆக்சைட்டின் மாசு வெளிப்பாடுகளின் பாதியளவை (46%) உட்கொண்டிருக்கிறது.[54] கட்டம் I பங்கேற்பாளர்களை அவர்களுக்குள்ளாகவே வர்த்தகம் செய்து கொள்ள அனுமதிக்கிறது மேலும் க்யோட்டோ க்ளீன் டெவலப்மெண்ட் மெக்கானிசம்ஸ் (Kyoto's Clean Development Mechanism) மூலமாக வளரும் உலகிலிருந்து உறுதிப்படுத்தும் நற்பெயருக்குள்ளும் வர்த்தகம் செய்து கொள்ள அனுமதிக்கிறது.

கட்டம் ஒன்று மற்றும் கட்டம் இரண்டின் போது, மாசு வெளிப்பாடுகளுக்காக பொருத்தமான் முறையில் நிறுவனங்களுக்கு இலவசமாகக் கொடுக்கப்பட்டது, அது இலாபத்தை கொட்டிக் கொடுக்கும் விளைவுடையதாக அமைந்தது (CCC, 2008, ப. 149).[55] எல்லெர்மான் மற்றும் பச்னெர் (Ellerman and Buchner) (2008) (கிரப் முதலியோரால் 2009, ப 11 மேற்கோளிடப்படுகிறது) ஆகியோர் அதன் முதலிரண்டு வருடங்களின் இயக்கத்தில் EU ETS எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஓர் ஆண்டில் 1-2 விழுக்காட்டு அதிகரிப்பை ஓர் சிறிய முழுமையான குறைப்பை எதிர் திசையில் திருப்பியது.[56] கிரப் முதலியோர் (2009, ப. 11) அதன் முதலிரண்டு வருடங்களின் செயல்பாட்டில் ஒரு வருடத்திற்கு மிதமான மதிப்பீட்டில் 50-100 MtCO2 அல்லது 2.5-5 விழுக்காடுகள் அளவிற்கு மாசு வெளிப்பாடு வெட்டுவதை பரிந்துரைத்தது.

எண்ணற்ற வடிவமைப்பு கோளாறுகள் திட்டத்தின் பலன் தரும் அம்சங்களை தடுத்து நிறுத்தின (ஜோன்ஸ் முதலியோர் ., 2007, ப.64). துவக்கக்கால 2005-07 ஆம் ஆண்டுகளில், மாசு வெளிப்பாடு வரையறைகள் கணிசமான மாசு வெளிப்பாடுகளை ஊக்கமளிக்க போதுமான அளவு கட்டாயப்படுத்தவில்லை (CCC, 2008, ப. 149). இசைவுகளின் மொத்த ஒதுக்கீடு உண்மையான மாசு வெளிப்பாடுகளின் அளவைக் கடப்பதாக மாறியது. இதுவே கார்பன் விலையை 2007 ஆம் ஆண்டு பூஜ்யத்திற்கு கொண்டு செலுத்தியது. இந்த மிகையளிப்பதானது எதிர்கால மாசு வெளிப்பாடுகளை கணிப்பதில் உள்ள கடினத்தைப் பிரதிபலிக்கிறது, அவை வரையறையொன்றை ஏற்படுத்துவதில் கட்டாயமானவையாகும்.

(கட்டம் இரண்டு சில இறுக்கங்களைக் கண்டது, ஆனால் JI மற்றும் CDM இழப்பீடுகளின் பயன்பாடு அனுமதிக்கப்பட்டன, அதன் விளைவாக ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் கட்டம் இரண்டின் வரையறையை குறைக்க வேண்டிய தேவையிருக்காது(CCC, 2008, பக்கங்கள். 145, 149). கட்டம் இரண்டிற்கு, வரையறையானது 2010 ஆம் ஆண்டிற்கான மாசு வெளிப்பாடு குறைப்பு சுமார் 2.4% மாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அது வரையற்றையற்ற அமைப்பில் ஒப்பீடு செய்கையில் நிலவுவதாகும்(வழக்கமான வணிக மாசு அளவு வெளிப்பாடு) (Jones et al ., 2007, p. 64). கட்டம் மூன்றிற்கு (2013-20), ஐரோப்பிய கமிஷன் எண்ணற்ற மாற்றங்களை பரிந்துரைத்துள்ளன, அவற்றில் உள்ளடங்கியவை:

 • ஒட்டுமொத்தமான ஐரோப்பிய ஒன்றிய வரையறையை இசைவுகளுடன் ஏற்படுத்துவது, அதன் பின்னர் அவற்றை ஐரோப்பிய ஒன்றிய உறுப்பினர்களிடையே ஒதுக்கீடு செய்வது;
 • இழப்பீடுகளின் பயன்பாட்டின் மீது இறுக்கமான வரையறைகளைக் கொள்வது;
 • கட்டங்கள் இரண்டிலும், மூன்றிலும் இசைவுகளை சார்ந்திருத்தலை வரையறைக்கு உட்படுத்தாமல் இருப்பது;
 • இசைவு முறையிலிருந்து ஏல முறைக்கு மாறுவது.

அமெரிக்கா[தொகு]

வார்ப்புரு:Related அமெரிக்காவில் 1990 ஆம் ஆண்டின் க்ளீன் ஏர் ஆக்ட்டின் பணிச்சட்டமான ஆசிட் ரெயின் புரொக்கிராம் கீழ் வந்த SO2 வர்த்தக அமைப்பே மாசு வெளிப்பாடு வர்த்தகத்திற்கான துவக்கக் கால உதாரணமாகும்.[57] அடிப்படையில் வரையறை மற்றும் வணிக மாசு வெளிப்பாடு வர்த்தக அமைப்பான அத்திட்டத்தின் கீழ், SO2 மாசு அளவுகள், 1980 ஆம் ஆண்டின் அளவுகளிலிருந்து ஒப்பிடுகையில் 2007 ஆம் ஆண்டில் 50% மாக குறைந்தன.[57] சில நிபுனர்கள் SO2 மாசு வெளிப்பாடுகள் குறைப்பு அமைப்பான வரையறை மற்றும் வணிக அமைப்பு, அமில மழைகளை கட்டுப்படுத்தும் செலவில் 80% வரையில், மூலாதாரங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் தனித்தனியே குறைப்பினை மேற்கொள்வதற்கு எதிராகக் குறைத்தது.[6][58]

1997 ஆம் ஆண்டில், இல்லினாய்ஸ் மாகாணத்தின் சிகாகோ பகுதியில் ஏறவும் குறையவும் செய்யும் உயிர்மை இணைப்புக்களுக்கானவணிக திட்டத்தை மேற்கொண்டது, அது எமிஷன்ஸ் ரிடக்ஷன் மார்க்கெட் சிஸ்டம் என்றழைக்கப்பட்டது (Emissions Reduction Market System).[59] 2000 ஆம் ஆண்டுத் துவங்கி இல்லினாய்ஸ்சின் எட்டு மாவட்டங்களின் 100 ற்கும் மேற்பட்ட பெரிய மாசு மூலாதாரங்கள் மாசு நற்பெயர்களை வணிகப்படுத்தத் துவங்கினர்.

2003 ஆம் ஆண்டில், நியூயார்க் மாகாணம் மின் உற்பத்தி இயந்திரங்களுக்கு கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு மாசு வெளிப்பாட்டு வரையறை மற்றும் வணிக திட்டமொன்றை அமைக்க ஒன்பது வடகிழக்கு மாகாணங்களிடம் பரிந்துரைத்தும் அவர்களிடமிருந்து பொறுப்பினை ஏற்கச் செய்தது. அத்திட்டம் ரீஜனல் க்ரீன்ஹவுஸ் கேஸ் இனிஷியேடிவ் Regional Greenhouse Gas Initiative(RGGI) என்றழைக்கப்பட்டது. இத்திட்டம் 2009 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் தேதியன்று ஒவ்வொரு மாகாணத்தின் மின்சார உற்பத்தித் துறையின் கார்பன் "நிதிநிலையை" (செலவு) 2009 ஆம் ஆண்டின் இசைவுகளின் அளவில் 10% ற்குக் கீழாக 2018 ஆம் ஆண்டில் குறைத்து சாதிக்கும் நோக்கத்தினைக் கொண்டிருந்தது.[60]

2003 ஆம் ஆண்டில், அமெரிக்க ஒன்றிய பெரும் நிறுவனங்கள் CO 2 மாசு வெளிப்பாட்டு இசைவுகளை சிகாகோ காலநிலை பரிமாற்றச் சந்தையில் ஒரு தன்னார்வத் திட்டத்தின் கீழ் விற்றுக் கொள்ளவும் கூட முடிந்தது. 2007 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில், பரிமாற்றுச் சந்தை அமெரிக்க ஒன்றியத்திற்குள்ளான ஓசோன் அழிப்புப் பொருட்களை தெளிவாக அழிக்கும் திட்டங்களுக்கு மாசு இழப்பீடுகளை உருவாக்க ஓர் வழிமுறையினை அறிவித்தது.[61]

2007 ஆம் ஆண்டில், கலிஃபோர்னியா சட்டமன்றம் கலிஃபோர்னியா குளோபல் வார்மிங் சொல்யூஷன்ஸ் ஆக்ட், AB-32 ஐ நிறைவேற்றியது. அது ஆளுநர் அர்னால்ட் ஸ்வாஷ்னேகரால் கையொப்பமிடப்பட்டு சட்டமாக்கப்பட்டது. ஆகையால் அதுவரையிலும் ஐந்து முக்கிய திட்ட வகைகளுக்கு திட்ட அடிப்படையிலான இழப்பீடுகள் வடிவத்தில் நெகிழ்ச்சியான வழிமுறைகள் பரிந்துரைக்கப்பட்டன. கார்பன் திட்டமானது அது குறைத்துள்ள கார்பன்-டை-ஆக்சைட் மற்றும் அதற்கிணையான வாயுக்களை காண்பிப்பதன் மூலம் இழப்பீடுகளை உருவாக்க இயலும். திட்டவகைகளில் உள்ளடங்கியவை: உர மேலாண்மை, வனயியல், ஆற்றல் கட்டமைத்தல், SF6 மற்றும் குப்பைக் கிடங்குகளின் வாயுப் பிடிப்பு திட்டங்கள் ஆகியவையாகும்.

2007 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்திலிருந்து, ஏழு அமெரிக்க ஒன்றிய மாகாணங்கள் மற்றும் நான்கு கனடிய மாகாணங்கள் ஓர் பிரதேச பசுமை இல்ல வாயுக்கள் (மாசு) வெளிப்பாடு வணிக அமைப்பான வெஸ்டர்ன் க்ளைமேட் இனிஷியேடிவ்வை (WCI) உருவாக்க ஒன்றிணைந்தனர்.[62]

2008 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 17 ஆம் தேதி, அப்போது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்த அமெரிக்க அதிபரான பராக் ஒபாமா யூ ட்யூப்பிற்காக பதிவு செய்யப்பட்ட ஓர் உரையாடலில், அமெரிக்க ஒன்றியம் உலக வெப்பமயமாதலை தடுக்க வரையறுக்கப்பட்ட மற்றும் வணிக அமைப்பு ஒன்றினுள் நுழையும் என்றார்.[63]

அமெரிக்க ஒன்றியத்தின் 2010 ஆம் ஆண்டின் மைய நிதிநிலை அறிக்கையானது தூய ஆற்றல் மேம்பாட்டிற்கு 10 ஆண்டுக்கால முதலீடாக $ 15 பில்லியனை ஒவ்வொரு ஆண்டிற்கும், பசுமை இல்ல வாயுக்களின் வெளிப்பாடுகளின் நற்பெயர் விற்பனையிலிருந்து ஆதரவாக உருவாக்கப் பரிந்துரைத்தது. பரிந்துரைக்கப்பட்ட வரையறை மற்றும் வணிக திட்டத்தின் கீழ், அனைத்து பசுமை இல்ல வாயுக்களின் வெளிப்பாடு நற்பெயர்கள் ஏலமிடப்பட்டு, அவை 2012 நிதியாண்டில் கூடுதல் வருவாயாக $78.7 பில்லியனை உருவாக்கி, நிலையாக அதிகரித்து 2019 நிதியாண்டில் $83 பில்லியன்களை உருவாக்கலாம்.[64]

அமெரிக்கன் க்ளீன் எனர்ஜி அண்ட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் (H.R.2454), ஓர் வரையறை மற்றும் வணிக மசோதா, 2009 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 26 ஆம் நாள் பிரதிநிதிகள் சபையில் 219-212 என்ற வாக்குகள் வேறுபாட்டில் நிறைவேற்றப்பட்டது. மசோதாவானது சபையின் ஆற்றல் மற்றும் வர்த்தக நிலைக்குழுவிலிருந்து தோன்றி, பிரதிநிதி ஹென்றி ஏ வாக்ஸ்மான் மற்றும் பிரதிநிதி எட்வர்ட் ஜே. மார்க்கே ஆகியோரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.[65]

மறு சுழற்சி ஆற்றல் சான்றிதழ்கள்[தொகு]

மறு சுழற்சி ஆற்றல் சான்றிதழ்கள், அல்லது "பசுமை சுட்டிகள்" என்பவை சில அமெரிக்க மாகாணங்களுக்குள் மறு சுழற்சி ஆற்றலை மாற்றத்தகும் உரிமைகளாகும். ஓர் மறு சுழற்சி ஆற்றல் சேவையளிப்பாளர் ஒரு பசுமை சுட்டியை அது உற்பத்திச் செய்யும் ஒவ்வொரு 1,000 kWh ற்கும் பெறுகிறார். ஆற்றலானது மின்சார பகிர்மானத்திற்கு விற்கப்படுகிறது மற்றும் சான்றிதழானது வெளிச்சந்தையில் இலாபத்திற்கு விற்கப்படலாம். அவை நிறுவனங்களாலோ அல்லது தனிநபர்களாலோ அவர்களின் ஆற்றலின் ஒரு பகுதியை மறு சுழற்சி வளங்களுடன் அடையாளங்காண வாங்கப்படுவதாகும் மேலும் தன்னார்வத்தினால் செய்யப்படுவதாகும்.

அவை வழக்கமாக இழப்பீடு திட்டமாக பெரும் நிறுவன பொறுப்பைக் காண்பிக்கப் பயன்படுத்தப்படுவன, இருந்தாலும் அவற்றின் வெளியீடு இரட்டை எண்ணிக்கைக் கிடையாது என்பதை உறுதிபடுத்தும் தேசிய பதிவேடுகளுடன் கட்டுப்படுத்தப்படாததாகும். இருப்பினும், ஒரு வழியில் ஓர் நிறுவனம் அதன் ஆற்றலை ஒரு உள்ளூர் படிம எரிபொருட்களை பயன்படுத்துபவரிடமிருந்து வாங்க முடியும், ஆனால் காற்று அல்லது நீர் மின்சாரத் திட்டம் ஒன்றை ஆதரிக்கும் சான்றிதழ் ஒன்றுடன் ஆதரவளிக்கலாம்.

கார்பன் சந்தை[தொகு]

கார்பன் உமிழ்வு வெளிப்பாடு தடுப்பு வர்த்தகம் என்பது குறிப்பாக கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கான (டன் கணக்கிலான கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு சமானமான அல்லது tCO2e கொண்டு கணக்கிடப்படுகிறது) உமிழ்வு வெளிப்பாடு தடுப்பு வர்த்தகமாகும். தற்போது உமிழ்வு வெளிப்பாடு தடுப்பு வர்த்தகத்தின் பெரும்பகுதியாக இதுவே பங்களிக்கிறது. நாடுகள் க்யோட்டோ நெறிமுறையின்படி (Kyoto Protocol) கார்பன் உமிழ்வைக் குறைப்பதற்கும் அதன் மூலம் புவி வெப்பமடைதலைக் குறைப்பதற்கும் தங்கள் பங்கு கடமையை மேற்கொள்வதற்கான இரு வழிகளில் இது ஒன்றாகும்.

சந்தை போக்குகள்[தொகு]

சமீபத்திய ஆண்டுகளில் கார்பன் உமிழ்வுத் தடுப்பு வர்த்தகம் தொடர்ந்து அதிகரித்துவந்த வண்ணம் உள்ளது. உலக வங்கியின் கார்பன் நிதித் துறையின் படி, 2005 ஆம் ஆண்டின் பணித்திட்டங்களில் 374 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு சமான (tCO2e) பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இது 2004 ஆம் ஆண்டின் அளவை விட (110 mtCO2e)[66] 240% அதிகரித்துள்ள அளவாகும். 2004 ஆம் ஆண்டின் அளவானது 2003 ஆம் ஆண்டின் அளவை விட (78 mtCO2e) 41% அதிகமானதாகும்.[66]

[67] டாலர்களில் கூறுவதென்றால் ஃபெலிப் டி ஜீசஸ் கார்டுனோ வாஸ்கெஸ் பயன்படுத்தும் கார்பன் சந்ததயின் அளவு 2005 ஆம் ஆண்டில் 11 பில்லியன், 2006 ஆம் ஆண்டில் 30 பில்லியன்[66] மற்றும் 2007 ஆம் ஆண்டில் 64 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் என உலக வங்கி கணக்கிட்டுள்ளது.[68]

கியோட்டோ நெறிமுறையின் மாரக்கேஷ் அக்கார்ட்ஸ் ஒப்பந்தங்கள் ஐரோப்பிய மற்றும் ஆசிய நாடுகளிடையே தற்போது நடக்கும் அலோவன்ஸ் வர்த்தகத்தையும் கருத்தில் கொண்டு நாடுகளுக்கிடையே நடக்கும் வர்த்தகத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கும் சர்வதேச இயங்கு முறைகள் மற்றும் பரிமாற்றப் பதிவுகளை வரையறுத்தது. இருப்பினும், அந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடாத அமெரிக்க ஒன்றியத்தின் பல மாகாணங்கள் வரையறுக்கப்பட்ட மாசு வெளிப்பாட்டு முறைகளைப் பயன்படுத்திவருகின்றன. அவை குறைந்த செலவிலான முறைகளுக்காகவும் சந்தையின் பணமாற்றத் தன்மையை மேம்படுத்தவும் தேசிய அளவிலும் சர்வதேச அளவிலும் தங்கள் மாசு வெளிப்பாடு தடுப்பு முறைமைகளை ஒருங்கிணைக்க முயன்று வருகின்றன.[69] இருப்பினும், இந்த மாகாணங்கள் தனிப்பட்ட முழுமைத்தன்மை மற்றும் தனித்துவமான அம்சங்களைத் தக்கவைத்துக்கொள்ளவும் விரும்புகின்றன. எடுத்துக்காட்டுக்கு, பிற கியோட்டோ இணக்கத்தன்மையுள்ள முறைமைகளுக்கு மாறாக சில மாகாணங்களில் பிற வகை பசுமை இல்ல வாயு மூலங்கள், வேறு அளவீட்டு முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, மேலும் அவை படிக்கான விலையை அதிகபட்சமாக அமைத்தல் அல்லது CDM பணித்திட்டங்களுக்கான அணுகலைத் தடுத்தல் போன்ற நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. உண்மையில் சரக்குத் தன்மை இல்லாத கருவிகளை உருவாக்குவதால் நிலையற்ற தன்மை தோன்றுவதோடு விலையிடல் செயலும் கடினமானதாகிவிடக்கூடும். இந்த முறைமைகளை பல்வேறு சந்தைகளுக்கிடையே எவ்வாறு ஒருங்கிணைக்க முடியும் என்பதை அறிவதற்கான பல்வேறு முன்மொழிதல்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இச்செயலில் இண்டர்நேஷனல் கார்பன் ஆக்ஷன் பார்ட்னர்ஷிப் (ICAP) (International Carbon Action Partnership) சர்வதேச அமைப்பாக உதவி ஒருங்கியக்குகிறது.[70][71]

வணிக பதில்வினைகள்[தொகு]

கியோட்டோ நெறிமுறைக்கிணங்கிய கார்பன் டை ஆக்சைடு உமிழ்வின் அவசியமான வர்த்தகத்திற்கு ஒரு சந்தையை உருவாக்கும் முகமாக லண்டன் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ப்ளேஸ் அதனையே கார்பன் நிதி சந்தைக்கான ஒரு மையாமாக அமைத்துக்கொண்டுள்ளது. அது 2007 ஆம் ஆண்டில் $60 பில்லியன் மதிப்புள்ள சந்தையாக வளரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.[72] ஒப்பீட்டில் தன்னார்வ ஆஃப்செட் சந்தை 2010 ஆம் ஆண்டில் $4bn மதிப்புடையதாக வளரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.[73]

G8 காலநிலை மாற்ற வட்டமேசை மாநாட்டில் 23 பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் கலந்துகொண்டன. G8 என்பது 2005 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தின் உலக பொருளாதார மன்றத்தில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு வணிகக் குழுவாகும். இந்தக் குழுவில் ஃபோர்டு (Ford), டொயோட்டா (Toyota), பிரித்தானிய ஏர்வேஸ் (British Airways), பி.பி (BP) மற்றும் யூனிலிவெர் (Unilever) ஆகிய நிறுவனங்கள் உள்ளன. 2005 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 9 அன்று இந்தக் குழு ஓர் அறிக்கையை வெளியிட்டது. அதில் காலநிலை மாற்றம் குறித்து ஏதேனும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது என்று கூறப்பட்டிருந்தது, மேலும் அந்த அறிக்கையில் சந்தை அடிப்படையிலான தீர்வுகள் வலியுறுத்தப்பட்டன. அது எல்லா நாட்டின் அரசாங்கங்களும் "நீண்டகாலத்திற்கான கொள்கை வடிவமைப்பை உருவாக்குவதன்" மூலம் "தெளிவான, வெளிப்படையான மற்றும் இசைவான விலை சமிக்ஞைகளை" அமைக்க வேண்டும். அவை பசுமை இல்ல வாயுக்களின் முக்கிய செயலாக்கங்கள் அனைத்தும் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியது.[74] இக்குழு வளர்ந்து 2007 ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் அதில் உலகளவிலான 150 வணிக நிறுவனங்கள் உறுப்பினர்களாக இருந்தன.[75]

ஐக்கிய இராச்சியத்தின் வணிக நிறுவனங்கள் காலநிலை மாற்றத்தை மட்டுப்படுத்துவதற்கான முக்கியக் கருவியாக உமிழ்வுத் தடுப்பு வர்த்தகம் இருக்கும் என்ற கருத்தை உறுதியாக ஆதரித்தன. இக்கருத்துக்கு அவற்றுடன் NGOக்களும் ஆதரவளித்தன.[76] இருப்பினும், அனைத்து வணிக நிறுவனங்களும் வர்த்தக அணுகுமுறையை ஆதரிக்கவில்லை. 2008 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 11 அன்று எக்சோன்மொபைல் (Exxonmobil) நிறுவனத்தின் செயல் தலைவரான ரெக்ஸ் டில்லெர்சன் (Rex Tillerson), வரையறுக்கப்பட்ட மாசு வெளிப்பாடு திட்டத்தை விட கார்பன் வரி முறையானது "ஒரு நேரடியான, மிகவும் வெளிப்படையான மற்றும் மிகவும் செயல்திறன் மிக்க அணுகுமுறையாகும்" எனக் கூறுகிறார். மேலும் வரையறுக்கப்பட்ட மாசு வெளிப்பாடு திட்டத்தில் உள்ள "தேவையற்ற செலவுகளும் சிக்கல்களும்" தவிர்க்க முடியாதவை எனவும் கூறுகிறார். கார்பன் வரி மூலமாகக் கிடைக்கும் வருவாயிலிருந்து பிற வரிகளைக் குறைத்து அதன் மூலம் வருவாய் நடுநிலையானதாக இருக்கும்படி செய்யலாம் என அவர் நம்பியதாகவும் கூறினார்.[77]

சர்வதேச விமானப் போக்குவரத்தின் 93% க்கு 230 விமான நிறுவனங்கள் உறுப்பினர்களாக உள்ள இண்டர்நேஷனல் ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட் அசோசியேஷன் (International Air Transport Association) பங்களிக்கிறது. வர்த்தகமானது “தரநிலை அளவீட்டை” (benchmarking), அதாவது உமிழ்வு அளவுகளை பழைய முறைகளைப் பயன்படுத்தாமல் தொழிற்துறை சராசரிகளைப் பயன்படுத்தி செய்யப்பட வேண்டும் என்பதே இதன் நிலைப்பாடாகும். முன்னதில் நிறுவனங்களின் முந்தைய உமிழ்வு அளவுகளைப் பயன்படுத்தியே அவற்றின் எதிர்கால படிநிதிகள் வழங்கப்படும். இந்தப் பழைய முறைகள் “தங்கள் விமானங்களை நவினப்படுத்துவதற்காக மிக விரைவாக நடவடிக்கை எடுக்கும் விமான சேவை நிறுவனங்களுக்கு தண்டம் விதிக்கும், ஆனால் தரநிலை அளவீட்டு அணுகுமுறையில் அவற்றுக்கு மேலும் செயல்திறன் மிக்க செயல்களுக்கு வெகுமதியளிக்கும்" என்றும் அவர்கள் வாதிடுகின்றனர்.[78]

அளவிடல், அறிக்கையிடல், சரிபார்த்தல் (MRV)[தொகு]

உமிழ்வு வர்த்தக முறைக்கு ஆப்பரேட்டர் அல்லது நிறுவல் மட்டத்திலான அளவீடுகள் அவசியமாகின்றன. இந்த அளவீடுகள் பின்னர் ஒழுங்குபடுத்தும் அமைப்புக்கு அறிக்கையிடப்படுகின்றன. பசுமை இல்ல வாயுக்களுக்கு அனைத்து வர்த்தக நாடுகளும் தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவில் ஒரு உமிழ்வு விவரப்பதிவை வைத்துப் பராமரிக்கின்றன. அது மட்டுமின்றி வட அமெரிக்காவிலுள்ள வர்த்தகக் குழுக்கள் காலநிலைப் பதிவு (க்ளைமேட் ரெஜிஸ்ட்ரி) மூலமாக மாகாண அளவிலான விவரப்பதிவுகளை வைத்துப் பராமரிக்கின்றன. பகுதிகளுக்கிடையேயான வர்த்தகத்திற்கு இந்த விவரப்பதிவுகள் இசைவானதாக இருக்க வேண்டும், அவற்றின் அலகுகளும் அளவீட்டு முறைகளும் ஒரே மாதிரியானவையாக இருக்க வேண்டும்.

சில தொழிற்துறை செயலாக்கங்களில் புகைபோக்கிகளிலும் புகைக்குழாய்த் தொகுதிகளிலும் உணர்கருவிகளையும் பாய்வு மீட்டர்களையும் செருகி உமிழ்வுகளை நேரடியாக அளவிட முடியும். ஆனால் பல வகையான செயல்பாடுகள் அளவீட்டுக்கு கோட்பாட்டு ரீதியான கணக்கீடுகளையே சார்ந்துள்ளன. அந்தத்தப் பகுதிகளின் சட்டங்களைப் பொறுத்து இந்த அளவீடுகளை உள்ளூர் ஒழுங்குபடுத்து அமைப்புகளிடம் சமர்ப்பிக்கும் முன்பு அல்லது பின்பு கூடுதல் சோதனைகளும் அவற்றை அரசு அல்லது மூன்றாம் தரப்பு தணிக்கையாளர்கள் சரிபார்ப்பதும் அவசியமாகலாம்.

அமலாக்கம்[தொகு]

வார்ப்புரு:POV-check-section

இவற்றைச் செயல்படுத்துதல் என்பது மற்றொரு முக்கியமான ஆனால் சிக்கல் மிக்க அம்சமாகும்.[79] செயல்திறன் மிக்க MRV அம்சங்களும் செயல்படுத்தலும் இல்லாதபட்சத்தில் படிநிதியின் மதிப்பு குறைகிறது. செயல்படுத்தல் என்பதை அபராதம் விதித்தல் அல்லது படிநிதியை மீறிய நிறுவனங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்தல் உள்ளிட்ட பல வழிகளில் செய்யலாம். இதில் MRV க்கான செலவு மற்றும் செயல்படுத்தல் மற்றும் நிறுவனங்கள் உண்மையாக உமிழ்வுக் குறைப்பு செயல்களைச் செய்யாமல் தவறாக நடந்துகொள்ள முயற்சித்தல் அல்லது மற்றொரு தரப்பிடமிருந்து படிநிதி அல்லது ஆஃப்செட்டை வாங்கி தங்கள் பற்றாக்குறைக்குக் கணக்குக் காண்பிப்பது போன்ற ஆபத்துகள் போன்றவை இதிலுள்ள முக்கிய விவகாரங்களாகும். குறைபாடு கண்டுபிடிப்பு முறைமைகள் அல்லது மோசமாக நிர்வகிக்கப்படும் அல்லது நிதியளிக்கப்படும் ஒழுங்குப்படுத்துதல் அமைப்பின் நிகர விளைவு உமிழ்வு செலவில் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு உண்மையான உமிழ்வில் அது (மறைந்துள்ள) அதிகரிப்பாகக் கருதப்படலாம்.

நோர்தாஸ் (Nordhaus) (2007, ப. 27) அவர்களின் கருத்துப்படி EU ETS உறுப்பு நிறுவனங்களிலும் நாடுகளிலும் கியோட்டோ நெறிமுறையினை கண்டிப்பு மிக்க முறையில் செயல்படுத்துவதைக் காண முடிகிறது.[80] எல்லர்மேன் மற்றும் பச்னெர் (Ellerman மற்றும் Buchner) (2007, ப. 71) EU ETS க்கு உள்ளேயே அனுமதி பற்றாக்குறையினைச் செயல்படுத்துவதில் ஐரோப்பிய ஆணையத்தின் (EC இன்) பங்கைப் பற்றி கருத்து கூறியிருந்தனர்.[81] இது ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக உறுப்பினர் நாடுகள் முன்மொழிந்துள்ள அனுமதிகளின் மொத்த எண்ணிக்கையினை EC மறுஆய்வு செய்த போது கூறப்பட்டது. அமைப்பு ரீதியான மற்றும் செயல்படுத்தல் விவகாரங்களின் அடிப்படையில் குரூகர் (Kruger) மற்றும் சிலர் (2007, ப. 130–131) வளரும் நாடுகளில் உமிழ்வுத் தடுப்பு வர்த்தகமானது விரைவில் அடையக்கூடிய இலக்காக இருக்க வாய்ப்பில்லை எனக் கூறினர்.[82] பர்னியாக்ஸ் (Burniaux) மற்றும் சிலர் . (2008, ப. 56) தன்னாட்சி மாகாணங்களுக்கு எதிரான சர்வதேச விதிமுறைகளைச் செயல்படுத்துவதிலுள்ள சிரமத்தினால், கார்பன் சந்தையின் மேம்பாட்டுக்கு பேரமும் உடன்பாடு ஏற்படுத்துவதும் அவசியமாகலாம் என வாதிட்டனர்.[83]

மாசு வெளிப்பாடுகள் மீதான பார்வைகள்[தொகு]

சிகாகோ கிளை இருப்புப்பாதையிலுள்ள சிகாகோ காலநிலை பரிமாற்று கட்டடத்தின் முன்பு சிகாகோ காலநிலை நீதி ஆர்வலர்கள் வரையறை மற்றும் வர்த்தகச் சட்டத்தினை எதிர்த்துப் போராடுகின்றனர்.

விமர்சனங்கள்

மாசு வெளிப்பாடுகளின் வர்த்தகத்தின் விமர்சகர்களில் உள்ளடங்கியவர்கள் சுற்றுச் சூழல் நிறுவனங்கள் [84] பொருளாதார நிபுணர்கள், தொழிலாளர் நிறுவனங்கள் மற்றும் ஆற்றல் அளிப்பு மற்றும் அதிகபட்ச வரியிடலைப் பற்றி கவலைக்கொண்டோர் ஆகியவராவர்.[சான்று தேவை] பிரபல அறிவியல் இதழான நியூ சைண்டிஸ்ட் டில், லோஹ்மேன் (2006) மாசு இசைவுகளை வர்த்தகம் செய்வது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என வாதிட்டார். காரணம் அவை கணக்கியலில் [தெளிவுபடுத்துக] போலியான அறிவியல் மற்றும் உள்ளூர் மக்கள் மற்றும் சூழல்களின் மீது அழிக்கும் பாதிப்பினைக் கொண்ட திட்டங்களின் மீது தோல்விகளை விளைவிக்கின்றன.[85]

லோஹ்மேன் (2006ஆ) "நீதி அடிப்படையிலான" மற்றும் "சமூகத்தினால் இயக்கப்படும்" மரபு ரீதியிலான கட்டுப்பாடு, பசுமை வரிகள் மற்றும் ஆற்றல் கொள்கைகளை ஆதரித்தார்.[86] டிரான்ஸ்னேஷல் இன்ஸ்ட்டியூட் (என்.டி.) யின் கருத்திற்கிணங்க கார்பன் வர்த்தகம் "பாதகமான பின்னணியைக்" கொண்டுள்ளது. EU ETS இன் பலன்பற்றி விமர்சிக்கப்பட்டது மேலும் அது CDM தொடர்ச்சியாக "சூழல் ரீதியில் பலனற்ற மற்றும் சமூக ரீதியில் நீதியற்ற திட்டங்களை ஆதரிப்பதாக வாதிப்பட்டது.[87]

இழப்பீடுகள்

ஐரோப்பிய சூழலியல் குழுவான FERNனின் வனப் பிரச்சாரகர் ஜூட்டா கில் மாசு வெளிப்பாடுகளின் குறைப்புக்கள் மாசு வெளிப்பாடுகளின் உண்மையான வெட்டுதல்களுக்கு மாற்றாகாது என வாதிட்டார். கில் கூறினார், "மரங்களிலுள்ள [கார்பன்] தற்காலிகமானவை: வளிமண்டலத்தில் கார்பனை மரங்கள் எளிதாக நெருப்பு, நோய், காலநிலை மாறுதல்கள், இயற்கை சிதைவு மற்றும் மர அறுவடை மூலம் வெளிவிடலாம்."[88]

அனுமதிகளின் அளிப்பு

மிக அதிகமான மாசு வெளிப்பாடு நற்பெயர்களை வெளியிடும் சிக்கலை கட்டுப்பாடு முகமைகள் ஏற்படுத்துகின்றன. அவை வெளிப்பாடு அனுமதிகளின் மீது மிகக் குறைவான விலையை விளைவிக்கலாம் (CCC, 2008, ப. 140).[55] இது அனுமதிப் பெறவேண்டிய நிறுவனங்கள் அவற்றின் மாசு வெளிப்பாடுகளை வெட்ட வேண்டிய ஊக்கத்தை குறைக்கிறது. வேறொரு வகையில் மிகக் குறைவான அனுமதிகளை வெளியிடுவது மிக அதிகமான விலையுயர்வினை விளைவிக்கலாம்.(ஹெப்பர்ன், 2006, ப. 239).[89] கலப்பு உத்தியை ஆதரிக்கக்கூடிய வாதங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். அது ஓர் விலை-தளத்தைக் கொண்டிருக்கும், அதாவது ஓர் குறைந்தப்பட்ச அனுமதி விலையைக் கொண்டிருக்கும் மற்றும் ஓர் விலை-உச்சம் அதாவது ஓர் அனுமதி விலையில் ஓர் வரையறையைக் கொண்டிருக்கும். இருப்பினும், ஓர் விலை-உச்சம் (பாதுகாப்பு மதிப்பு) செய்வதானது, ஓர் குறிப்பிட்ட வரையறையுடைய மாசு வெளிப்பாடுகளின் அளவின் நிச்சயத்தை நீக்குவதாகும். (பாஷ்மாகோவ் முதலியோர் ., 2001).[90]

ஊக்கங்கள்

விபரீதமான ஊக்கங்களை மாசு வெளிப்பாடுகளின் வர்த்தகம் விளைவிக்கலாம். ஓர் உதாரணத்திற்கு கூறுவதெனில், மாசுபடுத்தும் நிறுவனங்கள் மாசு வெளிப்பாடு அனுமதிகளை இலவசமாக (பாட்டனார் பாணியில்) பெறலாம், இது அவர்கலின் மாசு அளவினை வெட்ட செய்யாமலிருக்க ஓர் காரணத்தை உருவாக்கலாம். இதன் காரணம் ஓர் நிறுவனம் பேரளவில் மாசு வெளிப்பாடுகளை வெட்டியப் பிறகு, சில மாசு அனுமதிகளை எதிர்காலத்தில் வழங்கப்பட்டுப் பெறலாம் என்பதாகும்.(ஐ எம் எஃப், 2008, பக்கங்கள். 25–26).[91] இந்த விபரீதமான ஊக்கம் அனுமதிகள் ஏலமிடப்பட்டால், அதாவது, மாசுபடுத்துபவர்களுக்கு இலவசமாக அனுமதிகளை வழங்கப்படுவதைக் காட்டிலும் விற்கப்படும் எனில் நீக்கப்பட முடியும். (ஹெப்பர்ன், 2006, பக்கங்கள் 236-237).[89]

வேறொரு வகையில், அனுமதிகளை ஒதுக்கீடு செய்வது பன்னாட்டளவில் போட்டிக்கு வெளிப்பட்டுள்ள உள் நாட்டு நிறுவனங்களை பாதுகாக்கும் வழிமுறையாக பயன்படுத்தப்படலாம் (ப. 237). இது உள் நாட்டு நிறுவனங்கள் அதேப் போன்ற கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்படாத இதர நிறுவனங்களுக்கு எதிராக போட்டியிடும் போது நிகழ்வதாகும். இந்த அனுமதிகளை ஒதுக்கீடு செய்யும் வாதங்கள் EU ETS சில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அங்கு பன்னாட்டளவில் போட்டிக்கு வெளிப்பட்டுள்ளனவாக மதிப்பிடப்படும் தொழிற்சாலைகள் எ.கா சிமெண்ட் மற்றும் எஃகு உற்பத்த்தி இலவசமாக அனுமதிகளை வழங்கப்பட்டுள்ளன.(4CMR, 2008).[92]

ஏலமிடுதல்

ஏலமிடுதல் மூலமான வருவாய்கள் அரசிற்கு போகிறது. இத்தகைய வருவாய்கள் ஓர் உதாரணத்திற்கு, வளங்குன்றா தொழில்நுட்பத்தின் ஆய்வு மற்றும் மேம்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படலாம்.[93] மாற்றாக, வருவாய்கள் அபகரிக்கும் வருவாய்களை வெட்டப் பயன்படுத்தப்படலாம், ஆகையால் ஒட்டு மொத்த வரையறைக் கொள்கையின் பலனை அதிகரிக்கிறது.(பிஷர் முதலியோர் ., 1996, ப. 417).[94]

விநியோக விளைவுகள்

காங்கரெஷனல் பட்ஜெட் ஆஃபீஸ் (CBO, 2009) அமெரிக்கன் க்ளீன் எனர்ஜி அண்ட் செக்யூரிடி ஆக்ட்டானது அமெரிக்க ஒன்றிய குடும்பங்களின் மீதான சாத்தியத்திற்குரிய விளைவுகளை பரிசோதித்தது.[95] இச்சட்டம் முற்றிலுமாக இலவச அனுமதி ஒதுக்கீட்டைச் சார்ந்துள்ளது. மசோதாவானது குறை வருமான நுகர்வோரை பாதுகாப்பதாக காணப்பட்டது, ஆனால் மசோதாவானது மிக பலனளிப்பதாக மாற்றப்பட வேண்டியதாக பரிந்துரைக்கப்பட்டது. நிறுவனங்களுக்கான நல அம்சங்களைக் குறைக்க மசோதாவானது மாற்றப்பட வேண்டும், மேலும் நுகர்வோர்க்கு அதிக நிவாரணத்தினை கிடைக்கச் செய்ய மூலாதாரங்களை ஏற்படுத்த பரிந்துரைக்கப்பட்டது.

மேலும் காண்க[தொகு]

மேற்குறிப்புகள்[தொகு]

 1. Montgomery, W.D. "Markets in Licenses and Efficient Pollution Control Programs". Journal of Economic Theory 5 (December 1972):395-418
 2. EU Emissions Trading System (EU ETS) பரணிடப்பட்டது 2009-12-14 at the வந்தவழி இயந்திரம். UK Department of Energy and Climate Change. மீட்டெடுக்கப்பட்டது 2008-01-04.
 3. "USEPA's Clean Air Markets web site". US EPA. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-11-03.
 4. 4.0 4.1 Cap and Trade 101, Center for American Progress, January 16, 2008.
 5. Sullivan, Arthur, and Steven M. Sheffrin. Economics: Principles in action . Upper Saddle River, NJ, 2003. ஐஎஸ்பிஎன் 0195167015
 6. 6.0 6.1 Stavins, Robert N (1998). "What Can We Learn from the Grand Policy Experiment? Lessons from SO2 Allowance Trading". The Journal of Economic Perspectives. 3 12: 69–88. http://www.jstor.org/stable/2647033. 
 7. Bryner, Gary C. Blue Skies, Green Politics: the Clean Air Act of 1990. Washington D.C.:Congressional Quarterly Inc., 1951.
 8. Burton, Ellison; Sanjour, William (1967). "An Economic Analysis of the Control of Sulphur Oxides Air Pollution". DHEW Program Analysis Report No. 1967-69 (Washington, DC: Ernst and Ernst). 
 9. Burton, Ellison, and William Sanjour. 1968 A Cost-Effectiveness Study of Particulate and SOx Emission Control in the New York Metropolitan Area . NTIS: PB-227 121/1. Contract Number: PH-86-68-37. Washington, DC: Ernst and Ernst.
 10. Burton, Ellison, and William Sanjour. (1969). A Cost-Effectiveness Study of Air Pollution Abatement in the Greater Kansas City Area . NTIS: PB-227 116/1. Washington, DC: Ernst and Ernst.
 11. Burton, Ellison, and William Sanjour. (1969). A Cost-effectiveness Study of Air Pollution Abatement in the National Capital Area . NAPCA Contract No. PH 86-68-37, NTIS: PB227110. Washington, DC: Ernst and Ernst.
 12. Burton, Ellison, and William Sanjour. (1970). Applications of Cost-effectiveness Analysis to Air Pollution Control . DHEW Contract No. CPA 22-69-17. Washington, DC: Ernst and Ernst.
 13. Burton, Ellison; Sanjour, William (1969-03). "Multiple Source Analysis of Air Pollution Abatement Strategies". Federal Accountant XVIII: 48–69. http://home.comcast.net/~jurason/anonftp/Multiple%20Source%20Analysis%20of%20Air%20Pollution%20Abatement%20Strategies.pdf. பார்த்த நாள்: 2010-06-30. 
 14. Burton, Sanjour; William (1970). "A Simulation Approach to Air Pollution Abatement Program Planning". Socio-Economic Planning Science 4: 147–150. http://home.comcast.net/~jurason/anonftp/A%20Simulation%20Approach%20to%20Air%20Pollution%20Abatement%20Program%20Planning.pdf. பார்த்த நாள்: 2010-06-30. 
 15. Voss, Jan-Peter (2007-06). "Innovation processes in governance: the development of emissions trading as a new policy instrument". Science and Public Policy. 5 (Ingentaconnect) 34: 329–343. doi:10.3152/030234207X228584. http://www.ingentaconnect.com/content/beech/spp/2007/00000034/00000005/art00003. பார்த்த நாள்: 2009-11-03. 
 16. Coase, Ronald H. 1960. The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics. 3:1-44.
 17. Crocker, T. D. (1966). The Structuring of Atmospheric Pollution Control Systems. The Economics of Air Pollution. H. Wolozin. New York, W. W. Norton & Co.: 61-86.
 18. Dales, John H. 1968. Land, Water, and Ownership. The Canadian Journal of Economics, 1(4):791-804.
 19. Montgomery, W David. 1972. Markets in Licenses and Efficient Pollution Control Programs பரணிடப்பட்டது 2011-03-10 at the வந்தவழி இயந்திரம், Journal of Economic Theory 5(3):395-418.
 20. Tietenberg, Tom; Johnstone, Nick (2004), "ExPost Evaluation of Tradeable Permits: Methodological Issues and Literature Review", Tradeable Permits: Policy Evaluation, Design And Reform, OECD Publishing, ISBN 9789264015029
 21. Chomitz, Kenneth M (1999), "Evaluating Carbon Offsets from Forestry and Energy Projects: How Do They Compare?", Policy Research Working Paper Series, vol. 2357, The World Bank http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=630729 {{citation}}: Missing or empty |title= (help)
 22. Map: Pollution hotspots, BBC map of areas that suffer from intense local pollution, BBC News, 2004-12-13. 2009-10-12 இல் பெறப்பட்டது.
 23. "Point Carbon: Daily price of CO2". Archived from the original on 2008-04-26. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-06-30.
 24. "Chicago Climate Exchange prices". Chicagoclimatex.com. 2009-08-04. Archived from the original on 2009-11-05. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-11-03.
 25. Weitzman, M. L. (1974-10)). "Prices vs. Quantities". The Review of Economic Studies 41 (4): 477–491. http://www.jstor.org/pss/2296698. 
 26. Philibert, Cédric (2006-10). "Certainty versus ambition economic efficiency in mitigating climate change". International Energy Agency Working Paper Series (Paris: International Energy Agency/OECD) LTO/2006/03. http://www.iea.org/textbase/papers/2006/certainty_ambition.pdf. பார்த்த நாள்: 2010-01-24. 
 27. 27.0 27.1 Jacoby, D.H.; Ellerman, A.D. (2004-03). "The safety valve and climate policy". Energy Policy (Sciencedirect.com) 32 (4): 481–49. doi:10.1016/S0301-4215(03)00150-2. http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/3561. பார்த்த நாள்: 2009-11-03. 
 28. 28.0 28.1 28.2 World Bank (2010). "World Development Report 2010: Development and Climate Change". The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 1818 H Street NW, Washington DC 20433. Archived from the original on 2010-04-10. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-06.
 29. Barker, T.; et al. (2007). "11.7.2 Carbon leakage. In (book chapter): Mitigation from a cross-sectoral perspective. In (book): Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (B. Metz et al. Eds.)". Print version: Cambridge University Press, Cambridge, U.K., and New York, N.Y., U.S.A.. This version: IPCC website. Archived from the original on 2010-05-03. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-05. {{cite web}}: Explicit use of et al. in: |author= (help)
 30. Goldemberg, J. et al. (1996). Introduction: scope of the assessment. In: Climate Change 1995: Economic and Social Dimensions of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (J.P. Bruce et al. Eds.). Cambridge University Press, Cambridge, U.K., and New York, N.Y., U.S.A.. doi:10.2277/0521568544. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:9780521568548. 
 31. Barker, T.; et al. (2007). "Executive Summary. In (book chapter): Mitigation from a cross-sectoral perspective. In (book): Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (B. Metz et al. Eds.)". Print version: Cambridge University Press, Cambridge, U.K., and New York, N.Y., U.S.A.. This version: IPCC website. Archived from the original on 2010-03-31. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-05. {{cite web}}: Explicit use of et al. in: |author= (help)
 32. Houser, Trevor; Rob Bradley, Britt Childs Staley, Jake Werksman, Robert Heilmayr (2008). Leveling The Carbon Playing Field: International Competition and U.S. Climate Policy Design. Peterson Institute for International Economics. http://www.wri.org/publication/leveling-the-carbon-playing-field. 
 33. "Kyoto Protocol". UNFCCC website. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-09-16.
 34. "Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change, Summary for Policymakers from [[IPCC Fourth Assessment Report]]" (PDF). Working Group III, IPCC. 2007-05-04. pp. Item 25, page 33. Archived (PDF) from the original on 2007-05-18. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2007-05-10. {{cite web}}: URL–wikilink conflict (help)
 35. IPCC (2007). "Glossary J-P. In (book section): Annex I. In: Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (B. Metz et al. Eds.)". Cambridge University Press, Cambridge, U.K., and New York, N.Y., U.S.A. Archived from the original on 2010-05-03. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-23.
 36. "LULUCF under the Kyoto Protocol". unfccc.int. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-28.
 37. "UNFCCC Countries 1990 to 2012 emissions targets". UNFCCC website. 2008-05-14. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-11-03.
 38. "Emissions Trading". UNFCCC website. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-09-16.
 39. Carbon Trust (2009). "Global Carbon Mechanisms: Emerging lessons and implications (CTC748)". Carbon Trust website. Archived from the original on 2011-05-01. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-03-31. {{cite web}}: Unknown parameter |month= ignored (|date= suggested) (help)
 40. "The Greenhouse Gas Reduction Scheme". NSW: Greenhouse Gas Reduction Scheme Administrator. 2010-01-04. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-01-16.
 41. Passey, Rob; MacGill, Iain; Outhred, Hugh (2007), "The NSW Greenhouse Gas Reduction Scheme: An analysis of the NGAC Registry for the 2003, 2004 and 2005 Compliance Periods" (PDF), காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல், CEEM discussion paper DP_070822, Sydney: The UNSW Centre for Energy and Environmental Markets (CEEM), archived from the original (PDF) on 2009-09-29, பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-11-03
 42. Farr, Malcolm (2007-06-04). "Howard flying blind on climate". Herald Sun இம் மூலத்தில் இருந்து 2007-10-13 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20071013133557/http://www.news.com.au/heraldsun/story/0,21985,21844556-5005961,00.html. பார்த்த நாள்: 2009-04-03. 
 43. "Australian Carbon Trade to Boost Affordable Energy". Planet Ark. 2008-06-24. Archived from the original on 2009-11-28. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-04-03.
 44. Smith, Peter (2009-05-05). "Rudd delays carbon trading". The Financial Times இம் மூலத்தில் இருந்து 2010-07-03 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20100703141908/http://www.ft.com/cms/s/0/8fe917cc-390c-11de-8cfe-00144feabdc0.html. பார்த்த நாள்: 2009-11-03. 
 45. "Garnaut Climate Change Review" (PDF). பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-11-03.
 46. "Garnaut Review". Garnaut Review. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-11-03.
 47. "Carbon Pollution Reduction Scheme Green Paper". Greenhouse.gov.au. 2009-10-14. Archived from the original on 2008-09-06. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-11-03.
 48. 48.0 48.1 48.2 48.3 "Climate Change Response Act 2002". New Zealand Government Parliamentary Counsel Odffice. 2009-12-08. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-01-10.
 49. "Climate Change Response (Emissions Trading) Amendment Act 2008 No 85". www.legislation.govt.nz. Parliamentary Counsel Office. 2008-09-25. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-01-25.
 50. Parliamentary Commissioner for the Environment(2009-10-15). "New bill ‘weakens ETS’ says Environment Commissioner". செய்திக் குறிப்பு. பார்க்கப்பட்டது: 2009-10-15..
 51. Jones, B.; et al. (2007). "Appendix 1.2 Climate Change: Economic Impat and Policy Responses. In (book): Chapter 1. Global Prospects and Policy Issues. In: World Economic and Financial Surveys, World Economic Outlook, Globalization and Inequality". IMF website. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-26. {{cite web}}: Explicit use of et al. in: |author= (help); Unknown parameter |month= ignored (|date= suggested) (help)
 52. "Climate Change: The European Union's Emissions Trading System (EU ETS)". Archived from the original on 2006-08-30. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-06-30.
 53. "Britain, California to join forces on global warming". The Washington Times. 2006-07-31. http://www.washtimes.com/business/20060731-011601-7934r.htm. பார்த்த நாள்: 2009-11-03. 
 54. Wagner, M.: Firms, the Framework Convention on Climate Change & the EU Emissions Trading System. Corporate Energy Management Strategies to Address Climate Change and GHG Emissions in the European Union. Lüneburg: Centre for Sustainability Management 2004, p.12 [1] பரணிடப்பட்டது 2010-06-18 at WebCite CSM Lüneburg
 55. 55.0 55.1 CCC (2008). "Chapter 4: Carbon markets and carbon prices. In: Building a low-carbon economy – The UK's contribution to tackling climate change. The First Report of the Committee on Climate Change. December 2008". Print version: The Stationary Office. This version: CCC website. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-26. {{cite web}}: External link in |publisher= (help); Unknown parameter |month= ignored (|date= suggested) (help)
 56. Grubb, M.; et al. (2009). "Climate Policy and Industrial Competitiveness: Ten Insights from Europe on the EU Emissions Trading System". Climate Strategies. Archived from the original on 2010-02-06. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-14. {{cite web}}: Explicit use of et al. in: |author= (help); Unknown parameter |day= ignored (help); Unknown parameter |month= ignored (|date= suggested) (help)
 57. 57.0 57.1 Acid Rain Program 2007 Progress Report, U.S. Environmental Protection Agency, January 2009.
 58. Carlson, Curtis, Dallas Burtraw, Maureen Cropper, and Karen L. Palmer. 2000. “Sulfur dioxide control by electric utilities: What are the gains from trade?” Journal of Political Economy 108: 1292-1326.
 59. "Emissions Reduction Market System What Is ERMS?". Illinois EPA. 2007. Archived from the original on 2014-11-28. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-06-30.
 60. Memorandum of Understanding பரணிடப்பட்டது 2011-05-11 at the வந்தவழி இயந்திரம் - Regional Greenhouse Gas Initiative
 61. Beyond the Kyoto six Carbon Finance 7 March 2008
 62. "WCI Design Documents". Archived from the original on 2007-08-26. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-06-30.
 63. 17 novembre 2008. "YouTube — A New Chapter on Climate Change". It.youtube.com. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-04-03.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
 64. "President's Budget Draws Clean Energy Funds from Climate Measure". Renewable Energy World. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-04-03.
 65. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2016-02-05. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2023-01-22.
 66. 66.0 66.1 66.2 "Carbon Finance" (PDF). Carbon Finance. 2009-01-15. Archived from the original (PDF) on 2008-05-29. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-04-03.
 67. "Microsoft Word — Carbon Market Study 2005 - FINAL — Letter.doc" (PDF). Carbonfinance.org. 2009-01-15. Archived from the original (PDF) on 2008-05-29. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-04-03.
 68. "Carbon Finance" (PDF). Carbon Finance. 2009-01-15. Archived from the original (PDF) on 2008-05-29. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-04-03.
 69. Stavins, Robert N., and Judson Jaffe (2008). Linkage of Tradable Permit Systems in International Climate Policy Architecture , Harvard Project on International Climate Agreements. [2][தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 70. International Carbon Action Partnership ICAP website
 71. Linkage of Tradable Permit Systems in International Climate Policy Architecture[தொடர்பிழந்த இணைப்பு] Robert N. Stavins and Judson Jaffe, Harvard Project on International Climate Agreements
 72. "Point Carbon news". Pointcarbon.com. Archived from the original on 2007-02-28. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-11-03.
 73. The carbon market Fiona Harvey, FT April 27, 2007
 74. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2013-05-08. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-06-30.
 75. List of climate leaders பரணிடப்பட்டது 2010-08-20 at the வந்தவழி இயந்திரம் EPA December 12
 76. "Appendix C: UK Position on the EU Emissions Trading Scheme" (PDF), Meeting the Energy Challenge A White Paper on Energy May 2007 (PDF), UK Department of Trade and Industry, archived from the original (PDF) on 2009-06-09, பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-11-03 {{citation}}: |format= requires |url= (help)
 77. "Exxon supports carbon tax". Calgary Herald News. 2009-01-09 இம் மூலத்தில் இருந்து 2009-01-22 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20090122051143/http://www.canada.com/calgaryherald/news/calgarybusiness/story.html?id=e8aecbbb-16c6-412d-8054-7e64e2b176ef. 
 78. "What You Need to Know About Emissions Trading" (PDF). International Air Transport Association. Archived from the original (PDF) on 2007-03-03. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-09-26.
 79. Ott, Hermann E. (1998-10-26). "Emissions Trading in the Kyoto Protocol, Finished and Unfinished Business". Linkages Journal. 4 3. http://www.iisd.ca/journal/ott.html. பார்த்த நாள்: 2010-06-30. 
 80. Nordhaus, W.D. (2007). "To Tax of Not to Tax: Alternative Approaches to Slowing Global Warming". Review of Environmental Economics and Policy 1 (1). http://www.oxfordjournals.org/our_journals/reep/press_releases/freepdf/issue1.pdf. பார்த்த நாள்: 2010-04-28. 
 81. Ellerman, A.D. and B.K. Buchner (2007). "The European Union Emissions Trading Scheme: Origins, Allocation, and Early Results". Review of Environmental Economics and Policy 1 (1). http://www.oxfordjournals.org/our_journals/reep/press_releases/freepdf/issue1.pdf. பார்த்த நாள்: 2010-04-28. 
 82. Kruger, J. et al. (2007). "Decentralization in the EU Emissions Trading Scheme and Lessons for Global Policy". Review of Environmental Economics and Policy 1 (1). http://www.oxfordjournals.org/our_journals/reep/press_releases/freepdf/issue1.pdf. பார்த்த நாள்: 2010-04-28. 
 83. Burniaux, J-M.; et al. (2009). "The Economics of Climate Change Mitigation: How to Build the Necessary Global Action in a Cost-Effective Manner. Economics Department Working Papers No. 701". OECD website. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-24. {{cite web}}: Explicit use of et al. in: |author= (help); Unknown parameter |day= ignored (help); Unknown parameter |month= ignored (|date= suggested) (help)[தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 84. Ray Barrell, Alan Barrett, Noel Casserly, Frank Convery, Jean Goggin, Ide Kearney, Simon Kirby, Pete Lunn, Martin O’Brien and Lisa Ryan. 2009. Budget Perspectives , Tim Callan (ed.)
 85. Lohmann, Larry (2006-12-02). "Carry on polluting (The Corner House)". The Corner House. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-04-03.
 86. Lohmann, Larry (2006b). "Ways forward (The Corner House)". The Corner House. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-04-03.
 87. Transnational Institute (2009). "Transnational Institute". Transnational Institute website. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-28. {{cite web}}: Text "Carbon Trading – How it works and why it fails" ignored (help)
 88. Kill, J. (2006). "10 things you should know about tree 'offsets'". New Internationalist. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-28. {{cite web}}: Unknown parameter |month= ignored (|date= suggested) (help)
 89. 89.0 89.1 Hepburn, C. (2006). "Regulating by prices, quantities or both: an update and an overview". Oxford Review of Economic Policy 22 (2): 226–247. doi:10.1093/oxrep/grj014 இம் மூலத்தில் இருந்து செப்டம்பர் 23, 2008 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20080923033905/http://www.economics.ox.ac.uk/members/cameron.hepburn/Hepburn%20(2006,%20Oxrep)%20Regulation%20by%20P%20or%20Q.pdf. பார்த்த நாள்: August 30, 2009. 
 90. Bashmakov, I.; et al. (2001). "6.2.2.3 Tradable Permits. In (book chapter): 6. Policies, Measures, and Instruments. In: Climate Change 2001: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (B. Metz et al. Eds.)". Print version: Cambridge University Press, Cambridge, U.K., and New York, N.Y., U.S.A.. This version: GRID-Arendal website. Archived from the original on 2009-08-05. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-26. {{cite web}}: Explicit use of et al. in: |author= (help); External link in |publisher= (help)
 91. IMF (2008). "Fiscal Implications of Climate Change" (PDF). International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-26. {{cite web}}: Unknown parameter |month= ignored (|date= suggested) (help)
 92. 4CMR (2008). "Memorandum by the Cambridge Centre for Climate Change Mitigation Research. European Union – Minutes of Evidence, Wednesday 8 October 2008. European Union Committee, Session 2007-2008, Thirty-third Report: The Revision of the EU's Emissions Trading System". UK Parliament website. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-28. {{cite web}}: Unknown parameter |day= ignored (help); Unknown parameter |month= ignored (|date= suggested) (help)CS1 maint: numeric names: authors list (link)
 93. "Climate change; The greening of America". The Economist. 2007-01-25 இம் மூலத்தில் இருந்து 2009-02-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20090212113705/http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=E1_RVJTRQV. பார்த்த நாள்: 2009-04-03. 
 94. Fisher, B.S. et al. (1996). An Economic Assessment of Policy Instruments for Combating Climate Change. In: Climate Change 1995: Economic and Social Dimensions of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (J.P. Bruce et al. Eds.). Cambridge University Press, Cambridge, U.K., and New York, N.Y., U.S.A.. doi:10.2277/0521568544. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:9780521568548. 
 95. Stone, Chad; Shaw, Hannah (2009-07-10). "Senate can strengthen climate legislation by reducing corporate welfare and boosting true consumer relief" (PDF). Centre for Budget and Policy Priorities. Archived from the original (PDF) on 2009-10-24. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-01-27.

மேலும் படிக்க[தொகு]

புற இணைப்புகள்[தொகு]