மலேசிய அருங்காட்சியகங்களின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
தேசிய அருங்காட்சியகம்

மலேசிய அருங்காட்சியகங்களின் பட்டியல் (List of museums in Malaysia) என்பது மலேசியாவில் உள்ள அருங்காட்சியகங்களின் தொகுப்பாகும்.

ஜோகூர்[தொகு]

 • புகிஸ் அருங்காட்சியகம்
 • உருவ அருங்காட்சியகம்
 • ஜோகூர் பாரு சீன பாரம்பரிய அருங்காட்சியகம்
 • காத்தாடி அருங்காட்சியகம்
 • கோட்டா ஜோகூர் லாமா அருங்காட்சியகம்
 • கோட்டா டிங்கி அருங்காட்சியகம்
 • அன்னாசி அருங்காட்சியகம்
 • தஞ்சோங் பாலாவ் மீனவர் அருங்காட்சியகம்

கெடா[தொகு]

 • நெல் அருங்காட்சியகம்

கிளந்தான்[தொகு]

 • இஸ்தானா பத்து ராயல் மியூசியம்
 • அரச மரபுகள் மற்றும் சுங்க அருங்காட்சியகம்
 • கிளந்தான் இஸ்லாமிய அருங்காட்சியகம்
 • கிளந்தான் அருங்காட்சியகம்

கோலா லம்பூர்[தொகு]

லாபுவான்[தொகு]

 • புகைபோக்கி அருங்காட்சியகம்
 • லாபுவான் கடல்சார் அருங்காட்சியகம்
 • லாபுவான் அருங்காட்சியகம்

மலாக்கா[தொகு]

 • மலாக்கா மியூசியம் கார்ப்பரேஷன் (மலாய்: மலாக்கா நகராட்சி அருங்காட்சியகம், பெர்சிம்)
 • அழகு அருங்காட்சியகம்
 • சிட்டி அருங்காட்சியகம்
 • ஜனநாயக அரசு அருங்காட்சியகம்
 • கல்வி அருங்காட்சியகம்
 • ஆளுஞர் அருங்காட்சியகம்
 • வரலாறு மற்றும் இனவியல் அருங்காட்சியகம்
 • காத்தாடி அருங்காட்சியகம்
 • மலாக்கா அல்-குர்ஆன் அருங்காட்சியகம்
 • மெலகா வனவியல் அருங்காட்சியகம்
 • மலாக்கா இஸ்லாமிய அருங்காட்சியகம்
 • மலாக்கா இலக்கிய அருங்காட்சியகம்
 • மலாக்கா முத்திரை அருங்காட்சியகம்
 • மலாக்கா சுல்தானத் அரண்மனை அருங்காட்சியகம்
 • மலாய் மற்றும் இஸ்லாமிய உலக அருங்காட்சியகம்
 • மலேசிய கட்டிடக்கலை அருங்காட்சியகம்
 • மலேசிய சிறை அருங்காட்சியகம்
 • மலேசிய இளைஞர் அருங்காட்சியகம்
 • கடல்சார் அருங்காட்சியகம்
 • மக்கள் அருங்காட்சியகம்
 • ராயல் மலேசியன் சுங்கத் துறை அருங்காட்சியகம்
 • ராயல் மலேசியன் கப்பற்படை அருங்காட்சியகம்
 • நீர்மூழ்கிக் கப்பல் அருங்காட்சியகம்
 • பாபா நியோன்யா பாரம்பரிய அருங்காட்சியகம்
 • செங் ஹோ கலாச்சார அருங்காட்சியகம்
 • மலாக்கா யு எம் என் ஓ அருங்காட்சியகம்
 • ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் சீன நகை அருங்காட்சியகம்
 • பொம்மை அருங்காட்சியகம்

நெகிரி செம்பிலான்[தொகு]

 • தனிப்பயன் அருங்காட்சியகம்
 • லுகுட் கோட்டை மற்றும் அருங்காட்சியகம்
 • செரி மெனந்தி ராயல் அருங்காட்சியகம்

பகாங்[தொகு]

 • சுல்தான் அபுபக்கர் அருங்காட்சியகம்
 • டைம் சுரங்க அருங்காட்சியகம்

பினாங்கு[தொகு]

 • பாடிக் ஓவிய அருங்காட்சியகம் பினாங்கு
 • புகைப்படகருவி அருங்காட்சியகம்
 • பினாங்கு அருங்காட்சியகம் மற்றும் கலைக்கூடம்
 • சன் யாட்-சென் அருங்காட்சியகம் பினாங்கு

பேராக்[தொகு]

 • புருவாஸ் அருங்காட்சியகம்
 • தாருல் ரிட்சுவான் அருங்காட்சியகம்
 • நிலவியல் அருங்காட்சியகம்
 • ஹான் சின் பெட் சூ, ஹக்கா டின் மைனிங் அருங்காட்சியகம்
 • கோட்டா ங்கா இப்ராஹிம்
 • பலோங் டின் அருங்காட்சியகம்
 • பேராக் அரச அருங்காட்சியகம்
 • பேராக் மாநில அருங்காட்சியகம்
 • சித்தியவான் குடியேற்ற அருங்காட்சியகம்

பெர்லிஸ்[தொகு]

 • கோட்டா கயாங் அருங்காட்சியகம்

சபா[தொகு]

 • ஆக்னஸ் கீத் இல்லம்
 • கெனிங்காவ் பாரம்பரிய அருங்காட்சியகம்
 • மேட் சாட்டர் அருங்காட்சியகம்
 • Pogunon சமூக அருங்காட்சியகம்
 • சபா இஸ்லாமிய நாகரிக அருங்காட்சியகம்
 • சபா அருங்காட்சியகம்
 • சண்டகன் பாரம்பரிய அருங்காட்சியகம்
 • துன் சகரன் அருங்காட்சியகம்

சரவாக்[தொகு]

 • லா கிங் ஹோவ் மருத்துவமனை நினைவு அருங்காட்சியகம்
 • இஸ்லாமிய பாரம்பரிய அருங்காட்சியகம்
 • குச்சிங் பூனை அருங்காட்சியகம்
 • பெட்ரோலிய அருங்காட்சியகம்
 • சரவாக் மாநில அருங்காட்சியகம்
 • சரவாக் ஜவுளி அருங்காட்சியகம்
 • சிபு பாரம்பரிய மையம்
 • போர்னியோ கலாச்சார அருங்காட்சியகம்

சிலாங்கூர்[தொகு]

 • ஒராங் அஸ்லி அருங்காட்சியகம்
 • பெட்டாலிங் ஜெயா அருங்காட்சியகம்
 • சுல்தான் ஆலம் ஷா அருங்காட்சியகம்


மேலும் பார்க்கவும்[தொகு]

 • அருங்காட்சியகங்களின் பட்டியல்
 • மலேசியாவில் சுற்றுலா
 • மலேசியாவில் உள்ள சுற்றுலா தலங்களின் பட்டியல்
 • மலேசியாவின் கலாச்சாரம்