மனிதக்கொலை விகித அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

100,000 குடியிருப்பவரின்படி ஆண்டுக்கு வேண்டுமென்றே செய்கின்ற மனிதக்கொலை விகித அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல். இந்த மனிதக்கொலை விகிதத் தரவு வேறுபடலாம்.[1]

100,000 குடியிருப்பவரின்படி மனிதக்கொலை விகிதம், 2012.
  0–1
  1–2
  2–5
  5–10
  10–20
  >20

பிராந்தியம்[தொகு]

கிட்டிய வருடத்திற்கான மனிதக்கொலை விகிதம்[2]
பிராந்தியம் விகிதம் எண்ணிக்கை
    அமெரிக்காக்கள் 16.3 157,000
    ஆப்பிரிக்கா 12.5 135,000
       உலகம் 6.2 437,000
    ஐரோப்பா 3.0 22,000
    ஓசியானியா 3.0 1,100
    ஆசியா 2.9 122,000

நாடு[தொகு]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
கிட்டிய வருடத்திற்கான மனிதக்கொலை விகிதம்
நாடு விகிதம் எண்ணிக்கை சமயம் துணைப் பிராந்தியம் பட்டியலிடப்பட்ட
வருடம்
குறிப்பு

புருண்டி 8.0 790 ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 2012
கொமொரோசு 10.0 72 ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 2012
சீபூத்தீ 10.1 87 ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 2012
எரித்திரியா 7.1 437 ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 2012
எதியோப்பியா 12.0 11,048 ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 2012
கென்யா 6.4 2,761 ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 2012
மடகாசுகர் 11.1 2,465 ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 2012
மலாவி 1.8 279 ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 2012
மொரிசியசு 2.8 34 ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 2011
மயோட்டே (பிரான்சு) 6.0 12 ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 2009
மொசாம்பிக் 12.4 3,133 ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 2012
ரீயூனியன் (பிரான்சு) 1.8 15 ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 2009
ருவாண்டா 23.1 2,648 ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 2012
சீசெல்சு 9.5 9 ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 2012
சோமாலியா 8.0 819 ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 2012 குறிப்பு
தெற்கு சூடான் 13.9 1,504 ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 2012 குறிப்பு
உகாண்டா 10.7 3,753 ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 2011
தன்சானியா 12.7 6,071 ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 2012
சாம்பியா 10.7 1,501 ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 2012
சிம்பாப்வே 10.6 1,450 ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 2012
அங்கோலா 10.0 2,079 ஆபிரிக்கா மத்திய ஆபிரிக்கா 2012
கமரூன் 7.6 1,654 ஆபிரிக்கா மத்திய ஆபிரிக்கா 2012
மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு 11.8 532 ஆபிரிக்கா மத்திய ஆபிரிக்கா 2012 குறிப்பு
சாட் 7.3 907 ஆபிரிக்கா மத்திய ஆபிரிக்கா 2012
Congo 12.5 541 ஆபிரிக்கா மத்திய ஆபிரிக்கா 2012
காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 28.3 18,586 ஆபிரிக்கா மத்திய ஆபிரிக்கா 2012
எக்குவடோரியல் கினி 19.3 142 ஆபிரிக்கா மத்திய ஆபிரிக்கா 2012
காபோன் 9.1 148 ஆபிரிக்கா மத்திய ஆபிரிக்கா 2012
சாவோ டொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி 3.3 6 ஆபிரிக்கா மத்திய ஆபிரிக்கா 2011
அல்சீரியா 0.7 280 ஆபிரிக்கா வடக்கு ஆபிரிக்கா 2011
எகிப்து 3.4 2,703 ஆபிரிக்கா வடக்கு ஆபிரிக்கா 2011
லிபியா 1.7 103 ஆபிரிக்கா வடக்கு ஆபிரிக்கா 2012 குறிப்பு
மொரோக்கோ 2.2 704 ஆபிரிக்கா வடக்கு ஆபிரிக்கா 2012
சூடான் 11.2 4,159 ஆபிரிக்கா வடக்கு ஆபிரிக்கா 2012 குறிப்பு
துனீசியா 2.2 235 ஆபிரிக்கா வடக்கு ஆபிரிக்கா 2012
போட்சுவானா 18.4 368 ஆபிரிக்கா தெற்கு ஆபிரிக்கா 2012
லெசோத்தோ 38.0 764 ஆபிரிக்கா தெற்கு ஆபிரிக்கா 2010
நமீபியா 17.2 388 ஆபிரிக்கா தெற்கு ஆபிரிக்கா 2012
தென்னாப்பிரிக்கா 31.0 16,259 ஆபிரிக்கா தெற்கு ஆபிரிக்கா 2012
சுவாசிலாந்து 33.8 416 ஆபிரிக்கா தெற்கு ஆபிரிக்கா 2012
பெனின் 8.4 848 ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆபிரிக்கா 2012
புர்க்கினா பாசோ 8.0 1,311 ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆபிரிக்கா 2012
கேப் வர்டி 10.3 51 ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆபிரிக்கா 2012
கோட் டிவார் 13.6 2,691 ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆபிரிக்கா 2012
காம்பியா 10.2 182 ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆபிரிக்கா 2012
கானா 6.1 1,537 ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆபிரிக்கா 2012
கினி 8.9 1,018 ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆபிரிக்கா 2012
கினி-பிசாவு 8.4 140 ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆபிரிக்கா 2012
லைபீரியா 3.2 135 ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆபிரிக்கா 2012
மாலி 7.5 1,119 ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆபிரிக்கா 2012
மூரித்தானியா 5.0 191 ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆபிரிக்கா 2012
நைஜர் 4.7 803 ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆபிரிக்கா 2012
நைஜீரியா 20.0 33,817 ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆபிரிக்கா 2012
செனிகல் 2.8 379 ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆபிரிக்கா 2012
சியேரா லியோனி 1.9 113 ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆபிரிக்கா 2012
டோகோ 10.3 684 ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆபிரிக்கா 2012
அங்கியுலா (ஐக்கிய இராச்சியம்) 7.5 1 அமெரிக்காக்கள் கரீபியன் 2012
அன்டிகுவா பர்புடா 11.2 10 அமெரிக்காக்கள் கரீபியன் 2012
அருபா (நெதர்லாந்து) 3.9 4 அமெரிக்காக்கள் கரீபியன் 2010
பகாமாசு 29.8 111 அமெரிக்காக்கள் கரீபியன் 2012
பார்படோசு 7.4 21 அமெரிக்காக்கள் கரீபியன் 2012
பிரித்தானிய கன்னித் தீவுகள் (ஐக்கிய இராச்சியம்) 8.4 2 அமெரிக்காக்கள் கரீபியன் 2006
கேமன் தீவுகள் (ஐக்கிய இராச்சியம்) 14.7 8 அமெரிக்காக்கள் கரீபியன் 2009
கியூபா 4.2 477 அமெரிக்காக்கள் கரீபியன் 2012
டொமினிக்கா 21.1 15 அமெரிக்காக்கள் கரீபியன் 2010
டொமினிக்கன் குடியரசு 22.1 2,268 அமெரிக்காக்கள் கரீபியன் 2012
கிரெனடா 13.3 14 அமெரிக்காக்கள் கரீபியன் 2012
குவாதலூப்பே (பிரான்சு) 7.9 36 அமெரிக்காக்கள் கரீபியன் 2009
எயிட்டி 10.2 1,033 அமெரிக்காக்கள் கரீபியன் 2012
ஜமேக்கா 39.3 1,087 அமெரிக்காக்கள் கரீபியன் 2012
மர்தினிக்கு (பிரான்சு) 2.7 11 அமெரிக்காக்கள் கரீபியன் 2009
மொன்செராட் (ஐக்கிய இராச்சியம்) 20.4 1 அமெரிக்காக்கள் கரீபியன் 2008
புவேர்ட்டோ ரிக்கோ (அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு) 26.5 978 அமெரிக்காக்கள் கரீபியன் 2012
செயிண்ட் கிட்சும் நெவிசும் 33.6 18 அமெரிக்காக்கள் கரீபியன் 2012
செயிண்ட் லூசியா 21.6 39 அமெரிக்காக்கள் கரீபியன் 2012
செயிண்ட். வின்செண்ட் கிரெனேடின்ஸ் 25.6 28 அமெரிக்காக்கள் கரீபியன் 2012
டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ 28.3 379 அமெரிக்காக்கள் கரீபியன் 2012
துர்கசு கைகோசு தீவுகள் (ஐக்கிய இராச்சியம்) 6.6 2 அமெரிக்காக்கள் கரீபியன் 2009
அமெரிக்க கன்னித் தீவுகள் (அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு) 52.6 56 அமெரிக்காக்கள் கரீபியன் 2010
பெலீசு 44.7 145 அமெரிக்காக்கள் மத்திய அமெரிக்கா 2012
கோஸ்ட்டா ரிக்கா 8.5 407 அமெரிக்காக்கள் மத்திய அமெரிக்கா 2012
எல் சால்வடோர் 41.2 2,594 அமெரிக்காக்கள் மத்திய அமெரிக்கா 2012
குவாத்தமாலா 39.9 6,025 அமெரிக்காக்கள் மத்திய அமெரிக்கா 2012
ஹொண்டுராஸ் 90.4 7,172 அமெரிக்காக்கள் மத்திய அமெரிக்கா 2012
மெக்சிக்கோ 21.5 26,037 அமெரிக்காக்கள் மத்திய அமெரிக்கா 2012 குறிப்பு
நிக்கராகுவா 11.3 675 அமெரிக்காக்கள் மத்திய அமெரிக்கா 2012
பனாமா 17.2 654 அமெரிக்காக்கள் மத்திய அமெரிக்கா 2012
பெர்முடா (ஐக்கிய இராச்சியம்) 7.7 5 அமெரிக்காக்கள் வடக்கு அமெரிக்கா 2012
கனடா 1.6 543 அமெரிக்காக்கள் வடக்கு அமெரிக்கா 2012
செயிண்ட் ப்யேர் அண்ட் மீகேலோன் (பிரான்சு) 16.5 1 அமெரிக்காக்கள் வடக்கு அமெரிக்கா 2009
அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு 4.7 14,827 அமெரிக்காக்கள் வடக்கு அமெரிக்கா 2012
அர்கெந்தீனா 5.5 2,237 அமெரிக்காக்கள் தென் அமெரிக்கா 2010
பொலிவியா 12.1 1,270 அமெரிக்காக்கள் தென் அமெரிக்கா 2012
பிரேசில் 25.2 50,108 அமெரிக்காக்கள் தென் அமெரிக்கா 2012
சிலி 3.1 550 அமெரிக்காக்கள் தென் அமெரிக்கா 2012
கொலொம்பியா 30.8 14,670 அமெரிக்காக்கள் தென் அமெரிக்கா 2012 குறிப்பு
எக்குவடோர் 12.4 1,924 அமெரிக்காக்கள் தென் அமெரிக்கா 2012
பிரெஞ்சு கயானா (பிரான்சு) 13.3 30 அமெரிக்காக்கள் தென் அமெரிக்கா 2009
கயானா 17.0 135 அமெரிக்காக்கள் தென் அமெரிக்கா 2012
பரகுவை 9.7 649 அமெரிக்காக்கள் தென் அமெரிக்கா 2012
பெரு 9.6 2,865 அமெரிக்காக்கள் தென் அமெரிக்கா 2012
சுரிநாம் 6.1 33 அமெரிக்காக்கள் தென் அமெரிக்கா 2012
உருகுவை 7.9 267 அமெரிக்காக்கள் தென் அமெரிக்கா 2012
வெனிசுவேலா 53.7 16,072 அமெரிக்காக்கள் தென் அமெரிக்கா 2012
கசக்ஸ்தான் 7.8 1,263 ஆசியா மத்திய ஆசியா 2012
கிர்கிசுத்தான் 9.1 494 ஆசியா மத்திய ஆசியா 2011
தஜிகிஸ்தான் 1.6 126 ஆசியா மத்திய ஆசியா 2011
துருக்மெனிஸ்தான் 12.8 660 ஆசியா மத்திய ஆசியா 2012
உசுபெக்கிசுத்தான் 3.7 1,060 ஆசியா மத்திய ஆசியா 2012
சீன மக்கள் குடியரசு 1.0 13,410 ஆசியா கிழக்கு ஆசியா 2010
ஆங்காங் 0.4 27 ஆசியா கிழக்கு ஆசியா 2012
மக்காவு 0.7 4 ஆசியா கிழக்கு ஆசியா 2010
வடகொரியா 5.2 1,293 ஆசியா கிழக்கு ஆசியா 2012
ஜப்பான் 0.3 442 ஆசியா கிழக்கு ஆசியா 2011
மங்கோலியா 9.7 266 ஆசியா கிழக்கு ஆசியா 2011
தென் கொரியா 0.9 427 ஆசியா கிழக்கு ஆசியா 2011
சீனக் குடியரசு 3.0 686 ஆசியா கிழக்கு ஆசியா 2011
புரூணை 2.0 8 ஆசியா தெற்கு கிழக்கு ஆசியா 2012
கம்போடியா 6.5 964 ஆசியா தெற்கு கிழக்கு ஆசியா 2012
இந்தோனேசியா 0.6 1,456 ஆசியா தெற்கு கிழக்கு ஆசியா 2012
லாவோஸ் 5.9 392 ஆசியா தெற்கு கிழக்கு ஆசியா 2012
மலேசியா 2.3 652 ஆசியா தெற்கு கிழக்கு ஆசியா 2012
மியான்மர் 15.2 8,044 ஆசியா தெற்கு கிழக்கு ஆசியா 2012
பிலிப்பீன்சு 8.8 8,484 ஆசியா தெற்கு கிழக்கு ஆசியா 2012
சிங்கப்பூர் 0.2 11 ஆசியா தெற்கு கிழக்கு ஆசியா 2012
தாய்லாந்து 5.0 3,307 ஆசியா தெற்கு கிழக்கு ஆசியா 2011
கிழக்குத் திமோர் 3.6 39 ஆசியா தெற்கு கிழக்கு ஆசியா 2010
வியட்நாம் 3.3 3,037 ஆசியா தெற்கு கிழக்கு ஆசியா 2012
ஆப்கானித்தான் 6.5 1,948 ஆசியா தெற்கு ஆசியா 2012 குறிப்பு
வங்காளதேசம் 2.7 4,169 ஆசியா தெற்கு ஆசியா 2012
பூட்டான் 1.7 12 ஆசியா தெற்கு ஆசியா 2012
இந்தியா 3.5 43,355 ஆசியா தெற்கு ஆசியா 2012
ஈரான் 3.9 3,126 ஆசியா தெற்கு ஆசியா 2012
மாலைத்தீவுகள் 3.9 13 ஆசியா தெற்கு ஆசியா 2012
நேபாளம் 2.9 786 ஆசியா தெற்கு ஆசியா 2011
பாக்கித்தான் 7.7 13,846 ஆசியா தெற்கு ஆசியா 2012 குறிப்பு
இலங்கை 3.4 707 ஆசியா தெற்கு ஆசியா 2011
ஆர்மீனியா 1.8 54 ஆசியா மேற்கு ஆசியா 2012
அசர்பைஜான் 2.1 194 ஆசியா மேற்கு ஆசியா 2010
பகுரைன் 0.5 7 ஆசியா மேற்கு ஆசியா 2011
சைப்பிரசு 2.0 23 ஆசியா மேற்கு ஆசியா 2012
Georgia 4.3 187 ஆசியா மேற்கு ஆசியா 2010
ஈராக் 8.0 2,628 ஆசியா மேற்கு ஆசியா 2012 குறிப்பு
இசுரேல் 1.8 134 ஆசியா மேற்கு ஆசியா 2012 குறிப்பு
ஜோர்தான் 2.0 133 ஆசியா மேற்கு ஆசியா 2011
குவைத் 0.4 12 ஆசியா மேற்கு ஆசியா 2012
லெபனான் 2.2 95 ஆசியா மேற்கு ஆசியா 2010
Palestine 7.4 312 ஆசியா மேற்கு ஆசியா 2012 குறிப்பு
ஓமான் 1.1 34 ஆசியா மேற்கு ஆசியா 2011
கத்தார் 1.1 23 ஆசியா மேற்கு ஆசியா 2012
சவூதி அரேபியா 0.8 234 ஆசியா மேற்கு ஆசியா 2012
சிரியா 2.2 463 ஆசியா மேற்கு ஆசியா 2010
துருக்கி 2.6 1,866 ஆசியா மேற்கு ஆசியா 2011
ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 2.6 235 ஆசியா மேற்கு ஆசியா 2012
யெமன் 4.8 1,099 ஆசியா மேற்கு ஆசியா 2010
பெலருஸ் 5.1 486 ஐரோப்பா கிழக்கு ஐரோப்பா 2010
பல்காரியா 1.9 141 ஐரோப்பா கிழக்கு ஐரோப்பா 2012
செக் குடியரசு 1.0 105 ஐரோப்பா கிழக்கு ஐரோப்பா 2012
அங்கேரி 1.3 132 ஐரோப்பா கிழக்கு ஐரோப்பா 2012
போலந்து 1.2 449 ஐரோப்பா கிழக்கு ஐரோப்பா 2011
மல்தோவா 6.5 229 ஐரோப்பா கிழக்கு ஐரோப்பா 2012
உருமேனியா 1.7 378 ஐரோப்பா கிழக்கு ஐரோப்பா 2012
உருசியா 9.2 13,120 ஐரோப்பா கிழக்கு ஐரோப்பா 2012
சிலோவாக்கியா 1.4 75 ஐரோப்பா கிழக்கு ஐரோப்பா 2012
உக்ரைன் 4.3 1,988 ஐரோப்பா கிழக்கு ஐரோப்பா 2010
டென்மார்க் 0.8 47 ஐரோப்பா வடக்கு ஐரோப்பா 2012
எசுத்தோனியா 5.0 65 ஐரோப்பா வடக்கு ஐரோப்பா 2011
பின்லாந்து 1.6 89 ஐரோப்பா வடக்கு ஐரோப்பா 2012
கிறீன்லாந்து (டென்மார்க்) 19.4 11 ஐரோப்பா வடக்கு ஐரோப்பா 2009
ஐசுலாந்து 0.3 1 ஐரோப்பா வடக்கு ஐரோப்பா 2012
அயர்லாந்து 1.2 54 ஐரோப்பா வடக்கு ஐரோப்பா 2012
லாத்வியா 4.7 97 ஐரோப்பா வடக்கு ஐரோப்பா 2012
லித்துவேனியா 6.7 202 ஐரோப்பா வடக்கு ஐரோப்பா 2012
நோர்வே 2.2 111 ஐரோப்பா வடக்கு ஐரோப்பா 2011 குறிப்பு
சுவீடன் 0.7 68 ஐரோப்பா வடக்கு ஐரோப்பா 2012
ஐக்கிய இராச்சியம் 1.0 653 ஐரோப்பா வடக்கு ஐரோப்பா 2011
அல்பேனியா 5.0 157 ஐரோப்பா தெற்கு ஐரோப்பா 2012
அந்தோரா 1.3 1 ஐரோப்பா தெற்கு ஐரோப்பா 2010
பொசுனியா எர்செகோவினா 1.3 51 ஐரோப்பா தெற்கு ஐரோப்பா 2011
குரோவாசியா 1.2 51 ஐரோப்பா தெற்கு ஐரோப்பா 2012
கிரேக்கம் (நாடு) 1.7 184 ஐரோப்பா தெற்கு ஐரோப்பா 2011
இத்தாலி 0.9 530 ஐரோப்பா தெற்கு ஐரோப்பா 2012
கொசோவோ 3.6 64 ஐரோப்பா தெற்கு ஐரோப்பா 2010
மால்ட்டா 2.8 12 ஐரோப்பா தெற்கு ஐரோப்பா 2012
மொண்டெனேகுரோ 2.7 17 ஐரோப்பா தெற்கு ஐரோப்பா 2012
போர்த்துகல் 1.2 122 ஐரோப்பா தெற்கு ஐரோப்பா 2012
சான் மரீனோ 0.7 x ஐரோப்பா தெற்கு ஐரோப்பா 2012
செர்பியா 1.2 111 ஐரோப்பா தெற்கு ஐரோப்பா 2012
சுலோவீனியா 0.7 14 ஐரோப்பா தெற்கு ஐரோப்பா 2012
எசுப்பானியா 0.8 364 ஐரோப்பா தெற்கு ஐரோப்பா 2012
மாக்கடோனியா 1.4 30 ஐரோப்பா தெற்கு ஐரோப்பா 2011
ஆஸ்திரியா 0.9 77 ஐரோப்பா மேற்கு ஐரோப்பா 2012
பெல்ஜியம் 1.6 182 ஐரோப்பா மேற்கு ஐரோப்பா 2012
பிரான்சு 1.0 665 ஐரோப்பா மேற்கு ஐரோப்பா 2012
ஜெர்மனி 0.8 662 ஐரோப்பா மேற்கு ஐரோப்பா 2011
லீக்கின்ஸ்டைன் 0.0 0 ஐரோப்பா மேற்கு ஐரோப்பா 2012
லக்சம்பர்க் 0.8 4 ஐரோப்பா மேற்கு ஐரோப்பா 2011
மொனாக்கோ 0.0 0 ஐரோப்பா மேற்கு ஐரோப்பா 2008
நெதர்லாந்து 0.9 145 ஐரோப்பா மேற்கு ஐரோப்பா 2012
சுவிட்சர்லாந்து 0.6 46 ஐரோப்பா மேற்கு ஐரோப்பா 2011
ஆத்திரேலியா 1.1 254 ஓசியானியா ஆத்திரேல் ஆசியா 2012
நியூசிலாந்து 0.9 41 ஓசியானியா ஆத்திரேல் ஆசியா 2012
பிஜி 4.0 35 ஓசியானியா மெலேனேசியா 2012
நியூ கலிடோனியா (பிரான்சு) 3.3 8 ஓசியானியா மெலேனேசியா 2009
பப்புவா நியூ கினி 10.4 713 ஓசியானியா மெலேனேசியா 2010
சொலமன் தீவுகள் 4.3 24 ஓசியானியா மெலேனேசியா 2012
வனுவாட்டு 2.9 7 ஓசியானியா மெலேனேசியா 2012
குவாம் (அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு) 2.5 4 ஓசியானியா மைக்ரோனேசியா 2011
கிரிபட்டி 8.2 8 ஓசியானியா மைக்ரோனேசியா 2011
மைக்குரோனீசியா 4.6 5 ஓசியானியா மைக்ரோனேசியா 2012
நவூரு 1.3 x ஓசியானியா மைக்ரோனேசியா 2012
பலாவு 3.1 x ஓசியானியா மைக்ரோனேசியா 2012
குக் தீவுகள் 3.1 x ஓசியானியா பொலினிசியா 2012
பிரெஞ்சு பொலினீசியா (பிரான்சு) 0.4 1 ஓசியானியா பொலினிசியா 2009
நியுவே 3.6 x ஓசியானியா பொலினிசியா 2012
சமோவா 3.6 7 ஓசியானியா பொலினிசியா 2012
தொங்கா 1.0 1 ஓசியானியா பொலினிசியா 2012
துவாலு 4.2 x ஓசியானியா பொலினிசியா 2012

குறிப்பு[தொகு]

மேலும் காண்க[தொகு]

உசாத்துணை[தொகு]

  1. Richards, Patsy (27 May 1999). "Homicide statistics, research paper 99/56" (PDF). London, UK: ஐக்கிய இராச்சியத்தின் மக்களவை library, Social and general statistics section. http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP99-56.pdf.  See page 7 for section called "Definition of the offence of homicide". See page 29 for table of nations and homicide rates for the years 1994–97. It also has further info on how homicide is defined across countries.
  2. Global Study on Homicide 2013 (PDF full report). April 2014, by United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). See home page for Global Study on Homicide. See 10 April 2014 press release. See full report, and its methodological annex (pages 109ff) and statistical annex (pages 121ff) at the end of it. The statistical annex has detailed charts for homicide counts and rates by country with data from 2000–2012. Use the "rotate view" command in your PDF reader. Map 7.2 on page 112 is a world map showing the latest year available for homicide count for each country or territory. Page 21 states estimated total homicides of 437,000 worldwide. Figures 1.1 and 1.2 (pages 21 and 22) have exact rates and counts by regions. Figure 1.3 on page 23 is a bar chart of homicide rates for the subregions. Figure 1.16 on page 34 shows timeline graphs by subregion.

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]