மண் அடுக்கு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
மண் கண்ட அடுக்குகள் 

நிலத்தின் மேற்பரப்பிலிருந்து அடியில் தாய்ப்பாறை வரை உள்ள பல்வேறு விதமான படிவுகளுக்கு மண் கண்ட அடுக்குகள் அல்லது மண் கண்டங்கள் என்று பெயர். இது, O, A ,B, C மற்றும் R என ஐந்து கண்டங்களாக பிரிக்கப்படுகிறது. இதில் O, A, மற்றும் B ஆகிய மண் அடுக்குகள் பயிர் வளர்ச்சிக்கு ஏற்றதாக கூறப்படுகிறது.[1]

"O" அடுக்கு[தொகு]

"O" அடுக்கு பொதுவாக கனிம மண்ணிற்கு மேலே அல்லது கரிம மண் மேலே ஏற்படுகிறது. "O " என்பது கரிமப் பொருளாக உள்ளது. இது இறந்த தாவர மற்றும் / அல்லது விலங்கு சிதைவுகளில் இருந்து பெறப்பட்ட அதிக அளவு கரிம பொருட்களின் இருப்பைக் கொண்டிருக்கும் ஒரு மேற்பரப்பு அடுக்கு ஆகும், இது சிதைவு நிலைகளில் மாறுபட்ட நிலையில் உள்ளது. O அடுக்குப்பகுதி பொதுவாக புல்வெளி மண்டலங்களில் இல்லை. O அடுக்கு வழக்கமாக காடுகள் உள்ள பகுதிகளில் ஏற்படுகிறது மற்றும் பொதுவாக வனப்பகுதியாக குறிப்பிடப்படுகிறது. O அடுக்கு O1 மற்றும் O2 வகைகளாகப் பிரிக்கப்படலாம், O1 எல்லைகள் தோற்றமளிக்கும் பொருளைக் கொண்டிருக்கும், அதன் தோற்றத்தை பார்வைக்கு இடமாக காணலாம் (உதாரணமாக, அழுகும் இலைகளின் துண்டுகள்) மற்றும் O 2 எல்லைகள் மட்டுமே நன்கு சுத்தப்படுத்தப்பட்ட கரிமப்பொருளை கொண்டிருக்கின்றன, கண்ணுக்கு தென்படுவதில்லை.

"A" அடுக்கு[தொகு]

"A " அடுக்கு என்பது அதிக தாது உப்புக்களை கொண்ட 'மேல் மண்' ஆகும். இந்த அடுக்கு பொதுவாக முழுமை பெறாத மக்கிய கரிம பொருட்களை உடையதால் கீழ் அடுக்கு மண் கண்டங்களை விட நிறம் அடர்த்தியாக இருக்கும் ."A " அடுக்கின் மண் நயம் பெருமணல் சார்ந்தது, அதிக அளவுவில் உயிரியல் மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது.

"B"அடுக்கு[தொகு]

நிலத்தின் மேல் மண்ணிற்கு கீழ் உள்ள கீழ் மண் கண்ட அடுக்கு ஆகும். மேல் மண் போல மணல், சில்ட் மற்றும் / அல்லது களிமண் போன்ற சிறிய துகள்களின் ஒரு மாறி கலவையை உருவாக்குகிறது, ஆனால் அது மண்ணின் கரிமப் பொருளாகவும் மட்கிய உள்ளடக்கமாகவும் இல்லை. இது மரங்கள் போன்ற சில தாவரங்களின் ஆழமான வேர்களைக் கொண்டிருக்கும்.

"C"அடுக்கு[தொகு]

"C " அடுக்கு, தாய் பாறை அடுக்கு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. "B "மண் கண்ட அடுக்கிற்கு கீழ் உள்ளது. "A" மற்றும் "B" மண் கண்ட அடுக்குகள் "C" அடுக்கிலிருந்து தோன்றின.

"R " அடுக்கு[தொகு]

"R " அடுக்கு மண்ணின் அடிப்பகுதில் உள்ள " பாறை படிவங்கள்" ஆகும். "C" மண்  கண்ட அடுக்கிற்கு கீழ் அமைந்து உள்ளது.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. வேளாண் செயல்முறைகள் கருத்தியல், பக்கம் 19, தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் கழகம், சென்னை 
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மண்_அடுக்கு&oldid=3729753" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது